Beste inwoners van Lierop,

Het afgelopen half jaar heeft de school er alles aan gedaan om brigadiers te werven. Dit is nodig om de bezettingsgraad op beide zebrapaden te waarborgen. Dit lukt nu niet, per oversteekmoment moeten er namelijk drie brigadiers zijn. Nu staan er twee brigadiers. Hiermee is de school, volgens de politie en Veilig Verkeer Someren, in overtreding. Gelukkig is het jarenlang goed gegaan met twee brigadiers, maar mocht er iets gebeuren dan is het verzekeringstechnisch een groot probleem. Tot op heden heeft de school nog geen nieuwe aanmeldingen voor brigadiers mogen ontvangen.

Juf Alison heeft samen met de politie, Veilig Verkeer Someren en Sylvia van de Ven (brigadier) gekeken naar alternatieve oplossingen. Bijvoorbeeld het inzetten van oversteekhulpen. Ook dit bleek geen oplossing te zijn, omdat we de oversteekhulpen niet frequent genoeg in kunnen zetten.

We vinden het heel erg, maar helaas moet de school besluiten om te stoppen met brigadieren. Tot 19 april 2019 staan er nog twee brigadiers tijdens de oversteekmomenten. Dat betekent dat er vanaf 6 mei 2019 geen brigadiers meer bij de zebrapaden op de Somerenseweg en Heesvenstraat staan.

Wij als school en helpende brigadiers betreuren dit enorm! De gemeente Someren is bezig met het opzetten van een klankbordwerkgroep m.b.t. de verkeersveiligheid in Lierop.

Wij als school willen de ouders en andere vrijwilligers uit het dorp heel hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet als brigadier! We zetten hen net als voorgaande jaren tijdens onze bedankochtend in het zonnetje.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Verkeer en directie ’t Rendal