De afdeling Asten/Someren van Groei en Bloei wil graag het aantal deelnemers aan de voortuinenwedstrijd van 60 naar minimaal 70 uitbreiden. Ook tuinliefhebbers in Lierop worden gevraagd mee te doen. Je hoeft geen lid te zijn van Groei en Bloei en deelname is gratis. Je hoeft geen modeltuin te hebben. Iedere voortuin, mits goed onderhouden heeft immers wel iets karakteristieks wat de moeite waard is.

Doe je mee dan wordt je voortuin 3 keer op een positieve manier gekeurd en doe je op de prijsuitreikingavond mee aan een gratis loterij, waarbij iedereen met een prijs naar huis gaat.

Er worden in drie categorieën prijzen uitgereikt; kleine tuinen 0-40 m², middelgrote tuinen 40-70m² en grote tuinen 70 m² en meer. Bovendien kun je in aanmerking komen voor de creativiteitsprijs.

Doe nieuwe ideeën op door op 31 oktober 2019 tijdens de prijsuitreiking te komen kijken naar alle foto’s van de voortuinen in het Centrum de Beiaard, Asten. Schroom niet en doe gezellig mee.

Aanmelden kan tot 15 april 2019 bij Ingrid Peters tel: 0493-691563 email: m.peters17@chello.nl