De vastenactie van de Franciscusparochie, waaraan onze parochie, net als alle andere kerkdorpen van Asten en Someren meedoet, zamelt dit jaar geld in voor projecten in Zambia, Kenia, twee projecten in Brazilië en twee in Roemenië.

– In Zambia wordt een project van de stichting JACANA, welke waterpompen aanlegt om families te voorzien van schoon drinkwater, ondersteund.

– Pastoor André Heijligers in Brazilië al woren ondersteund in de aanschaf van zonnepanelen om elektriciteit op te wekken voor zijn zaaltjes naast de kerk, welke dienen als ontmoetings- en catecheseruimtes.

– Eveneens wordt in Brazilië een project van de fraters van Tilburg ondersteund die een bijdrage vragen om studiebeurzen te bekostigen voor gezinnen die het niet kunnen betalen.

– Ook in Kenia zal een bijdrage worden gegeven aan het project van de zusters Puteri Reinha Rosario om kinderen een kans te geven om met een studiebeurs verder te studeren.

– In Roemenië worden dit jaar twee projecten ondersteund. Voor de gaarkeuken in de stad Oradea wordt een nieuwe elektrische kookplaat gevraagd, zodat er weer 160 maaltijden kunnen worden bereid. Het andere project bestaat uit de aanschaf van hulpmiddelen, zoals muurbeugels en antislipmatten, om het bejaardenhuis Sint Antonius in Marghita veilig(er) te maken.

Uw financiële bijdrage voor de Vastenaktie 2019 kunt u storten op rekeningnummer:
NL13 RABO 0327 4941 31
t.n.v. Franciscus­parochie Asten-Someren
Vermeld daarbij: MOV Vastenactie 2019

Doet u (weer) mee?