KBOBestuurssamenstelling:

 

Voorzitter: Gerard van Asten

Groenstraat 14, 5715 BD  Lierop - tel. 0492-331530 - g.asten2@chello.nl

Penningmeester: Narda Bongers-Berkers

Broekkant 13a, 5715 PR  Lierop - tel. 0492-331788 - j.bongers39@kpnplanet.nl

Secretaris: Martien Megens

Hogeweg 30, 5715 AR  Lierop - tel. 0492-332244 - megens-damen@kpnplanet.nl

Lid: Trees Welten

Laan ten Boomen 16, 5715 AB  Lierop - tel. 0492-331768 - t.welten2@kpnplanet.nll

Lid: Thies de Groot

Kanaaldijk N3, 5711 CS  Lierop - tel. 0492-331708 - Thies.jo@hetnet.nl

Lid: Jan van Bussel

Lijestraat 32, 5715 AX  Lierop - tel. 0492-331605 - janvanbussel47@kpnmail.nl

Lid: Vacant

 


 

Dinsdag 15 april 2014:

 

Beste K.B.O. leden….

 

‘Woensdag 23 april a.s. zal om 13.30 uur in de Vurherd weer een film worden gedraaid.

Deze film is het tweede deel van Lierop 825, gemaakt door Frans van Veghel.

Bovendien zullen er ook nog wat natuurfilms gedraaid worden.

Vanaf 13.00 uur is de zaal open; Deze middag is de entrée gratis.

 

Dan staat ook nog de busreis naar Doesburg, op woensdag 21 mei op het programma.

Erg aanbevolen en er zijn nog enkele plaatsen vrij in de bus; u kunt deze week nog opgeven’.

 


 

Maandag 20 januari 2014:

 

Aan alle leden van de KBO afd. Lierop....

 

Willen diegenen die mee willen met de

 

5-daagse reis naar Ernst an der Mosel (Duitsland) (van 5 tm 9 mei 2014)

en of de

8-daagse reis naar Bournemouth (Engeland) (van 15 tm 22 juni 2014)

 

zich opgeven vóór 2 februari 2014

bij de secretaris of rechtstreeks bij het bestuur KBO Someren-Dorp.

 


 

Maandag 20 januari 2014:

 

Willen de KBO-leden van de afd. Lierop zich vóór 2 februari schriftelijk of per email opgeven als ze na de jaarvergadering van 14 februari 14.00 uur bij Nellie van Oosterhout

 

willen deelnemen aan de koffietafel

 

(megens-damen@kpnplanet.nl)

 Dinsdag 10 december 2013:

Beste leden van de K.B.O. afd. Lierop.

Woensdag 18 december houden we om 13.30 uur

 

onze kerstviering in de Vurherd
 

Iedereen is hartelijk welkom op deze middag.

De opening is door onze voorzitter en een kerstgedachte van de pastoor.

De zang wordt verzorgd door de Koepelzangers en er is een toneelstukje door de toneelgroep van K.B.O. Someren-Dorp.

 


 

Maandag 14 oktober 2013:

 

Frans van Veghel zal op vrijdag 8 november om 13.30 uur in de Vurherd

 

enkele films uit zijn collectie laten zien.

 

De organisatie is in handen van de KBO en is bedoeld voor alle geïnteresseerde senioren uit Lierop (dus ook voor niet-leden).

Voor de pauze zullen natuurfilms getoond worden en na de pauze een film over Lierop 825. Zaal open om 13.00 uur.

 


 

Zondag 29 september 2013:

Beste K.B.O. leden afd. Lierop....

 

Vanaf heden kunt u als lid van de K.B.O. elke maandagmiddag

van 13.30 uur tot ongeveer 18.00 uur

 

biljarten

 

bij Nellie v. Oosterhout, v. Dongenstraat 18 Lierop.

Indien nodig op 2 biljart-tafels.

 

Het bestuur K.B.O.

 


 

Vrijdag 27 september 2013:

 

Op vrijdag 27 september 2013 werd onderstaand bericht geplaatst onder  het nieuws op slaponline:

 

Beste mensen van Lierop….

wilt U een dagje mee gaan fietsen met de K.B.O. afd. Lierop?

 

Donderdag 3 oktober vertrekken we om 10.30 uur vanaf het kerkplein. U hoeft niet in te schrijven, alleen op tijd aanwezig zijn. Het is een dagtocht fietsen naar het mooie Griendsveen en omstreken. Er wordt na ongeveer elke 10 km gestopt. Voor eten en drinken moet u zelf zorgen. We komen ook eet- en drinkgelegenheden tegen waar u iets kunt nuttigen. Verder zijn er geen kosten aan verbonden. We hopen om 17.00 uur weer thuis te zijn.

Donderdag 17 en 31 oktober zijn onze laatste fietsmiddagen (onder voorbehoud want bij heel slecht weer gaat het niet door). Bij goed tot redelijk weer vertrekken we om stipt 13.30 uur vanaf het kerkplein. De routes zijn voorbereid door Laura en Cor Raijmakers en Jo Reijnders-Raijmakers. Ook hier zijn we weer rond de klok van 17.00 uur thuis.

 


 

Zaterdag 31 augustus 2012:

 

Beste leden van de K.B.O. afd. Lierop.

 

Vrijdagmiddag 13 sept. 2013 heeft het bestuur voor u een leuke en gezellige middag in het verschiet.

 

Rien Vermaire zal voor uw vermaak aanwezig zijn; hij laat u lachen en brullen met zijn verhalen over “vruuger” o.a. het  “verreke slachten”.

 

Meer wil ik er niet over vertellen, maar kom zelf luisteren en kijken. Het laatste half uur, drie kwartier, zal er een accordeonist zijn best doen om meezingers voor en met u te spelen.

Dus kom 13 sept. om 14.00 uur naar De Vurherd en geniet, met een kopje koffie en u heb een aangename middag.

 

Kost niks. - Tot ziens, het bestuur K.B.O.

 


 

Maandag 19 augustus 2013:

 

Alle K.B.O. leden kunnen zich opgeven om op 4 oktober 2013

 

met de bus mee te gaan naar Banneux, een plaats in de Ardennen

 

We stappen om 08.45 uur op het kerkplein op en gaan naar ons koffieadres in Soerendonk. Vandaar door de Ardennen naar Banneux. Hier krijgen we een lunch. Dan door naar Maastricht waar we de binnenstad kunnen bekijken. De laatste stop is in de plaats Thorn waar een heerlijk diner klaar staat. Rond 8 uur – half negen zijn we dan weer in Lierop. Om mee te gaan moet u zich aanmelden. Dit kan telefonisch via 0492-332244 of via de computer naar het e-mail adres: megens-damen@kpnplanet.nl.

De kosten bedragen voor leden € 59,00 per persoon (ook voor leden buiten de afdeling Lierop).

Zij die geen K.B.O. lid zijn kunnen ook mee voor een bedrag van € 69,00 per persoon (als er nog plaats in de bus is).

Gelieve bij voorkeur te betalen via de bank, op rekeningnummer: 128800119 ten name van: KBO afd. Lierop, onder vermelding van reis Ardennen 4 okt. 2013. Graag uw naam (namen) en adresgegevens vermelden en overmaken vóór 4 september a.s.

 

Het bestuur.

 


 

Woensdag 7 augustus 2013:

 

Bekendmaking K.B.O. afd. Lierop.

 

De K.B.O. gaat

 

elke week Jeu de Boules spelen bij het Henricushof,

 

Iedereen is welkom.!

 

We beginnen dinsdag 20 aug. om 14.00 uur.

Als er genoeg gegadigden zijn willen we een Jeu de Boules club oprichten zodat we ook een echte wedstrijd kunnen gaan spelen.

We proberen om er een gezellige middag van te maken, wees sportief en kom.

 

Groetjes bestuur K.B.O. afd. Lierop.

 


 

Zondag 4 augustus 20134:

 

Op donderdag 15 aug. a.s., op de feestdag van Maria ten Hemelopneming, vindt de jaarlijkse bedevaart van de K.B.O. Kring Peelland in Ommel plaats. We komen in Ommel samen met de 15 afdelingen die tot de Kring Peelland behoren. Er is een eucharistieviering en die begint om 14.30 uur. Alle K.B.O. leden maar ook niet leden zijn van harte welkom. De dienst wordt voorgegaan door geestelijk adviseur van de Kring Peelland, pastoor W.Kalb.

Tot ziens.