Geef je op voor Klankbordgroep van ‘wensen huurders’ in Lierop

Tijdens en na de informatieavond van 5 september, waar ook woningbouwvereniging (wbv) Wocom aan deel heeft genomen, is aan het licht gekomen dat er behalve bij de (potentiële) Lieropse huurders als ook bij deze wbv veel onduidelijkheid is over de situatie in Lierop.

Het inschrijvingssysteem via Woonisie geeft de wbv niet direct een beeld van hoeveel ingeschrevenen er zijn maar is vooral bedoeld voor de toewijzing van huurwoningen. Daar komt gelukkig verandering in.

Bij de ingeschrevenen voor huurwoningen is er een vrij groot percentage “slapende”. Dat wil zeggen mensen die wellicht in de toekomst een huurwoning willen als de thuissituatie daar aanleiding voor zal geven. Dit is natuurlijk heel terecht en komt ook doordat inschrijven kosteloos is. Maar het geeft ook een vertekend beeld.

In een volgend gesprek heeft de wbv onze werkgroep geadviseerd in Lierop een klankbordgroep van een tiental personen te vormen die de belangen van potentiële en huidige huurders behartigen en dit afstemmen met de wbv en de gemeente.

Met een dergelijke werkgroep hebben ze elders goede ervaring opgedaan en het wekt wederzijds vertrouwen en respect.

Daarom vragen wij of huurders maar zeker ook potentiële huurders zich bij onze werkgroep Wonen willen melden (wonen@lieropleeft.nl) om hier invulling aan te geven.

Vooral wordt aan de jongeren gedacht maar natuurlijk kan iedereen deel uitmaken van de klankbordgroep.

Dorpscoöperatie Lierop Leeft
Werkgroep Wonen

 

 

2017-10-10T15:26:44+00:00dinsdag 10 oktober 2017|