Op zaterdag 15 september 2018 wordt de kermis door de fanfare en beide Lieropse gilden geopend. De officiële rondgang start 19:00 uur en zal nadat alle horeca-gelegenheden in het dorp zijn aangedaan sluiten bij eet- en drinkcafé het Jagershuis.

Op maandag 17 september schiet de “Gruun” Schut (Gilde van Sint Antonius Abt) een nieuwe koning. Dit koningsschieten vindt plaats op schietterein de Roovere.

De dag begint 9:00 met een kerkdienst. Na de kerkdienst brengen beide gilden een vendelgroet aan de bewoners van het Henricushof.

Het koningschieten start ongeveer 12.00 uur. Het terrein is ruim een uur eerder toegankelijk voor het publiek. Nadat de nieuwe koning bekend is trekken de gilden van het schietterein naar het dorp om daar de nieuwe koning in de verschillende horeca-gelegenheden te presenteren. De dag wordt afgesloten bij de nieuwe koning thuis.