Bijna augustus. Wellicht een maand met weer meer Lierops nieuws als in deze vakantietijd. Daarom gaan we nog effe terug. In 1978 hadden we de Koepel die maandelijks het Lieropse nieuws publiceerde. Een selectie van de berichten uit die Koepel kun je hieronder lezen.

De redactie: P. Cortooms, A. Fortuin, W. Hurkmans, A. Kuijpers, Th. Maas, J. Hendrikx, H.v.d.Hurk, W. Steenbakkers, A. Thijs.

Op 13 augustus werd Marja geboren, dochter van Jan en Jo Kuypers- Kusters, Kromvenweg 3.

Op 4 augustus trouwden Rien Hagelaar Lierop met Gerry Manders uit Maria-Hout, op 11 augustus Gerardus Cuppen uit Lierop met José Meeuws uit Someren, op 29 augustus Huub van Vlokhoven Lierop met Riek van de Wijnboom uit Lierop.

De redactie deelt mede dat de Koepel in september 15 jaar bestaat, en nodigt mensen uit om een steentje bij te dragen aan het jubileumnummer van september, in de vorm van een gedicht, tekening, verhaaltje enz.

Gilde St. Antonius houdt op 26 aug. voormiddag, weer haar 2-maandeleijkse rondgang om glas in te zamelen. Het verzamelde glas wordt door het gilde tot scherven geslagen en daarom wordt gevraagd om doppen en deksels te verwijderen.

Pastoor Renders was op 30 juli j.l. 40 jaar priester, maar i.v.m. de vakantietijd is de viering in de parochie uitgesteld tot het weekend van 12 en 13 augustus.

Theo Maas feliciteert namens de redactie Tonny en Marinus van Oosterhout i.v.m. hun 25-jarig huwelijksfeest. Hij dankt hen voor de gastvrijheid. Het was wel eens mogelijk dat er een ruimte aan 2 verenigingen was verhuurd, maar als het enigszins kon, mocht men wel gebruik maken van een of ander tussenvertrek, zelfs de huiskamer is wel eens mogelijk geweest.

Ook worden Jos en Diny Renders van de Hoogenhoff door de redactie bedankt. Ze gaan verhuizen naar Eindhoven-Acht. Jos heeft mede de aanzet gegeven tot het oprichten van de belangengroep, en heeft ook veel werk gericht bij de stichting Jeugdwerk, Diny was jarenlang welpenleidster, en is leidster geweest op de peuterspeelzaal.

Zr. Manders dankt de mensen van Lierop voor het grote bedrag van fl. 5.300,– dat door hen bij elkaar is gebracht. Ze kunnen hiermee in Brazilië veel mensen blij maken, kinderen kunnen gaan studeren, er kan een schoolgebouw opgeknapt worden, en er kan schoolmateriaal gekocht worden.

De Stichting Jeugdwerk deelt mede dat de blokhut aan het Piet Cortoomswegske helemaal verbouwd en opgeknapt is. Na een oproep door Omroep Brabant en een brief aan alle vaklieden van Lierop werd op 19 februari in de kantine een vergadering gehouden, zowel de opkomst als het enthousiasme waren groot. Er werd besloten met de verbouwing te beginnen op basis van gratis werken, het geld dat binnengekomen was uit subsidies en giften, was hard nodig voor materialen.
Leo van de Vleuten zou de leiding op zich nemen. Zaterdag 18 februari werd begonnen met de sloop.
Op 12 maart werd een open dag gehouden voor alle inwoners en belangstellenden van Lierop. De opkomst was groot en iedereen had wel door dat er nog veel en hard gewerkt moest worden, wilde dit karwei geklaard worden. Er waren toen al bijna 1000 manuren gewerkt.
Er werd nogmaals gevraagd naar vrijwilligers. Men kwam steeds meer tegenslagen tegen tijdens de sloop..De hele voorgevel moest vernieuwd worden, waar niemand op gerekend had. Het werkcomité, bestaande uit Leo van de Vleuten, Harrie Maas (Groenstraat), Harrie van de Hurk en enkele mensen van het Stichtingsbestuur o.a. Sjef Berkers en Piet Cortooms, had het er vaak moeilijk mee hoe ze het een en ander op zouden lossen.
Maar het is ze gelukt! Vooral dankzij de medewerking van vele vrijwilligers, die er samen 3000 uren aan gewerkt hebben.
Op zaterdag 10 juni om 17.00 uur werd de blokhut feestelijk geopend door wethouder Hurkmans, in aanwezigheid van fanfare, gilden, scouting Lierop en vele genodigden. Piet Cortooms zag zijn naam vereeuwigd in het “Piet Cortoomswegske’. Het wegske naar de blokhut dat niemand zo vaak betreden heeft als Piet Cortooms.
Zondag 11 juni was er een open dag voor alle inwoners van Lierop en belangstellenden.

De fanfare was paraat bij de ingebruikname van het nieuwe fietspad Lierop-Eindje, welk op vrijdag 7 juli door burgemeester Roels officieel werd geopend.
Op vrijdag 4 augustus waren ze bij de viering van het zilveren huwelijksfeest van Tonny en Marinus van Oosterhout. Dit jaar zou het ook 101 jaar geleden zijn dat de familie van Oosterhout in Lierop zijn horecabedrijf startte. De oudste zoon dankte namens zijn ouders en familie voor de betoonde hulde.

Harrie Verrijt schrijft namens de welpenleiding. Hij vertelt dat ze erg blij zijn met de verbouw van de blokhut, maar dat ze veel moeite hadden met het feit dat ze tijdelijk zonder gebouw zaten. Iedere zaterdag de bossen in, met uitzondering van twee keer de gymzaal, doet hen beseffen dat voor het goed functioneren van een jeugdgroep als de welpen een ‘eigen honk’ een gebouw, waar zowel de leden als de leiding zich thuis voelen, waar alle materialen aanwezig zijn, onmisbaar is.
Ter afsluiting van het seizoen 1977/1978 kwam toen het zomerkamp, wat in Best gehouden werd in een ruime blokhut in het midden van een groot bosgebied. Het thema was Índianen’ maar door de vele regenval kon het programma niet helemaal uitgevoerd worden. Maar met een beetje improvisatie werd het toch een gezellig en geslaagd kamp.

M.M. doet verslag van het jeugdvakantiewerk Lierop. Hij begint met iedereen te bedanken die zijn of haar kostbare vrij tijd hier gratis ingestoken heeft.

Het straatvoetbal werd georganiseerd door de fam. Hanssen, het had een grote opkomst ondanks het niet al te beste weer.

De Toer dur Lierop werd georganiseerd door de fam. van Horik en was weer voor herhaling vatbaar.

Verder was er nog een Olympische Dag, werd er gevliegerd, geknutseld, er was een natuurwandeling, de ponyclub liet 80 kinderen paardrijden, er werd gehandbald, er was een poppenbureau en een poppenkastvoorstelling. Drie dagen kon men bouwen en timmeren, alleen jammer dat er op de laatste dag enkele vandalen het een beetje moesten verpesten, wat weer ruimschoots werd goedgemaakt door het kampvuur en de brandweer. Voor de kleintjes was er een speurtocht. Als laatste activiteit werd er drie avonden gewandeld. Iedereen die aan het programma meegewerkt heeft wordt hartelijk bedankt.

Theo Maas betreurt het vertrek van Toon Kuypers als raadslid, en spreekt zijn grote waardering voor hem uit.

Buurtvereniging VDF hield alsnog de al eerder door het slechte weer uitgestelde schietwedstrijd. Tot grote hilariteit van de toeschouwers moest de vogel bij de dames eerder het loodje leggen dan bij de heren. De kop werd er bij de dames afgeschoten door Ria Thijssen, evenals een vleugel. Willemien Hurkmans schoot eveneens een vleugel af en bij een later schot velde zij ook de rest van de vogel, waarmee ze de onbetwiste schutterskoningin werd. De dames hadden hiervoor 66 schoten nodig. Bij de heren ging de prijs voor het afschieten van de kop naar Harrie Thijssen, voor de vleugels naar Max Welten en Willie Donkers, voor het lijf naar Ad Rijsdijk, die zich dan ook voor een jaar schutterskoning van de VDF mag noemen.

De peuterspeelzaal dankt haar leidster Diny Renders voor de vele vrije tijd die zij heeft besteed aan het peuterspeelzaalwerk. Voor het volgen van cursussen, het bezoeken van vergaderingen, het bestellen van speelgoed enz. en wenst haar en haar gezin een gelukkige toekomst in Eindhoven.

A. van de Hoogenhoff kreeg uit handen van burgemeester Roels de zilveren medaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau bij gelegenheid van zijn pensionering als hoofdopzichter van het Waterschap, stroomgebied van Aa en Dommel. De heer van de Hoogenhoff is bijna 50 jaar werkzaam bij deze werkgever.

De uitslag van de Paaspuzzel, waarvan de oplossing was “Pasen valt dit jaar in maart” is als volgt: Ellen van den Boogaart, Broekkant 4, Silvia van de Ven, Offermansstraat 32, Marianne van de Wijnboom, Otterdijk 3, Monique Megens, Hogeweg 13a en Corine Raaymakers, Laan ten Boomen 30.

Gehoord…gezien….gelezen……
– de aanleg van het fietspad Hersel-Eindje vordert al goed
– de Otterdijkseweg wordt voorzien van een asfaltdek
– de ‘kleiduivenschietvereniging’ is alweer opgeheven
– de oprichter/ eigenaar/ pachter is ter verantwoording geroepen bij het gemeentebestuur
– dat de oprichter afziet van verdere schietpartijen en dat hij de resten van zijn sportgenoegens op zou ruimen.

Het comité Fanfare 50 is gericht op de harmoniefeesten die gehouden worden in de verwarmde feesttent aan de Lijestraat van 4 t/m 7 mei. Op donderdagavond wordt begonnen met een kienavond, de vrijdagavond zal in het teken staan van de hypnose, op zaterdagmiddag volgt er een jeugdbal en op zaterdagavond gehuwdenbal met muziek van TOPIC, de entree is fl. 2,50 en iedere bezoeker krijg een gratis consumptie. Op zondag wordt om 12.00 uur begonnen met een koffieconcert.

Op de culturele dag in het Speelhuis te Helmond werd door de afdeling Lierop een werkstuk gemaakt dat ontworpen was door Theo Maas. Tijdens de eerste vergadering die door het nieuwe bestuur verzorgd werd, was Cor van Seggelen gekomen om het een en ander te vertellen over bloemen en planten.

Bij de S.V. Lierop afdeling junioren moest D1 voor haar eerste wedstijd naar Mierlo-Hout, wat de hele wedstrijd in de aanval ging, Lierop counterde goed, waardoor Fredy Lemmen en William Kuypers voor rust al tweemaal konden scoren. Anton van Nuenen voegde daar in de tweede helft nog 2 doelpunten bij. De tweede wedstrijd tegen Nuenen werd ook gewonnen, Lierop scoorde in de laatste twee minuten nog twee keer via Anton van Nuenen. De derde wedstrijd tegen het op de eerste plaats staande Helmond werd met 5-0 verloren. Vlak voor rust werd Dennis Nieuwenhuis drie maal gepasseerd en hoewel het door het invallen van Hennie van Lieshout in de tweede helft iets beter ging, kon Lierop niet voorkomen, dat er nog twee doelpunten bij kwamen en daaraan kon zelfs de zo graag vernoemde Mark van Horik niets doen.

Op 25 mei werden de voorrondes voor de behendigheidsspelen op het Lierop-veld gehouden. De beste vijf E- en D- spelers komen in de halve finale uit die gehouden wordt in Deurne.
De uitslag was als volgt:
E. 1. Mario Maas (78 pnt). 2. Paul de Groot (75 pnt), 3, Twan Bussers (73 pnt). 4. Patrick Raymakers (70 pnt). 5. Frank van Lierop (63 pnt).
D. 1. Anton van Nuenen (131 pnt). 2. Fredy Lemmen (129 pnt). 3. Ad van Heugten ( 123 pnt). 4. Hennie van Lieshout (114 pnt). 5. Martien van Valen (107 pnt).

S.V. Lierop meldt dat het spannend blijft in de 4e klasse C, waar het eerste elftal worstelt om het behoud van het 4e klasserschap. Lierop verloor tegen het bezoekende Boskant. De volgende kandidaat was A.S.V., in deze wedstrijd liet de verguisde Rini Verstappen de Aarlese doelman kansloos, 1-0. Tegen de Boys verloor Lierop smadelijk met 3-0. Lierop moest tegen Braakhhuizen aantreden met 3 invallers. Voor dit karwei werd Peter van de Zanden nog eens van stal gehaald, hij stichtte zoveel onrust dat Frans Smulders uit een van deze duels de bal voor de voeten kreeg, zich geen moment bedacht en Lierop op een voor dat moment onverdiende 1-0 zette.

De Belangengroep meldt dat voorlopig tot augustus H. Verrijt de notulen zal gaan maken. De Stichting Openbare Bibliotheek vraagt een afgevaardigde vanuit Lierop in het bestuur. De problemen rond wethouder en afgevaardigden van Lierop in Stichting Samenlevingsopbouw zijn bijgepraat en voor zover weer opgelost. Het illegaal storten van vuil aan de Schuttersstraat loopt de spuigaten uit. Ook het vandalisme tiert weer in Lierop. De K.P.J. klaagt dat in de paasvakantie twee handbalgoals helemaal zijn vernield. Dus weer een oproep aan de ouders om eens op te letten wat hun kinderen zoals uitvoeren als ze gaan ‘spelen’.

De werkgroep Kleine Kernen heeft een gesprek gehad met het gewest Helmond. Dit gewest heeft al verschillende studies gemaakt over Lierop, en zal een enquête gaan houden onder de Lieropse mensen en onder degenen die Lierop hebben verlaten. De eigen enquête die de werkgroep had gepland gaat voorlopig in de ijskast. De werkgroep zal ook een gesprek hebben met B. en W. van Someren, waarbij gesproken zal worden over enkele mogelijke bouwterreinen in Lierop.

M. Megens zoekt nog steeds vrijwilligers voor het jeugdvakantiewerk.