Woensdag 9 november 2016:

 

Jaarprogramma 2016/2017

14-11 Smaak van Seizoenen
In deze lezing wordt ingegaan op het ontstaan van de seizoenen. Elk seizoen heeft zijn eigen kleur, geur en "smaak".
 

19-12 Kerstviering
Verzorgd door Vrouwen van Nu uit Someren-Dorp met allerlei stukjes en sketches
 

23-1-2017 Lezing
Over het leven van de Russische vrouw, hun positie, opleiding, trots en zelfrespect, emancipatie.
 

13-2-2017 Buiten en Zo uit Lierop
Komt deze avond vertellen wie ze zijn en wat ze doen.
Na de pauze komt Josè Maas vertellen over kousenzorg, het aanmeten en leveren van elastische kousen.
 

13-3-2017 Sjaak Smits
Hij komt vertellen over de grote heidebrand in 2010 en het herstel van de natuur erna.
 

21-3-2017 Uitstapje naar de Huijbrechtsgroep in Helmond en Anthuriumkwekerij Wijnen in Asten

(hiervoor moet van te voren opgegeven worden)
 

10-4-2017 Verrassingsavond
Afsluiting van ons winterseizoen.

Al onze avonden vinden plaats in de kantine van voetbalclub SV Lierop en beginnen om 20.00 uur.
Als iemand interesse heeft om een avond bij te wonen om kennis te maken met onze vereniging is men welkom.

Ons bestuur
Voorzitter: Mieke van den Heuvel (0492-331798)
Secretaris: Toos Stienen (0492-331936) - email: vrouwenvannu.lierop@gmail.com


Penningmeester: Martha van den Broek
Lid: Marie Elise Keunings / Jet van Vlokhoven / Tonnie Kusters
 


 

Woensdag 7 oktober 2015:

Onderstaand het Jaarprogramma 2015-2016:

14-9-2015 Jaarvergadering
12-10-2015 Stoppen met piekeren
04-11-2015 Culturele avond alleen per opgave
16-11-2015 Chinese geneeswijze
25-11-2015 Rouwrevue in de Ruchte
14-12-2015 Kerstviering
18-01-2016 lezing over verzekeringen
15-02-2016 Tussen Kunst&Kitch
14-03-2016 Lezing "Waarom mensen huilen"
25-04-2015 Gezellige afsluiting van het seizoen met Tonnie Wijnands

 


 

Woensdag 14 januari 2015:

 

 

 

 

  

 

 

 

wordt

 

 

 

 

 

 

 

 

Per 1 januari 2015 is de Katholieke Vrouwenorganisatie (KVO) gefuseerd met Vrouwen van NU.
De afgelopen weken kwamen de vrouwen van beide organisaties tot overeenstemming hierover.

Ruim 5000 vrouwen uit meer dan 75 lokale KVO-afdelingen sluiten zich aan bij Vrouwen van Nu.
Het gedachtengoed van 87 jaar KVO wordt door Vrouwen van Nu overgenomen en krijgt haar plaats

in de nieuwe vereniging. Ook de vrouwenweek wordt overgenomen en is van 2 tot en met 8 maart 2015,

rondom Internationale Vrouwendag.


Ons nieuwe emailadres is: vrouwenvannu.lierop@gmail.com


Maandag 19 januari hebben we een thema-avond in de kantine van SV Lierop aanvang 20.00 uur.
We beginnen met Acupunctuur Karsmakers & Feithe en na de pauze Creative Moves, Petra Raijmakers.

Zij komen vertellen over hun bedrijf en wat het inhoud. Deze twee bedrijen zijn alle twee gevestigd in Lierop.

Het jaarprogramma 2015 van Vrouwen van NU

19 jan. 2015 Acupunctuur en Creative Moves
23 febr. 2015 Veilig Verkeer Nederland
11 mrt. 2015 Reisje Thermae Son en De Rooijpannen
23 mrt. 2015 Avond verzorgd door hoedenmodiste Adele Jansen
20 apr. 2015 Verrassingsavond.
 


 

Donderdag 8 mei 2014:

 

Op woensdag 14 mei a.s. om 19.30 uur is de jaarlijkse

Mariaviering

 

Om tien voor zeven verzamelen bij de kerk voor de dames die die er mee naar toe willen fietsen.

Na afloop koffie met gebak in zaal Eijsbouts in Ommel.

 


 

Donderdag 24 april 2014:

Voor de leden van de K.V.O. is er op vrijdag 23 mei

een fietstocht

 

Vertrek 13.00 uur vanaf het Kerkplein.

Leden krijgen hiervan nog bericht. Hopelijk tot dan.

 


 

Vrijdag 11 april 2014:
A.s. maandag 14 april is er om 20.00 uur

 

een verrassingsavond

van de K.V.O. in de kantine van de SV Lierop.

 


 

Donderdag 13 januari 2014:

 

A.s. maandag 13 januari om 20.00 uur is er in de kantine van de SV Lierop

 

een lezing over orgaandonatie

 


 

Donderdag 12 december 2013:

 

A.s. maandag 16 december om 20.00 uur is er in de kantine van de SV Lierop

 

een Entertainmentavond met als thema Kerst

 

Aanvan 20.00 uur.

 


 

Vrijdag 15 november 2013:
 

Ter herinnering.... 18 november om 20.00 uur vindt in de kantine van SV Lierop

 

een thema-avond plaats over Buurtzorg

 

Er komen twee sprekers praten over dit onderwerp. Ook Ans van Gastel komt.

Niet-leden die geïnteresseerd zijn, zijn ook van harte welkom.

 


 

Donderdag 14 november 2013:


Het Jaarprogramma K.V.O. 2013-2014
 

16-12-2013 Kerstviering, 20.00 uur, Voetbalkantine SV Lierop
13-01-2014 Lezing Orgaandonatie, 20.00 uur, Voetbalkantine SV Lierop
30-01-2014 Grutjes en griesmeel, 20.00 uur, De Dreef Aarle-rixtel
17-03-2014 Lezing, over kroonjuwelen, 20.00 uur, Voetbalkantine SVLierop
25-03-2014 Culturele avond, 20.00 uur, De Dreef Aarle-Rixtel
14-05-2014 Meiviering Ommel, 19.30 uur, Ommel
 


 

Maandag 30 september 2013:

 

Donderdag 10 oktober vertrekt om 13.00 uur bij de kerk in Lierop de bus naar

 

Breifabriek Marcienne in Duitsland

 

Wij zijn dan ongeveer 19.00 uur weer terug in Lierop. Er wordt een modeshow gegeven van breimode van het nieuwe seizoen.

Er is bovendien een rondleiding en het is mogelijkheid om na afloop iets te kopen. We worden ontvangen met koffie/thee.
Er zijn nog plaatsen vrij in de bus.

Als er nog dames zijn die graag meegaan kunnen zij zich tot 3 oktober opgeven per email; lierop@kvo.nu

of telefonisch 0492-331936.
De kosten bedragen € 6.00 per persoon.
 


 

Donderdag 28 maart 2013:

 

Op donderdag 13 juni is de jaarlijkse

 

Fietsmiddag

 

Vertrek 1 uur bij de kerk. Rond half 6 is het afgelopen.

 


 

Maandag 3 december 2012:

 


Op zaterdag 24 november vierde KVO Lierop haar 75 jarig bestaan.
Dit was een gezellige dag die met vele leden gevierd werd.
 


 

Donderdag 21 november 2012:

De KVO Lierop bestaat a.s. zaterdag 24 november 75 jaar.

Dit jubileum wordt op die dag feestelijk gevierd met de leden.

Tussen 16.30 en 17.00 uur worden twee leden gehuldigd, die dit jaar 25 jaar lid zijn

en één lid, dat vijftig jaar bij de vereniging is.

 


 

Jaarprogramma K.V.O. 2012-2013

 

10-09-2012: Jaarvergadering 20.00 uur Voetbalkantine S.V. Lierop

 

15-10-2012: Moederdagviering 20.00 uur Voetbalkantine S.V. Lierop

 

7-11-2012: Lezing door Heleen Crul 20.00 uur De Ruchte in Someren

 

24-11-2012: Feest 75 jaar jubileum K.V.O. Lierop 15.30 De Vurherd

 

17-12-2012: Kerstviering 20.00 uur Voetbalkantine S.V. Lierop

 

21-01-2013: Lezing met foto's over de Strabrechtse heide 20.00 uur Voetbalkantine S.V. Lierop

 

30-01-2013: Lezing over Social Media 20.00 uur De Ruchte in Someren

 

18-02-2013: Lezing over gelukkig zijn 20.00 uur Voetbalkantine S.V Lierop

 

25-03-2013: Excursie Kanters Vinken in Someren 19.00 uur op locatie

 

27-03-2013: Culterele avond 20.00 uur De Ruchte in Someren

 

15.04-2013: Verrasings avond 20.00 uur Voetbalkantine S.V. Lierop

 

25-04-2013: High Tea 18.30 uur Blokhut in Lierop

 

11-05 2013: Meiviering 19.30 uur Handel / Ommel

 


 

Vrijdag 6 januari 2011:
De K.V.O organiseert maandag 16 januari om 20.00 uur in de kantine van S.V. Lierop een lezing door Gerard Geboers over het onderduikerskamp in Lierop.

 


 

Woensdag 21 september 2011:

De K.V.O houdt a.s. maandag 26 september om 20.00 uur haar jaarvergadering in de kantine van S.V. Lierop,

kantine open vanaf 19.40 uur. Voor de pauze komt Sini van den Boomen. Zij is werkzaam in het hospice in Aarle-Rixtel.

Zij komt een en ander vertellen over de gang van zaken in een hospice en wat dit kan betekenen voor een familie die de

laatste levensfase van een dierbare begeleid. Ook zal ze wat vertellen over palliatieve zorg die bijdraagt aan een zo

fijn mogelijke laatste levensfase. Na de pauze is de jaarvergadering.

Zie ook het jaarprogramma hieronder...

 


 

Jaarprogramma K.V.O 2011-2012

 

26 September 20.00 uur in de kantine van S.V Lierop jaarvergadering en Sini van den Boomen over de zorg en begeleiding in een hospice

 

13 Oktober  reisje, vertrek 8.30 uur

 

17 Oktober 20.00 uur in de kantine van S.V. Lierop  Moederdag viering

 

20  Oktober 20.00 uur in de Bejaard te Asten lezing door Wim Daniëls

 

9 November 19.30 uur stadswandeling Glown Eindhoven

 

21 November 20.00 uur in de kantine van S.V. Lierop  Lezing over bemoeizorg

 

19 December 20.00 uur in de kantine van S.V. Lierop Kerstviering

 

16 Januari 20.00 uur in de kantine van S.V. Lierop Lezing Gerard Geboers onderduikerskamp

 

8 Februari 20.00 uur in de Bejaard te Asten Lezing neurofeedback

 

13 Februari 20.00 uur in de kantine van S.V. Lierop Lezing over laaggeletterdheid

 

3-10 Maart K.V.O vrouwenweek

 

15 Maart 20.00 uur in de Bejaard te Asten Culturele avond

 

19 Maart 20.00 uur in de kantine van S.V. Lierop Thema Clownerie

 

16 April 20.00 uuur in de kantine van S.V. Lierop Thema geurproeverij

 

18 April 20.00 uur in de Bejaard te Asten Lezing Theo Galle

 

11 Mei 19.30 uur in de kerk van Ommel Mei viering kring Helmond

 

Fietstocht

 


 

Donderdag 26 mei 2011:

 


Van het bestuur van de KVO kregen we onderstaand bericht:
‘Op 18 april had de KVO Lierop haar laatste avond van het seizoen 2010-2011. De uitnodigingen voor deze avond waren

in het rood en er was verzocht aan de leden om iets roods aan te trekken of om te doen. De kantine was gezellig ingericht

met blokken van tafels waar met 8 of 10 personen konden zitten en sfeervol met kaarsjes en rode en witte tafelkleden aangekleed.

Op de tafels stonden ouderwetse theeserviezen en er werd een echte highthea geserveerd. Er waren verschillende gangen met

allerlei hapjes en natuurlijk sloten thee zoals het bij een highthea hoort. Tussen de gangen werd er van plaats gewisseld door

de leden zodat iedereen met elkaar kon buurten. De avond werd muzikaal opgeluisterd door Toffel vier. Ook Toffel vier had

aan het thema rood gehoorgegeven en rode vestjes aangetrokken. Op het einde van de avond werd onder het luisteren van het

liedje “roed , roed zien de roeze” door het bestuur aan elk aanwezig lid een rode roos overhandigd. Wij wensen al onze leden

een hele fijne vakantie toe en ons nieuwe seizoen begint weer op 26 september 2011 met onze jaarvergadering in de Kantine van

S.V. Lierop’.

 


 

Vrijdag 3 september 2010:

De K.V.O komt op maandag 6 september 20.00 uur bij elkaar in de kantine van SV Lierop.

Voor de pauze komt Jan van de Water van het WMO Platvorm vertellen over de wet maatschappelijke ondersteuning.

Hierna begint de jaarvergadering en presentatie van het nieuwe jaarprogramma.

Geïnteresseerden in de K.V.O zijn altijd welkom.

 


 

Jaarprogramma 2010-2011

 

6 september jaarvergadering 20.00 uur in de kantine van SV Lierop met J. v. d. Water  van het WMO platvorm

 

4 oktober Moederdagviering 20.00 uur in de kantine van SV Lierop. Thema een gezonde tweede jeugd.

 

13 oktober reis naar Ravenstein en paleis het Loo

 

28 oktober Lezing gevaar internet en loverboys 20.00 uur dorpshuis Lieshout

 

1 november lezing over Palestijnse gebieden in Israel, 20.00 uur in de kantine van SV Lierop door Arjan el Fassed

 

20 december kerstviering 20.00 uur in de kantine van SV Lierop

 

10 januari Lezing over A.L.S  20.00 uur in de kantine van SV lierop

 

15 februari Lezing Theo Galle' 20.00 uur dorpshuis Lieshout

 

22 februari Excursie naar v. Tilburg Nistelrode vertrek 9.00 uur

 

14 maart Lezing  over olijfolie  20.00 uur in de kantine van SV Lierop

 

17 maart Culterele avond 20.00 uur Buurthuis Mariahout

 

18 april Verrassingsavond 20.00 uur in de kantine van SV Lierop

 

27 april Wandelen en bbq 14.00 uur wordt nog bekend gemaakt

 

11 mei Kring bedevaart Ommel 19.30 uur

 

mei of juni fietstocht

 

 


 

 

Vrijdag 15 januari 2010:

Op maandag 18 januari om 20.00 uur organiseert de KVO in Henricushof een lezing over tekenbeten en de

ziekte van Lyme. Marianne van de Pasch van de Nederlandse vereniging van Lyme patiënten komt vertellen 

over de tekenbeet en de ziekte van Lyme. Ze begint met 'haar eigen verhaal', waarna de film 'De kleine vampier'

vertoond wordt. Hierna zal nog een powerpoint presentatie over dit geheel getoond worden waarna er nog

voldoende tijd is om vragen te stellen.

 

 


 

 

Maandag 14 december 2009:

16 December worden de leden van de KVO uitgenodigd voor de kerstviering. Aanvang 19.30 uur in de Vurherd.

Er wordt begonnen met een mooie kerstgedachte en daarna treed voor de toneelclub D.I.O uit Boekel op.

De titel is "Mijn Karel slaat geen vrouwen." Laat je verder verrassen en geniet van deze klucht.

Het bestuur van de KVO hoopt alle leden welkom te heten en er een gezellige avond van te maken.

 

 


 

 

Donderdag 19 november 2009:

Op maandag 23 november om 8 uur is er in de Vurherd een thema-avond van de K.V.O. Ria Beckers, hoofd van

de dagbesteding van de stichting ORO, is de spreekster. ORO biedt kinderen en volwassenen met een

verstandelijke beperking professionele totaalzorg waar wonen, dagbesteding, werken, thuiszorg, logeren,

vrije tijd en vorming wordt aangeboden, naar de behoefte en wens van de cliënt.

 

 


 

 

Woensdag 4 februari 2009:

De K.V.O. houdt op 9 februari a.s. een excursie naar de Thuiszorgwinkel in de Floralaan 10 te Asten.

Er zal een rondleiding gegeven worden door de winkel met uitleg: Wat biedt de Zorgboog?;

Wat wordt vergoed door de zorgverzekeraar en WHO? Uitleenproducten en thuiszorgwinkel.

De vertrektijd wordt nog bekend gemaakt en met wie je mee kunt rijden naar Asten.

 


 

Donderdag 15 januari 2009:

19 januari organiseert de KVO om 20.00 uur een thema-avond in Henricushof. Het betreft gezondheidheidsvoorlichting

en patiëntenrecht. De voorlichtingsbijeenkomst gaat uitvoerig in op de rechten van de patiënt. Aan de orde komen het

recht op privacy, wils onbekwaamheid en second opinion.

 


 

Ø     

Dinsdag 13 november 2007:

KVO Lierop vierde afgelopen donderdag haar 70 jarig bestaan. Met 114 mensen in zaal van Oosterhout werd

er terug gekeken naar het verleden. De jubilariseen werden gehuldigd. Miet van Asten- Vroonhoven, al lid van

het eerste uur, was de hele avond een blije gast, die zichtbaar genoot van alle aandacht, die zo'n mijlpaal met

zich meebrengt. Laura Vermeulen- Loomans is al 50 jaar lid en ook zij werd in de bleometjes gezet.rReky van

Vlokhoven- van den Wijnboom is al 25 jaar bij de KVO. Ook zij nam de felicitaties in ontvangst. Drie generaties

vrouwen, die zich alle drie thuis voelen bij de KVO. Een vereniging die voor elk wat wils heeft en door de jaren

heen met de tijd is meegegroeid. We hebben samen lekker gegeten van de heerlijke maaltijd die Nellie weer

voor ons klaargemaakt had. Verder hebben we genoten van het optreden van Nederlands next topmodel en

Jan Strik, als vakantie Jan. Ook onze beide Toosjes, die vanuit het kippenhok een terugblik gaven op het archief,

kregen de lachers op hun hand. Er werd me wat afgekakeld. Al met al een mooie avond voor iedereen die er

bij was.

 


 

Dinsdag 6 november 2007:

 

Op vrijdag 9 november a.s. bestaat KVO Lierop 70 jaar

 

Dit wordt gevierd in zaal van Oosterhout met de leden en hun partners.

Aanvang 18.30 uur.

Het programma is als volgt:

Ontvangst met welkoms drankje;

Terugblik op de historie;

Huldiging jubilarissen;

Samen gezellig eten;

Optreden cabaretgroep ‘tis alt wa.

 

Mevr Miet van Asten-van Vroonhoven is lid vanaf het eerste uur.

Zij is ook nog een aantal jaren voorzitster geweest.

Het verheugd ons zeer dat zij deze avond nog met ons mee kan vieren. Verder is mevr.

Laura Vermeulen 50 jaar lid en mevr. Rieky van Vlokhoven 25 jaar.

KVO Lierop telt 80 actieve leden en heeft nog steeds de drie ooo’s als uitgangspunt voor haar programma onderdelen;

Ontspanning, Ontmoeten en Ontwikkeling.

 

 

 


 

Maandag 17 september 2007:

 

Afgelopen maandag 10 september, is

 

het nieuwe jaarprogramma 2007

 

van KVO Lierop gepresenteerd op de jaarvergadering

en die ziet er als volgt uit:

 

8 oktober moederdagviering in de Henricushof, aanvang 20.00 uur;

 

18 oktober reisje naar Soestdijk en ’s middags een boottocht in Utrecht;

 

7 november Thema-avond ‘Als zorg aan ouderen ontspoort’ in Lieshout;

 

9 november Feestavond KVO Lierop 70 jaar;

 

13 december Kerstviering in de Vurherd aanvang 20.00 uur;

 

30 januari contactavond in Lieshout;

 

18 februari Kleding- en Kleurconsulente Marielle Veerbeek 20.00 uur in Henricushof;

 

26 februari Lentebijeenkomst in Deurne aanvang 20.00 uur;

 

5 maart Culturele avond in Lieshout aanvang 20.00 uur;

 

17 maart bezoek aan brandweer Someren;

 

21 april verrassingsavond; Mei of juni een fietstocht.

 

Er is ook elke maand een leesclub.

De avonden in Lieshout worden vanuit de kring georganiseerd.

Bent U nog geen lid en heeft U interesse dan bent U van harte welkom.

U kunt dan kontakt opnemen met het secretariaat: 0492-331936.

 


 

De KVO presenteerde op maandag 11 september 2006

 

het nieuwe jaarprogramma

 

aan de leden tijdens de jaarvergadering;

 

9 oktober:

Moederdagviering met een sieradenshow verzorgt door Lonque Vue

 

17 oktober:

Reisje naar Kamp Vught en schoenenmuseum in Waalwijk en een bezoek aan Den Bosch                         

 

1 november:

Thema-avond over Karakters en Temperamenten in Someren

 

13 november:

Avond verzorgt door Savant

 

27 november:

’s Avonds een excursie naar apotheek Evers in Someren

 

20 december:

Kerstviering met na de gebedsdienst een optreden van een toneelgroep uit Odiliapeel met een avondvullend programma in de Vurherd

 

21 januari:

Bridgeavond waar de KVO mede de hapjes verzorgt voor “Lierop geeft om Borneo”                        

 

22 januari:

Deze avond wordt verzorgd door Mevr. C. Aldenzee die als overgangsconsulente werkzaam is

 

31 januari:

Contact-avond over “Als ik overmorgen oud ben”in Someren

 

12 februari:

Binnenhuisarchitect Freek Raymakers verzorgt deze avond

 

15 maart:

Feest 60 jarig bestaan KVO Kring Helmond

 

21 maart:

Gezamenlijke avond KVO/KVB

 

26 maart:

Snoeiworkshop met Hoveniersbedrijf Harrie Gubbels

 

31 maart:

MuZaDa “Lierop geeft om Borneo”

16 april:

Thema-avond “Laat je verrassen”

9 mei:

Kringbedevaart in Ommel om 19.30uur

 

In mei of juni wordt er nog een fietstocht gepland.

Er is ook elke maand een leesclub met boekbespreking over wat er gelezen is.

De avonden in Someren worden vanuit de Kring georganiseerd

 

Wij hebben weer een nieuw jaarprogramma georganiseerd, als U interesse heeft en U bent nog geen lid, U bent van harte welkom.

 

Heeft U nog verdere vragen dan kunt U altijd contact opnemen met het secretariaat,  tel. 0492-331936

 

Het bestuur van de KVO