Home2017-11-02T20:00:23+01:00

Klein Voetjes Bal op dinsdag 5 maart

Regina van Bussel stuurde ons de uitnodiging van het Klein Voetjes Bal dat op carnavalsdinsdag 5 maart van 14.00 tot 17.00 uur wordt gehouden in zaal N. van Oosterhout. Zie HIER [...]

vrijdag 22 februari 2019|

‘Wandelfit’ elke dinsdag volop actief

Op verzoek van Anita Hurkmans stuurde Ferd Raaymakers ons nog een recente foto van “Wandelfit”. De club die elke dinsdag om 13.00 uur vanaf het kerkplein Lieropse lanen en dreven verkent [...]

vrijdag 22 februari 2019|

Inspraakavonden A67 Ontwerp Structuurvisie en planMER

Helga Roefs stuurde ons namens de gemeente Someren onderstaand bericht... 'In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport Zuid (BO-MIRT) tussen de provincies Noord-Brabant en Limburg en de minister van [...]

vrijdag 22 februari 2019|

Drukbezochte themabijeenkomst ‘Levenseinde’

De themabijeenkomst ‘In gesprek over het levenseinde’ op dinsdag 12 februari werd goed bezocht. Gespreksleider Ferd Raaymakers opende de avond met de opmerking dat de  bijeenkomst toevallig samenviel met de week [...]

woensdag 20 februari 2019|