Belangrijke tel.nrs. - Zorg - Weekenddiensten

 

------LINKS-----

Gemeentegids digitaal

Alarmnummers - Huisarts - Apotheken - Tandartsen - Verloskundigen -

De Zorgboog Kruiswerk - Buurtzorg - Dierenartsen - Maatschappelijk werk -

Opvoedhulp - Thuiszorg - Gemeente Someren - Storingsnummers -

Telefonische hulpdiensten - DORPSONDERSTEUNING

 

----------------------------------------------------

 

Gemeentegids 2014-2015 digitaal

 

Informatie van de Gemeente Someren van belangrijke telefoonnummers

tot plattegronden met straatnamenregister van de kernen, tot informatie Someren Natuurlijk,

tot de inrichting van het gemeentebestuur, tot de gemeentelijke organisatie,

tot de gemeentelijke dienstverlening, tot huisvuil inzameling, tot wegwijs voor senioren,

tot cultuur en recreatie, tot gezondheidszorg, tot media, natuur en milieu,

tot religie en levensbeschouwing en sport, tot toerisme en tot welzijn en maatschappij.

 

----------------------------------------------------

 

Alarmnummers - politie

 

Alarmnummer ambulance, brandweer, politie als elke seconde telt:  112
 

In niet levensbedreigende situaties, wel politie:

Regiopolitie afd. Deurne-Asten-Someren (DAS) 0900-8844 (lokaal tarief)

 

Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

 

----------------------------------------------------

 

Huisarts

 

Huisartsenpraktijk Lierop: 0492-331856
Spoednummer: 0492-332874

http://huisartslierop.praktijkinfo.nl/

 

Vervanger bij afwezigheid Ferd:

H. Deiman (Someren-Eind) (0493) 44 03 70

 

Centrale Huisartsen Post: 0900 8861.
ma t/m vr van 17.00 - 08.00 uur volgende ochtend
za-zo-feestdagen tot 08.00 uur volgende ochtend
 

----------------------------------------------------

 

Apotheken

 

Mediq apotheek Someren, Postelpark 11

telefoon 0493-495954.

Geopend maandag tm vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur

 

Mediq apotheek Evers, Wilhelminaplein 6

telefoon 0493-491123

Geopend maandag tm vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur

 

BENU apotheek Kerkstraat, Kerkstraat 6B

telefoon 440836

Geopend maandag tm vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur

 

Voor spoedgevallen buiten deze openingsuren is de

centrale dienstapotheek in het Elkerliekziekenhuis in Helmond

bereikbaar onder nummer: 0492-432906.

 

----------------------------------------------------

 

Tandartsen

 

Alleen voor zéér dringende gevallen die niet kunnen wachten tot na het weekend,

algemeen telefoonnummer dienstdoende tandarts: 06-22094316.

 

----------------------------------------------------

 

Verloskundigen

 

Verloskundigenpraktijk Someren

Kerkstraat 6, Someren, tel. 0493-493318

 

----------------------------------------------------

 

De Zorgboog Kruiswerk

 

Voor vragen over zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg,

jeugdgezondheidszorg, thuiszorg (ook acuut 24 uur per dag),

dieetadvisering en uw abonnement op de Gezondheidsservice:

Bel de zorgcentrale: tel. 0900-8998636 (0,01 p/m).

Ook voor acute hulpvragen buiten kantooruren.

 

Thuiszorgwinkel in Helmond

Kanaaldijk NO 18 (ingang nieuwbouw Keyserinnedael).

Openingstijden: maandag tm vrijdag 10.00 - 17.00 uur

en op zaterdag van 12.00-16.00 uur: tel. 0492-348782.

 

Voor meer informatie over de Zorgboog, kijk op

www.zorgboog.nl

 

Uitleen medische hulpmiddelen, zoals rollators, bedden, krukken, rolstoelen etc.:

Zorgcentrum De Lisse, Deken Meijerstraat 1, Asten: tel. 0493-329500.

Woonzorgcentrum Sonnehove, Sonnehove 1, Someren: tel. 0493-497111.

Open: ma tm vrij van 9.00-17.00 uur.

 

----------------------------------------------------

 

Buurtzorg

 

Buurtzorg biedt verzorging en verpleging thuis.

Vergoeding volgens AWBZ. 24-uur bereikbaar voor vragen en bestaande zorgvragen.

Ook voor nieuwe zorgvragen kunt u rechtstreeks bellen.

Ons telefoonnummer is 06-12745040.

Voor verdere informatie, zie www.buurtzorgnederland.com

 

----------------------------------------------------

 

Dierenartsen

 

Dierenartsenpraktijk Vetirinair Centrum Someren, Slievenstraat 16, tel. 441044.

Vlas Vetirinair (paarden) 06-12042307.

 

-------------------------------------------------------------

 

Maatschappelijk Werk

 

LEVgroep
Wij zijn er voor iedereen die:
* vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werken, geldzaken,

formulieren, echtscheiding, meldpunt huiselijk geweld
* actief wil zijn in wijk of buurt
 
Adresgegevens :

LEVgroep Someren
Laan ten Roode 71c
5711 GB SOMEREN
Telefoon: 0492-598989
www.levgroep.nl

 

----------------------------------------------------

 

Opvoedhulp

 

Voor zeer dringende opvoedvragen (crisis) die niet kunnen wachten tot de volgende dag.

06-49794088

Voor reguliere opvoedvragen op afspraak: 0492-332345

www.dnhoef.nl

 

----------------------------------------------------

 

Thuiszorg:

 

SavantZorg

Savant biedt verzorging (persoonlijke) verpleging, activerende begeleiding,

verpleeghuiszorg (behandeling), verblijf, huishoudelijke verzorging en maaltijdservice.

Ook voor acute zorg 24 uur per dag, zeven dagen per week.

U kunt ons bereiken via de zorgcentrale, tel. 0492-572000; op werkdagen van 8.00-17.00 uur.

Voor nieuwe aanmeldingen kunt u bellen met CIZ Veldhoven, tel. 040-2549999.

Vanaf 1 oktober 2006: Bloedafname in Someren t.b.v. huisartsen, verloskundigen, trombosedienst,

THEMA diensten en specialisten.

Dagelijks van 8.15 tot 10.00 uur in het gebouw van Zorgboog, kruiswerk.

 

Stichting Land van Horne

Stichting Land van Horne biedt thuiszorg in Someren vanuit woonzorgcentrum Eegelshoeve.

Voor meer informatie belt u op werkdagen tussen 8 en 18 uur: tel. 0800-3333888.

Ook kunt u kijken op www.landvanhorne.nl.

Voor acute zorgvragen zijn we 24 uur per dag bereikbaar via: tel. 0800-3333888.

 

----------------------------------------------------

 

Gemeente Someren


Gemeentehuis (0493) 49 48 88
Gemeentewerken (0493) 49 48 88
 

www.someren.nl

gemeente@someren.nl

 

----------------------------------------------------

 

Storingsnummers


Gas en Stroom (dag en nacht): 0800-9009
Water (dag en nacht): 073 - 683 80 00
Kabel (0,10 p.m.): 0900-1580

 

----------------------------------------------------

 

Telefonische hulpdiensten


Kindertelefoon (gratis): 0800 0432

Korrelatie (0,15 p.m.): 0900-1450

Stichting SOS telefonische hulpdienst Noord-Brabant 0900 - 07 67

Huiselijk geweld: 0900-1262626

 

----------------------------------------------------

 

DORPSONDERSTEUNING

 

Heb je een vraag die te maken heeft met wonen of met allerlei zaken rond de zorg.
Of u wilt een maatje dat u zou kunnen helpen met een boodschap, een klusje,

uw papierwinkel op iets anders...
Of u wilt eens praten over opvoeden en opgroeien van kinderen!

Bel dan 06-53 66 81 50
Dit is het nummer van onze dorpsondersteuner Anita Hurkmans.

Zij is nu waarschijnlijk bereikbaar.
Mocht dit niet zo zijn, spreek dan uw telefoonnummer in.
Zij belt u vandaag of anders zeker morgen terug.

Misschien kan zij u telefonisch helpen en anders maakt zij een afspraak om op korte termijn

met u in alle rust in gesprek te gaan!
Dat kan bij u thuis of op kantoor van de Dorpsondersteuner!
 

Zie www.lieropleeft.nl

voor meer informatie over de dorpsondersteuner.

 

Inwoners van Lierop kunnen dus daar terecht voor o.a.:
- directe hulpvragen met betrekking tot lichamelijke verzorging of psycho-sociale hulp,
- vragen over eenzaamheid, recreatieve dagbesteding, dagopvang,
- vragen over vrijwilligerswerk, burenhulp, mantelzorg of andere naastenzorg,
- vragen rondom woningaanpassing of hulpmiddelen,
- vragen over het CAK/CIZ, rekeningen eigen bijdrage of vergoedingen.
Info: tel. 06-53 66 81 50, e-mail dorpsondersteuner@lieropleeft.nl