Harrie van de Sanden stuurde ons namens de Koepelzangers foto’s en onderstaand bericht…

‘Seniorenkoor ‘De Koepelzangers’ heeft afgelopen woensdag een geslaagde LOVOK korenmiddag georganiseerd in Lierop. Voor deze bijzondere koordag hadden zich aangemeld de regionale zangkoren ’De Nagalm’ uit Someren, ‘Levensvreugd’ uit Someren-Eind, ‘Amacitia’  uit Asten-Heusden,  ‘Seniorenkoor 2000’ uit Deurne en tenslotte ‘De Peelzangers’ uit Liessel.

Voorzitter mevrouw Dora Gubbels-Donkers van ‘De Koepelzangers’ verwelkomde de gasten in het gastvrije Lierop. ‘Wellicht bent u ook geboeid door de vele facetten van de muziek en in het bijzonder naar de koormuziek uit deze levendige plattelandsdorpen’.

Het repertoire van de koorgezelschappen was inderdaad heel divers. Volksliederen, (inter)nationaal repertoire, a capella gezangen, klassieke en/of levensliederen staan er op het programma. Met de meeste overtuiging en bevlogenheid hebben de koren met veel elan gezongen, de dirigenten met bezieling de muziekwerken gedirigeerd en de pianisten hebben zorg gedragen voor de juiste begeleiding van de koren’.

Met een algemeen dankwoord is deze drukbezochte en sfeervolle LOVOK koordag afgesloten in het gastvrije onderkomen bij Zaal Nellie van Oosterhout.

Nieuwe leden zijn nog steeds meer dan welkom. Kom op donderdagen  ‘s morgens om 9:30 uur op de repetities en zing mee.

Zie ook de foto’s.