Annette Wilde stuurde ons onderstaand bericht naar aanleiding van de oproep van Lisette Engelen en het krantenbericht in het ED over de chemiebuizen…

Afgelopen donderdag is het buizentracé ter sprake gekomen tijdens de Belangengroepvergadering en heeft men zijn onrust daarover uitgesproken. Inmiddels zijn de kaarten bekend en zien we dat het tracé inderdaad ook door het buitengebied van Lierop loopt. De Belangengroep deelt de onrust die daardoor is ontstaan. We hebben hierover een stukje op onze website geplaatst.

Het bestuur zal op korte termijn een signaal afgeven aan het college van B&W van Someren en het onderwerp agenderen voor haar openbare vergadering op 6 december.