Nieuws   Profiel   Ontstaan  Repertoire   Bestuur  Foto's  Jaarprogramma  E-mail Archief

Nieuws                                            ZIE OOK WEBSITE A CAPELLA

 

 


 

Woensdag 12 maart 2014:

 

Zie het nieuwe Jaarprogramma....

 


 

Donderdag 27 februari 2014:

 

Koormuziek begeleiden Nel Verberne-Aarts

naar haar laatste rustplaats

 

De uitvaartplechtigheden van mevrouw Nel Verberne-Aarts zijn door vele familieleden en dorpsgenoten bijgewoond. Nel was een hardwerkende vrouw, die 35 jaar voor de klas heeft gestaan om les te geven aan de opgroeiende jeugd.

Vandaag, donderdag 27 februari, hebben velen haar een laatste eer gebracht, als dank voor haar grote passie in het onderwijs en voor haar gezin. Na haar ‘laatste’ schooldag, als onderwijskracht, heeft zij zich verder verdiept in het gildewezen, de KBO en de liturgiegroep en de jeugdbibliotheek. Zij was ook een van de pioniers tot de oprichting van de scouting te Lierop.

 

Om aan haar laatste wens tegemoet te komen, heeft het gezin aan mannenkoor A Capella gevraagd om de uitvaartplechtigheden muzikaal op te luisteren. Op een stijlvolle wijze heeft het koor met veel elan deze viering opgeluisterd. Na afloop van de uitvaartplechtigheden heeft het gezin zijn waardering uitgesproken tot het koorgezelschap.

 

 

 


 

Woensdag 5 februari 2014:

 

Mannenkoor A Capella  zet gouden deur op een kier       

 

Maandagavond 20 januari heeft mannenkoor A Capella zijn

algemene vergadering

gehouden in  zaal Nellie van Oosterhout te Lierop.

Aan de uitnodiging hebben vele leden acte de présence gegeven.

 

In het openingswoord van voorzitter Harrie van der Sanden schetste hij in vogelvlucht het verenigingsjaar 2013, met het meest in het oogspringende muzikale evenement het Koepelconcert, dat begeleid werd door dirigent Marion, organist Rob en Jannie, alsmede een aantal gastmusici Jacob, Iris en Nico. Een bekroning waren ook de muzikale uitvoeringen bij het gouden huwelijksfeest van koorlid Martien de Groot en echtgenote Maria de Groot-van Asten. Verder de bijzondere kroonjaren van secretaris–penningmeester Jo Dat en partner Thea en van commissaris Annie en Piet van Nuland.  A Capella  heeft ook deze feestelijkheden vocaal opgeluisterd.

Veel muzikale ondersteuning heeft het koor ook gegeven bij het droeve afscheid van Riek Aben-van der Zanden. Aandacht was er ook voor erelid en oud- dirigent  Jan van de Ven, die momenteel ernstig ziek is. De vergadering wenste hem een spoedig herstel toe.

Voor dit jaar zijn weer diverse nieuwe muzikale uitvoeringen geprogrammeerd. Veel aandacht gaat  samen met dirigent Marion van Eijk uit naar het opluisteren van de gildemis bij gelegenheid van de gildedag van Sint Antonius Abt, de herdenking van de 70-jarige bevrijding van Lierop, de organisatie van het eigen concert en de open repetitieavonden.

Het bestuur heeft ook aandacht geschonken aan het naderende gouden bestaansfeest van mannenkoor A Capella. Het kroonjaar wordt niet alleen in 2016 gevierd, maar benadrukte dat ook de momenten er naar toe dienen elke dag gevierd worden. Alleen dan kan men spreken over een geweldig feest met een bijzonder kroonjaar.

Bij de gebruikelijk agendapunten legde het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en bood verder het vierjarenplan, alsmede het jaar- en financiële rapport ter goedkeuring aan. In ongewijzigde vorm werden deze vastgesteld. Aan de secretaris-penningmeester Jo Dat werd dank uitgebracht voor het zorgvuldig beheren en het nauwkeurig optekenen van de vele activiteiten, waardoor het koor terug kan zien op een geslaagd muzikaal jaar.

Het koor toont ook zijn grote betrokkenheid bij de (kerkelijke) vieringen, waardoor het koor veelvuldig uitgenodigd wordt in zorgcentra of parochies. Dit naar volle tevredenheid van Theo van Heugten en Peter van Schalen.

Tijdens de bestuursverkiezing werd de zich herkiesbaar stellende secretaris-penningmeester Jo Dat met ruime meerderheid van stemmen herkozen. In de vacature van Kees Verstappen is Henk Nijeboer eveneens met volle meerderheid der stemmen gekozen tot nieuw bestuurslid.

Dankwoorden zijn er uitgebracht aan Kees Verstappen, die vanaf 2002 onafgebroken deel uit heeft gemaakt heeft van het bestuur. In die jaren heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de vereniging. Zijn grote doorzettingsvermogen, (muziek)kennis en verantwoordelijkheid zijn kenmerkend voor hem.

Voor zijn inzet is voor Kees en zijn metgezellen een meerdaags verblijf geboekt bij een voormalige smederij uit 1898, waar je heerlijk met culinaire streekgerechten wordt verwend. Gastvrouw Gabiël en gastheer Ad zullen je culinair verwennen in dat pittoreske dorpje. ‘Dit vind ik nu mooi’, aldus Kees.

Voor Kees een dankbare herinnering aan een mooie tijd als bestuurder van mannenkoor A Capella. Met een welverdiend en hartelijk applaus werd het geheel onderstreept. En Kees zijn vervanger, Henk Nijeboer, werd uitgenodigd om aan de bestuurstafel zitting te nemen.

Met een geanimeerde rondvraag werd om tien over tien de vergadering naar volle tevredenheid

afgesloten. En ook ‘dat klinkt als muziek in mijn oren’.

 


 

Erelid Jan van de Ven met muzikaal eerbetoon begraven

 

Niet allen met woorden, maar vooral met veel koorzang heeft mannenkoor A Capella afscheid genomen van zijn gewaardeerd musicus Jan van de Ven.

‘Beste Jan, dank voor je grote inzet in en betrokkenheid bij het culturele leven van Lierop en in het bijzonder voor dat van mannenkoor A Capella. Jouw vereniging, waar je warempel met velen zeer trots op bent geweest en gebleven.

Mannenkoor A Capella wil  graag zijn dankbaarheid tonen aan zijn huisgenoten voor de geboden gastvrijheid en voor hun bemoedigende woordjes of een helpende hand.

Ons medeleven gaat ook uit naar zijn naaste familieleden. Wij wensen hen veel sterkte in deze droevige dagen.

 

Adieu, namens Mannenkoor A Capella’.

 


 

Muzikale Jan van de Ven overleden

 

Op weg naar zijn 81e verjaardag is Jan van de Ven na een kort ziekbed toch nog vrij plotseling overleden op donderdagochtend 23 januari. Jan van de Ven was oprichter en dirigent van mannenkoor A Capella.

Vanaf de oprichtingsdatum van 12 oktober 1966 tot 1995 is Jan van de Ven dirigent geweest van mannenkoor A Capella. Na het neerleggen van zijn functie als dirigent, heeft hij bijna vijf jaren als koorzanger zijn partijtjes meegezongen. Jan, de meest muzikale man van Lierop.

Bij diverse koorgezelschappen en gelegenheidskoren heeft Jan een belangrijke (kader)rol gespeeld bij het instuderen van muziekwerken en het daarbij dirigeren.

Voor zijn belangenloze inzet en zijn verdiensten voor de samenleving heeft musicus Jan van de Ven tijdens het Dorpsfeest Lierop 825 de legpenning van Lierop 825 jaar oud ontvangen. Bij zijn 25 jaar dirigentenschap ontving hij de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. In 1996 werd Jan benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Ons medeleven gaat ook uit naar zijn naaste familieleden. Mannenkoor A Capella wenst hen veel sterkte in deze droevige dagen.

De uitvaartplechtigheden van de heer J. van de Ven vinden plaats op dinsdag 28 januari om half elf in de kerk van de Heilige Naam Jezus te Lierop.

 


 

Woensdag 15 januari 2014:

 

Jaarvergadering A Capella

 

De jaarvergadering van mannenkoor A Capella wordt gehouden op maandag 20 januari en vangt aan om 20.00 uur in zaal Nellie van Oosterhout te Lierop.

 

Naast de vaste agendapunten gaat de aandacht ook uit naar het meerjarenprogramma 2014-2017. Het diamanten bestaansfeest van het Lieropse koorgezelschap maakt hier deel van uit, alsmede het organiseren van een aantal open repetitieavonden.

Bij de bestuursverkiezingen is aftredend en herkiesbaar Jo Dat.

Aftredend en niet herkiesbaar is Kees Verstappen.

Met de rondvraag wordt de vergadering afgesloten.

 


 

Eerste Kerstdag, 25 december 2013:

 

'Engelenzang van boven'

 

Dank voor de ‘Engelenzang van daarboven’, klonk het vanaf het hoofdaltaar in de parochiekerk van de Heilige Naam Jezus. Een leuke woordspeling, die pastoor J. Zwirs uitsprak aan het einde van de dagmis met Kerstmis. De voorganger sprak hiermee zijn waardering uit tot mannenkoor A Capella voor de klankvolle gezangen, die de ‘engeltjes van boven’ gebracht hebben. Ook de vele vrijwilligers werden in deze dank betrokken. Theo en Peter genoten zichtbaar van deze dankwoorden, waarmee hun inspanningen beloond werden. En brachten de dank en de kerstwensen over aan de koorleden ‘Dank jongens.. wij hebben weer mooi gezongen. Fijne kerstdagen en tot Oudjaar om 18.30 uur in de kerk ’.

 


 

Zaterdag 21 december 2013:

 

Kerstconcert met samenzang

 

Mannenkoor A Capella en het muziekgezelschap Sambuca uit Leende hebben een sfeervol kerstconcert verzorgd in Zorgcentrum ‘Witven, dat ligt aan de rand van de Strabrechtse Heide te Lierop.

Het kerstconcert van zaterdagavond 21 december kenmerkte zich met een goede mix aan koorzang en blaasmuziek en door veel samenzang met de talrijke gasten. Veel vreugde en passie was er te bespeuren tijdens deze kerstuitvoering.

 

Zie ook enkele foto's...

 


 

Vrijdag 20 december 2013:

 

Zaterdag 21 december verzorgt mannenkoor A Capella

 

een kerstconcert

 

voor de gasten van Zorgcentrum Witven aan de Beuvenlaan 5-7 in Lierop.
 

Te gast is ook het muziekgezelschap Sambuca uit Leende.

Vanaf 19.00 uur zullen beide muziekgezelschappen met een veelheid aan kerstliederen de avond opluisteren.
 


 

Woensdag 27 november 2013:

 

Mannenkoor A Capella staat stil bij dagelijks gebeuren

 

Op de derde donderdag van november heeft mannenkoor A Capella  de feestdag van de patroonheilige Heilige Cecilia, zijn jaarlijkse Ceciliafeest gevierd. In het sfeervol ingerichte ‘klein theater’ Nellie van Oosterhout hebben de gasten, genodigden en zangers op zaterdag 23 november kunnen genieten van een delicieus avondje vol gerechten en entertainment.

De avond was heel kleurrijk ingevuld met voordrachten, levensliederen en culinaire gerechten. Eén van de hoogtepunten van het Ceciliafeest is ongetwijfeld het optreden van de grootste conferencier die mannenkoor A Capella kent, tenor Sjaak Gubbels. Op een onovertroffen wijze en met veel mimiek heeft de minstreel zijn anekdotes onder de aandacht van de bewonderenswaardige gasten gebracht.

Kleinkunstenaar Berrie van den Dungen ontleedde zijn komische mimieken en  voordrachten uit een breed assortiment aan levensliederen, dat hij heeft opgebouwd in bijna veertig jaar kleinkunstvoorstellingen.

“In 2016 bestaat A Capella vijftig jaar. De komende jaren zal hieraan invulling gegeven worden om in dat jaar het kroonjaar van een extra muzikaal tintje te voorzien”, aldus voorzitter Harrie van der Sanden. “Nu A Capella dit jaar geen specifieke jubilarissen heeft, is het een goede gelegenheid om een momentje stil te staan bij de dagelijkse gebeurtenissen, die het koor aangaan. Verder ook om de vereniging in haar totaliteit te bedanken voor de grote gedrevenheid, die gevoerd wordt vanuit de verschillende disciplines”.

Met een daverende muzikale finale heeft het magakoor zijn dank uitgebracht voor dit amusante avondje, waar het genieten was van een gezellig samenzijn met een grote vriendengroep.

 


 

Zaterdag 23 november 2013

 

Gouden paar Jan en Diny van Teeffelen-van den Einden

beleven dag van hun leven

 

Voor het echtpaar Jan en Diny van Teeffelen-van den Einden werd zaterdag 23 november voor even de klok teruggezet. Vijftig jaar geleden is dorpsgenote Diny van den Einden in het huwelijk getreden met Jan van Teeffelen uit Mierlo. Vandaag, 23 november, vijftig jaar later keerde het rasse echtpaar weer terug naar de geboorteplaats van de bruid om daar dit kroonjaar te vieren.

Het gouden bruidspaar had bijzondere redenen om met vele genodigden de dag te beginnen met een H. Eucharistieviering in de Koepelkerk, waarin pastoor H. de Groof weer is voorgegaan. Mannenkoor A Capella verzorgde ditmaal voor de muzikale uitvoering van de Missa Quarta van C. Jaspers en met meerstemmige lofgezangen.

De viering werd afgesloten met een dankwoordje, waarna een ‘lang zullen zij leven’ door het kerkgewelf klonk.

Na afloop van de viering werd door het bruidspaar Jan en Diny de dank uitgesproken voor de mooie gezangen op deze bijzondere dag. “Met ons hebben velen intens deze viering bijgewoond. De dag had niet schoner kunnen beginnen. Dank je wel.”

 


 

Woensdag 13 november 2013:

 

Mannenkoor A Capella naar de ´Stad`

 

Het is zes jaar geleden dat mannenkoor A Capella op verzoek van oud-Lieropenaar Hans van de Ven naar de ´Stad´ trok om kennis te maken met het jubilerende Wilhelmina Mannenkoor. Namens het Eindhovense koorgezelschap nodigde hij destijds A Capella uit voor het jubileumconcert bij gelegenheid van het tienjarig bestaan.

Aan de vooravond van de opening van het lichtfestival Glow in Eindhoven heeft het Lieropse gezelschap al kunnen waarnemen, wat er allemaal mogelijk is met lichtinstallaties. Diezelfde effecten waren er ook waar te nemen in het bekende ´Rozenknopje´, het kleinschalige culturele muziekcentrum in Eindhoven. A Capella onder leiding van dirigent Marion van Eijk, heeft daar tegenover laten horen en laten zien wat er allemaal mogelijk is op muzikaal gebied. Solistische werken werden er met veel dynamiek uitgevoerd, waardoor de avond een verrijking werd voor de inwoners van de ‘Stad’. In dit rijtje passen ook de ‘a capella’-werken van het Wilhelmina Mannenkoor. Met veel passie loodste dirigent Lizzie Kean met succes het koor door het gevarieerde theaterprogramma heen. Ook voor hen de complimenten van het luisterend publiek, dat later op de avond versterking kreeg van de ‘Vrouwen van Wilhelmina’.

Ook na de optredens was er nog voldoende stof voorhanden om met elkaar van gedachten te wisselen over de muzikale dingen en over het dagelijkse leven in de stad en in het dorp. Het naar de ´Stad´ gaan, was weer net als vroeger… een hele bijzondere meeting geworden, waar nieuwe contacten, ook met andere culturele instellingen, werden gelegd. “Doe de groeten maar alvast bij jullie in ’t Durup’, wij komme wel”, klonk als bekend in de oren.

 


 

Woensdag 13 november 2013:

 

‘Elfde van de Elfde’ in ‘De Nieuwenhof’ klankvol gevierd

 

Met de komst van mannenkoor A Capella hebben de gasten van Zorgcentrum De Nieuwenhof in Deurne de avond van de ‘Elfde van de Elfde’ wel heel klankvol gevierd met hartstochtelijk gezangen. De grote gangmakers waren de gasten zelf.

Het Lieropse gezelschap liet zich leiden door de enthousiaste bewoners, waardoor er snel het megakoor ‘De Nieuwenhof’ gevormd werd. Onder leiding van dirigent Marion van Eijk werd er in allerijl een interactief programma uitgevoerd.

Voor de pauze voerde het koorgezelschap veel solistisch werken uit, terwijl in het laatste gedeelte van de avond de meerstemmige werken en samenzang de boventoon vormden.

Met een medley werd deze gezellige muzikale meeting afgesloten en werden dankwoorden naar elkaar uitgesproken over het gastvrij onthaal. Voor een aantal gasten was het ook een hernieuwde kennismaking met een aantal voormalige inwoners uit Lierop, dat te gast is in De Nieuwenhof.

 

 

Mannenkoor A Capella brengt levendig repertoire. 

 


 

Dinsdag 12 november 2013:

‘Boekenwurmen’ op zoek naar leesvoer. Vele ‘boekenwurmen’ hebben zondag 10 november een bezoek gebracht aan de dvd-, boeken- en platenbeurs in gemeenschapshuis De Vurherd. Nieuw was de grote verzameling dvd-films en cd’s. Met deze nieuwe uitbreiding heeft mannenkoor A Capella met vele nieuwe gezichten kennisgemaakt tijdens de markt in Lierop. De Vurherd was tot de laatste vierkante meter ingedeeld met duizenden boeken en (verzamel)lp’s. Tijdens de openingsuren schuifelden de bezoekers langs de tafels op zoek naar het ontbrekende boek of (nostalgische) muziekwerken. Leesvoer was er voldoende aanwezig, waardoor er maar weinig gasten zijn geweest die geen keuze hebben kunnen doen uit de vernieuwde voorraad lectuur, dvd’s of lp’s. Ook de genomineerde Mieke van Stiphout voor de titel van ‘Brabander van het jaar’ was present om de stichting ‘Mama Alice’ onder de aandacht te brengen bij een nieuwe groep uit de samenleving.

 


 

Donderdag 7 november 2013:

 


Tijdens de stemperiode in oktober mochten leden van de Rabobank hun stem uitbrengen op de verenigingen die zij een warm hart toedragen. De clubs in, onder andere, Lierop realiseren met de Rabobank Clubkas Campagne, activiteiten die de leefbaarheid van het dorp ten goede komen.
De uitslagen voor de deelnemende verenigingen van Lierop zijn hier te vinden. Zie de uitreiking van het bedrag aan Jo Dat.
 


 

Zondag 3 november 2013:

 

 

Zondag 10 november wordt in gemeenschapshuis De Vurherd de jaarlijkse

 

Boeken- en platenbeurs en dvd films

 

gehouden. Nieuw is ook de grote verzameling dvd-films en cd’s. De beurs vindt plaats van 10.30 tot 15.00 uur. De entree bedraagt een euro voor volwassenen. De organisatie van de beurs is in handen van mannenkoor A Capella.

In een grote zaal worden duizenden boeken, langspeelplaten, singeltjes, CD’s en dvdfilms te koop aangeboden. U heeft de keuze uit een groot aantal romans, hobbyboeken, encyclopedieën, religie,  geschiedenis- en aardrijkskundeboeken, jeugd- en kinderboeken.

Op het gebeid van muziek treft u een rijke nuancering platen aan uit de top 40, verzamel lp’s, (inter)nationale koorwerken en singeltjes van  Nederlandstalige artiesten.

 


 

Zaterdag 2 november 2013:

 


Met een klinkende apotheose door alle medewerkers eindigde gisteravond het zeer geslaagde Koepelkerkconcert met een grote Lieropse inbreng. Het was prachtig te zien en te horen hoe de zangers en zangeressen van De Bosgalm (o.l.v. Trudy Timmers) en A Capella (o.l.v. Marion van Eijk) onder de koepel van de fraai uitgelichte en tot de laatste rij gevulde kerk met verve hun liederen op het thema ‘De kracht van water’ ten gehore brachten. Van de krachtig golvende negro-spiritual Go down Moses tot de zoet deinende Barcarolle was het een mooi en gevarieerd programma. De afwisseling werd nog versterkt door de bijdragen van de jonge talenten Jacob van Eijk op marimba (en pauken bij het slotnummer) en Iris Geutjens op dwarsfluit. Rob Dommisse leverde een belangrijke bijdrage als begeleider op toetsen, niet alleen zoals gepland bij A Capella, maar ook als invaller bij De Bosgalm. Daarnaast schitterde hij als organist in Händels Water Music. Pater Piet Schellens zorgde voor de meerwaarde door zijn overdenking over het thema. Een camerateam zorgde ervoor dat ook de concertgangers achteraan niets hoefden te missen. Het volgende Koepelkerkconcert is op Goede Vrijdag, 18 april 2014. Zie de foto's.

 


 

Zaterdag 19 oktober 2013:

 

´Ongewild en onverwacht, niemand had dit gedacht…´

 

 

In de Koepelkerk heeft mannenkoor A Capella op vrijdag 18 oktober de uitvaartplechtigheden muzikaal opgeluisterd.

Ongewild en onverwacht heeft de familie Van Lierop  afscheid moeten nemen van Hendrie van Lierop, die tijdens het beoefenen van een van zijn sportieve activiteiten, vrij plotseling is overleden. 

In de kerk werd een in memoriam uitgesproken, waarin Hendrie´s grote passie, zijn gezin, werk en vrijetijdsbesteding aan het licht werden gebracht.

Dankwoorden heeft het koor mogen ontvangen voor het opluisteren van de gezangen en voor de grote betrokkenheid van het koor tijdens de uitvaartplechtigheden.

 


 

Maandag 14 oktober 2013:

 

Felicitaties aangeboden

 

 

Een delegatie van het bestuur van mannenkoor A Capella heeft zondagmiddag 13 oktober zijn felicitaties aangeboden bij gelegenheid van het 25- jarig bestaan van Radio Siris.

In een gezellige ambiance heeft zij ook tijdens deze live uitzending haar dank uitgesproken voor de warme support, die het koor steeds heeft ontvangen bij de realisatie van zijn activiteiten en muzikale uitvoeringen.

Verder een mooie gelegenheid om met diverse afvaardigingen de vriendschapsbanden te verstevigen of om nieuwe contacten te leggen.

 


 

 

Harrie van der Sanden - Postbus 125- 5730 AC Mierlo. tel 06 53177931 harrie@mierlosekrant.nl

 

Woensdag 2 oktober 2013:

 

Rabobank Clubkas Campagne:

‘Mannenkoor A Capella gekleed door u’

 

De voorbereidingen op de Rabobank Clubkas Campagne zijn beëindigd met het huis-aan-huis bezorgen van ons rondschrijven. In dit schrijven vraagt mannenkoor A Capella uw aandacht voor de actie ‘Mannenkoor A Capella gekleed door u’.

Mannenkoor A Capella wil met de Rabobank Clubkas Campagne een van haar doelen bereiken namelijk de aanschaf van nieuwe blouses met stropdassen. Om dit te kunnen verwezenlijken vraagt A Capella om uw sympathie. Aan dit project kunt u uw medewerking verlenen door uw stem uit te brengen op de actie “Mannenkoor A Capella gekleed door u’.  U zorgt u er dan tevens voor, dat uw favoriete koor er weer picobello op staat… dat is toch ook iets om trots op te zijn.

Dank voor uw warme support.

Mannenkoor A Capella (www.slaponline.nl)

Voor meer info 06 5050 3823 of 06 53 1779 31.

 


 

Maandag 16 september 2013:

Mannenkoor A Capella heeft op maandag 9 september om 19.30 uur een gevarieerd concert gebracht in Zorgboogcentrum Keijserinnedael te Helmond.

In de Ontmoetingsruimte ‘Klaverblad’ werd het koorgezelschap door Activiteiten Begeleidster Kim Bombeeck welkom geheten en voorgesteld aan de bewoners en hun gasten. Zij wenste A Capella veel succes toe in deze druk bezette auditorium. Met veel elan en enthousiasme heeft het Lieropse gezelschap onder leiding van dirigent Marion van Eijk een zorgvuldig en interactief programma uitgevoerd, dat bijzonder goed in de smaak viel bij de toehoorders. In de pauze maakten de koorleden ook persoonlijk kennis met een aantal (minder)bekende bewoners of gasten. Uit het vernieuwde repertoire van het Koepelconcert van 1 november 2013 werd ook een aantal werken gekozen, dat goed in het gehoor lag. ‘En als u kunt zingen, zing maar rustig mee’, was niet tegen dovemansoren gezegd. De aanwezigen neurieden mee op de melodie, wat een hele bijzondere sfeer te weeg bracht. De Activiteiten Begeleiders Kim en Minke werden heel hartelijk bedankt door voorzitter Harrie van der Sanden voor de geboden gastvrijheid en 'hapjes' door Zorgcentrum Keijserinnedael. ‘Bijzonder plezierig was het om ook met de bewoners en gasten dit avondvullend programma te kunnen brengen. U was een fijn en dankbaar publiek’.

 


 

Donderdag 5 september 2013:

 

Miniconcert Zorgboogcentrum Keyserinnedael

 

Mannenkoor A Capella verzorgt op maandag 9 september om 19.30 uur een populair miniconcert in Zorgboogcentrum Keyserinnedael te Helmond.

In de Ontmoetingsruimte ‘Klaverblad’ zal het Lieropse koorgezelschap een gedeelte van zijn veelomvattende repertoire uitvoeren. Het koor telt 25 zangers, dat onder leiding van dirigent Marion van Eijk, een gevarieerd programma van populaire en eigentijdse liederen brengt.

Een aantal werken zullen ook uitgevoerd worden tijdens het Koepelconcert van vrijdagavond 1 november in de Koepelkerk te Lierop.   

 


 

Zondag 1 september 2013:

 

Goud met een muzikaal tintje

 

 

Het gouden huwelijksfeest van Maria en Martien de Groot-van Asten is op woensdag 28 augustus gevierd met feestelijke gezangen vanuit de Koepelkerk. Deze jubileumviering, waarin pastoor J. Zwirs voorging, kenmerkte zich door de bijzondere inbreng van de (klein)kinderen, alsmede van de collegazangers van mannenkoor A Capella.

Na de plechtige viering werd het feest in een gezellige ambiance voortgezet. Mannenkoor A Capella bracht later op de avond nog een serenade. Dankwoorden, anekdotes en gelukwensen werden er uitgesproken en ook gezongen voor het gouden paar en genodigden. Zie ook enkele andere foto's.

 


 

Dinsdag 27 augustus 2013:

 

Barones en minstreel houden uitbundig feestje

 

Thea, de fiere Jonkvrouw uit De Kempen en de Barones van een van de Acht Zaligheden (Bladel)  en Jo Dat, de stoere ridder, deken schrijver en minstreel uit de Astense Peel hebben zondagavond 25 augustus een uitbundig kroonjaar gevierd in zaal Nellie van Oosterhout in Lierop.

Voor hun naaste familieleden en genodigden hadden de jubilarissen een mooi en muzikaal programma samengesteld, waarin ‘De Eikes’ op een eigen cabareteske wijze voor een gezellige intermezzo zorgde. Aan mannenkoor A Capella was de eer weggelegd om de feestparty  muzikaal af te sluiten. Uit het veel omvattende repertoire werd met veel bravoure een aantal liederen gezongen. 

Met het aanbieden van de gelukwensen en het overhandigen van een kleurrijke bos bloemen  aan het tweetal werden  (muzikale)woorden van waardering uitgesproken. Jo en Thea zetten zich namelijk op diverse fronten in voor het koorgezelschap. Ook een dankjewel  voor de vriendschap, de betrokkenheid en de gastvrijheid was er te beluisteren aan het einde van deze uitbundige en klankvolle avond.

 

 


 

Vrijdag 5 juli 2013:

 

Mannenkoor A Capella gaat op zomerreces

 

 

Veel belangstelling is er nog steeds te bespeuren onder de leden en genodigden voor de jaarlijkse recreatieve fietstocht met  een bezichtiging. Voor zevenen heeft zich op maandagavond 1 juli al een grote groep koorzangers verzameld bij de Koepelkerk. 

In een vlot tempo wist de groep, ondanks een aantal wegversperringen vanwege de reconstructiewerkzaamheden in het centrum van Lierop, de eerste lus van vijf kilometer goed te overbruggen.

In de Schoolstraat te Someren werd het koorgezelschap hartverwarmend ontvangen door Nellie en Frans van der Zanden. Tijdens het welkomstdrankje en een hartig hapje vertelde gastheer Frans met veel passie over zijn geliefde hobby: het houden, omgaan en verzorgen van kleindieren en gevogelte. Na deze voordracht leidde hij zijn gasten rond op het ‘boerenerf’ en beschreef de gastheer de vele soorten eenden die hij onder zijn hoede heeft.

Aan het einde van de leerzame bezichtiging werd een dankwoord uitgesproken door de voorzitter. Hij dankte Frans en Nellie voor het gastvrij onthaal op deze gracieuze avond, die voor velen als een boeiende avond kan worden omschreven. Dank ook aan hen, die deze bijeenkomst hebben voorbereid en dank aan allen, die gehoor hebben gegeven aan deze uitnodiging. Op weg weer naar Lierop werd er nog druk gekwetterd en geschetterd over het aangenaam bezoek aan deze eendenfarm. Tijdens het tweede gedeelte van de avond, de informele barbecueavond, liet iedereen zich de overheerlijke gerechten die door de traiteurs met smaak waren klaargemaakt, goed smaken.

Er was nog genoeg stof omhanden om de avond op een gezellige en ontspannende wijze voort te zetten. Een mooie gelegenheid ook om elkaar te ontmoeten aan het begin van het zomerreces of om de eerste vakantieverhalen al aan te horen in zaal Nellie van Oosterhout te Lierop.

Helemaal met zomerreces gaat A Capella nu ook weer niet. Er is een aangepast programma samengesteld voor de maandagavonden. Een programma dat  warempel afgewisseld wordt met zang en ontspanning.

 

Zie ook enkele foto's meer....

 


 

Woensdag 26 juni 2013:

 

Fietsavond en bezichtiging

 

Maandag 1 juli houdt mannenkoor A Capella zijn jaarlijkse landelijke fietstocht met een bezichtiging. Het vertrek is om 19.00 uur vanaf de Koepelkerk in Lierop. Na de eerste lus van vijf kilometers wordt het gezelschap ontvangen door een hobbyist in kleindieren en vogels.

 


 

Dinsdag 18 juni 2013:

 

Annie van Nuland viert kroonjaar

 

Vrijdagavond 7 juni heeft A Capella op het Eindje een serenade gebracht aan Annie van Nuland, de echtgenote van onze commissaris Piet.

‘Beste Annie, Jij en mannenkoor A Capella zijn nauw met elkaar verbonden.’ Je kunt wel spreken van een eenheid. Een aantal van ons herinnert jou nog het beste als het meisje van de zangvereniging. Jarenlang  ben jij de gastvrouw geweest tijdens onze repetities in het sportpaviljoen ‘De Renkant’ en op deze locaties voor de barbcueavonden. Jouw en Piets gedrevenheid en betrokkenheid treffen wij nog steeds aan op onze evenementen. Jullie voelen je zeer betrokken bij A Capella. Met het aanbieden van deze ruiker bloemen wil A Capella dat graag onderstrepen’, aldus Jo Dat in zijn toespraak.

Met een slotlied werd het officiële gedeelte afgesloten, waarna een toost werd uitgebracht.  Annie nodigde het koor uit voor een aangeklede borrel.

 

***

 

Zomerprogramma

 

A Capella heeft ook dit jaar geen zomerreces. Er is een aangepast programma samengesteld voor de maandagavonden.  Een programma, dat afgewisseld wordt met zang en ontspanning.

Maandag 1 juli fietstocht BBQ  met een bezienswaardigheid. Het vertrek is om 19:00 uur vanaf de  koepelkerk.

Woensdag 22 augustus viert het echtpaar Martien en Maria de Groot- van Asten hun gouden huwelijksfeest. De dag begint om 13.00 uur met een jubileumviering in de koepelkerk. ’s Avonds is het koorgezelschap uitgenodigd voor een serenade.

Zondag 25 augustus heeft Jo Dat het koor uitgenodigd voor een miniconcert bij gelegenheid van een nieuw kroonjaar.

 

Maandag 9 september om 19.30 uur een miniconcert in zorgcentrum Keyzerinnedael te Helmond.

Vrijdagavond 1 november vindt om 20.00 uur het jaarlijkse Koepelconcert plaats in de Koepelkerk te Lierop. A Capella zal daar een aangepast  programma brengen met een aantal nieuwe liederen.

 

Zondag 10 november pronkt de boeken- en platenbeurs op de agenda. De beurs vindt plaats van 11.00 tot 15.00 uur in gemeenschapshuis ‘De Vurherd’.

 

Maandag 11 november verzorgt A Capella een miniconcert in zorgcentrum De Nieuwenhof  te Deurne.

 

Zaterdagavond 23 november staat het Sint Cecileafeest gepland voor leden en dirigent, commissarissen en genodigden.

 

Woensdag 11 december uitnodiging voor de gezellige kerst-in.

 

Woensdag 25 december luistert A Capella om 10.00 uur in de Koepelkerk de dagmis op bij gelegenheid van het Hoogfeest van Kerstmis.

 


 

Maandag 10 juni 2013:

 

Zonnige vlooienmarkt

 

Mannenkoor A Capella, Topparty Verhuur en de gemeente Someren zijn er in geslaagd om een multifunctionele accommodatie aan de Heesvenstraat te verwezenlijken, waarbij de gastvrijheid en het enthousiasme hoog in het vaandel staan.

Al vroeg in de morgen passeerden de vele bezoekers de poorten van het  bedrijfsterrein aan de rand van de bebouwde kom. Het was er een komen en gaan. De toegestroomde koopjesjagers troffen op de nieuwe locatie een veelvoud van nostalgische koopjes, waardevolle hebbedingetjes en duizend en een prachtige spulletjes aan. Ook een speciale plek waar de nostalgische gebruiksvoorwerpen geveild werden, terwijl op een andere plek veel zomer- en winterkleding in allerlei kleuren en maten over de toonbank gingen.

Tot tegen vieren hebben de bezoekers nog kunnen ronddwalen of gewoon even op het terras kunnen zitten om een kopje koffie te drinken, waarna het plein werd opgeruimd.

De organisatie kan met veel genoegen terug zien op dit evenement. ‘Het karwei is naar tevredenheid geklaard… Dank daarvoor.’

Een welgemeend dankwoord is zeker op haar plaats aan alle gasten, vrijwilligers en het gastgezin Topparty verhuur en de gemeente Someren. Natuurlijk een meer dan dubbele dank aan onze eigen leden en partner, die zich hebben ingespannen om van de jaarmarkt een succes te maken.

 

Dank aan allen,

 

Zie ook de foto's

 


 

Maandag 3 juni 2013:

Mannenkoor A Capella wil met de Rabobank Clubactie een van haar gestelde doelen bereiken: nieuwe overhemden en een passende stropdas. Door uw stem tijdens de clubkascampagne uit te brengen op mannenkoor A Capella zorgt u er tevens voor dat het koor er weer pico bello op staat.

‘Mannenkoor A Capella gekleed door u...’ is de slogan die het koor in de komende maanden gaat introduceren.

 


 

Vrijdag 31 mei 2013:

 


De jaarlijkse vlooienmarkt op de vertrouwde plaats bij zaal Nellie van Oosterhout zal door reconstructie-werkzaamheden in het centrum van Lierop uit moeten wijken naar een andere locatie. Na overleg met de gemeente Someren is gekozen voor het bedrijventerrein van Top Party Verhuur van Eric en Inie Hesius vanwege de goede infrastructuur.
De vlooienmarkt en kledingbeurs vinden nu plaats op zondag 9 juni van 11.00 tot 15.00 uur op het terrein aan de Heesvenstraat 21a.
In de veertig kramen wordt een veelheid aan goederen en waren te koop aangeboden. Voor een speldenprik zijn goede bruikbare materialen, gebruiksvoorwerpen, speelgoedmaterialen, fietsen, computers, hobbymaterialen e.d. te verkrijgen. Nostalgische voorwerpen worden vanaf een speciale plek tegen opbod verkocht.
- Kleding
Veel zomer- en winterkleding, in allerlei kleuren en maten, voor volwassenen en kinderen wordt vanaf de binnenplaats te koop aangeboden. Op deze plek worden ook elektronische apparaten verkocht.
Verder is op het terrein ook een terras ingericht voor een natje en een droogje, waardoor de markt wat extra’s te bieden heeft. Voor de dorpsbewoners een uitstekende gelegenheid voor een wandeling naar het buitengebied, waar zondag 9 juni volop bedrijvigheid is.
De locatie ‘Heesvenstraat’ wordt door middel van pijlen aangegeven. Aan volwassenen wordt een entree van een euro gevraagd.

 


 

Maandag 8 april 2013:

 

Veel waardering voor mannenkoor A Capella

 

 

Met veel passie heeft mannenkoor A Capella de H. Eucharistieviering van zondag 7 april opgeluisterd in de Paulusparochie te Someren.

Naast de vaste gezangen van de Missa Quarta van C. Jaspers , Op 9, hebben de kerkbezoekers ook een aantal werken gezamenlijk mee uitgevoerd, waardoor de viering een speciaal karakter kreeg.

Voorganger pastoor Heeffer dankte het Lieropse koor voor de prachtige gezangen, waardoor de viering van ‘Beloken Pasen’ een heel bijzonder karakter kreeg.

Na het nuttigen van een kop koffie en een gezellig onderonsje met de parochianen keerde het koorgezelschap weer terug naar Lierop. In de vele gesprekken toonden de bezoekers hun waardering voor het mannenkoor. Zij zagen al weer uit naar een volgende ontmoeting.

 

Zie enkele foto's....

 


 

Dinsdag 2 april 2013:

 

Mannenkoor A Capella luistert H. Eucharistieviering op  

 

 

Het Lieropse Mannenkoor A Capella luistert op zondagmorgen 7 april de H. Eucharistieviering op. Deze viering begint om half tien in de kerk van de Paulusparochie aan de Kerkweijerstraat te Someren.

 

Naast de vaste- en wisselende gezangen uit de Missa  Quarta van C. Jaspers , Op 9, zal er ook volkszang uitgevoerd worden.

Voorafgaand aan de viering voert het koor een aantal religieuze- en profane muziekwerken uit van diverse componisten.

Iedereen is welkom om op deze zondagmorgen de H. Eucharistie mee te vieren, te luisteren of om mee te zingen.

 


 

Maandag 28 januari 2013:

 

Mannenkoor A Capella presenteert jaarprogramma

 

´Nog een keer terugkijken op 2012 en samen vooruitblikken op 2013, dat is het parool voor vanavond´, aldus voorzitter Harrie van der Sanden in zijn openingswoord tijdens de drukbezochte algemene vergadering van mannenkoor A Capella uit Lierop.

´A Capella. een koorgezelschap van bijna dertig zangers, dat wekelijks met veel plezier en genoegen repeteert en op gepaste wijze een klankvol optreden verzorgt. Dat is iets om trots op te zijn´.

De vele muzikale en goedverzorgde optredens in de regio, alsmede het concert tijdens de internationale Floriade in Venlo, de concertreis naar Amsterdam, de rouw- en trouwvieringen in de Koepelkerk en de daarbij behorende resultaten werden zeer overzichtelijk weergegeven door secretaris-penningmeester Jo Dat. De kascommissie Huub van den Eikhof en Willie Donkers verleenden het bestuur decharge voor het gevoerde beleid, dat met applaus werd ondersteund.

Opvallend was dat de vereniging het ook aangedurfd heeft om dagelijkse belevenissen uit het menselijke leven eens nader uit te laten belichten door geestelijk verzorgen Betty Morel. Veel dank werd uitgebracht aan de diverse commissies voor de hun inbreng en ondersteuning bij de uitvoeringen van het programma.

Het jaarprogramma ´Waar woorden tekort schieten, spreekt de muziek´ herbergt het koorgezelschap, naast de reguliere optredens, een concertreis en een aantal uitnodigingen (opluisteren van de H. Eucharistievieringen en mini-concerten), nog diverse nevenactiviteiten.

De stichting Koepelconcert heeft mannenkoor  A Capella benaderd voor het Koepelconcert van vrijdag 1 november 2013. Een mooie uitdaging voor het koor om zich verder te profileren als een enthousiaste en muzikale vereniging.

Bij de bestuursverkiezingen werden de aftredende leden Piet van Oosterhout en Harrie Gubbels bij acclamatie herkiezen.

Met een geanimeerde rondvraag werd de vergadering naar ieders tevredenheid afgesloten.

 


 

Zaterdag 12 januari 2013:

 

Algemene vergadering

 

van mannenkoor A Capella zal worden gehouden op maandagavond 21 januari.

De aanvang van de jaarvergadering is vastgesteld om 20.00 uur in zaal Nellie van Oosterhout te Lierop.

Naast de vaste agendapunten zal secretaris-penningmeester Jo Dat een terugblik geven op het jaarprogramma 2012, een toelichting op het financieel verslag en tenslotte de begroting 2013.

Het jaarprogramma 2013 “Waar woorden te kort schieten, spreekt de muziek’ wordt de vergadering aangeboden en ter instemming voorgelegd.

Bij de bestuursverkiezingen zijn Piet van Oosterhout en Harrie Gubbels periodiek aftreedbaar. Beiden stellen zich herkiesbaar. Met een rondvraag wordt de vergadering gesloten.

 


 

Vrijdag 28 december 2012:

 

Antoon van den Broek overleden

Vanaf nu zal kerst altijd anders zijn.

Op Eerste Kerstdag, 25 december, heeft Martha van den Broek-Sleegers het droeve bericht medegedeeld, dat haar lieve man Antoon van den Broek is overleden.

In de Koepelkerk te Lierop vond op zaterdag 29 december om 11.00 uur de afscheidsviering plaats, die door mannenkoor A Capella werd opgeluisterd.
Solist Frank van Gastel luisterde verder met zijn trompet de viering op.

 

Bij mannenkoor A Capella heeft de vereniging Antoon van den Broek leren kennen als een eenvoudig persoon, die een brede belangstelling toonde in de alledaagse dingen. Met zijn echtgenote Martha en zijn gezin volgde Antoon trouw de verrichtingen van het koor. Zij waren graag geziene gasten bij de diverse activiteiten van het koor. Ondanks zijn ziekte bleef hij tot het laatst zijn interesse tonen in het koor.
 

Met dankbare en muzikale herinneringen aan een gerespecteerd mens neemt mannenkoor A Capella tijdens de uitvaartplechtigheden afscheid van zijn gewaardeerd commissaris Antoon van den Broek.

Veel sterkte en moge de goede herinneringen het verlies verzachten.

Met oprechte deelneming.

Mannenkoor A Capella.

 


 

Woensdag 19 december 2012:

 


In Lierop is op de meest besproken dag van 2012, woensdag 12.12.12, als een lichtpunt op de donkerste dagen van het jaar de kerst-in ´Kerstmis... feest van het Licht´ gevierd.
De spirituele voordracht ‘Alles wat we zien zal voorbijgaan, maar het licht... dat blijft‘ is onder een aandachtig gehoor verwoord door de geestelijk verzorger, mevrouw Betty Morel. Zij is werkzaam bij de Archipel Zorggroep en bij de hospices in Eindhoven en Helmond. Vanuit haar levensbeschouwelijke visie verduidelijkte, zij dat ook een onvoltooid leven, voltooid mag zijn. Ondanks soms een veel te vroeg heengaan van een geliefd persoon.
Op een inventieve manier hebben ook de koorgezelschappen onder leiding van Marion van Eijk en Trudy Isbouts en de ensembles Willie Donkers, Klaas van Nuland, Jan Bartels en Theo van Brussel tijdens deze sfeervolle verlichte en ingerichte zaal hun kerstgevoelens tot uitdrukking kunnen brengen.
‘Kerstmis kent vele (kleur)symbolen´. Deze herkenningstekens staan vooral voor eeuwigdurende hoop, licht en leven´, aldus A Capella voorzitter Harrie van der Sanden aan het slot van de avond. ‘Het is passend om ook met Kerstmis de dagelijkse belevenissen uit het menselijke leven eens nader uit te belichten’.
Om deze gedachten op weg naar Kerstmis levendig te houden, werd iedereen verrijkt met een leuke kerstattentie. Met een muzikale hulde door Piet van Oosterhout en Klaas van Nuland aan Lierops vergezicht, de Koepelkerk en zijn herder, werd deze kerst-in in stijl afgesloten, waarna nog een gezellige nazit volgde. Zie enkele foto’s….
 Woensdag 19 december 2012:

 


Gisteren hebben enkele vrijwilligers weer een mooie kerststal gebouwd. Van Wilma van Lierop kregen we enkele foto’s….

 


 

Zondag 2 december 2012:


Door vele koorgezelschappen is in het weekend de jaarlijkse feestavond ter gelegenheid van Cecilia, de patrones van alle koorzangers en organisten, gevierd. Deze bijzondere avond van mannenkoor A Capella heeft plaatsgevonden op zaterdag 24 november in de sfeervolle zaal ‘Nellie van Oosterhout’ in Lierop.
Na het openingswoord door de voorzitter en de prelude over de amusementsgroep ‘De Eikes’ volgde een leuk, muzikaal en interactief programma, waar vooral de onderlinge vriendschapsbanden tot uitdrukking kwamen.
Het theaterprogramma werd onderbroken, voor de huldiging van voorzitter en zanger Harrie van der Sanden, die een kroonjaar te vieren had.

Collega bestuurder Piet van Oosterhout omschreef de jubilaris, als een vaardig en handig bestuurder, die over een goed netwerk beschikt en op vele fronten zich inzet in het belang van mannenkoor A Capella. Met een anekdote uit zijn dagelijkse leven besloot Piet zijn felicitaties namens het koorgezelschap.
Na dit intermezzo werd het programma voortgezet door ‘De Eikes’, dat een non-stop muzikaal programma bracht van nationale- en internationale levensliederen met vele hoogtepunten, waaronder het alom bekende ‘Ave…, ave’. Deze gevarieerde avond werd met veel samenzang en onder het genot van hartige hapjes gevierd. Mannenkoor A Capella, een eigentijds koor met veel ambities, op weg naar het gouden bestaansfeest in 2016.
 


 

Zaterdag 24 november 2012:

 

De koorleden van het mannenkoor A Capella en genodigden vieren vandaag

 

het Ceciliafeest

 

De avond begint om 20.00 uur in zaal Nellie van Oosterhout.

Morgen, zondag 25 november om 10.00 uur luistert het mannenkoor de H. Eucharistieviering op in de Koepelkerk. Voor de levende en overleden leden wordt ter hunner intentie een Heilige Mis opgedragen.

 


 

Woensdag 14 november 2012:

 

´Dank je wel concert´

 

Op weg naar haar 73e verjaardag heeft mannenkoor A Capella  maandagavond 12 november voor Riek Aben-van der Zanden een ´Dank je wel concert´ gebracht.

 

Uit het veelomvattende repertoire heeft Riek een aantal liederen uitgekozen, die haar na aan het hart liggen.

In haar woning galmde de meerstemmige lofliederen met als slotakkoord ´A Capella' heeft gezongen, was een grote wens van jou. Zie het als een serenade, A Capella blijft je trouw.

De gezangen werden onderbroken met de hartverwarmende woordjes ´Een ´Dank je wel´ aan Riek, een echte ambassadeur en charmante en goedlachse gastvrouw voor mannenkoor 'A Capella´.

Aan het einde van het optreden nam Riek de regie over en dankte allen allerhartelijkst voor dit muzikale intermezzo, waarna zij iedereen persoonlijk de hand schudde bij het naar huis gaan. Adieu.

 


 

Woensdag 14 november 2012:

 

De boeken- en platenbeurs is, mede door de grote stroom aan belangstellenden, weer goed verlopen voor mannenkoor A Capella. Bij aanvang van de beurs, half elf, waren al vele ‘speurzoekers’ aanwezig. Aan de hand van het ‘verlanglijstje’ was jong en oud op zoek naar speciale titels en/of muzieknummers. Een aantal slaagde in zijn doel, waardoor zijn collectie weer groter werd. Tot aan sluitingstijd was het een komen en gaan van bezoekers naar gemeenschapshuis ‘De Vurherd’ te Lierop.

Op de tweede zondag van november 2013 pronkt de boeken- en platenbeurs weer op de evenementenkalender van Lierop.

 


 

Maandag 12 november 2012:

 

Dinsdag 6 november bereikte mannenkoor A Capella het droeve bericht, dat Toon van Lierop op 89-jarige overleden was. Toon behoorde tot een van de eerste leden van het Lieropse mannenkoor. Vanuit Hersel fietste hij op de maandagavond, wanneer er geen vergadering was van de Kleindiersportvereniging, naar de repetities. Op latere leeftijd reed hij met buurman Jack Gubbels mee. Na zijn verhuizing naar Someren is hij nog een tijd door zijn collega zangers uit Someren opgehaald. Met het klimmen der jaren en doordat zijn gezondheid hem en beetje in de steek liet, werd het steeds moeilijker om de activiteiten te blijven volgen.

Zaterdagmiddag heeft A Capella aan zijn tenor een laatste muzikale groet gebracht tijdens de uitvaartplechtigheden in de Koepelkerk in Lierop.

Voor het opluisteren van de afscheidsviering sprak de familie Van Lierop- Fransen haar dank uit aan het koor.

 


 

Maandag 5 november 2012:

 

Lierop toont haar gastvrijheid tijden het PPC 2012

 

 

Gemeenschapshuis De Vurherd was zaterdag 3 november het gastvrij onderkomen voor de echtparen, die dit jaar hun gouden- of diamantenhuwelijksfeest vierden. De gouden en diamanten echtparen werden in Lierop allerhartelijkst ontvangen door lady speaker Annette Wilde. Burgemeester Veltman sprak hierna namens de gemeente Someren zijn gelukwensen uit aan de genodigden. Hierna volgde een non-stop programma van een aantal Lieropse culturele verenigingen. Het spits werd afgebeten door het Seniorenorkest Groot-Someren. De slotakkoorden waren voor de fanfare Sint Willibrordus, terwijl de gemengde zangvereniging De Bosgalm en mannenkoor A Capella voor leuke muzikale intermezzo’s zorgden. Ook werden er sprekende beelden uit de periode rond 1962 vertoond. Het jaar waarin 63 echtparen, waarvan er acht hun 60-jarig huwelijk vierden, elkaar het ja-woord beloofden. Verder maakten de aanwezigen een gezellig praatje en een drankje en een hapje maakte de middag helemaal compleet voor de genodigden.

Het estafette PPC-stokje is doorgegeven aan de kern Someren-Heide, die in het gemeenschapshuis De Bunt, het derde Pracht Paren Concert 2013 gaan organiseren.

 

 


 

Maandag 5 november 2012:

 

Allerzielenviering

 

Afgelopen zondag werd het feest van alle zielen (Allerzielen) gevierd. In de Allerzielenviering worden alle gelovige zielen van de gestorvenen herdacht. In gebed en met gezang werden in het bijzonder herdacht de vijftien parochianen die dit jaar gestorven zijn. Kinderen legden een eigengemaakte herdenkingsteken neer bij de kruisjes van de overledenen.

Aan het einde van de viering mocht A Capella op een gepaste wijze ook van landelijk journalist Dora Rovers de waardering in ontvangst nemen voor de muzikale gezangen tijdens de H. Eucharistieviering in de Koepelkerk. Zij was op zoek naar bouwstenen voor haar artikel over de veranderingen in de kerk en de daarmee gepaard gaande betrokkenheid van de parochianen.

 


 

Vrijdag 2 november 2012:

 


De boeken- en platenbeurs van mannenkoor A Capella vindt plaats op zondag 11 november om 10.30 uur in gemeenschapshuis De Vurherd aan de Offermansstraat te Lierop.
De veelheid aan nieuwe opgehaalde boeken en platen wordt voor een aantrekkelijke prijs aangeboden. Het assortiment in gebruikte & nieuwe boeken, cd’s en grammofoonplaten en singles is weer bijzonder groot, waardoor er voor elk wat wils bijzit. Op de beurs treft u kinderboeken, strips, (streek)romans, studieboeken en sportboeken, alsmede veel vrijetijds- en wetenschapsboeken aan. Op het gebied van pop- en wereldse muziek en koorliederen, een groot arsenaal aan Nederlands-, Engels-, Frans- en Duitstalige liederen. De beurs wordt om 14.30 uur gesloten. De entree bedraagt een euro voor volwassenen.
 


 

Vrijdag 19 oktober 2012:

 

Muzikaal zwerven door de Peel

 

 

Het jaarlijkse uitstapje naar Zuidoost-Brabant op zondag 7 november is bij het gezelschap van het gemengd koor Sint Martinus uit Neer bijzonder goed in de smaak gevallen. In het meer dan 850 jaar oude Peeldorp Lierop heeft het gemengd koor met meerstemmige liederen de vaste en wisselende gezangen tijdens de H. Eucharistieviering van elf uur opgeluisterd. Het koor werd begeleid door organist Rita Janssen en de algemene muzikale leiding was in handen van dirigent Jos Vanhommerig. Met veel elan en gedrevenheid werden de liederen uitgevoerd. Aan het einde van de viering dankte pastoor J. Zwirs het gastkoor voor de inspirerende gezangen. Gids Huub van den Eikhof verzorgde nog een interessante rondleiding in de Koepelkerk.

Na een korte wandeling door het dorp schoof het gezelschap aan de gedekte tafels van het Jagershuis, waar Gabiel en Ad voor een goed verzorgde lunch hadden gezorgd.

De middag werd verder doorgebracht met het bezoek aan een tweetal karakteristieke musea. In Helmond werd het EDAH museum, waar een van de grondlegers van het museum, de heer De Wit, de rondleiding verzorgde. ´Kijk nu eens hier, dat hadden wij thuis ook. Of ons moeder gebruikte dat ook al´. Volop herinneringen uit vroegere tijden.

Het volgende bezoek was aan het DAF museum in Eindhoven. Niet alleen de techneuten, maar ook anderen werden nauw betrokken bij de geschiedenis, het ontstaan en de verdere bloei van DAF Eindhoven. In eigen woorden werd door vrijwilligers het ontstaan van de Daf, alsmede een aantal anekdotes uit de geschiedenis, haarfijn verteld. Aan het einde van de middag werden deze heren ook hartelijk dank gezegd voor hun enthousiasme, waardoor het een boeiende en leerzame middag werd.

Na een rondrit door gehuchten, buurtschappen en natuurschoon bereikte de groep weer het Peeldorp Lierop. In café Nellie van Oosterhout werd het koorgezelschap gastvrij onthaald op een Limburgse potpourri, die door allen meegezongen werd. Het muzikale trio, Kees Verstappen, Klaas van Nuland en Willie Donkers tekende voor de muziekkeuze.

In alle rust werd een overheerlijk meergangendiner uitgeserveerd, dat iedereen goed deed smaken.

De organisatie van dit uitstapje was in handen van mannenkoor A Capella, die er helemaal in geslaagd was om onze zuiderlingen een gevarieerd en  een klankvolle dag aan te bieden. Grenzeloos zingen sloot hier goed bij aan. De heer Ger Gielen dankte voorzitter Harrie van der Sanden voor deze schitterende en goedverzorgde dag en sloot af met de kernwoorden tot ziens in Neer bij een volgende gelegenheid.

 

Zie enkele foto's...

 


 

Maandag 8 oktober 2012:

 

 

Afgelopen vrijdag is in de Koepelkerk van de Heilige Naam Jezus in Lierop onder grote belangstelling het huwelijk van Klaas Jan Wubs en Resi van der Haas gesloten en mannenkoor A Capella luisterde de viering op met meerstemmige gezangen.

Aan het einde van de viering bracht A Capella een hulde en werden de gelukwensen aangeboden aan het prille bruidspaar. Samen met de genodigden werd met volle borst een lang zullen zij leven gezongen. Het bruidspaar dankte het koor voor de voortreffelijke gezangen en nodigde het koor uit voor een aangeklede borrel.

  


 

Maandag 8 oktober 2012:

 

Lierop, herfst 2012

 

Ereleden, commissarissen, leden, dirigent en partner,

 

Beste genodigde,

 

Mannenkoor A Capella nodigt u van harte uit voor het traditionele

 

Sint Cecilia feest

 

op zaterdag 24 november.

 

Het feest wordt gevierd in café Nellie van Oosterhout aan de Van Dongenstraat 17 in Lierop. Vanaf 20.15 uur bent u met uw partner van harte welkom op dit jaarfeest.

 

Een gevarieerd muzikaal en cultureel programma wordt u aangeboden,

waarbij een drankje en een hartige hap niet zullen ontbreken. 

 

Met een muzikale groet,

 

Mannenkoor A Capella

 

Jo Dat, secretaris

 


 

Maandag 8 oktober 2012:

 

 

Felicitaties bij kroonjaar

 

Op zaterdag 22 september heeft mannenkoor A Capella een serenade gebracht bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het bedrijf KWB in Beek en Donk, waarvan bassist Klaas Wubs de directie voert.

In ‘De Pandoer’ te Asten-Heusden werd het koor door koorlid Klaas Wubs verwelkomd en voorgesteld aan zijn gasten.

A Capella voerde een gevarieerd mini-concert uit, dat goed in de smaak viel bij de genodigden. Voor hen was het een aangename happening om naar het repertoire te luisteren. De felicitaties werden ditmaal uitgesproken door Piet van Oosterhout. Met spontane woorden plaatste hij zijn collega Klaas, echtgenote Zwaantje en de onderneming in het zonnetje. Verder dankte hij onder het aanbieden van een ruiker bloemen de grote betrokkenheid van hen bij het mannenkoor. Met enige kwinkslagen wist Piet aan het einde van zijn felicitaties de toon te zetten voor deze avond. Jubilaris Klaas maakte van de gelegenheid gebruik om zijn familie voor te stellen, waarvan een aantal personen een kroonjaar te vieren had. Vol trots dankte Klaas Wubs het koor voor de muzikale hulde. ‘Voor deze avond is de toon gezet, mede door het optreden van mijn koor A Capella’.

Met het zingen van de toost werd het formele gedeelte afgesloten. Voor de gasten volgde een gezellige feestavond, waarin het jubileum van de zaak en haar personeel centraal stond.

Na het aangeboden drankje ging A Capella tevreden huiswaarts. De directie, KWB-personeel en genodigden kunnen terug zien op een welgeslaagd kroonjaar.

 

 


 

Maandag 17 september 2012:

 

Kees Verstappen gefêteerd

 

Maandag 13 augustus zijn de repetities weer begonnen en kon het koor weer meteen aan de slag voor het eerste optreden na de zomervakantie. Alle aandacht was er voor bassist Kees Verstappen, die een speciaal kroonjaar te vieren had. In zijn vertrouwde omgeving ‘D’Oetert’ had de feesteling velen voor zaterdagavond 25 augustus uitgenodigd om dit heuglijke feit niet onopgemerkt voor bij te laten gaan.

Bijna voltallig was A Capella aanwezig om hem in woord en zang een hulde te brengen. Een aantal lievelingsnummers werden met veel smaak uitgezongen, waarna Piet van Oosterhout de loftrompetter stak over deze veelzijdigheidman Kees Verstappen.

Jubilaris dankt het gezelschap en nodigde het gezelschap uit voor een aangeklede borrel op .

 


 

Vrijdag 17 augustus 2012:

 

De vakantie karweitjes hebben weer plaats gemaakt voor het bijwonen van de reguliere repetities op de maandagavond

 

Het eerste repetitiebezoek kende bijna een honderd procent opkomst. Op deze avond werd het repertoire doorgenomen voor het eerste optreden na de welverdiende vakantie. Zaterdag 25 augustus brengt het koor een serenade bij een van zijn leden, die een kroonjaar te vieren heeft. Deze eer valt nu ten beurt aan bassist Kees Verstappen.

In de maand september pronkt op de agenda Lierop kermis op 15,16, 17 en 18 september. Een week later, zaterdag 22 september, is het koor ‘s avonds uitgenodigd om om half acht een klankvolle serenade te brengen aan de directie en het personeel van het jubilerende bedrijf KWB in Boxtel en Beek en Donk. Het bedrijf van koorlid Klaas Wubs is gespecialiseerd in kunststof luchtwassers en andere producten van kunststof.  Dit 25- jaar bestaansfeest wordt gevierd in De Pandoer te Asten-Heusden.

Oktober kent ook een aantal muzikale uitvoeringen. Vrijdag 5 oktober om 13.00 uur luistert A Capella in de Koepelkerk de huwelijksviering op van het echtpaar Wubs- van der Haas. Zaterdag 6 oktober om 20.00 uur is het koor uitgenodigd om de première  van de voorstelling van de gemengde zangvereniging De Veengalm op de Neerkant bij te wonen. Zondag 7 oktober treedt mannenkoor A Capella als gastheer op voor het dames- en herenkerkkoor uit Neer. Het gastkoor zal de zondagviering van tien uur met meerstemmige gezangen opluisteren. Na de middag staat een omvangrijk cultureel programma te wachten. Natuurlijk ontbreken een hartig hapje en een drankje niet op deze levendige dag.

Zaterdag 3 november levert mannenkoor A Capella een muzikale bijdrage aan het PPC (Pracht Paren Concert) in gemeenschapshuis De Vurherd in Lierop De boeken- en platenbeurs vindt eveneens plaats op zondag 11 november vanaf 10.30 uur. Heeft u nog overtollige boeken en/of singeltjes, lp’s, dan houdt A Capella zich aanbevolen. Een telefoontje naar het secretariaat of naar een van de leden bij u in de straat is eveneens voldoende om de boeken of lp’s op te komen halen. Het Ceciliafeest wordt gevierd op zaterdag 24 november om 20.00 uur. Een datum om alvast te onthouden. Woensdagavond 12 december is de traditionele kerstin van de Lieropse koorgezelschappen in zaal Nellie van Oosterhout in Lierop.

 

Het jaar wordt afgesloten met de viering van het Hoogfeest van Kerstmis op 25 december en met de Oudejaarsviering van 31 december in de Koepelkerk te Lierop.

 

Met een muzikale groet,

Harrie van der Sanden

 


 

Donderdag 5 juli 2012:

 

Op de eerste maandagavond van de oogstmaand legt mannenkoor A Capella per fiets een bezoek af bij een onderneming. Deze avond wordt afgesloten met een overheerlijke en smaakvolle barbecue.

In de schaduw van de Koepelkerk had zich een veertigtal personen verzameld voor de landelijke fietstocht naar het buurtschap Achterbroek.

 

Het programma omvatte een

 

bedrijfspresentatie met een bezichtiging van het moderne tuinbouwbedrijf Van Groentenkwekerij Adrie van den Einden.

 

In Lierop beter bekend als het moderne tuinbouwbedrijf, dat geheel gespecialiseerd is in de verpakking en teelt van bladgroenten in de volle grond.

In een open dialoog vertelde ondernemer Adrie van den Einden over het ontstaan van een vollegrondsgroente teeltbedrijf naar een ruim honderd hectare grote kweekbedrijf met een milieu-vriendelijk  bedrijf, dat in 2003 al landelijk werd uitgeroepen tot de beste agrarische onderneming van het jaar.

Het succes van zijn onderneming wordt gevormd door de productie van hoge kwaliteitseisen, deskundig en gemotiveerd personeel, hygiëne en een goed onderbouwd ondernemersplan. Innovaties op het gebied van rassen, teeltwijzen en nieuwe slasoorten snel worden geïntegreerd. Momenteel worden vijftien verschillende sla- en spinaziesoorten geteeld bij de groentenkwekerij

Deze peilers vormen de kracht van het bedrijf, waar dagelijks hoogwaardige panklare producten besteld kunnen worden, die  op dezelfde dag worden vervoerd naar het binnen- en buitenland.

Green Specialties Holland is de bv die de verkoop verzorgd deze kan zich wedijveren met de besten van Nederland. Een waar stukje Lieroppromotie, waar de gastvrijheid hoog in het vaandel staat.

Voor het gastvrij onthaal en de kennismaking met het gespecialiseerde tuindersbedrijf  bood mannenkoor A Capella aan echtgenote Hennie een stevige ruiker bloemen aan.

 

Zie enkele foto's

 


 

Zondag 1 juli 2012:

 

Maandag 2 juli wordt bij mannenkoor A Capella de jaarlijkse landelijke

 

fietstocht met een excursie

 

gehouden.

 

 

Het vertrek is om 19.00 uur vanaf de Koepelkerk in Lierop. Na een lus van twee kilometer fietsen, worden de deelnemers gastvrij ontvangen voor een (bedrijfs)bezichtiging bij Green Specialties Holland.

Green Specialties Holland wil marktleider zijn in full-service supplying. Dit houdt in: telen, verwerken en distribueren van kwalitatieve, verwerkbare en houdbare bladgroenten. Hiermee bieden we onze klanten in het hogere segment van de markt een kwalitatief dagvers product, een snelle distributie en flexibiliteit.

De excursie is om half acht ’s avonds bij het internationale bedrijf Green Specialties Holland, dat gevestigd is aan Achterbroek 26 te Lierop.

Het tweede gedeelte van de avond, de informele bbc- avond, vangt aan om kwart voor negen. Een mooie gelegenheid om dan in te stromen bij Nellie van Oosterhout aan de Van Dongenstraat in Lierop.

 


 

Donderdag 29 juni 2012:

 

Mannenkoor A Capella laat oude tijden herleven

 

 

Mannenkoor A Capella kan terugzien op een goedverzorgde en geslaagde concertreis naar de wereldstad Amsterdam. Het concert maakte deel uit van het gevarieerde jaarprogramma ´Met muziek wordt elk moment leuker´.

De dag begon met een stijlvolle viering in de Begijnhofkapel, die muzikaal opgeluisterd werd door mannenkoor A Capella. Een goed samengaan met het thema van de `Open Kloosterdag´, die in het weekend van 23 en 24 juni in Nederland werd georganiseerd. Diverse kloostergemeenschappen toonden het beleven van een religieus leven in de huidige tijd. Na afloop van de viering werd het koor gastvrij onthaald in het ´Houten Huisje´met een kop koffie.

In het Museumcafé Mokum, dat in de volksmond ook wel de 'hidden treasure' van Amsterdam wordt genoemd, werd de lunch genoten. Bij vragen over de Begijnhofkapel en het oude klooster kwam naar voren dat destijds het klooster ook ingericht was als een weeshuis voor baby’s. Het klooster is nu geheel gerenoveerd tot Museumcafé Mokum. Het etablissement staat bekend vanwege zijn sfeervolle binnenplaats met terras en zuilenpassage. Door het intieme binnenplein heerst hier een ware oase van rust, te midden van alle drukte van de omliggende winkelstraten.

 

Tijdens het middagprogramma werd kennis gemaakt met het pastorale team van het Begijnhof de paters Eugène van Heyst en Pieter van Wijlick. In een gemoedelijke sfeer werd van gedachten gewisseld over maatschappelijke en eigentijdse vraagstukken.

Op een later tijdstip werd door een aantal leden van de gelegenheid gebruik gemaakt om de nieuwste modesnufjes te bezichtigen in een van de chicste winkelstraten van Nederland. Anderen lieten zich informeren over het Amsterdam Museum of vermaakten zich in het levendige centrum.

Op een gepaste wijze bracht het gezelschap bij het Nationaal Monument op de Dam een muzikaal eerbetoon. Bij dit monument werd even stil gestaan om gezamenlijk de slachtoffers te herdenken, die waar ook ter wereld gevochten hebben voor onze vrijheid en daarbij op jeugdige leeftijd hun leven verloren. Met het zingen van het lied Qua amabilis bracht mannenkoor A Capella en zijn gasten een eerbetoon aan de overleden mannen, vrouwen, jongeren en kinderen.

Op de Dam werd een miniconcert gehouden, dat veel bijval oogstte van passanten, waarna de ‘meet en greet stops’ elkaar snel opvolgden.

 

Een rondleiding en rijtour door deze multiculturele stad gaven een interessant beeld. Na het wandelen langs de brede grachten, het slenteren door de steegjes naar de hippe clubs in het centrum bereikte het kootgezelschap het bekende onderkomen café ´Lowietje’, een donker bruin cafeetje in het hart van de Jordaan. Oude tijden herleefden… In een gezellige ambiance werden de echte Jordaanse levensliederen uitgewisseld met de Jordaanse entertainers en de inbreng van de onvervalste Brabantse volksliederen door A Capella uit ons eigen Lierop. Deze interessante dag werd besloten met een meergangen diner. Heerlijke warme gerechten met als extra toetje later op de avond de zinderende EK- kwartfinale Engeland-Frankrijk. Een perfecte afsluiting van een erg levendige en muzikale dag.

 

Zie enkele foto's....

 


 

 

Woensdag 20 juni 2012:

 

Mannenkoor A Capella luistert H. Eucharistieviering op

 

In het kader van de landelijke Open Kloosterdag is mannenkoor A Capella uitgenodigd om de Heilige Eucharistie muzikaal op te luisteren in de Begijnhofkapel te Amsterdam.

De viering, waarin pater Eugene van Heysst voorgaat, vindt plaats op zondag 24 juni om tien uur

 

Het Lieropse mannenkoor zal de vaste- en wisselende gezangen van de mis uitvoeren. Het koor wordt daarbij ondersteund door organist Nelly Tan- Bakker. Het geheel staat onder leiding van dirigent Marion van Eijk.

 

Bij het Nationaal Monument wordt op een gepaste wijze een herdenking gehouden. De dag wordt afgesloten met een stadswandeling met meet en greet stops, die eindigt  met een optreden in café ´Lowietje`, het hart van de Jordaan.

 


 

Dinsdag 12 juni 2012:

 

 

Op de tweede zondag van juni houdt mannenkoor A Capella zijn jaarlijkse vlooienmarkt en kledingbeurs aan de Van Dongenstraat te Lierop. Bij het krieken van de dag waren de leden al in de weer om de markt zo efficiënt mogelijk in te richten en om de grote stroom aan koopjesjagers op een gastvrij onthaal te trakteren. Ook  de kleding- en schoenenbeurs speelden met hun grote keuze in maten en kleuren een hoofdrol op deze drukbezochte dag. De markt had een hele metamorfose ondergaan. Nieuwe marktkramen en verder waren de talrijke vrijwilligers in een nieuwe en eigentijdse outfit gestoken.

Het aanbod en de ontvangst was overweldigend, waardoor  er vanaf elf uur een levendige markt ontstond. Aan het einde van deze zonnige dag waren de goederen goed verdeeld. De meesten keerden dan ook met een aantal leuke hebbedingetjes tevreden huiswaarts.

De vele deelnemende vrachtwagens aan de Truckers Day Stiphout zorgden verder voor een aangenaam oponthoud in de kern. In afwachting op de doorkomst van de colonne gunden vele dagrecreanten zich de tijd om een bezoek te brengen aan een van de oudste en levendigste vlooienmarkten in de regio. Zie ook de foto's van Siris.

 

 


 

Zondag 3 juni 2012:

 

 

Met feestelijke gezangen van mannenkoor A Capella heeft

 

het Gouden Bruidspaar Theo en Ria van Brussel-Smits

 

zijn gouden huwelijksfeest gevierd.

De dag begon met een plechtige Eucharistieviering in de Koepelkerk, waarin pastoor J. Zwirs voorging.

Na de viering werd het feest voortgezet en heeft het bruidspaar zijn woning open gesteld om het feest een bijzonder cachet te geven.

Bij de serenade van mannenkoor A Capella hoort ook een ruiker bloemen uit de Tuin van Nederland en een gelukwens. 'Vrienden zijn als sterren... Je ziet ze niet altijd, maar je weet dat ze er zijn".

 


 

Zaterdag 2 juni 2012:

 


De vlooienmarkt en kledingbeurs van mannenkoor A Capella vinden plaats op zondag 10 juni van 11.00 tot 15.00 uur aan de Van Dongenstraat in Lierop. Aan de diverse kramen worden weer ‘duizend en een’ spulletjes te koop aangeboden. Op een speciale plaats worden vanaf de opbodplaats de exclusieve materialen met opbod verkocht.
Tenslotte wordt in zaal Nellie van Oosterhout de outlet kleding te koop aangeboden. Kleding, schoeisel en laarzen zijn in vele maten aanwezig en deze worden tegen hoge kortingen aangeboden.
 


 

Woensdag 30 mei 2012:

 

Toon en Anneke: 50 jaar getrouwd

 

Voor het echtpaar Hesius-van den Boomen is het vandaag, woensdag 30 mei, een heel bijzondere dag. Toon en Anneke vieren te midden van vele (jeugdige) genodigden hun gouden huwelijksfeest.  Een moment waar velen met u naar toegeleefd hebben, zo ook mannenkoor A Capella. 

Het heeft een goede reden om dit kroonjaar met zoveel elan te vieren en voor een feestje is iedereen in.

‘De vriendschap, verbondenheid en gastvrijheid, die jullie opgebouwd hebben, straalt nog steeds uit, niet allen op ’t Eindje, maar ook in het dorp en bij mannenkoor A Capella’, aldus de voorzitter. Wij willen het niet alleen bij deze felicitatiewoorden laten en bieden u deze ruiker bloemen  aan, voor uw grote betrokkenheid bij ons koor en dat is meer dan menigeen denkt.

Proficiat Anneke en Toon.

Wanneer je je nu te midden van zo vele gasten vertoeft, dan mag of kun je wel zeggen dat je bevoorrecht bent. Nu zo voelt dit  koorgezelschap uit Lierop zich ook.

Mannenkoor A Capella dankt u hartelijk voor deze uitnodiging, maar nog meer  voor de wijze waarop dit gezelschap zijn gelukwensen mag aanbieden bij gelegenheid van dit 50-jarig huwelijksfeest. Vijftig jaar getrouwd zijn is een hele tijd, zeker wanneer je in de toekomst kijkt. Vraag je dat aan het gouden paar of  het lange tijd  is geweest, dan zeggen beiden met de meeste overtuiging  ‘Och is net of wij gisteren pas getrouwd zijn’.

  


 

Zondag 6 mei 2012:

 

Peter van Schalen ontvangt Koninklijke onderscheiding

 

Zondag 6 mei heeft dorpsgenoot Peter van Schalen na de zondagsviering een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Voor de gedecoreerde en zijn naaste familie  was dit een heel bijzonder moment, op een bijzondere dag met bijzondere gasten in een heel bijzonder ‘huis’, de Koepelkerk, in Lierop.

De decorandus heeft een reeks van jaren het gezicht bepaald voor de carnavalsvereniging de Kaauw Voetjes, mannenkoor A Capella en bespeelt hij het orgel in de Koepelkerk te Lierop en in de parochiekerk van het genadeoord Ommel. Voor beide verenigingen verricht hij verder de nodige hand- en spandiensten.

Aan het einde van zijn bekendmaking klonken de Koninklijke woorden ‘Het heeft Hare Majesteit behaagd…’ met een luide en verheven stem van burgemeester A. Veltman door het kerkgewelf. Het geheel werd met een klankvol gezang omlijst door mannenkoor A Capella.

 

Voor zijn werkzaamheden binnen de Lieropse culturele samenleving werd de gedecoreerde  benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De daarbij behorende versierselen werden door burgemeester Veltman bij de uitverkorene opgespeld.

Aan het einde van de plechtigheid dankte Peter van Schalen allen met de  woorden:´Ik ben er kei blij mee… dank u wel´.

 


 

Zondag 6 mei 2014:

 

Marion van Eijk: ‘Muzikaal in beweging’

 

 

‘Muzikaal in beweging’. Zo kunnen de vier muziekgezelschappen uit De Peel hun optredens het best blijven herinneren. Zondagmiddag 6 mei had veel overeenkomsten met een muziekcarrousel, waarin een grote verscheidenheid aan muziekwerken was opgeslagen. Opera, volksliederen, populaire en klassieke werken werden uitgevoerd door Gemengdkoor De Veengalm uit Neerkant, Seniorenharmonie Helmond en tenslotte De Koepelzangers en mannenkoor A Capella beiden uit Lierop. Het geheel stond onder algemene leiding van de jubilerende dirigent Marion van Eijk, die een heel speciaal kroonjaar te vieren had.

Een leuke geste was het om deze dag in de vorm van een miniconcert te houden, waarin ook een belangrijke eigen inbreng van de gasten werd verwacht.

Na het welkomstwoordje van ladyspeaker en entertainer Lia Stoop begon de carrousel te draaien. Beurtelings presenteerden de culturele verenigingen zich op een ludieke wijze aan de genodigden.

Veel waardering oogstten de verenigingen met het eigen programma, waarin een centrale rol was weggelegd voor de gefêteerde.

In de finale werd het lied ‘Ik ben zo blij…” door de zangers gedragen gezongen en door de musici met veel trompetgeschal begeleid.

Een dankwoord door ladyspeaker Lia  en onder een aangeklede borrel  werden de ervaringen van deze  exclusieve muziekmiddag ‘Muzikaal in beweging’ uitgewisseld.

 

Zie nog meer foto's.

  


 

Vrijdag 13 april 2012:

 

Mannenkoor A Capella zorgt voor een gracieus concert

 

 

Dit jaar is de vroege tweede paasdag een echte klassieke regenachtige dag geworden. Velen hebben hierdoor deze vrije dag besteed aan een bezoek aan een van de talrijke landelijke- en of regionale overdekte evenementen. Ofschoon het met de regen in het zuidoosten van Nederland best mee is gevallen, is het bezoek aan de Floriade 2012 toch meer dan de moeite waard geweest. Het was er weliswaar minder druk dan werd verwacht, maar de gasten aan Wereld Tuinbouw Expo, die eens in de tien jaar in Nederland  plaatsvindt,  hebben zich goed weten te vermaken tijdens het  mondiaal spektakel.

 

Op de vijf verschillende en spraakmakende themawerelden hebben de bezoekers zich laten overrompelen door de sfeervolle landelijke en bosrijke omgeving met al haar prachtige planten en de bloeiende en kleurrijke bloemenpracht. Ook het aangeboden culturele programma vol muziek, theater en beeldende kunst deed van zich spreken. Vanwege de te verwachten minder gunstige weersomstandigheden werd het entertainmentprogramma op een creatieve wijze aangepast. Dit tot groot genoegen van alle betrokkenen.

 

Tot een van de genodigde gastkoren behoorde het mannenkoor A Capella uit Lierop, dat met zijn goed verzorgde en gevarieerde middagconcert ‘Met muziek wordt elk moment leuker’ voor de duizenden bezoekers een aangenaam, ontspannend en klankvol moment zorgde in hun druk bezette dagprogramma. Het interactieve programma en de grote variatie in het repertoire hebben de aanwezige nationaliteiten met veel plezier genoten van de zang.  Meters beeldmateriaal is er door de talrijke bezoekers verschoten tijdens dit exclusieve optreden van het Lieropse koorgezelschap. Het concert werd door de bezoekers zeer gewaardeerd en omschreven als een gezellig, ontspannend en goed verzorgde uitvoering, waarbij de solistische werken bijzonder goed in de smaak viel.  Een welverdiend en dankbaar applaus klonk er in het imposante en schitterend aangepaste (bloemen) theater in het glazen concertgebouw ‘Villa Flora’.

 

Dit imposante gebouw, dat als decor voor de grootste indoor bloemententoonstelling van Europa dient, krijgt na de Floriade de functie van het ‘groenste kantoor van Nederland’. Na afloop van het optreden werd dank uitgebracht aan de Floriade 2012, hostess Floortje Vermulst en aan de concertgangers voor het aangenaam en gastvrij onthaal op de Floriade 2012. Na dit officiële gedeelte werden van diverse kanten de complimenten in ontvangst genomen en begon het (inter)nationale netwerken met vertegenwoordigers uit den lande. Met het gezellige onderonsje ‘Zonder elkaar… is iedereen alleen’ werd deze exclusieve muzikale dag afgesloten en voor het gezelschap was men warempel  weer een ervaring rijker geworden.

 

Zie hier nog enkele foto's...

 


 

Woensdag 4 april 2012:

 

Mannenkoor A Capella te gast op Floriade

 

Hare Majesteit de Koningin opent op woensdagmiddag 4 april 2012 de Floriade aan de Venrayseweg 180A in Venlo. De Floriade is de officiële Wereld Tuinbouw Expo, die eens in de tien jaar in Nederland wordt georganiseerd.

 

Mannenkoor A Capella uit Lierop is uitgenodigd om op tweede paasdag, maandag 9 april,  op locatie drie van de Floriade 2012, een populair concert te verzorgen.

Door het enthousiasme voor het zingen met de passie van de koorleden en de grote diversiteit aan liederen ligt er een aangename muzikale middag in het verschiet. Tevens  is er ruimte voor een interactief programma, waardoor jong en oud de zangkunst kunnen beoefenen.

 

Mannenkoor A Capella

Het mannenkoor A Capella  is 1966 opgericht. Het repertoire omvat sinds de oprichting a Capella  werken van meerstemmige (inter-)nationale liederen uit de gehele muziekliteratuur, die al of niet onder begeleiding worden gezongen. Het koor, onder leiding van dirigent  Marion van Eijk, voert regelmatig bijzondere werken uit of verzorgt optredens in de regio. Het optreden onder de naam  ‘Met muziek wordt elk moment leuker’  zal met een kleine onderbreking uitgevoerd worden van 14.00 tot 15.15 uur

 

Floriade 2012

De Floriade is een mondiaal spektakel waar ook in 2012 weer vele tientallen landen aan mee zullen doen. Het park bestaat uit vijf unieke werelden die door bosgebied aan elkaar zijn verbonden en waar gedurende een half jaar 's werelds mooiste tuinen en paviljoens zijn te bewonderen.

Duurzame, innovatieve eyecatchers op het gebied van architectuur, zijn als eerste te bezichtigen op de Floriade. In vijf sfeervolle restaurants geniet u van heerlijke seizoensproducten en Limburgse streekgerechten. Er is een dagelijks cultureel programma vol muziek, dans, theater en beeldende kunst uit de hele wereld.

Op tweede paasdag heeft het Lieropse mannenkoor A Capella een unieke kans om tussen 14.00 en 15.15 uur het aanwezige publiek te verwennen met zijn liederen  tijdens dit wereldevenement. 

 

 

Mannenkoor A Capella is op tweede paasdag te beluisteren tijdens de Floriade

(Foto Peter van Schalen).

 

 


 

Dinsdag 13 maart 2012:

 

Muzikaal zondagmorgenconcert

 

 

Op uitnodiging van de stichting 'Vrienden van Berkenheuvel' heeft mannenkoor A Capella een gevarieerd en verrassend zondagmorgenconcert verzorgd in Verpleeghuis en verzorgingshuis Zorgcentrum Berkenheuvel in Geldrop.

De stichting Vrienden van Berkenheuvel, die regelmatig activiteiten organiseert voor de bewoners en gasten en meehelpt bij het verwerven van voorzieningen voor het zorgcentrum in Geldrop, kan met zijn gasten terugzien op een geslaagde muzikale morgen. Mannenkoor A Capella heeft zijn naam alle eer aan gedaan met zijn meerstemmige en a capella liederen. Met harmonieuze klanken en samenzang werd een aantrekkelijk programma gebracht onder leiding van dirigent Marion van Eijk.

Gastvrouw Jeanne van Gisbergen was zeer verrast over het interactieve muziekprogramma. 'Onze gasten hebben met veel betrokkenheid dit concert gevolgd. De muzikale morgen van zondag 11 maart werd met een toegift in stijl afgesloten.

 


 

Zaterdag 3 maart 2012:

 

Zongdagmorgenconcert in Berkenheuvel

 

Mannenkoor A Capella uit Lierop is zondag 11 maart te gast in Zorgcentrum ‘Berkenheuvel’ in Geldrop. Op uitnodiging van ‘De Vrienden van Berkenheuvel’ is  ‘A Capella’ uitgenodigd om een populair zondagmorgenconcert te verzorgen.

Met het enthousiasme en een grote passie voor zingen door het mannenkoor en natuurlijk de grote diversiteit aan liederen ligt er een heerlijke muzikale middag in het verschiet. Ook is er ruimte voor een interactief programma, waardoor jong en oud de zangkunst kunnen beoefenen.

Het mannenkoor A Capella  is 1966 opgericht. Het repertoire omvat sinds de oprichting a capella  werken van meerstemmige (inter)nationale liederen uit de gehele muziekliteratuur, die al of niet onder begeleiding worden gezongen. Het koor voert regelmatig bijzondere werken uit of verzorgt optredens in de regio.

Mannenkoor A Capella staat onder leiding van dirigent Marion van Eijk.  Het concert ‘Met muziek wordt elk moment leuker’ vangt aan om 10.30 uur en duurt tot 11.30 uur.

 


 

Zondag 26 februari 2012:

 

Mannenkoor A Capella geeft op maandagavond 27 februari een

 

‘Dank-je-wel concert’

 

in Zorgcentrum De Nieuwenhof in Deurne. Onder leiding van dirigent Marion van Eijk zingt het koor een aantal populaire liederen uit de shows ‘Storm op zee’ en ‘Ladies’.

Het repertoire wordt verder aangevuld met een aantal nieuwe liederen.

Tenslotte is er ook een gastoptreden van zangers Fanny Kuunders.

Het concert begint om 19.30 uur.

 


 

Donderdag 16 februari 2012:

 

Mannenkoor A Capella kent gedreven jubileumjaar

 

Mannenkoor A Capella heeft maandagavond haar 46e algemene ledenvergadering gehouden. De drukbezochte vergadering heeft plaats gevonden in zaal Nellie van Oosterhout te Lierop.

 

Het jaarthema “A Capella… voor mannen, die willen zingen’’ heeft succes opgeleverd. Er is hard gewerkt om tot een daadwerkelijke invulling te komen. De werkzaamheden zijn niet tevergeefs geweest. Een aantal aspirant leden heeft zich spontaan aangemeld waardoor het koor meer mogelijkheden krijgt in zijn repertoirekeuze. Voorzitter Harrie van der Sanden sprak namens het bestuur zijn waardering uit over de vele uren, die de leden en  hun partner in de weer zijn geweest voor de vereniging.

Op deze manier kan het koor de onkosten in bedwang houden. De recessie waar de samenleving momenteel mee te kampen heeft ook invloed op A Capella.  

 

Het jaarverslag van secretaris-penningmeester Jo Dat, samengesteld met medewerking van Klaas van Nuland, gaf o.a. een uitgebreid overzicht van de diverse muzikale uitvoeringen.

De aanbeveling van de kascommissie om de contributie te verhogen,  mede n.a.v. het financieel verslag en de huidige recessie waarmee ook A Capella te maken heeft, kreeg veel commentaar. Na een stevige discussie werd het voorstel met ruime meerderheid van stemmen aangenomen.

 

Naast de vele reguliere uitvoeringen zijn er ook plannen voor optreden bij de Internationale Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2012, een concertreis naar Amsterdam en een jubileumconcert bij de KWB Boxtel.

Na een schriftelijke stemming werd de reglementair aftredende voorzitter H. van der Sanden unaniem herkozen tot voorzitter.

Na de geanimeerde rondvraag werd deze levendige jaarvergadering afgesloten met het jaarthema ‘Met muziek wordt elk moment leuker’.

 


 

Dinsdag 31 januari 2012:

 

Mannenkoor A Capella houdt op maandagavond  6 februari haar

 

algemene vergadering.

 

Deze vergadering vangt aan om 20.00 uur in zaal Nellie van Oosterhout te Lierop.

Het bestuur evalueert met de leden het verenigingsjaar 2011 en bespreekt het jaarprogramma 2012. Naast de vaste agendapunten gaat de aandacht uit naar de bestuursverkiezingen.

Aftredend en herkiesbaar is Harrie van der Sanden. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot aan de vergadering bij secretaris Jo Dat, telefoon 0493 692618.

 


 

Zondag 18 december 2011:

 

Peter en Ria vieren robijnen huwelijksfeest

 

 

Woensdag 14 december was het feest bij Ria en Peter van Schalen-van Mill. Op die dag waren zij veertig jaar getrouwd. Omringd door hun naaste familieleden en vriendenkring werd het feest op zaterdagavond 17 december gevierd in Zaal Nellie van Oosterhout, gelegen in het bruisende en het aloude en vertrouwde Peeldorp Lierop.

 

Voor het muzikaal optreden van mannenkoor A Capella werd de feestavond onderbroken. Het mannenkoor onder leiding van dirigent Marion van Eijk verzorgde met veel verve een populair miniconcert voor het robijnen bruidspaar en genodigden.

Namens het koor werden de gelukwensen aangeboden door de preses. ‘Beste Ria en Peter, onze jongens zijn er om u graag de felicitaties aan te bieden en tevens onze dank te tonen voor de jaarlijkse bijdragen aan onze muzikale evenementen, activiteiten of bedrijvigheden. Muziek maakt plezier en plezier maakt muziek’, zijn de basis begrippen van dit enthousiast koorgezelschap, waar u al jaren deel van uitmaakt’. Een stevig ruiker bloemen voor de bruid onderstreepten de woorden en het applaus. 

 

De trotse bruidegom was zeer ontdaan en dankte het koorgezelschap voor dit hartverwarmende muzikale optreden. ‘Ben bijzonder trots om dit koor, waar ik zelf ook bij ben, aan mijn familie voor te stellen, dat op dit late tijdstip met veel geestdrift hun vocale klanken laat horen. Hartelijk dank namens mijn bruid Ria en de kinderen. Jongens, wij nemen er nog eentje op en voor mannen die willen zingen, kom bij A Capella’.

 

 


 

Zondag 18 december 2011:

 

Meet & Greet Christmas evening

 

Meet & Greet Christmas evening van woensdag 14 december kenmerkte zich door een gezellig samenzijn en om met elkaar op een informele manier kennis te maken. En de muziek is daarbij een uitstekend middel. Zingen, buurten en een hartige hapjes en voordrachten waren de ingrediënten van de meet & greet avond.

Drie verschillende culturele verenigingen, seniorenkoor De Koepelzangers, gemengde zangvereniging De Bosgalm en mannenkoor A Capella, met op deze avond gezamenlijke belangen en een doel voor ogen een bijdrage te leveren aan het sociale en culturele leven in Lierop.

Het zijn niet alleen kerstliederen en kerstmelodieën, die ten gehore zijn gebracht, maar ook declamaties, dansen, eenakters, duetten, maar ook sfeervolle muziek die uitstekend paste op weg naar het Hoogfeest van Kerstmis. Een ruim twee uur durende kerstshow zorgde voor een schitterend palet aan kerstmuziek en op een creatieve wijze gebracht door eigen leden in de fraai aangeklede wintertuin van Nellie van Oosterhout.

Aan het einde van de avond werden felicitaties uitgesproken aan het adres van pastoor Zwirs vanwege zijn verjaardag.

Mannenkoor A Capella en seniorenkoor De Koepelzangers dankten de organiserende vereniging heel hartelijk voor de aangeboden gastvrijheid. Met een kerstwens werd deze sfeervolle Meet & Greet Christmas evening afgesloten.

 


 

Woensdag 14 december 2011:

 

Maandagavond 12 december heeft mannenkoor A Capella een miniconcert gegeven aan de bewoners en gasten van Zorgcentrum ‘De Nieuwenhof’ in Deurne. De belangstelling was bijzonder groot te noemen aan het begin van de nieuwe week.

De algemene activiteitenbegeleiding Henriette Maas en Tonny Wijnands met ondersteuning van een aantal vaste vrijwilligers hadden er voor gezorgd dat alle gasten aanwezig waren in ontmoetingszaal ‘De Driesprong’.

Mannenkoor A Capella stond een geweldige ontvangst te wachten. ‘De Stars’ uit Lierop, zoals het koor aangekondigd wordt, zijn weer neergestreken in het theater ‘De Nieuwenhof’ en daar zij wij bijzonder trots op. Welkom heren en dirigent Marion.

Het ijs was voor beide partijen gebroken. Een leuk en gevarieerd programma had de muziekcommissie samengesteld, waarin een interactief programma was ingebouwd. Een juiste keuze na later op de avond zou blijken.

Tussen de optredens door werd het koorgezelschap aller hartelijkst ontvangen in de directiekamer, waar het Lieropse gezelschap zich te goed deed aan de heerlijke spijzen en een koel drankje.

Het intermezzo met de leden van het koor en de talkman van de avond Tonny Wijnands was smaakvol. Om diverse redenen werd een aantal leden gehuldigd. Was het vanwege een kroonjaar bij de vereniging, of vanwege het behalen van een unieke sportprestatie of anderzijds om het zingen van een aantal solowerken. Het werd allemaal smaakvol gepresenteerd.

Het tweede gedeelte van de avond sloot goed aan op de voorbereidingen van het Hoogfeest van Kerstmis. Heel toepasselijk sloot mannenkoor A Capella de avond af met een aantal (meer)stemmige kerstliederen en samenzang. Geheel in de stijl van de avond sprak de voorzitter een kerstgedachte uit. Hij dankte tevens de organisatie voor het gastvrij onthaal in deze sfeervolle ontmoetingshal, waar het ‘Nu sijt wellekome’ nog lang bleef galmen in de gangen van het Zorgcentrum ‘De Nieuwenhof’. Een dankbaar applaus aan het einde van het concert was de beloning van de gasten voor een paar uurtjes gezelligheid dat gebracht werd door de ‘Stars’ uit Lierop, dat deze keer met een aantal aspirant-leden was aangevuld.

 


 

Zondag 11 december 2011:

 

Mannenkoor A Capella sluit haar optredens in de regio af met het jaarlijkse

 

populaire miniconcert

 

in Zorgcentrum De Nieuwenhof in Deurne.

Het concert vindt plaats op maandagavond 12 december om 19.30 uur. Onder leiding van dirigent Marion van Eijk zingt het koor een aantal populaire liederen uit de shows ‘Storm op zee’ en ‘Ladies’. In de voorbereidingen op het Hoogfeest van Kerstmis  besluit A Capella heel toepasselijk. de avond met (meer)stemmige kerstliederen en samenzang.
 


Zondag 4 december 2011:

Maandag 5 december 2011:

 

Sjaak Gubbels tachtig, dat is toch prachtig

 

Een grote vriendenkring van Sjaak Gubbels had zaterdagavond 3 december een feestelijk onderkomen gevonden aan de Hogeweg in Lierop. Aanleiding van dit gezellig muzikaal treffen was de viering van de tachtigste verjaardag van Sjaak Gubbels. Voor deze gelegenheid was ook mannenkoor A Capella uitgenodigd om de feesteling een serenade aan te bieden.

Zichtbaar genoot het gefêteerde erelid van het met zorg uitgekozen repertoire. `Op een hartstochtelijke wijze draag je, als een echte ambassadeur, mannenkoor A Capella uit en koester je in  je dagelijkse werkzaamheden je lijfspreuk ´Stel niet uit tot morgen, wat je heden door een ander kunt laten doen´, aldus voorzitter Harrie van der Sanden.

`Blijf wel zelf de regie houden´, vulde de jubilaris heel ad rem aan, dan verloopt alles naar wens en daar heb je alleen maar profijt van.

Dank was er eveneens te horen voor de sympathie en ondersteuning, die het koor van het gezin Gubbels-Donkers in al die 45 jaren heeft gekregen bij de uitvoering van de (secretariële) werkzaamheden en bij de realisatie van de diverse muzikale en nevenactiviteiten.

A Capella zong nog een aantal liederen uit zijn nieuwe repertoire, waarna een toost werd uitgebracht op het gezin Gubbels-Donkers met Sjaak in het middelpunt van de belangstelling.

De jubilaris dankte het koor voor de klinkende serenade en nodigde het koor uit voor een aangeklede borrel in zijn gastvrije woning. Zie enkele foto's...

 


 

Zaterdag 26 november heeft mannenkoor A Capella haar 45-jaar bestaansfeest en het jaarlijkse

 

Sint Ceciliafeest

 

gevierd in zaal Nellie van Oosterhout in Lierop.

 

De avond kenmerkte zich door een gevarieerd muzikaal en cultureel programma, dat door de koorleden werd verzorgd. Extra aandacht werd besteedt aan de huldiging van een aantal koorleden en het afscheid van secretaris-penningmneester Klaas van Nuland en de kennismaking met de nieuwe secretaris-penningmeester Jo Dat.

 

Onder het illustere gezelschap bevond zich ook aantal aspirant leden, dat gehoor had gegeven aan de hartekreet ‘A Capella, een culturele vereniging voor mannen, die willen zingen’. Voor hen een mooie gelegenheid om met andere genodigden kennis te maken met het koor.

Het avondvullend non-stop programma bestond uit voordrachten en acts, dat volledig voor rekening kwam van de eigen koorleden Alle aandacht was ook gericht op een aantal bijzondere gebeurtenissen. De presentatie van de T-shirt ‘Voor mannen, die willen zingen’ en het operationeel maken van de site www.mannenkoorlierop.nl.

De site van mannenkoor A Capella vermeldt de belangrijke koorgegevens, die in een oogopslag worden weergegeven. Voor gastvrouw Nellie van Oosterhout van café-zaal Nellie van Oosterhout had het koor een mooie full colour poster en een stevige bos bloemen in petto als dank voor de ‘hospitalité’.

 

Uitvoerig werd ook stilgestaan bij het afscheid van secretaris-penningmeester Klaas van Nuland. In Klaas van Nuland heeft de vereniging een plichtsgetrouwe en diskreet persoon gekend, die op een stipte wijze de zaken voor het koor behartigd heeft. Ook met het ontplooien van (nieuwe) evenementen heeft hij zich steeds sterk voor  in gezet. Voor de vele jaren vrijwilligerswerk werd aan Klaas onder welgemeende dank aangeboden het rijk geïllustreerde fotoboek ‘De tijd vliegt voorbij…’ .

 

Hoogste tijd om de loftrompetter te steken voor de leden en partner Jo en Thea Dat en Peter en Ria van Schalen. Al een flink aantal jaren laten Jo en Peter vanuit hun specialisme op muzikaal gebied hun vocale stem en orgelklanken horen tijdens de uitvoeringen.

Twee leden met een eigen gezicht, maar wel met dezelfde interesse om naast de muziek zich ook in te zetten voor de vlooienmarkt en kledingbeurs. Jo, en Peter met een  onderbreking, zorgen er mede voor dat  in de Babylonische spraakverwarringen tussen de vele nationaliteiten en culturen, in duidelijke taal gesproken wordt bij de onderhandelingen, waardoor iedereen met een ‘hebbedingetjes’ of ‘gekleed’ weer tevreden naar huis kan gaan. Ook de dames werden in de hulde betrokken en mochten een stevige ruiker bloemen in ontvangst  nemen. Met een hulde aan de gefêteerden als dank voor hun inzet voor het koor werd het officiële gedeelte afgesloten.

 

Tussen de hartige hapjes en drankjes door presenteerde een keurkorps aan ‘artiesten’  een non-stop programma met muzikale optredens en acts. Mannenkoor A Capella kan terugzien op een geslaagd Ceciliafeest .

 

Zie ook de foto's

 

 


 

Dinsdag 15 november 2011:

 

Drukbezochte boeken- en platenbeurs

 

Op de tweede zondag van november, zondag 13 november, heeft de traditionele boeken- en platenbeurs van mannenkoor A Capella plaatsgevonden. Vanaf 10.30 uur tot laat in de namiddag schuifelden vele boeken- en platenliefhebbers langs de uitgestalde tafels met boeken en platen in gemeenschapshuis De Vurherd.

De Lieropse markt kenmerkt zich echter niet alleen door kwantiteit, maar ook door kwaliteit. Het beursaanbod varieert van (streek)romans voor volwassenen tot  schoolboeken en van wetenschappelijke boeken tot sportboeken en een groot aantal (kinder)puzzels, alsmede een reeks singels en verzamel lp’s. Opvallende was het aantal informanten, dat rondliep om de bezoekers met raad en daad bij te staan op deze markt. Een aantal slaagde erin om zijn slag te slaan, waardoor de kopers in het bezit kwamen van een exclusief boek of plaat voor hun exclusieve verzameling. Aan het einde van de dag kon het organiserende koorgezelschap terugzien op een geslaagde dag. De jaarlijkse boeken- en platenbeurs 2012 vindt plaats op de tweede zondag van november, zondag 11 november van 10.30 tot 14.30 uur in gemeenschapshuis ‘De Vurherd’.

 


 

Dinsdag 1 november 2011:

 

Mannenkoor A Capella uit Lierop neemt zaterdagavond 5 november deel aan het

 

Herfstconcert

 

van de gemengde zangvereniging Melodia Geldrop. Dit traditionele Herfstconcert vangt aan om 20.00 uur in ’t Kruispunt aan de Slachthuisstraat 22 in Geldrop.

Melodia, dat onder algehele muzikale leiding staat van dirigent Marion de Wit zal het spits afbijten met een aantal operawerken van Donizetti, Bellini, G. Verdi, C.W. van Gluck en Rossini uitvoeren. Het koor wordt daarbij ondersteund door pianist Rob van Heck.

Mannenkoor A Capella uit Lierop zal het concert afsluiten met werken uit de veelomvattende shows ‘Storm op zee’ en de ‘Ladies’. Het koor wordt begeleid door pianist Robert Spronk en de algemene muzikale leiding is in handen van dirigent Marion van Eijk. De entree tot dit concert is gratis.

 


 

Zaterdag 22 oktober 2011:

 

 

De Boeken- en platenbeurs van mannenkoor A Capella is de ideale marktplaats om het boek te vinden

waar u al lange tijd naar op zoek bent of waar u naar gezocht heeft. Zondag 13 november pronkt op de kalender deze drukbezochte markt, waar duizenden boeken en platen tegen uitzonderlijk lage prijzen worden aangeboden.

De beurs vindt plaats van 10.30 tot 14.30 uur in gemeenschapshuis De Vurherd aan de Offermansstraat 10. Deze markt verdient een extra aandacht omdat u een grote diversiteit in boeken aantreft. U kunt dan denken aan informatieve boeken, tijdschriften, strips en romans voor volwassenen en kinderen of romans, sport en geschiedkundige en geografische naslagwerken, woordenboeken en de talrijke puzzels. Dit heeft u allemaal tot uw beschikking om in te snuffelen en om te spitten. Op de platenbeurs treft u een veelheid van singels, lp´s of cd´s aan met veel muziekwerken van koren, entertainers, orkesten, volksmuziek en klassieke werken of instrumentale werken. Op beide beurzen kunt u in alle rust uw keuze doen of een praatje maken met vele collega bezoekers, die eveneens op zoek zijn naar hun geliefde boek of muziekwerk. De entree voor beide beursen bedraagt een euro per persoon.

 


 

Zondag 16 oktober 2011:

 

Opmerkelijke viering met bijzondere gezangen

 

In de drukbezette Koepelkerk in Lierop vierden op zondag 16 oktober de voorgangers dominee Eline van Iperen en de  Protestantse Gemeente Asten-Someren en pastoor J. Zwirs en de parochie H. Naam Jezus samen de Oecumenische viering van tien uur. De themaviering ‘Samen zondag vieren’ werd vocaal opgeluisterd door mannenkoor A Capella. De muzikale leiding was in handen van Theo van Heugten met aan het orgel Peter van Schalen. Met veel elan werden de wisselende meerstemmige gezangen en volksliederen uitgevoerd. In de overweging predikte ds. Eline van Iperen over deze bijzondere viering, waarin de beide gemeenschappen vanaf het priesterkoor hun geloof beleefden en gezamenlijk vierden. De kinderen werden uitgenodigd om de nevendienst (kinderwoorddienst ) bij te wonen.

Na de afloop van de viering sprak pastoor Zwirs een dankwoord uit en tenslotte nog een gelukwens aan het jubilerende koor A Capella, dat vandaag zijn 45- jarig jubileum vierde en trouw de vieringen in de kerk opluistert.

Onder het genot van een kop koffie deelden de kerkgangers hun ervaringen uit over deze bijzondere zondagviering.

‘Lierop muziekdorp’ kreeg zondag 16 oktober verder gestalte met de muzikale uitvoering van gemengde zangvereniging De Bosgalm tijdens het koffieconcert. De middag werd afgesloten met het Droomconcert door popkoor Stage Fright in de Lieropse koepelkerk. Met dit concert werd het nieuwste project van Stichting Ontwikkelings Samenwerking Meerlo-Wanssum (financieel) ondersteund.

 

Zie enkele foto's...

 


 

Dinsdag 4 oktober 2011:

 

Voor mannen, die willen zingen

Altijd al iets meer willen weten over het notenschrift.

 

 n aantal korte bijeenkomsten wordt vanaf maandagavond 17 oktober bij mannenkoor A naar zang.

Met behulp van een beproefde methode leer je eenvoudige melodieën van het muziekblad te zingen. (Je hoeft voor deze cursus dus geen enkele kennis van het notenschrift of  zang ervaring te hebben).

De cursus is bestemd voor mannen die koorzanger willen worden en/of voor mannen van het koor die “meer kennis” op willen doen.

De cursus vindt plaats, voorafgaand aan de repetitieavond, op maandagavond van 19.30 tot 20.00 uur in Zaal  Nellie van Oosterhout te Lierop.

Informatie is te verkrijgen bij Jo Dat 06 50 50 38 23, telefoon Harrie van der Sanden, tel 06 53 17 79 31 of kom naar de eerste bijeenkomst van maandag 17 oktober.

  

Profiel

Mannenkoor A Capella uit het meer dan 850-jaar oude Peeldorp Lierop werd in de herfst van 1966 namelijk op 12 oktober opgericht met als belangrijkste doel het opluisteren van de H. Eucharistievieringen in de monumentale koepelkerk in Lierop.

Al vlug verleende het koorgezelschap medewerking aan diverse locale- en regionale en zelfs internationale concerten en culturele evenementen.

 

Tot een van de hoogtepunten uit de rijke geschiedenis van A Capella behoort de meerdaagse concertreis naar de ‘Eeuwige Stad’, Rome, met het muzikaal opluisteren van de H. Eucharistievering in de Sint-Pietersbasiliek. Verder heeft A Capella in de wereldstad  Berlijn de viering opgeluisterd in de Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche". Beide uitvoeringen zijn in vele opzichten zeer geslaagd te noemen. In het rijtje mogen eveneens geplaatst worden de Spaanse avond, de maritieme avond ‘Storm op zee’ en het jubileum showprogramma ‘Lady’s’.

In de herfst heeft het koor een concertreis ‘Grenzeloos zingen’ naar Gent gemaakt, waar A Capella de H. Eucharistieviering in de Sint Baafs Kathedraal heeft opgeluisterd in het kader van de Open Monumentendag Vlaanderen 2011. Op dit moment wordt onder leiding van dirigent Marion van Eijk hard gewerkt aan een vernieuwend programma, waarvoor A Capella best versterking kan gebruiken.

 

Mannenkoor A Capella, 45 jaar jong en vitaal

 

 

Foto's  Peter van Schalen

 


 

Dinsdag 20 septemner 2011:

 

De trip naar Gent is het aanzien meer dan waard...

 

 


 

Woensdag 7 september 2011:

 

‘Pleintjesconcert A Capella muzikaal feestje’

 

Gastvrij werden mannenkoor A Capella en de belangstellenden door de Heemkundekring De Vonder en de Bibliotheek Helmond De Peel locatie Someren op maandagavond 5 september ontvangen aan de Molenstraat in Someren.

 

Na een algemene kennismaking met de Heemkundekring De Vonder en de Bibliotheek Helmond De Peel volgde een bezichtiging door de gebouwen met haar specifieke exposities van nostalgische voorwerpen en historische films.

 

Mannenkoor A Capella bracht een zeer gevarieerd en interactief repertoire van licht klassiek tot populaire muziek ten gehore. Het programma oogstte veel bijval bij de toehoorders, waardoor het koor in een mum van tijd uitgroeide tot een waar megakoor met vele geschoolde zangers.

Aan het einde van het Pleintjesconcert werd met de organisaties, De Heemkundekring De Vonder, bibliotheek Helmond-Peel locatie Someren en mannenkoor A Capella, en de bezoekers nog  van gedachten gewisseld over een nadere kennismaking. ‘Misschien heeft deze avond u geïnspireerd om ook lid te worden. De vernoemde verenigingen kunnen best nog een aantal nieuwe leden gebruiken’ waren de slotwoorden van deze geslaagde muzikale avond.

 

Zie ook enkele foto's...

 

 


 

Zaterdagavond 3 september heeft mannenkoor A Capella

 

een muzikale hulde

 

gebracht aan  koorlid Jan Aben. Te midden van zijn gasten vierde Jan op het ´cultureel erfgoed´ aan het Kerkenhuis nu het feit, dat hij zeventig jaar geleden, voor het eerst het daglicht heeft aanschouwd..

De jubilaris groeide op in het buitengebied, waar hij eerst rondom zijn woning en later fluitend en zingend over de velden heen dwaalde tot dat hij zich aanmeldde bij mannenkoor A Capella, waar´deze Bourgondiër  zich schoolde tot een begaafd zanger. 

In de gelukwens van de voorzitter werd ook zijn echtgenote betrokken. Beiden dragen het koor een warm hart toe. `Een feest is pas een feest, als mannenkoor A Capella er is geweest´ werd  door beiden volledig ondersteund en dat deed hen zichtbaar goed. Een bos bloemen symboliseerde de gelukwensen en de warme sympathie van het gezin voor het koor.

De feesteling nodigde hierna namens zijn vrouw en kinderen A Capella van harte uit voor zijn feest `Een dag niet gefeest, is een verloren kans, want die dag komt nooit meer´. Jongens, kom binnen en geniet mee van deze schone dag´.

 

Zie ook enkele foto's...

 


 

Dinsdag 30 augustus 2011:

 

 

Op maandagavond 5 september organiseren mannenkoor A Capella en de Heemkundekring De Vonder

 

een bijzondere muzikale avond

 

Gastheer op deze avond is de Heemkundekring De Vonder aan de Molenstraat 12 in Someren.

De Vonder, die op deze avond vanaf 19.00 uur extra geopend is, herbergt veel geschiedkundige informatie over de kerkdorpen uit de Peel. Aan de hand van filmmateriaal, geschiedkundige boeken en de vele gebruiksvoorwerpen krijgt de bezoeker een aardig beeld over de leefwijze van de bewoners van de Peel.

Om 20.00 uur kunt u genieten van mannenkoor A Capella uit Lierop. Mannenkoor A Capella is een koorgezelschap, dat iedere maandagavond vanaf 20.00 uur op een plezierige manier hard werkt aan een gevarieerd repertoire van licht klassiek tot populaire muziek. Het koor verleent ook zijn medewerking aan diverse locale- en regionale en zelfs internationale concerten en culturele evenementen o.a. in Rome, Berlijn en binnenkort in Gent.

Een bezoek aan deze informatieve avond is beslist de moeite waard. De avond is gratis bij te wonen. Tot ziens.. en een muzikale groet.

Heemkundekring De Vonder (info 0493 - 493518) - Mannenkoor A Capella (info: 0492 – 331280 of 06 505 03 823).

 


 

Woensdag 20 juli 2011:

 

‘Mijn keuken, mijn trots’

Smaakvol avondje voor A Capella

 

Laat op de middag stond maandagavond aan het begin van de zomervakantie een grote menigte recreatieve  fietsers op het kerkplein te wachten voor het officiële startsein voor de gecombineerde fiets- en barbecue avond.

Om zes uur klonk het signaal “wij zijn compleet’.

Het eerste gedeelte van de avond bestond uit een fietstocht naar Helmond. Via het landelijk gebied van een van Lierops oudste gehuchten ‘Hersel’ fietste het illustere gezelschap in een gesloten peloton naar het Elkerliekziekenhuis in Helmond, Chefkok Frans van Hoof wachtte het gezelschap op voor een excursie in een van de modernste en exclusiefste keukens, die zelf nog de maaltijden bereiden voor de gasten, het verplegend en verzorgend personeel.

Vijfhonderd warme maaltijden en twaalfhonderd broodmaaltijden is het gezamenlijk resultaat, dat dagelijks met de meeste vakmanschap bereid wordt door de medewerkers van de centrale keuken.

Chefkok Frans van Hoof gaf in zijn causerie op een luchtige wijze een uiteenzetting over zijn dagelijkse werkzaamheden in het Elkerliekziekenhuis. “Het Elkerliekziekenhuis heeft kwaliteit, stabiliteit en uiteraard gezondheid hoog in het vaandel staan en wil dit door het gebruik van duurzame streekproducten bereiken’.

Onder een geboeid en aandachtig gehoor wist hij zijn collega zangers met informele mededelingen aan zich te binden. Het bereiden van de smaakvolle gerechten heeft hier zeker aan bijgedragen.

Aan het einde van de avond sprak voorzitter Harrie van der Sanden zijn dank uit voor het gastvrij onthaal. ‘In deze moderne keuken hebben wij met eigen ogen kunnen zien en proeven op welke wijze en met de meeste zorg gewerkt wordt om een gezond menu samen te stellen, waarin de ‘Schijf van Vijf’, de basis vormt voor een lekkere en gezonde voeding. En wanneer je ook nog een warme maaltijd voor de gasten bereid, dat niet alleen lekker smaakt, maar bovendien binnen een standaard budget past, dan mag je spreken van een man, die zijn vak verstaat.

Voor het gastvrije en smaakvolle onthaal in jouw cuisine ‘’Mijn keuken, mijn trots’ , waarin je met al je medewerkers van de centrale keuken elke dag een topprestatie levert, wil het koorgezelschap jou en je medewerkenden heel hartelijk danken voor deze exclusieve ontvangst. Het was bijzonder interessant.

Met het aanbieden van een drankje en een gastenkaart voor een bezoek aan ‘Bloem en Tuin’ werd het eerste gedeelte van de avond afgesloten.

Rond negen uur keerde het peloton terug op de basis, waar Nellie van Oosterhout een overheerlijke barbecue had voorbereid. Ook hier was het weer smullen geblazen.

 

Tot slot u allen een fijne vakantie.

 


 

Dinsdag 11 juli 2011:

 

Op zondagmorgen 17 juli zal A Capella de Heilige Eucharistieviering opluisteren

 

in de parochiekerk van Sint Martinus te Neer.

 

Deze viering, waarin pastoor Schwillens zal voorgaan, begint om half tien. Het Lieropse mannenkoor onder leiding van Theo van Heugten zal de vaste- en wisselende gezangen, alsmede de volkszang verzorgen. Het koor wordt op het orgel begeleid door Peter van Schalen.

De St. Martinuskerk is gesitueerd op een markant Maasterras in het centrum van Neer en domineert een overigens vrij open gebleven landelijke omgeving. Op dezelfde locatie hebben in de loop der eeuwen diverse parochiekerken gelegen. Het is een georiënteerde driebeukige kruiskerk van het basicale type, gebouwd in neo-gotische stijl naar een ontwerp van architect Caspar Franssen uit Roermond.

 

Programma:

08.15 uur: Gezamenlijk vertrek vanaf het kerkplein in Lierop

09.00 uur: Inzingen in de parochiekerk in Neer

09.30 uur: Aanvang H. Eucharistieviering

 


 

Maandag 11 juli 2011:

 

Vandaag gaan de leden van mannenkoor A Capella met partner en medewerkenden aan de vlooienmarkt

 

op excursie in het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond.

 

Het vertrek per fiets is om zes uur vanaf het kerkplein. Het gezelschap wordt  in het ziekenhuis ontvangen door chef kok Frans van Hoof. Hij zal uitleg zal geven over het  bereiden van de diverse keuze menu´s,  waaruit de gasten, die in het ziekenhuis verblijven kunnen kiezen. Ook een juiste voeding draagt, naast een goede verzorging, bij aan een snel herstelling- en genezingsproces. Tegen negen uur worden de fietsers in Lierop terug verwacht voor de barbecue bij Nellie van Oosterhout. Vanaf negen uur is het instromen voor de leden en genodigden, die niet mee zijn geweest naar Helmond.

 


 

Dinsdag 21 juni 2011:

 

‘Het is droog gebleven’

 

was de juiste constatering aan het einde van de goed bezochte vlooienbeurs en kledingmarkt van A Capella afgelopen zondag. De weersverwachtingen zagen er niet al te gunstig uit voor zondag 19 juni, maar de organisatie was blij met de vele faciliteiten die de beurs tot haar beschikking had. Heel veel last van het miezerige weer heeft het publiek niet ondervonden. De twee lokaliteiten boden uitkomst, waardoor de organisatie met enige improvisatie de markt gewoon door kon laten gaan. Om elf  uur stroomde het publiek naar de verkooppunten om hun slag te slaan. Het aanbod was bijzonder groot. De koopjesjagers konden zich te goed doen aan de nostalgische koopjes (zitjes, fietsen, radio’s, tv’s, oude gebruiksvoorwerpen, hobbymaterialen) en de waardevolle hebbedingetjes voor in huis, hobbyruimte of speelgoedkamer. De bijzondere koopjes werden door de bespraakte veilingmeesters in een ijltempo met opbod verkocht. Het was een lust voor het oog  om onder het genot van een kop koffie het verloop van deze dag gade te slaan vanaf een  beschutplaatjes in café Nellie van Oosterhout.

Zie ook de foto's... en de foto's van Siris.

 

 


 

Vrijdag 3 juni 2011:

Mannenkoor A Capella organiseert met Vaderdag, zondag 19 juni van 11.00 tot 15.00 uur, zijn

 

traditionele vlooienmarkt en kledingbeurs

 

aan de Van Dongenstraat. Een heel jaar lang is er in Lierop goede en bruikbare dingen aangeboden. Een werkgroep heeft het materiaal netjes uitgezocht, gesorteerd en geprijsd. Het talrijke publiek kan zich vergapen aan en genieten van de nostalgische koopjes (zitjes, fietsen, radio’s, tv’s, oude gebruiksvoorwerpen, hobbymaterialen), de waardevolle hebbedingetjes voor in huis, hobbyruimte of speelgoedkamer, worden tegen zeer lage prijzen aangeboden op de diverse kramen.
Kleding: Veel zomer- en winterkleding voor kinderen en volwassenen wordt er op een speciale plek op de markt aangeboden. Bijzondere vlooienmarktspullen worden per opbod verkocht. Opvallend van de Lieropse vlooienmarkt is, dat het bijeenvergaarde materiaal verkregen is van de plaatselijke bevolking. De markt krijgt hier een speciaal tintje door.

 


 

Woensdag 31 mei 2011:

Het Jaarprogramma 2011 is weer aangevuld.... kijk maar.

 


 

Zondag 17 april 2011:

 

Jaarvergadering

 

Maandag heeft  mannenkoor A Capella haar algemene vergadering gehouden in zaal Nellie van Oosterhout in Lierop.

“Even stilstaan is soms al een hele vooruitgang’ met deze woorden opende voorzitter Harrie van der Sanden, de drukbezochte vergadering.

In 2011 viert mannenkoor A Capella zijn negende lustrum. Een mooie gelegenheid om het koor nog eens in de kijker te plaatsen binnen de Lieropse samenleving, voordat het over vijf jaar op een grootse wijze zijn gouden bestaansfeest gaat vieren.

Stilgestaan heeft de vergadering. Onder een aandachtig gehoor van secretaris-penningmeester Klaas van Nuland werd het drukke kalenderjaar geëvalueerd en besproken. De vaste agendapunten, de jaarverslagen en het  jaarprogramma  werden in een vlot tempo besproken en vastgesteld. Aan het bestuur werd decharge verleend.

Aan het einde van het eerste gedeelte van de avond kon de vergadering de conclusie trekken dat  A Capella een actieve culturele vereniging is met enthousiaste leden, die naast het muzikale gedeelte, met hun partner op diverse fronten zich verder inzetten voor de boeken- en platenbeurs, vlooienmarkt en kledingbeurs en andere sociale  en culturele  verplichtingen durft aan te gaan. eeft laten zien en horen, dat het koor op vele fronten een woordje mee spreekt en zingt’.

Het jaarprogramma kent  naast de vaste activiteiten weer diverse leuke (muzikale) evenementen. In de zomerperiode fiets- en barbecue avond,  het opluisteren van de H. Eucharistieviering in Neer en de meerdaagse concertreis naar België. In de herfstperiode wil het koor de zondagviering extra cachet geven. Ongetwijfeld zullen er nog wel aantal uitnodigen komen om medewerking te verlenen aan een muzikaal optreden.

Bij de bestuursvergadering werd Kees Verstappen bij acclamatie herkozen en in de vacature van secretaris-penningmeester werd  Jo Dat voorgedragen en gekozen. Secretaris-penningmeester Klaas van Nuland neemt nog even de honneurs waar tot de db- functies verdeeld zijn.

Na een geanimeerde rondvraag kwam een einde aan deze zinvolle jaarvergadering, waarin A Capella haar toekomst visie presenteerde.

 


 

Dinsdag 12 april 2011:

 

Zaterdag 16 april vindt het traditionele

 

Groot Somerens Korenconcert

 

plaats in gemeenschapshuis ‘De Ruchte’ aan de Laan ten Rode te Someren. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Aan het concert nemen deel mannenkoor A Capella en de Gemengde Zangvereniging De Bosgalm beiden uit Lierop en de Somerense koren Somerens Dames koor en  mannenkoor De Nachtegaal.

 


 

Woensdag 30 maart 2011:

Mannenkoor ‘A Capella’ uit Lierop heeft met de verrassende show “Lady’s” aangetoond een koor te zijn met ambities. Het avondvullende showprogramma hield de vele bezoekers in haar ban. De sfeer in de theaterzaal ‘Nellie van Oosterhout’ te Lierop was opperbest.
De bijna honderd koorleden brachten met veel elan en bravoure hun repertoire. Vrouwenkoor Confetti deed haar kleurrijke naam alle eer aan met de keuze van toppers van musicals en populaire muziek uit de jaren tachtig. Nummers van ‘Gabriella’s song’ tot ‘Reach for sisters’ en van ‘May it be’ tot ‘Conquest of paradise’ waren weer als vanouds strelend voor de oren. Verrassend was het spetterende optreden van dirigent Marjan Vree, begeleid door Yolanda Demirel op piano, met haar knaller ‘Big Spender’. A Capella bracht een vernieuwend programma, onder leiding van Marion van Eijk , met vele muzikale hoogtepunten van de legendarische ‘King” Elvis Presley en Nederlandstalige popmuziek met Lady’s als centrale figuur. De solistische werken van de heren Harrie Gubbels, Willie Honings, Leon Verstappen en Wim Driessen en de dames Marjan Vree en Ria Niehe werden met veel schwung gezongen.
Piet van Oosterhout beet de spits af tijdens deze fascinerende show. Met zijn openingsnummer ‘Zij boog zover voorover’, maakte hij een verbluffende start. Met veel overtuiging en flair zette hij de trend voor een gezellige muzikale show.
Uitdagend, verrassend en met veel vaart werden de onderdelen van de show ‘Lady’s’ door lady speaker Sandra de Vree en duo presentator Marc Sanders aan elkaar geregen. Hun presentatie en de muzikale begeleiding van gitarist Rene van Oosterhout, trompettist Rene Maas, accordeonist Eric Adriaans en de talentvolle percussionist Emile Timmermans legden de juiste nadruk op de choreografie van Maria van Gastel. De uitsmijter ‘Ben zo blij, dat ik je niet vergeten ben’, zorgde voor een geluidsexplosie in de theaterzaal. De finale stond onder de algemene leiding van dirigent Marion van Eijk en aan het keyboard de begenadigde Robert Spronk.
Met de uitreiking van een exclusieve roos aan alle medewerkenden en de uitnodigende woorden van A Capella voorzitter Harrie van der Sanden: “Tot maandagavond, gentlemen, come on and sing with A Capella in Lierop” werd deze verrassende showavond afgesloten. Zie hier de foto's.
 


 

Maandag 21 maart 2011:

Mannenkoor A Capella brengt op zaterdag 26 maart de show Lady’s op de planken. Naast A Capella zingt op die avond ook het vrouwenkoor Confetti uit Stiphout en een aantal gastoptredens. Het showprogramma omvat vele tophits van Elvis Presley tot Nederlandstalige popmuziek. Ladyspeaker Sandra de Vree en duo presentator Marc Sanders zullen het geheel met veel elan presenteren. De première met muzikale toppers voor jong en oud vindt plaats op zaterdag 26 maart om 20.00 uur in zaal Nellie van Oosterhout in Lierop.

Benieuwd geworden?

Klik hier tweemaal: http://www.youtube.com/watch?v=US2VtIKfDH8  om deze trailer te bekijken.
Toegangskaarten bedragen tien euro, inclusief drankje. Deze zijn te verkrijgen bij de Lieropse ondernemers: Bloemisterij Harrie Gubbels. Hogeweg 1B , telefoon 0492 33 18 41, Spar Verhoeven. Offermansstraat 2, telefoon 0492-33 15 40 en Bakkerij van Mill. Van Dongenstraat 17, telefoon 0492 33 12 47.
Bloemisterij Harrie Gubbels, Spar Verhoeven en Bakkerij van Mill .
Voor meer informatie klik hier: http://www.slaponline.nl/a_capella.htm#a 
Kortom een fascinerende show voor een gezellig avondje uit.

 


 

Mannenkoor A Capella is een van de gastkoren, die zaterdagavond 19 maart uitgenodigd  is voor

 

het jubileumconcert

 

van de Walsbergse Zangvereniging.

Het concert begint om 20.00 uur en vindt plaats in het Gerardushuis aan de Parkstraat 2 in Deurne.  Bijzondere gasten zijn: popkoor Kolok uit Helmond, dat grote bekendheid kreeg door het bereiken van de finale van het E.O-programma Korenslag in 2009 en  mannenkoor A Capella uit Lierop, een koor met een breed repertoire variërend van meerstemmige missen tot licht klassieke en populaire muziek. A Capella laat een voorproefje horen van de jubileumshow´Lady´s´.

De Walsbergse Zangvereniging viert haar 40-jarig bestaan. Het jubileumjaar wordt ingeluid met een feestelijk lenteconcert, waarin een verrassend nieuw en eigentijds repertoire ten gehore zal worden gebracht.

 

 

 


 

Donderdag 10 maart 2011:

 

Lady’s: 26 maart een spectaculaire show met veel zang…

 

De lente is dan nog maar een paar dagen oud en de koorgezelschappen laten al van zich horen. Mannenkoor A Capella onder leiding van Marion van Eijk met pianist Robert Spronk brengt op zaterdag 26 maart op een enthousiaste wijze een wervelende show. Naast A Capella zingt op die avond ook het vrouwenkoor Confetti uit Stiphout populaire liederen onder leiding van Marjan Vree en pianist Yolanda Demirel.
De show Lady’s begint om acht uur ’s avonds in de sfeervol ingerichte zaal Nellie van Oosterhout aan de Van Dongenstraat in Lierop.
Het showprogramma omvat muzikale tophits van Elvis Presley tot Nederlandstalige popmuziek. Extra glans wordt gegeven aan de show lady’s met het optreden van de gastsolisten. Ieder vanuit zijn eigen specialisme brengt een aantal songs live op de bühne. De muziekliefhebbers zullen aangenaam verrast zijn door deze lenteshow met een bezetting van meer dan honderd enthousiaste koorleden.( http://www.slaponline.nl/a_capella.htm#a)
Ladyspeaker Sandra de Vree en duo presentator Marc Sanders zullen het geheel met verve begeleiden.
Show Lady’s
De show Lady’s maakt deel uit van het jaarprogramma, waarin mannenkoor A Capella zijn negende lustrum viert. Een mooie gelegenheid om het koorgezelschap nog eens in de kijker te plaatsen binnen de Lieropse samenleving. Geen speciaal kroonjaar voor A Capella, maar toch een reden om hier (muzikaal) bij stil te blijven staan en om andere (muziek)liefhebbers te laten zien, dat mannenkoor A Capella een fris en jong koor is met veel ambities.
Voorverkoop
De voorverkoop van de toegangskaarten in Lierop is reeds gestart bij Bloemisterij Harrie Gubbels. Hogeweg 1B , telefoon 0492 33 18 41, Spar Verhoeven. Offermansstraat 2, telefoon 0492-33 15 40 en Bakkerij van Mill. Van Dongenstraat 17, telefoon 0492 33 12 47. De toegangskaarten kosten tien euro per persoon, inclusief een drankje.

 

 


 

Mannenkoor A Capella uit Lierop en het Vrouwenkoor Confetti uit Stiphout voeren samen met verrassende gastzangers

 

de

spectaculaire show ‘Lady’s

op.

 

Het populaire concert met een informeel, gezellig en muzikaal karakter, vindt plaats op zaterdagavond 26 maart om 20.00 uur in de sfeervolle zaal Nellie van Oosterhout aan de Van Dongenstraat in Lierop.

De nieuwe show ‘Lady’s’ maakt deel uit van het veelomvattende repertoire van beide koorgezelschappen. De muziekliefhebber kan genieten van een ruim twee uur durende non-stop show, vol muziek en glitter, met een bezetting van tegen de honderd koorleden. Met veel bravoure en geestdrift nemen zij u mee op hun muzikale tocht met de hoogtepunten uit de musicals en de toppers van de populaire muziek uit de jaren tachtig.

  

 


  

9 Januari 2011

 

Showprogramma bij KVO Asten 80 jaar

 

Op uitnodiging van de KVO afdeling Asten heeft A Capella op zaterdagmiddag

8 januari in zaal Jan van Hoek in Asten een gevarieerd muzikaal middagprogramma gepresenteerd tijdens de viering van het tachtig jaar bestaan van de plaatselijke Katholieke Vrouwen Organisatie.

Door het interactieve programma werd het een kei gezellige en ontspannen middag, waar de gasten met veel plezier aan terug zullen denken, gepresenteerd door A Capella.

De middag werd onderbroken door voorzitter Harrie van der Sanden met het uitspreken van de gelukwensen aan de jubilerende vereniging. “Tachtig jaar zorg en aandacht voor elkaar.  In een steeds veranderende samenleving heeft de KVO met haar uitgebreid en gevarieerd programma en  met workshops op sociaal, cultureel en ontspannend terrein er zeker toe bijgedragen aan een stuk algemene vorming van haar leden.  Dat is alleen al een felicitatie waard.

Met een medley van populaire chansons werd het muzikale optreden met een hartelijk applaus afgesloten.

 


 

2 Januari 2011:

 

Nieuwjaarswensen

 

Met Nieuwjaar heeft het bestuur tijdens de nieuwjaarsreceptie in gemeenschapshuis De Vurherd de wensen met  de parochianen uitgewisseld, maar ook de felicitaties  aangeboden aan pastoor Zwirs bij gelegenheid van zijn kroonjaar, tien jaar pastoraal werk binnen de parochie van de Heilige Naam Jezus.

 


 

Donderdag 16 december 2010

 

Lierop in kerstsferen

 

Op uitnodiging van het seniorenkoor ‘De Koepelzangers’ werd op woensdag 15 december een kerstinstuif gehouden in zaal Nellie van Oosterhout. Aan deze avond verleende gemengde zangvereniging De Bosgalm, mannenkoor A Capella en het seniorenkoor De Koepelzangers hun muzikale medewerking. Naast de koren waren er ook nog diverse gastoptredens. Zij brachten klankvolle accordeonmuziek, orgelspel, vertelsels, declamaties en een gastoptreden van fluiter R. Grotenhuis.

 Het gastvrij onthaal en de sfeervolle aankleding van zaal Nellie van Oosterhout hebben er zeker toe bijgedragen aan deze sfeervolle avond, die zeker de moeite waard was. Het bindt de Lieropse koren en draagt bij aan een positieve uitstraling, die de samenwerking ten goede komt.

Lady speaker  mevrouw Dora Gubbels- Donkers sprak namens de organisatie haar dank uit voor de collegiale samenwerking en de initiatieven, waardoor het een zeer afwisselende (kerst)avond werd. ‘Fijne Kerstdagen en alle goeds voor een muzikaal 2011.’Met deze boodschap ging het gezelschap weer huiswaarts. 

 

 


 

Dinsdag  15 december

 

Sfeervolle kerstviering

 

In de ontvangsthal “De Driesprong” van Zorgboog De Nieuwenhof  in Deurne, een regionale organisatie voor verpleging, verzorging en wonen in de regio Helmond, heeft het Lieropse koorgezelschap mannenkoor A Capella een leuke en interactieve kerstinstuif gehouden

De bijna twee uur durende kerstinstuif viel bijzonder goed in de smaak bij de vele genodigden. Voor de pauze werd een aantal werken van de nieuwe show ‘Lady’s 2011’ uitgevoerd. De werken oogstten veel bijval van het gemêleerde gezelschap. Na de koffiepauze bracht A Capella een kerstrepertoire ten gehore.

De  meerstemmige volksliederen werden begeleid door organist Peter van Schalen, en deze werden beurtelings afgewisseld met volkszang en solistisch werk. Veel bijval oogstte Roland Grotenhuis met zijn fluiten op zijn vingers, waarbij A Capella als achtergrond koor fungeerde.

‘Kerstmis. Samen op weg gaan naar het Hoogfeest van Kerstmis, een feest dat al vele honderden jaren gevierd wordt. Hopelijk een feest van Vrede in 2010, maar dan voor iedereen… ‘.

Tot slot klonk na deze kerstgedachte het aloude lied ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’ door het  sfeervolle auditorium. Het geheel stond onder leiding van dirigent Marion van Eijk, die een leuk en afwisselend programma bracht op deze sfeervolle avond.

 

 


 

Maandag 29 november 2010

 

Ceciliafeest

 

In het feestelijk aangeklede bruine café Nellie van Oosterhout vierde zaterdagavond 27 november  mannenkoor A Capella het Sint Ceciliafeest met de leden en hun partner en commissarissen. Een gevarieerd muzikaal en cultureel programma, waarbij een drankje en een hartige hap niet ontbraken.

Na het algemeen openingswoord van de voorzitter, waarin hij de loftrompetter stak over de diverse werkgroepen.

De vele terugkerende evenementen vragen steeds meer om menskrachten, dankzij de  werkgroepen vlooienmarkt, boeken/ en platenmarkt, die bijna dagelijks in de weer zijn om het een en ander te ordenen, floreert A Capella.

Ook op muzikaal gebied streeft de muzikale leiding na om het koor op een bepaald niveau te houden of te brengen. Het resultaat is te zien tijdens het show programma ‘Lady’s van zaterdag 26 maart 2011.

‘Vanavond kent het koor geen leden, die een speciaal kroonjaar te vieren hebben. Dat is ooit wel eens anders geweest’.  

De vereniging zelf heeft wel een jubileum te vieren. A Capella staat aan de vooravond van een nieuw lustrum. Het negende  of te wel het 45 jaar bestaan. En dit wil de vereniging  niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Het concept  programma 2011 staat voor een groot gedeelte in dit teken.

Elk kwartaal heeft A Capella iets feestelijks op het programma staan.

In de lente de spectaculaire muzikale show ‘Lady’s”, die op zaterdag 26 maart in première gaat. ‘Vanavond is de officiële start van de pr- campagne.

Aan de hand van video opnames en foto’s  hebben de gasten een aardige indruk gekregen van deze avond.

De avond werd verder ingevuld door magiër  John Wood, die het gezelschap wist te vermaken met  goocheltrucs . Met open mond stond men het allemaal aan te zien… en soms was men  met stomheid  verslagen hoe het allemaal mogelijk was. Een welgemeend en dankbaar applaus was de beloning voor zijn optreden.

Met een gezellige nazit en culinaire hapjes werd rond het middernachtelijk uur deze gezellige bijeenkomst afgesloten met een medley aan liederen uit de show ‘Lady’s’. Een betere afsluiting had men niet kunnen wensen.

 


 

Vrijdag 29 oktober 2010:

 

Zondag 7 november is de jaarlijkse

 

boeken- en platenbeurs

 

van mannenkoor A Capella.

 

 

Vanaf half elf ´s morgens tot half drie ‘s middags kunnen de beursbezoekers terecht op de boeken- en platenmarkt in gemeenschapshuis De Vurherd aan de Offermansstraat in Lierop. De entree tot de boeken- en platenbeurs bedraagt een euro per persoon.

 

Een ruime keuze heeft de bezoeker tot zijn beschikking om een keuze te doen uit de duizenden boeken, langspeelplaten, singeltjes en CD’s, die overzichtelijk gerubriceerd zijn.

Deze markt is ook een ideale plaats, wanneer u op zoek bent naar een grote diversiteit aan titels en singeltjes, die door de plaatselijke bevolking bijeen zijn gebracht. U treft er een veelheid aan historische boeken, (streek)romans, sprookjesboeken, studieboeken, jaaroverzichten, kinderboeken, aardrijkskunde- en geschiedenisboeken e.d.  De langspeelplaten en singels kunnen onderverdeeld worden in zestig-, zeventig- en tachtigjarige muzieknummers, Nederlandstalige artiesten, instrumentaal, pop, feestmuziek, klassiek, koormuziek e.d.

 


 

 

Maandag 4 oktober 2010:

 

Virtuoos pianospel zorgt voor een sfeervolle en swingende korenavond

 

Mannenkoor A Capella brengt haar nieuwe repertoire

 

 

Ook de Lieropse koren Mannenkoor A Capella en Theaterkoor Easy and Free kunnen met veel  genoegen terugzien op een geslaagde muzikale en informele korenavond in Partycentrum Den Heuvel in Mierlo. De organisatie van deze avond lag in handen van het Parochieel Dameskoor en Parochieel Mannenkoor Mierlo. 

 

De organisatie heeft  het aangedurfd om een aantal koren uit te nodigen, waarvan de samenstelling qua leeftijd en muziekrepertoire heel divers is.  In de klankvolle muziektempel  wisten de bijna driehonderd keeltjes van het Parochieel Dameskoor en Parochieel Mannenkoor uit Mierlo,  gemengdkoor KoBra en projectkoor D’Light Voices  uit Brandevoort,  gemengde zangvereniging Melodia uit Geldrop en tenslotte het theaterkoor Easy and Free en  mannenkoor A Capella, beiden uit Lierop, een gevarieerd programma te brengen. Met veel overtuiging en geestdrift  voerden zij de religieuze en profane werken,  swingende  en/of licht klassieke werken of populaire musicals uit.

Opvallend was dat de dirigenten voor deze avond veel arrangementen op het programma hadden staan.

Voor het talrijke publiek was het een genot  voor het  oor om naast de zorgvuldig uitgekozen meerstemmige gezangen  ook te kunnen luisteren naar het virtuoze pianospel of andere muziekinstrumenten. 

De muziekliefhebbers en voor hen, die zich interesseren  in de koormuziek werd het een amusante  avond om in een geheel ongedwongen sfeer kennis te maken met de grote diversiteit in koorgezelschappen en hun gevarieerde werken.  Voor de koorgezelschappen  ook een mooie gelegenheid om voor een luisterrijk publiek een deel van hun nieuwe jaarprogramma 2010-2011 te kunnen presenteren.

Deze informele kennismakingsavond met andere zangculturen heeft zeker bijgedragen aan de muzikale ontwikkeling van de koorgezelschappen en het heeft een bredere kijk gegeven om met veel plezier de zangkunst te blijven beoefenen.

De presentatie en het geluid op deze regionale korenavond met veel solistisch of instrumentaal werk heeft zeker bijgedragen aan dit geslaagde muziekfestijn, dat werd afgesloten met  sfeervolle muziek van DJ Wim.

 

Tot slot een spoedig herstel toegewenst namens mannenkoor A Capella en collega musici voor de man van de rekwisieten van theatergroep Easy and Free Piet van de Ven, die tijdens het verplaatsen van het decor door een onschuldige misstap zijn heup brak. Piet werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor verder onderzoek. Beterschap.

 


 

Mini-concert krijgt interactief karakter

 

Op de woensdagavond na Lierop kermis, woensdag 22 september, heeft mannenkoor A Capella een populair concert gebracht aan de bewoners en gasten van het Zorgcentrum ‘De Lisse’ in Asten. Met dit optreden in het Muziekpaleis is  een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan voor de gasten van het zorgcentrum.

Activiteiten coördinator mevrouw Strik introduceerde aan het begin van de avond het gastkoor A Capella in het Muziekpaleis, waarna dirigent Marion van Eijk de eerste tonen aangaf voor een gevarieerd muziekprogramma.

De aanwezigen, waaronder een aantal bekenden uit Lierop e.o., waren zeer verrast met het interactieve koorprogramma. Herkenbare melodieën klonken weer als vanouds in de oren bij het talrijke publiek. Het was heel amusant om de samenzang met eigen ogen gade te slaan.

In de pauze werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om onder het genot van een drankje een praatje te maken met de gasten.

Aan het einde van het concert dankte A Capella de activiteitencommissie van “De Lisse” voor de gastvrijheid onthaal en voor de uitnodiging.

 

 

Solist Jan Aben zingt een van zijn bekende schlagers.

 


 

 

Maandag 21 september 2010:

 

Korenavond

 

Parochieel Dames- en Mannenkoor uit Mierlo organiseert op zaterdag 2 oktober vanaf 20.00 uur een informele korenavond in Partycentrum ‘Den Heuvel” in Mierlo.

Aan deze informele korenavond nemen verder deel gemengdkoor KoBra uit Brandevoort, gemengde zangvereniging Melodia uit Geldrop en projectkoor D’Light Voices uit Helmond. Na de pauze treden op theaterkoor Easy and Free en tenslotte mannenkoor A Capella, beiden uit Lierop.

De koren staan garant voor een afwisselend programma. De avond wordt afgesloten met dj-klanken van dj Wim.

 


 

 

 

 

Maandag 21 september 2010:

 

 

Wat ooit in het klein begonnen is, is momenteel niet meer weg te denken binnen de samenleving.

 

Het Ziekentridium Lierop

 

In de tweede week van september waren vele gasten in Lierop te vinden om gezamenlijk invulling te geven aan het Ziekentridum Lierop.

De dag begon met een H. Eucharistieviering waarvoor mannenkoor A Capella de eervolle uitnodiging had gekregen om de viering “Kijk eens naar de vogels in de lucht’  vocaal mee op te luisteren.

Na afloop dankte voorganger pastoor J. Zwirs het koor voor de keuze van de juiste liederen, volkszang en afgewisseld met de vaste koor gezangen.

Voorzitter mevrouw Mary Haerkens-de Lau  van het Ziekentridium dankte eveneens het koor hartelijk voor de geweldige muzikale opluistering van de viering. “Een betere start met zoveel mooie mannenstemmen hadden wij ons niet voorgesteld. Dank voor jullie medewerking’.

A Capella werd uitgenodigd om onder het genot van een kop koffie kennis te maken met de gasten. Voor een aantal een leuk en verrassend weerzien van  oud bekenden.

 


 

Donderdag 16 september 2010:

 

 

Vele culturele verenigingen hebben maandagavond 13 september hun vaste repetitieavond onderbroken om een serenade te brengen aan het

 

gouden bruidspaar Jan en Tonny van de Laar-Verberne

 

In het alom gerenommeerde etablissement  ‘Jan van Tieskes’ , waar vriendschap, verbondenheid en gastvrijheid troef is, heeft mannenkoor A Capella een klinkende serenade gebracht . Het koor moest daarvoor wel uitwijken naar de Nieuwendijk in Someren-Eind.

Namens A Capella bood de voorzitter de felicitaties aan en dankte het echtpaar voor hun grote betrokkenheid bij de Lieropse gemeenschap en in het bijzonder tot mannenkoor A Capella.

Het echtpaar Van de Laar- Verberne is al  een groot aantal jaren als een gewaardeerd commissaris verbonden aan het Lieropse koorgezelschap. Met de overhandiging van een kleurrijk  herfstboeket werd de waardering en betrokkenheid onderstreept.

De bruidegom diende zich van repliek met de kernwoorden: ” Dank voor de zanghulde ook namens mijn gezin en nu… eerst een Bavaria, dat hebben jullie best wel verdiend’.

‘Uit aller mond’, klonken eensluidend de mannenstemmen: ‘Bruidspaar… op de gezondheid. Proost’.

 

 


 

Maandag 13 september 2010:

 

 

Zondagmiddag 12 september bracht mannenkoor A Capella tijdens een informeel samen zijn met familieleden en genodigden

 

een serenade aan mevrouw Jannie van Leeuwen-Soethout

 

Op die dag vierde zij haar gouden jubileum als organist.

De jubilaris levert steeds met veel elan en bravoure een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van de  (kerkelijke) werken in de regio. Zij is een autodidact, die op veertien jarig leeftijd al de eerste noten op het orgel heeft gespeeld. Bij mannenkoor A Capella, waarvan haar man ook lid van is, springt zij in de bres, wanneer de vaste begeleiding ontbreekt. Namens het  koor bracht voorzitter Harrie van der Sanden  de felicitaties en de waardering over  aan het muzikale echtpaar Van Leeuwen- Soethout voor de  grote affiniteit, die beiden hebben, voor mannenkoor A Capella. Met een eigen werk van Frits van der Schouw werd de serenade klankvol afgesloten.

Het echtpaar dankte allerhartelijkst  het koor voor de gebrachte zanghulde en maakte het koor deelgenoot van deze sfeervolle middag.

 

Viering

De dag werd ’s morgens begonnen met een viering in het kerkje aan de Speelheuvelstraat in Someren. De vaste gezangen van de viering werden gezongen door mannenkerkkoor Bonum Tenete, dat onder leiding staat van dirigent Harrie Swinkels. Het koor werd begeleid door de jubilerende organiste Jannie van Leeuwen- Soethout.

 


 

 

Woensdag 4 augustus 2010

 

Wat hebben wij een feest gehad...

 

Deze woordjes zijn zeker van toepassing  op het feest van Dora en Sjaak Gubbels-Donkers ter gelegenheid van hun vijftig jaar huwelijksfeest. Met vele gasten is dit kroonjaar op een hartverwarmende wijze gevierd. Voor het gouden bruidspaar een bijzonder moment, maar ook voor mannenkoor A Capella.

Om twee uur klonk het orgelspel  door het kerkgewelf van de Lieropse Koepelkerk. Op dat tijdstip voerde  mannenkoor A Capella  in vol ornaat, naast de (klein) kinderen, de feestelijke meestemmige gezangen van “Missa Miterrer’ uit voor het gouden paar. Woorden van dank voor de sfeervolle gezangen volgden na deze Plechtige Eucharistieviering voor het koorgezelschap. Door het gouden paar werden allen voor ’s avonds uitgenodigd voor een aangeklede borrel.

De gezellige ambiance in zaal Nellie van Oosterhout werd  door een time out even onderbroken   voor het brengen van een sfeervolle serenade door het koor van “Sjaak en Dora’,

Met hart en ziel hebben Sjaak en Dora zich ingezet voor hun gezin, maar wisten ook een plekje te verwerven binnen de Lieropse samenleving. Op diverse fronten is het echtpaar actief betrokken bij het dorp, maar mannenkoor A Capella draagt het gezin een bijzonder warm hart toe.

‘Voor A Capella is het een bijzonder moment om voor zijn erelid Sjaak en voor zijn gewaardeerd commissaris Dora een muzikale hulde te brengen. Bijna 45 jaar is het paar nauw betrokken bij het koor. Met  hun grote gedrevenheid en wilskracht weten zij hun kennis over te dragen op anderen en hen te enthousiasmeren’, aldus voorzitter Harrie van der Sanden.

Hartelijke woorden waren er ook voor de gouden bruid, Dora, die als ‘ambassadrice van het koor’ fungeert. Met het aanbieden van een boeket bloemen  en een attentie werd zij gedecoreerd door het koorgezelschap.

Proficiat namens mannenkoor A Capella en hun partner, die vanavond tot een van de vele gasten gaan behoren op jullie gouden huwelijksfeest. Tenslotte  welgemeende dank voor de eervolle uitnodiging ook namens onze partner.

 


 

 

Woensdag 28 juli 2010:

 

Maandagavond heeft mannenkoor A Capella zijn laatste zware noten gekraakt en daarmee werd de aanvang van de vakantie ingeluid. Het koor weet dit altijd op een spectaculaire wijze te brengen. In goed gezelschap van de partner en een aantal genodigden weet de organisatie de gasten te boeien. De fietstocht door het landelijk gebied en een demonstratie kruisboog schieten kon door de  onverwachte regenbuien geen doorgang vinden. Er was snel een alternatief gevonden… de binnendoel. Onder  grote belangstelling heeft het gezelschap zijn kwaliteiten kunnen tonen op de binnendoel. De verrassingen waren groot. Het tweede gedeelte van de avond bestond uit een vraag en antwoordspel.  De avond werd afgesloten met een overheerlijke barbecue en een diavoorstelling over de meerdaagse reis naar Berlijn. Voor de thuisblijvers is er  maandagavond gewoon repetitie.

 

 


 

Juli 2010:

 

”Musik bezaubert die Welt”

Geslaagde concertreis van Mannenkoor A Capella naar Berlijn

 

Zie ook de foto's

 

BERLIN – De meerdaagse concertreis van mannenkoor A Capella uit Lierop, met als hoofddoel Berlijn, is in vele opzichten geslaagd te noemen. De goed verzorgde reis kenmerkte zich door de interessante contacten van het koorgezelschap met de locale bevolking;

“De bezoeken aan de historische - en culturele bezienswaardigheden waren indrukwekkend en kweekten  begrip voor een samenleving die streeft naar de eenwording van Europa’, aldus voorzitter Harrie van der Sanden van mannenkoor A Capella. Het hoogtepunt voor de leden van A Capella was ongetwijfeld het opluisteren van de H. Eucharistieviering in de Kaiser Wilhelm Gedaechtnis Kirche aan de Kurfürstendam in Berlijn.  Aan het einde van de KWGK-viering mocht dirigent Marion van Eijck de complimenten in ontvangst nemen voor de voortreffelijke goed verzorgde meerstemmige gezangen. De koorzang werd muzikaal ondersteund door organist Rob Dommisse.

 

In vogelvlucht

Op de heenreis werd het concentratiekamp Sachsenhausen bezocht. De rondgang door het voormalige  kamp maakte veel indruk op het reisgezelschap. Het Nederlands monument, waar de vele landgenoten herdacht werden, was een zeer emotioneel moment voor enkele koorleden en hun partners.  Bij het monument van KZ Sachsenhausen werd een overweging gehouden en even stil gestaan bij de meer dan tweehonderd duizend mensen, die gevangen werden gehouden.  Duizenden stierven tijdens de beruchte Dodenmarsen, waaronder velen op jeugdige leeftijd.

De leden van A Capella brachten op een passende wijze een eerbetoon aan hen die gevochten hebben voor onze vrijheid. Aan het einde van deze herdenking zong het koor het lied ‘Veni  Jesu’, terwijl door de dames een bloemstuk werd neergelegd bij het nationaal monument. Stil en aangedaan verliet het Lieropse gezelschap het concentratiekamp Sachsenhausen.

De verdere reis stond geheel in het teken van een bezoek aan het voormalige Oost en West Berlijn met een groot aantal bezoeken, waaronder de Berliner Dom, Checkpoint Charlie, Beiaard van Berlijn,  Brandenburger Tor, het Joods Monument, East Side Gallery, Niederkircher Strasse, Olympisch Stadion.

 

Highlights

Een twee uur durend bezoek aan de Reichstag was een echte voltreffer. In de grote vergaderzaal werd A Capella een aantal internationale liederen ten gehore gebracht, tot grote verbazing van de andere genodigden. Een enthousiast applaus was de waardering voor dit verrassende optreden. Een schot in de roos was de H. Eucharistieviering in de  Katholieke Kirchengemeinde  St. Canisius te Charlottenburg. Met de parochianen werd de viering muzikaal opgeluisterd. Het geheel werd afgesloten met een muzikaal intermezzo. Ook hier was weer veel waardering voor het optreden van het koor A Capella.

 

Grote klasse

Verwachtingsvol werd uitgezien naar de zondagviering van tien uur  in de monumentale Kaiser Wilhelm Gedaechtnis Kirche in Berlijn. Nog een laatste repetitie, om de laatste noten te kraken. Gespannen, maar al gauw ontspannen buitelden de eerste klanken van de liederen door  de kerkelijke gewelven. Voor iedere zangliefhebber een streling van het oor door het samenspel van zang- en orgelspel. Met veel voldoening en een bijzondere ervaring rijker mocht het koor een ovationeel applaus in ontvangst nemen. Een bekroning voor de vele uurtjes van intensief repeteren. De voorganger van de dienst wenste heel sportief, het Nederlandse Elftal veel succes in de finale om het Wereld Kampioenschap Voetbal en de koorleden veel kijkgenot.

Dat was niet tegen dovemansoren gezegd, want  de koorleden, met voetbalfans onder hen geheel in oranje, trokken door de binnenstad van Berlijn. Veel hilariteit nu bij de voormalige controlepost Checkpoint Charlie, waar voor een aantal decennia terug formeel te werk werd gegaan. Nog even de Fernsehturm bezichtigen en op 365 meter hoogte de volksliederen tegen de hemelsblauwe lucht laten verwaaien.  Op naar de WK voetbalfinale, maar niet achter de buis in Lierop maar in de wereldstad Berlijn. Het gezelschap liep luid zingend de oranjemars naar de fanmail waar de WK Voetbal finale tussen Spanje en Nederland werd bekeken, geanalyseerd en verwerkt. Spanje trok alsnog aan het langste eind. “Wil je Weltmeister worden’, dan zul je ook de laatste wedstrijd moeten winnen’  was een troostrijke gedachte aan het slot van een mooie dag en voetbalavond.

De eerste uren van de laatste dag werden afgesloten met een boottocht over de Spree, een rondvaart met vele  interessante bezienswaardigheden. De terugreis verliep voorspoedig met gezang en het uitwisselen onder elkaar van de vele belevenissen.  

Voor A Capella een bijzondere reis die nog lang zal naklinken of te wel ‘Musik bezaubert die Welt’.

 


 

Dinsdag 1 juni 2010:

De maand juni is als vanouds het tijdstip, waarin mannenkoor A Capella zijn jaarlijkse

 

vlooienmarkt en kledingbeurs

 

houdt.

Zondag 13 juni van elf uur ’s morgens tot ’s middags drie uur vindt deze markt plaats. In het centrum van Lierop, aan de Van Dongenstraat, staan vele kramen uitgestald. Een veelheid aan gebruiksvoorwerpen, fietsen, tuinspullen, vakantiespullen, hebbedingetjes, speelgoed en nog tal van andere goed bruikbare materialen wordt al vroeg te koop aangeboden. Nostalgische voorwerpen worden door de veilingmeesters op een speciale plek met opbod verkocht.

A Capella heeft beslag weten te leggen op een uitstekende collectie zomer- en winterkleding voor kinderen, jongeren en volwassenen. De kleding wordt op die dag tegen een zeer aantrekkelijke prijs aangeboden. Het merendeel van de kleding en vlooienmarktspullen is beschikbaar gesteld door de Lieropse bevolking.

De vlooienmarkt kenmerkt zich verder door het gezellige terras bij café Nellie van Oosterhout. Vanaf deze plek heeft u een goed overzicht op de exclusieve voorwerpen, die per opbod geveild worden.

Om milieutechnische redenen en om de kosten van het restafval te drukken kan de organisatie koelkasten, diepvriezers, verfrestanten, accu’s, autobanden, kapotte meubels en versleten bankstellen, spaanderplaten e.d. niet meer meenemen. Heeft u nog goede en bruikbare vlooienmarktspullen klaar staan, dan kunt u deze tot uiterlijk 12.00 uur zaterdagmiddag 5 juni aanbieden. U kunt dit doen bij een van de koorleden of  kenbaar maken aan het secretariaat Klaas van Nuland, telefoon 0492 331280.

 


 

Donderdag 22 april 2010:

 

Met frisse en klankvolle chansons heeft mannenkoor A Capella afgelopen maandagavond 19 april

 

een mini-concert

 

gegeven in Zorgboog Zorgcentrum Sint Jozefheil in Bakel. Het koor heeft  de bewoners en de gasten mee op wereldreis genomen en heeft het gezelschap laten genieten van de Spaanse stranden, het vaste land en van de zee. Het werd een interactieve show. Aan het begin van de avond bracht A Capella nog een ode aan het verplegend en verzorgend personeel voor hun deskundige begeleiding en revalidatie van de gasten naar een voorspoedig herstel. Op een symbolische wijze werd met het aanbieden van een ruiker bloemen de dank en waardering onderstreept voor deze werkzaamheden. Activiteitenbegeleidster  Lieke nam de hulde in ontvangst en dankte A Capella voor deze leuke geste. Van een onbekende bekende kreeg  de voorzitter een couvert aangeboden. De avond stond onder muzikale leiding van dirigent Marion van Eijk.

 


 

Programma 2010

  

Op het programma staat voor de komende periode....

 

Het Somerense korenconcert, dat georganiseerd wordt door Con Amore vindt plaats op zaterdag 17 april in Someren-Eind.

 

Vrijdag 4 juni opluisteren van H. Eucharistieviering bij gelegenheid van het

50- jarig huwelijk.

 

De kledingbeurs en vlooienmarkt op zondag 13 juni.

 

Meerdaagse buitenlandse reis naar Berlijn van vrijdag 9 tot en met maandag

12 juli.

 

A Capella verzorgt op woensdag 4 augustus met meerstemmige gezangen de jubileumviering bij gelegenheid van het gouden huwelijksfeest.

 

Woensdag 8 september zingt A Capella de openingsviering van het meerdaagse Ziekentridium Someren, dat dit jaar in Lierop plaatsvindt.

 

De Boeken- en platenbeurs vindt plaats op zondag 7 november.

 

Zaterdagavond 20 november brengt A Capella met een aantal gastoptredens een muzikale show.

 

Het Cecileafeest wordt gehouden op zaterdag 27 november.

 

Voor de gasten ban het zorgcentrum 'De Nieuwenhof' in Deurne geeft A Capella een kerstconcert op maandagavond 13 december.

Ongetwijfeld zullen er nog wel een aantal uitnodigingen volgen voor een gastoptreden.

 

Harrie van der Sanden

 


 

Woensdag 27 januari 2010:

 

 

Robijnen koorlid Frits van der Schouw krijgt het ereteken opgespeld door Theo van Heugten.

 

Onder een grote belangstelling en betrokkenheid van de leden heeft mannenkoor A Capella zijn algemene vergadering gehouden. De overvolle agenda werd door het bestuur in een vlot en in een goede sfeer afgehandeld.

Het bestuur legde verantwoording af over het gevoerde beleid en gaf nieuwe impulsen aan voor het jaarprogramma 2010. ’Mannenkoor A Capella is op diverse fronten actief betrokken binnen de Lieropse samenleving. Dat  is een goede zaak en dat moeten wij koesteren’, aldus voorzitter Harrie van der Sanden.  ’En wat beter of anders kan moeten wij indien mogelijk met z’n allen aanpakken’.

Huldiging

Aan het begin van de avond was allereerst de aandacht gericht op het robijnen lidmaatschap van Frits van der Schouw. A Capella telt ontelbare leden en sympathisanten, die het koor een warm hart toedragen en daar mag ook de jubilaris van vanavond onder gerekend worden. Op diverse fronten heeft de vereniging  door de jaren heen gebruik mogen makem van zijn kwaliteiten. In die periode heeft Frits diverse functies bekleed. Geruime tijd maakte hij deel uit van het bestuur en was hij een gedreven persoon tijdens de uitvoering van die werkzaamheden. Met welgemeende en overwogen woordkeuze werd de gedecoreerde dank uitgebracht voor zijn inzet en betrokkenheid. Voor het thuisfront werd een ruiker bloemen overhandigd. Het ereteken werd opgespeld door Theo van Heugten, die zich in die periode met Frans van der Zanden aanmeldde bij A Capella.

Bestuursleden herkozen

Secretaris-penningmeester Klaas van Nuland heeft alle gebeurtenissen over A Capella weer keurig aan het papier toevertrouwd. De inkomsten en de uitgaven weer goed in evenwicht weten te houden, dit dankzij de grote zelfwerkzaamheid van de leden bij de diverse evenementen.

De kascommissie bij monde van Theo van Heugten vroeg aan de vergadering om decharge te verlenen aan de penningmeester, waarmee het financiële verslag werd vastgesteld. Tot nieuw lid van de kascommissie werd benoemd Aart van Leeuwen, die naast Frans van Hoof de commissie gaat vormen.

De bestuursleden Piet van Oosterhout, Kees Verstappen en Harrie Gubbels brachten de grootschalige evenementen, boeken- en platenbeurs, evenals de kledingbeurs en vlooienmarkt onder de aandacht .Het jaarprogramma kreeg evenals de andere verslagen de goedkeuring van de vergadering. Het bestuur kan de ingeslagen weg vervolgen, waardoor de aandacht verder komt te liggen op het najaarsconcert en de meerdaagse reis naar Berlijn,

Met een geanimeerde rondvraag kwam een einde aan deze levendige en drukbezochte jaarvergadering.

 


 

Maandag 25 januari 2010:

 

Mannenkoor A Capella houdt op maandagavond 25 januari haar

 

Algemene vergadering

 

Deze vergadering vangt aan om 20.00 uur in zaal Nellie van Oosterhout te Lierop.

Het bestuurt evalueert met de leden het verenigingsjaar 2009 en bespreekt het jaarprogramma 2010. Naast de vaste agendapunten gaat de aandacht uit naar de bestuursverkiezingen.

Aftredend en herkiesbaar zijn Piet van Oosterhout en Harrie Gubbels.

 


 

Maandag 7 december 2009:

 

Mannenkoor A Capella huldigt jubilarissen

 

 

Tijdens het Cecileafeest van mannenkoor A Capella is uitgebreid aandacht geschonken voor het veertig jaar lidmaatschap van een aantal jubilarissen. In het feestelijk aangeklede theater ‘Nellie van Oosterhout’ werd een compleet gevarieerd muzikaal- en cultureel programma opgevoerd, met een drankje en een hartig hapje. De muzikale klanken werden verzorgd door streektaalmuzikant Gerard van Kol. Met eigentijdse chansons trakteerde hij de aanwezigen op een zeer gevarieerd repertoire, dat eindigde met een potpourri van alledaagse feestelijke liederen.

Voor de primeur van de avond zorgde mannenkoor A Capella met een try-out. Een gedeelte van het nieuwe showprogramma 2010 werd met veel glamour en charme opgevoerd, dat veel bijval oogstte van de genodigden.

Tussen alle muzikale klanken stroopte Richard Viguurs, als vagebond, de mouwen op en  baande zich een weg door het illustere gezelschap, op zoek naar poseurs. Met sierlijke bewegingen hanteerde hij zijn penselen. Het resultaat was leuke karikaturen op papier met een sprekend  onderschrift voor de gasten. De ‘slachtoffers’ vergaapten zich en stonden versteld over het tekentalent van deze ‘uitheemse zwerver’.

 

Huldiging

Een ander hoogtepunt van deze culturele avond was ongetwijfeld de huldiging van de jubilarissen, die met veel enthousiasme A Capella veertig jaar hebben uitgedragen. Het is een eer om de jubilarissen op een voetstuk te plaatsen en onze waardering te uiten voor hun betrokkenheid bij het (Lieropse) culturele leven’, aldus voorzitter Harrie van der Sanden. Affiniteit met het koor hebben de jubilarissen Frans van der Zanden en Theo van Heugten, want door de jaren heen hebben zij, al dan niet als solist, medewerking gegeven aan vele muzikale uitvoeringen van het koor. Ook bij de steeds terugkerende evenementen wisten zij en later met hun partner en kinderen, ieder vanuit zijn eigen specialisme, anderen te bekoren bij de uitvoeringen van het jaarprogramma. Het kroonjaar van de jubilarissen kreeg extra glans door de toekenning van het bijzondere ereteken van de vereniging en opgespeld door hun echtgenoten. Het officiële gedeelte werd door het brengen van een muzikale hulde aan de jubilarissen op gepaste wijze afgesloten, waarna het culinaire en smaakvolle feestje pas echt losbarstte. Zie ook meerdere foto's...

 


 

Donderdag 26 november 2009:

Zaterdagavond 28 november vanaf kwart over acht houdt mannenkoor A Capella zijn

 

Jaarlijkse Sint Cecileafeest

 

Het feest wordt gevierd in café Nellie van Oosterhout. Aan de genodigden en koorleden met partner wordt een muzikaal en cultureel programma aangeboden. Speciale aandacht gaat uit naar de aanwezige leden, die een kroonjaar vieren.

 


 

Maandag 3 september 2009:

 

Gastvrijheid op het boerenerf

 

Mannenkoor A Capella uit Lierop heeft haar zomerreces ingeluid met een excursie naar het moderne melkveebedrijf van Saskia en Antoon van Nuenen op het gehucht ‘De Broekkant’ in Lierop.

Een vast onderdeel van het zomerprogramma voor het koorgezelschap vormt de fietstocht door het buitengebied. Op het programma stond nu een bezoek aan het moderne melkveebedrijf, waar sinds kort een melkrobot geinstalleerd is. Zowel het roodbont als het zwartbont vee laat zich nu gemiddeld drie per dag melken door een robot. In de speciale melkbox krijgt  iedere koe, via het computer gestuurd programma, de juiste hoeveelheid krachtvoer en eiwitten voorgeschoteld, die nodig is om de koe in een goede conditie te houden. Ook tijdens het koffieuurtje werden nog vele vragen gesteld over de gemiddelde melkproductie, eiwit- en vetgehalte en het kalven van de koe. Aan het einde van de excursie werd aan de gastvrouw Saskia van Nuenen een veldboeket overhandigd als dank voor de ontvangst op het boerenerf. Voor het gezelschap was het een hernieuwde kennismaking met het buitengebied, waar men nu diverse moderne ondernemingen aantreft, terwijl de boerderijen in de dorpskernen nu een recreatieve of woonfunctie hebben gekregen. De avond werd afgesloten met een overheerlijke barbecue met veel spijzen en drankjes en… een heerlijk glas volle melk. Veel belangstelling voor het werk op de boerderij.

 


 

Maandag 8 juni 2009:

 

Vlooienmarkt en kledingbeurs

 

Mannenkoor A Capella organiseert op zondag 14 juni zijn traditionele vlooienmarkt en grootse kledingbeurs aan de Van Dongenstraat te Lierop. De markt is geopend vanaf 11.00 uur tot 15.30 uur.

 

Het aanbod exclusieve materialen en kleding is weer bijzonder groot te noemen. Duizenden spulletjes, glaswerken, schilderwerken, radio en tv’s, computers, sierwerken, speelgoed, meubels, kleding, worden weer te koop aangeboden op de gezellig aangeklede marktkramen.

De kleding, voor jong en oud en in alle maten, wordt overzichtelijk uitgehangen in rekken, waardoor de koopjesjager hier snel zijn keuze kan doen. Ook de wandelaars, die langs de kraampjes schuifelen, vinden altijd wel iets, waar zij misschien al lang naar op zoek zijn.

Tot slot wordt op een speciale plek een groot aantal markante (gebruiks)voorwerpen, dat door de plaatselijke bevolking geschonken is, per opbod verkocht. En het gezellig ingerichte terras  zorgt voor een extra sfeervolle middag op de vlooienmarkt van A Capella.

 


 

Dinsdag 28 april 2009:

 

A Capella luistert viering op

 

In het eerste weekend van de Mariamaand, zaterdagavond 2 mei  zal mannenkoor A Capella uit Lierop de H. Eucharistieviering van half acht opluisteren in Ommel.

Naast de vaste gezangen, zal het koor ook volkszang uitvoeren. In de meimaand gaan vele pelgrims op bedevaart naar dit genadeoord waar Maria, de Troosteres in elke Nood, wordt vereerd.

 


 

Maandag 20 april 2009:

 

Kroonjaar voor Frans van der Zanden

 

In het meer dan 825- jaar oude Peeldorp Lierop vierde voormalige inwoner Frans van der Zanden met zijn naaste familieleden en vrienden zijn kroonjaar. Een goede gelegenheid voor hem om weer terug te keren naar zijn geboortedorp Lierop.

Niet alleen vandaag in Lierop, maar wekelijks is de jubilaris er wel te vinden. De repetitieavonden van  A Capella bieden voor Frans buiten het koorleven een stuk plezier en ontspanning. Dankwoorden waren er ook te beluisteren voor Frans en Nellie voor hun medewerking aan de nevenactiviteiten van het koor.

Met een ruiker bloemen werd het geheel onderstreept door de voorzitter. A Capella vervolgde het mini concert ‘Storm op zee’ met een aantal meezingers. Het laatste woord was voor Frans van der Zanden, die het koor namens zijn gezin hartelijk bedankte voor de klankvolle serenade, waarna hij het koor deelgenoot maakte van zijn feest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Profiel  

 

Lierops mannenkoor op weg naar veertig jarig bestaan 

A Capella in 2006 

 

LIEROP - Mannenkoor A Capella is opgericht op 12 oktober 1966. Op zondag de H. Eucharistieviering vocaal op te luisteren was een wens van de toenmalige oprichters. De monumentale koepelkerk in Lierop, met een prima akoestiek, ontbeerde in die tijd een goed

koorgezelschap. Na de oprichting is het koor, in de afgelopen jaren, uitgegroeid tot een gewaardeerd vocaal gezelschap Al vlug werd door het koorgezelschap A Capella  onder leiding van dirigent Jan van de Ven medewerking verleend aan diverse locale en regionale evenementen. Het Lierops mannenkoor bereidt zich nu voor op een kroon jaar. Onder leiding van de dirigent Marion van Eijk wordt er enthousiast gewerkt om in het jaar 2006 naast de reguliere evenementen een prachtig programma ten gehore te brengen. Een paar hoogtepunten: Lieropse korenmiddag op 29 januari, het populaire lenteconcert op 25 maart,  de Somerense Korenavond op 8 april,

de Spaanse avond op 24 juni, Jubileumviering onder de gewelven van de monumentale koepelkerk van de Heilige Naam Jezus op 29 oktober en tenslotte op 25 november de Sint Cecilea avond. 

 

Begin

Het koor zal de oprichtingsvergadering van 12 oktober 1966 niet vlug vergeten. Op verzoek van kapelaan Stultiens zou op die dag een aantal Lieropse mannen vergaderen over de oprichting van een muziekgezelschap ter opluistering van missen in de koepelkerk.

De kapelaan heeft het echter niet meer mogen maken. Samen met Pastoor van de Heuvel uit Someren, die een auto gekregen had van zijn parochianen t.g.v. zijn 50 jarig priesterfeest, kwamen zij terug van de installatie van de toenmalige kapelaan uit Someren-Heide, die in Ledeacker ingewijd werd als pastoor. Pastoor van de Heuvel vroeg of Antoon hem wilde vergezellen op de terugweg, dan was hij niet alleen. In de nacht van vrijdag 7 op 8 oktober 1966 vond dat fatale ongeluk tussen de Rips en Milheeze plaats.

De oprichtingsvergadering werd ondanks het dramatische verkeersongeval toch gehouden. Een ontstaan onder treurige omstandigheden van mannenkoor A Capella.  Een twaalftal zangers gaf zich op: Sjaak Gubbels, Wim van Asten, Martien de Groot, Albert Hendrikx, Harrie van Heugten, Martien van Heugten, Piet Jacobs, Antoon van Lierop, Harrie Maas, Doris van de Ven, Frits van de Ven en Jan van de Ven. Uit hun midden werd Jan van de Ven aangewezen tot dirigent, terwijl het (voorlopige) bestuur gevormd werd door voorzitter Harrie van Heugten,  secretaris-penningmeester Sjaak Gubbels en bestuurslid Harrie Maas. Het bestuur ging voortvarend aan de slag. De eerste jaren beperkte het koor zich, onder leiding van dirigent Jan van de Ven, alleen tot het zingen in de koepelkerk van het oude Peeldorp Lierop. Het koor ging met zijn tijd mee en trad met veel succes op buiten de kerkdeuren. Het eerste buitendorpse concert werd met veel verve uitgevoerd tijdens het kerstconcert in Deurne. De laatste decennia wordt het koor meerdere keren per jaar uitgenodigd voor het geven van concerten bij bevriende zusterverenigingen, culturele en maatschappelijke instellingen waaronder verpleeg en/of zorgcentra.

 

Zelfs in het buitenland heeft het koor in de loop der jaren een goede reputatie opgebouwd. A Capella, met bijna dertig leden, beheerst nu een breed en meertalig repertoire. Een gewaardeerd repertoire tot ver buiten de grenzen.

 

Een waardering die mede verkregen is onder de bezielende leiding van de dirigent Marion van Eijk – Gahler. Zij leidt het koor sinds 1995 met veel succes.

 

Door het houden van acties, een boeken- en platenbeurs, de vlooienmarkt en onontbeerlijke donaties probeert het koor aan zijn verplichtingen te voldoen. Uit deze revenuen heeft het koor onder andere een nieuw orgel en nieuwe uniformen kunnen aanschaffen.

 


 

Ontstaan

 

LIEROP - Mannenkoor A Capella is opgericht in de herfst van 1966. Op zondag de H. Eucharistieviering vocaal op te luisteren

was een wens van de toenmalige oprichters. De monumentale koepelkerk in Lierop, met een prima akoestiek, ontbeerde in die

tijd een goed koorgezelschap. Op die avond meldde zich een twaalftal zangers aan: Wim van Asten, Martien de Groot, Albert

Hendrikx, Harrie van Heugten +, Martien van Heugten +, Piet Jacobs, Antoon van Lierop, Harrie Maas, Doris van de Ven +,

Frits van de Ven en Jan van de Ven. Uit hun midden werd Jan van de Ven aangewezen tot dirigent, terwijl het (voorlopige)

bestuur gevormd werd door voorzitter Harrie van Heugten,  secretaris-penningmeester Sjaak Gubbels en bestuurslid Harrie

Maas. Na de oprichting is het koor, in de afgelopen jaren, uitgegroeid tot een gewaardeerd vocaal gezelschap.  Al vlug werd

door het koorgezelschap A Capella medewerking verleend aan diverse locale en regionale muzikale evenementen. Tot op de dag

van vandaag is het koor een veel gevraagd koorgezelschap bij (uitwisselings)concerten of bij culturele evenementen. 


 

Repertoire

 

A Capella werkt elke maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur serieus aan een repertoire met veel variatie; meerstemmig gezongen

missen, licht klassiek en populaire muziek. Zelfs een geheel Spaans programma behoort tot de mogelijkheden o.a.: Granada,

Habanera, El Olé, Baila Nena, etc. Het koor switch zonder moeite over naar het ’Halleluja’ van Händel naar ‘So ein Tag’, ‘Im

Weissen Rössel’, ’Yellow Rose of Texas’, ‘Vluchten kan niet meer’ of  ‘Als ’t effe kan’. Vermeldenswaardig is ook de Gildenmis

van componist Henk Habraken, die door hem is bewerkt voor een uitvoering a capella.

 

 


 

  

Bestuur

 

Het bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter:  Harrie van der Sanden, telefoon 06 5317 7931

Secretaris-penningmeester: Jo Dat, Somerscamp 4, 5721 LT Asten, telefoon 06 5050 3823

Leden: Harrie Gubbels, Piet van Oosterhout en Kees Verstappen

 

Muzikale leiding

Dirigent: Marion van Eijk

 

Correspondentie adres: Mannenkoor A Capella.

Postbus 125, 5730 AC Mierlo of Somerscamp 4, LT Asten.

Telefoon 06 5050 3823.

 

E-mail: harrie@mierlosekrant.nl

 


 

Foto's

 

 

Ceciliafeest 2009

Vlooienmarkt 2009

 


 

Ceciliafeest 2009

 

 

 

 

 

 

 


 

Vlooienmarkt 2009
 

 


 

Jaarprogramma 2010
 

Zaterdag 17 april:  Somerense korenconcert, dat georganiseerd wordt door Con Amore vindt plaats in Someren-Eind.

 

Vrijdag 4 juni: opluisteren van H. Eucharistieviering bij gelegenheid van het 50- jarig huwelijk.

 

Zondag 13 juni:  kledingbeurs en vlooienmarkt in de Van Dongenstraat.

 

Vrijdag 9 tot en met 12 juli: meerdaagse concertreis naar Berlijn

 

Woensdag 4 augustus: muzikaal opluisteren van de jubileumviering bij gelegenheid van het gouden huwelijksfeest.

 

Woensdag 8 september: opluisteren van de openingsviering van het meerdaagse Ziekentridium Someren in de Koepelkerk in Lierop.

 

Zaterdag 2 oktober: korenavond in Mierlo

 

Zondag 7 november:  Boeken- en platenbeurs in zaal Nellie van Oosterhout aan de Van Dongenstraat te Lierop.

 

Zaterdagavond 20 november: A Capella geeft concert in cafe Zeezicht te Helmond

 

Zaterdag 27 november:  Cecileafeest.

 

Maandag 13 december: kerstconcert in zorgcentrum 'De Nieuwenhof' in Deurne.

 

 

Jaarprogramma 2011

 

Januari: Jaarvergadering mannenkoor A Capella

 

16 april: 20.00 uur Somerense korenavond

 

 Zondag 19 juni: Vlooienmarkt

 

Maandag 11 juli: Fietstocht en rondleiding Elkerliekziekenhuis

 

Vakantie van 11 juli t/m 21 augustus (maandag 22 augustus begint de repetitie weer met Marjon)

(tijdens de vakantie repetitie kerkmuziek op maandagavond om 20.00 uur)

 

Zondag 17 juli H. Mis zingen in Neer (L) aanvang 9.30 uur, svp 9.00 uur aanwezig

 

10 t/m 12 september meerdaagse concertreis naar Brugge, gent en Brussel

 

Zondag 16 oktober jubileumviering 45 jaar A Capella; 10.00 uur H. Eucharistieviering in de Koepelkerk

 

Maandag 12 december concert Nieuwenhof Deurne

 

Woensdag 14 december Kerstinstuif in Lierop

 

Iedere maandagavond repetitie om 20.00 uur bij van Oosterhout in Lierop

 

 

Jaarprogramma 2014

 

Zie HIER