Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

Marieke Linders stuurde ons namens het secretariaat van de Belangengroep onderstaande agenda voor de vergadering van vandaag van 20.00 tot 22.00 uur.

1. Opening en welkom.
2. Ingekomen stukken en vaststellen agenda.
3. Notulen vorige vergadering.
4. Stand van zaken Henricushof.
5. Terugkoppeling gesprek gemeente n.a.v brief verkeersproblematiek.
6. Wethouder van de Moosdijk licht de uitslag van de verkeerstellingen en nader toe koppelt vragen en opmerkingen uit het dorpsgesprek van 10 oktober j.l. terug.
7. Mededelingen
8. Rondvraag.

Zie ook de notulen van de vorige keer op de website van de belangengroep.