Historische foto's uit Lierop

 

Lierops Nieuws uit de jaren 1900 - 2000

Als bron diverse uitgaves van Peelbelang uit die tijd gebruikt

 

Historische film Lierop uit 1957

 

 

 


..

Augustus 1978

Augustus 1973

Januari 1972

Januari 1964

December 1964

November 1974

Oktober 1963

Oktober 1969

September 1973

Juni 1977

Mei 1965

Wim Welten

April 1971

Maart 1976

Maart 1977

Maart 1970

Februari 1964

Februari 1975

Januari 1970

December 1972

December 1975

November 1976

Oktober 1970

Oktober 1974

September 1976

September 1972

Augustus 1972

Augustus 1968

Augustus 1967

Juli 1974

Juli 1973

Juli 1972

September 1975

Augustus 1981

Februari 1984

Februari 1983

Februari 1982

April 1980

Maart 1979

Januari 1978

November 1978

Oktober 1978

Oktober 1977

Oktober 1975

Augustus 1980

Februari 1979

Mei 1979

April 1979

Juli 1979

Juni 1979

Augustus 1979

Juni 1980

 

 


 

Wat stond er zoal te lezen in de Koepel van augustus 1973.

 

De redactie : P. Cortooms, W. Hurkmans, A. Kuijpers, Th. Maas, en P. van Vlokhoven

Secretariaat: Offermansstraat 26

Typen: Marij Cortooms en Ellie van Moorsel.

 

Op 3 augustus trouwde  Antonius Linders uit Weert met Johanna Relou uit Lierop.

Op 10 augustus trouwde Henk Vaes uit Someren-Eind met Maria van Lieshout uit Lierop.

Op 16 augustus trouwde Albert Hendriks uit Lierop met Annie Bruistens uit Someren.

Op 2 augustus werd Nico Donkers geboren, zoon van Willie Donkers en Nellie Smits.

 

Het missiecomité heeft weer de zakjes uitgedeeld voor de jaarlijkse Miva collecte. Ze vermelden in hun artikel dat de Memisa collecte dit jaar maar de helft heeft opgebracht van voorgaand jaar. Ze hopen dat dit niet gebeurd met de Miva collecte. Het geld is heel hard nodig voor onze missionarissen.

 

Op zaterdag 4 en en zondag 5 augustus organiseerde Nirwana haar jaarlijkse traditionele tuinfeest. Tijdens het opbouwen van de schommels, kiosk en de stand was het prachtig weer, en net toen alles klaar was begon het te regenen, er ontstond kortsluiting in een gedeelte van de lichtinstallatie, ondanks het feit dat er aan het anderhalve kilometer lange snoer met fittingen ruim honderd meter isolatieband was gespendeerd. Het gevolg was dat er alleen licht was rond de dansvloer en op het podium, zodat de stands zich met kaarsen en petroleumlampen moesten behelpen (ook romantisch!!). Toch begon de groep ‘Down Side’ om half negen met haar programma, een zeer professioneel country repertoire. De dansvloer was constant gevuld. De boerenkapel was ook aanwezig om wat oudere mensen naar het tuinfeest te lokken, maar dat viel toch wel wat tegen. De schommels van Sjef van de Vranden deden goede zaken, minder ging het met de verkoop aan de stands, dit was vooral vanwege het geringe licht, de verkoop van de drank daarentegen verliep voorbeeldig.

Op zondagmiddag was het weer veel beter, de stands werden druk bezocht.Om half drie begon ‘Mothers Pride’ plichtmatig aan haar programma, theatergroep 2000 Asten deden hun wagenspel ‘Willen doen is ook gedaan’. Over belangstelling niet te klagen. Daarna werd er nog een fiets met opbod verkocht, deze fiets bracht nog fl. 314,-- op.

Nirwana had aan uitgaven aan o.a. orkesten, dansvloer, broodjes, slaatjes, drank, glazen, kiosk, vergunningen, advertenties, thee en suiker, verlichting en verloren gegane spullen een bedrag van fl. 1.269,54. Aan opbrengsten o.a. spullen van de derde wereldwinkel en de grabbelton en meerdere dingen kwam binnen fl. 3.713,14. Door deze bedragen kon Nirwana aan de stichting Leven en Dood een bedrag van fl. 2.443,60 overhandigen.

 

De K.V.O. ging op dinsdag 7 augustus naar de Antwerpse dierentuin. Ze maakten ook nog een rondrit door de stad. Daarna naar Bobbejaanland voor een goed verzorgde koffietafel en de avondshow.

 

Ouders van de welpen danken de leidsters kokkies voor het doen slagen van het zomerkamp in Heeswijk.

 

De K.A.V. deelt mede dat de dames van de K.A.V. in de zomermaanden stilliggen, en maken de dames attent op het gymmen elke maandagavond in zaal van Oosterhout, gegeven door mevrouw Traa uit Asten.

 

De Bosgalm bedankt iedereen die aanwezig was op de receptie b.g.v. het behalen van de eerste prijs op het concours in Weert, waar ze 337 punten behaalden in de ere-afdeling.

 

Gehoord, gezien, gelezen, dat Nirwana een prachtig geslaagd tuinfeest heeft georganiseerd, voor de landen in Afrika, waar grote honger wordt geleden.

 

De gemeente heeft kennis genomen van een bezwaarschrift dat hoogst waarschijnlijk ergens op het Achterbroek ontstond. Men ergert zich aan de verstikkende rook dit opstijgt van een brandende vuilnisbelt. Ook het bijschuiven en afdekken van het aangevoerde vuil laat veel te wensen over. Toch wordt er in dit protest met geen woord gerept over het storten van vuil buiten de stortplaats en buiten de openingstijd. Uit de eenzijdige benadering van deze kwestie, en het grof geschut dat men in stelling brengt, kan men afleiden dat het doel van de actiegroep is het zo snel mogelijk verdwijnen van de belt. De gemeente denkt niet dat de vele ondertekenaars dit hadden bedoeld, want al is men niet vereerd met een stortplaats in Lierop, men zal zich ook dienen te realiseren dat wanneer men deze belt b.v. naar Someren-Heide of Sluis 13 gaat verplaatsen, velen van ons die  hun vuil nu kort bij huis kosteloos kwijt kunnen, dan de verdwijning zouden betreuren. ’t Is te hopen dat het actie comité de weg van overleg inslaat, want de eigen gemeente op onnodige kosten jagen is snijden in eigen vlees.

 


 

Wat stond er zoal te lezen in de Koepel van augustus 1978.

 

De redactie: P. Cortooms, A. Fortuin, W. Hurkmans, A. Kuijpers, Th. Maas, J. Hendrikx, H.v.d.Hurk, W. Steenbakkers, A. Thijs.

 

Op 13 augustus werd Marja geboren, dochter van Jan en Jo Kuypers- Kusters, Kromvenweg 3.
Op 4 augustus  trouwden Rien Hagelaar Lierop met Gerry Manders uit Maria-Hout, op 11 augustus Gerardus Cuppen uit Lierop met José Meeuws uit Someren, op 29 augustus Huub van Vlokhoven Lierop met Riek van de Wijnboom uit Lierop.

 

Het redactieadres van de Koepel wordt op 1 september a.s. gewijzigd en wordt voortaan: Lijestraat 28.

 

De redactie deelt mede dat de Koepel in september 15 jaar bestaat, en nodigt mensen uit om een steentje bij te dragen aan het jubileumnummer van september, in de vorm van een gedicht, tekening, verhaaltje enz.

 

Gilde St. Antonius houdt op 26 aug. voormiddag, weer haar 2-maandeleijkse rondgang om glas in te zamelen. Het verzamelde glas wordt door het gilde tot scherven geslagen en daarom wordt gevraagd om doppen en deksels te verwijderen.

 

Pastoor Renders was op 30 juli j.l. 40 jaar priester, maar i.v.m. de vakantietijd is de viering in de parochie uitgesteld tot het week-end van 12 en 13 augustus.

 

Theo Maas feliciteert namens de redactie Tonny en Marinus van Oosterhout i.v.m. hun 25-jarig huwelijksfeest. Hij dankt hen voor de gastvrijheid. Het was wel eens mogelijk dat er een ruimte aan 2 verenigingen was verhuurd, maar als het enigszins kon, mocht men wel gebruik maken van een of ander tussenvertrek, zelfs de huiskamer is wel eens mogelijk geweest.

 

Ook worden Jos en Diny Renders van de Hoogenhoff door de redactie bedankt. Ze gaan verhuizen naar Eindhoven-Acht. Jos heeft mede de aanzet gegeven tot het oprichten van de belangengroep, en heeft ook veel werk gericht bij de stichting Jeugdwerk, Diny was jarenlang welpenleidster, en is leidster geweest op de peuterspeelzaal.

 

Zr. Manders dankt de mensen van Lierop voor het grote bedrag van fl. 5.300,-- dat door hen bij elkaar is gebracht. Ze kunnen hiermee in Brazilië veel mensen blij maken, kinderen kunnen gaan studeren, er kan een schoolgebouw opgeknapt worden, en er kan schoolmateriaal gekocht worden.

 

De Stichting Jeugdwerk deelt mede dat de blokhut aan het Piet Cortoomswegske helemaal verbouwd en opgeknapt is.  Na een oproep door Omroep Brabant en een brief aan alle vaklieden van Lierop werd op 19 februari in de kantine een vergadering gehouden, zowel de opkomst als het enthousiasme waren groot. Er werd besloten met de verbouwing te beginnen op basis van gratis werken, het geld dat binnengekomen was uit subsidies en giften, was hard nodig voor materialen.

Leo van de Vleuten zou de leiding op zich nemen.

Zaterdag 18 februari werd begonnen met de sloop.

Op 12 maart werd een open dag gehouden voor alle inwoners en belangstellenden van Lierop. De opkomst was groot en iedereen had wel door dat er nog veel en hard gewerkt moest worden, wilde dit karwei geklaard worden. Er waren toen al bijna 1000 manuren gewerkt.

Er werd nogmaals gevraagd naar vrijwilligers. Men kwam steeds meer tegenslagen tegen tijdens de sloop..De hele voorgevel moest vernieuwd worden, waar niemand op gerekend had. Het werkcomité, bestaande uit Leo van de Vleuten, Harrie Maas (Groenstraat), Harrie van de Hurk, en enkele mensen van het Stichtingsbestuur o.a. Sjef Berkers en Piet Cortooms, had het er vaak moeilijk mee hoe ze het een en ander op zouden lossen.

Maar het is ze gelukt! Vooral dankzij de medewerking van vele vrijwilligers, die er samen 3000 uren aan gewerkt hebben.

Op zaterdag 10 juni om 17.00 uur werd de blokhut feestelijk geopend door wethouder Hurkmans, in aanwezigheid van fanfare, gilden, scouting Lierop en vele genodigden. Piet Cortooms zag zijn naam vereeuwigd in het “Piet Cortoomswegske’. Het wegske naar de blokhut dat niemand zo vaak betreden heeft als Piet Cortooms.

Zondag 11 juni was er een open dag voor alle inwoners van Lierop en belangstellenden.

 

De fanfare was paraat bij de ingebruikname van het nieuwe fietspad Lierop-Eindje, welk op vrijdag 7 juli door burgemeester Roels officieel werd geopend.
Op vrijdag 4 augustus waren ze bij de viering van het zilveren huwelijksfeest van Tonny en Marinus van Oosterhout. Dit jaar zou het ook 101 jaar geleden zijn dat de familie van Oosterhout in Lierop zijn horecabedrijf startte.
De oudste zoon dankte namens zijn ouders en familie voor de betoonde hulde.

Harrie Verrijt schrijft namens de welpenleiding. Hij vertelt dat ze erg blij zijn met de verbouw van de blokhut, maar dat ze veel moeite hadden met het feit dat ze tijdelijk zonder gebouw zaten. Iedere zaterdag de bossen in, met uitzondering van twee keer de gymzaal, doet hen beseffen dat voor het goed functioneren van een jeugdgroep als de welpen een ‘eigen honk’ een gebouw, waar zowel de leden als de leiding zich thuis voelen, waar alle materialen aanwezig zijn, onmisbaar is.
Ter afsluiting van het seizoen 1977/1978 kwam toen het zomerkamp, wat in Best gehouden werd in een ruime blokhut in het midden van een groot bosgebied. Het thema was Índianen’ maar door de vele regenval kon het programma niet helemaal uitgevoerd worden. Maar met een beetje improvisatie werd het toch een gezellig en geslaagd kamp.

 

M.M. doet verslag van het jeugdvakantiewerk Lierop. Hij begint met iedereen te bedanken die zijn of haar kostbare vrij tijd hier gratis ingestoken heeft. Het was een geslaagd programma het straatvoetbal werd georganiseerd door de fam. Hanssen, het had een grote opkomst ondanks het niet al te beste weer. De Toer dur Lierop werd georganiseerd door de fam. van Horik, en was weer voor herhaling vatbaar.  Verder was er nog een Olympische Dag, werd er gevliegerd, geknutseld, er was een natuurwandeling, de ponyclub liet 80 kinderen paardrijden, er werd gehandbald, er was een poppenbureau en een poppenkastvoorstelling. Drie dagen kon men bouen en timmeren, alleen jammer dat er op de laatste dag enkele vandalen het een beetje moesten verpeste, wat weer ruimschoots werd goedgemaakt door het kampvuur en de brandweer.

Voor de kleintjes was er een speurtocht. Als laatste activiteit werd er drie avonden gewandeld.

iedereen die aan het programma meegewerkt heeft wordt hartelijk bedankt.

 

Theo Maas betreurt het vertrek van Toon Kuypers als raadslid, en spreekt zijn grote waardering voor hem uit.

 

Buurtvereniging VDF hield alsnog de al eerder door het slechte weer uitgestelde schietwedstrijd. Tot grote hilariteit van de toeschouwers moest de vogel bij de dames eerder het loodje leggen dan bij de heren. De kop werd er bij de dames afgeschoten door Ria Thijssen, evenals een vleugel. Willemien Hurkmans schoot eveneens een vleugel af en bij een later schot velde zij ook de rest van de vogel, waarmee ze de onbetwiste schutterskoningin werd. De dames hadden hiervoor 66 schoten nodig.

Bij de heren ging de prijs voor het afschieten van de kop naar Harrie Thijssen, voor de vleugels naar Max Welten en Willie Donkers, voor het lijf naar Ad Rijsdijk, die zich dan ook voor een jaar schutterskoning van de VDF mag noemen.

 

De peuterspeelzaal dankt haar leidster Diny Renders voor de vele vrije tijd die zij heeft besteed aan het peuterspeelzaalwerk. Voor het volgen van cursussen, het bezoeken van vergaderingen, het bestellen van speelgoed enz., en wenst haar en haar gezin een gelukkige toekomst in Eindhoven.

 

·         A. van de Hoogenhoff kreeg uit handen van burgemeester Roels de zilveren medaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau bij gelegenheid van zijn pensionering als hoofdopzichter van het Waterschap, stroomgebied van Aa en Dommel.  De heer van de Hoogenhoff is bijna 50 jaar werkzaam bij deze werkgever.

 

·         De uitslag van de Paaspuzzel, waarvan de oplossing was “Pasen valt dit jaar in maart” is als volgt: Ellen van den Boogaart, Broekkant 4, Silvia van de Ven, Offermansstraat 32, Marianne van de Wijnboom, Otterdijk 3, Monique Megens, Hogeweg 13a en Corine Raaymakers, Laan ten Boomen 30.

 

·         Gehoord…gezien….gelezen……
- de aanleg  van het fietspad Hersel-Eindje vordert al goed
- de Otterdijkseweg wordt voorzien van een asfaltdek
- de ‘kleiduivenschietvereniging’ is alweer opgeheven
- de oprichter/ eigenaar/ pachter is ter verantwoording geroepen bij het gemeentebestuur
- dat de oprichter afziet van verdere schietpartijen en dat hij de resten van zijn
  sportgenoegens op zou ruimen.

 

·         Het comité Fanfare 50 is gericht op de harmoniefeesten die gehouden worden in de verwarmde feesttent aan de Lijestraat van 4 t/m 7 mei. Op donderdagavond wordt begonnen met een kienavond, de vrijdagavond zal in het teken staan van de hypnose, op zaterdagmiddag volgt er een jeugdbal en op zaterdagavond gehuwdenbal met muziek van TOPIC, de entree is fl. 2,50 en iedere bezoeker krijg een gratis consumptie. Op zondag wordt om 12.00 uur begonnen met een koffieconcert.

 

·         Op de culturele dag in het Speelhuis te Helmond werd door de afdeling Lierop een werkstuk gemaakt dat ontworpen was door Theo Maas. Tijdens de eerste vergadering die door het nieuwe bestuur verzorgd werd, was Cor van Seggelen gekomen om het een en ander te vertellen over bloemen en planten.

 

·         Bij de S.V. Lierop afdeling junioren moest D1 voor haar eerste wedstijd naar Mierlo-Hout, wat de hele wedstrijd in de aanval ging, Lierop counterde goed, waardoor Fredy Lemmen en William Kuypers voor rust al tweemaal konden scoren. Anton van Nuenen voegde daar in de tweede helft nog 2 doelpunten bij. De tweede wedstrijd tegen Nuenen werd ook gewonnen, Lierop scoorde in de laatste twee minuten nog twee keer via Anton van Nuenen.  De derde wedstrijd tegen het op de eerste plaats staande Helmond werd met 5-0 verloren. Vlak voor rust werd Dennis Nieuwenhuis drie maal gepasseerd en hoewel het door het invallen van Hennie van Lieshout in de tweede helft iets beter ging, kon Lierop niet voorkomen, dat er nog twee doelpunten bij kwamen en daaraan kon zelfs de zo graag vernoemde Mark van Horik niets doen.
Op 25 mei werden de voorrondes voor de behendigheidsspelen op het Lierop-veld gehouden. De beste vijf E- en D- spelers komen in de halve finale uit die gehouden wordt in Deurne.

  De uitslag was als volgt:

 

E. 1. Mario Maas (78 pnt). 2. Paul de Groot (75 pnt), 3, Twan Bussers (73 pnt). 4. Patrick Raymakers (70 pnt). 5. Frank van Lierop (63 pnt).
D. 1. Anton van Nuenen (131 pnt). 2. Fredy Lemmen (129 pnt). 3. Ad van Heugten ( 123 pnt). 4. Hennie van Lieshout (114 pnt). 5. Martien van Valen (107 pnt).

 

·         S.V. Lierop meldt dat het spannend blijft in de 4e klasse C, waar het eerste elftal worstelt om het behoud van het 4e klasserschap. Lierop verloor tegen het bezoekende Boskant. De volgende kandidaat was A.S.V., in deze wedstrijd liet de verguisde Rini Verstappen de Aarlese doelman kansloos, 1-0. Tegen de Boys verloor Lierop smadelijk met 3-0. Lierop moest tegen Braakhhuizen aantreden met 3 invallers. Voor dit karwei werd Peter van de Zanden nog eens van stal gehaald, hij stichtte zoveel onrust dat Frans Smulders uit een van deze duels de bal voor de voeten kreeg, zich geen moment bedacht en Lierop op een voor dat moment onverdiende 1-0 zette.

 

 

·         De Belangengroep meldt dat voorlopig tot augustus H. Verrijt de notulen zal gaan maken. De Stichting Openbare Bibliotheek vraagt een afgevaardigde vanuit Lierop in het bestuur. De problemen rond wethouder en afgevaardigden van Lierop in Stichting Samenlevingsopbouw zijn bijgepraat en voor zover weer opgelost. Het illegaal storten van vuil aan de Schuttersstraat loopt de spuigaten uit. Ook het vandalisme tiert weer in Lierop. De K.P.J. klaagt dat in de paasvakantie twee handbalgoals helemaal zijn vernield. Dus weer een oproep aan de ouders om eens op te letten wat hun kinderen zoals uitvoeren als ze gaan ‘spelen’.
De werkgroep Kleine Kernen heeft een gesprek gehad met het gewest Helmond. Dit gewest heeft al verschillende studies gemaakt over Lierop, en zal een enquête gaan houden onder de Lieropse mensen en onder degenen die Lierop hebben verlaten. De eigen enquête die de werkgroep had gepland gaat voorlopig in de ijskast. De werkgroep zal ook een gesprek hebben met B. en W. van Someren, waarbij gesproken zal worden over enkele mogelijke bouwterreinen in Lierop.
M. Megens zoekt nog steeds vrijwilligers voor het jeugdvakantiewerk.


 

Wat stond er zoal te lezen in de Koepel van januari 1972.

 

De redactie : P. Cortooms, W. Hurkmans, A. Kuijpers, Th. Maas, P. van Vlokhoven

Secretariaat: mevr. Rijkers- van Helden

Administratrice: mej. Gerry van Moorsel

 

Parochienieuws:

Getrouwd op 19 januari 1972 Jacoba Mostert Lierop met Alfred Ebbers, Veenendaal.

Getrouwd op 28 januari 1972 Pierre Haerkens van den Brand Someren met Elisabeth Hendrikx Lierop.

Getrouwd op 29 januari 1972 Wilhelmus Meulendijks Mierlo met Antonia Daniëls Lierop.

 

De kinderen van de basisschool houden tijdens de carnavalsdagen een rommelpotactie ten bate van de missie.

 

De viering van het 40 jarig priesterjubileum van pater Sanders is een groots feest geworden. De totale opbrengst van de Bliksem-Emmer-Actie bedroeg fl. 950,71. In overleg met pater Sanders werden de volgende cadeaus gekocht: een 8-delige geschiedenis van de kerk, een prachtig boek van Michel Angelo, een boekenkast, een prachtige Dralon deken en een groot assortiment sigaren, dit alles ten bedrage van fl. 482,50. De kosten van receptie en versiering in kerk en zaal waren samen fl. 212,77. Er bleef een batig saldo over van fl. 255,44. Dit bedrag was voor de pater bestemd om de kosten van zijn feest te kunnen dekken.

 

De kabouterleidsters melden dat er op 29 januari afscheid genomen wordt van Rea, A. Sanders, want die stapt op 3 maart in het huwelijksbootje, Els Hendrikx neemt de taak van Rea over.

Er wordt ook om een nieuwe leidster gevraagd die ouder is dan 20 jaar, anders kunnen ze dit jaar niet op kamp.

 

De K.V.O. hield op woensdag 12 januari haar vergadering, secretaresse mevr. Kanters-van de Velden gaf een keurig overzicht van de activiteiten van afgelopen jaar. Als nieuw bestuurslid werd mevr. van de Boogaart-Berkers van de Broekkant gekozen.

Op donderdag 17 februari wordt er samen met de K.A.V. een demonstratie verzorgd door FRIKI over het klaarmaken van gevogelte.

Nellie en Ton van Schalen verzorgen een creatieve avond. Er worden diverse sieraden gemaakt.

Tenslotte worden pastoor van Dal en Jeanne hartelijk bedankt voor alles wat ze voor Lierop hebben gedaan, en men wenst hun het allerbeste in hun nieuwe woonplaats Best.

 

Mannenkoor A Capella werd op 11 december uitgenodigd in Someren-Noord, waar bleek dat de pastoor aldaar ook Con Amore uit Someren-Eind had uitgenodigd. Na overleg werd besloten dat Con Amore zou zingen en dat A Capella een ander keertje terug zou komen.

Op de jaarvergadering van 4 januari waren aftredend als bestuurslid J. Aben en A. van Lierop, J. Aben werd herkozen en voor A. van Lierop kwam F. van de Schouw in de plaats.

“Er is kritiek geuit op de verdeling van de geldelijke bijdragen die de kerk jaarlijks geeft aan de kerkkoren. Deze kritiek komt van andere koren, maar ook van mensen die bij geen enkel koor betrokken zijn, tenminste niet als zanger. Wij leveren onze bijdragen als koor in de kerk en als het kerkbestuur beslist heeft ook ons te steunen denk ik dat deze bijdragen ons ook toekomen. Of gunt men ons het bestaansrecht soms niet?” aldus de secretaris.

 

Nirwana is niet tevreden over de zondagmiddag, het is de bedoeling dat de jeugd van 12 tot 16 jaar dan in het gebouw van Nirwana wordt beziggehouden. Nirwana heeft gemeend dit te ‘moeten doen’, omdat er voor deze groep weinig gedaan wordt. Nu is het zo jammer dat veel jongens en meisjes van deze groep op zondagmiddag naar de soos komt met de gedachte: nu kunnen we alles doen wat thuis niet mag. Wij willen deze negatieve gedachte omzetten in een positieve. Vanuit dit oogpunt is er een werkgroep samengesteld, bestaande uit leden van de vaste kern van de soos. Enkele punten die deze werkgroep op het programma heeft staan zijn: creatief spel + improvisatie, jeugdbal, collages maken en schilderen, speurtocht en nog enkele andere spelletjes. De ouders wordt gevraagd belangstelling te tonen door te komen op zondagmiddag, ideeën aan te leveren aan de werkgroep of zelf iets op de zondagmiddag te organiseren.

Nirwana is ook niet tevreden over de zondagavond, sinds de opening wordt het aantal jongeren onder de 15, 16 jaar steeds groter, op zich niet zo erg, maar de ouderen blijven er voor weg. Als hier geen verandering in komt worden er naar alle waarschijnlijkheid leeftijdsgrenzen gesteld.

De jeugdweek tijdens de Kerstvakantie is uitstekend verlopen. In januari is er een schaak- en damcompetitie, opgeven bij Peter Meulendijks.

Er komen weer gespreksgroep, hiervoor kunt u contact opnemen met Frans Cortooms.

Tijdens de carnaval is Nirwana open voor niet-carnavalsvierders.

Joost Nuisll komt op 4 maart naar Lierop.

Op 21 januari komt burgemeester Roels van Someren met Nirwana praten over allerlei zaken.

 

Het kerkbestuur deelt mede dat oud-deken Renders uit Oirschot de nieuwe pastoor van Lierop wordt. In tegenspraak met de geruchten dat we een oude afgedankte pastoor krijgen, zijn de eerste indrukken erg gunstig.

 

Onder Mijmeringen vertelt Theo Maas dat er geconstateerd kan worden dat het jaar 1971 over het algemeen een goed jaar voor Lierop is geweest.

Voor wat 1972 betreft zou een betere samenwerking tussen kerkbestuur en samenlevingsopbouw wenselijk zijn. Het lijkt er nog te veel op dat het kerkbestuur meent dat samenlevingsopbouw voor eigen zak werkt, anders moest er toch meer medewerking zijn. De mogelijkheid tot onderling contact ontbreekt helaas volledig. Hopelijk komt hierin spoedig verandering.

 

Onder gehoord….gezien…gelezen…staat te lezen dat Lierop snel vergrijst, dat dit zeer speciaal komt vanwege het ontbreken van huizen voor jonggehuwden in de voorgaande jaren, uitgezonderd 1971. Afgelopen jaar zijn er maar 17 kinderen gedoopt.

De collecte voor de eigen kerk in de hoofdparochie van Asten bracht fl. 3.500,-- op op Eerste Kerstdag, dit is in Lierop ongeveer het bedrag van een heel jaar, de hoofdparochie van Asten telt 5500 zielen, en die van Lierop ongeveer 1600, verder commentaar is overbodig, maar we moesten ons diep schamen, want een sympathieke of on-sympathieke pastoor mag toch niet de doorslag geven ten opzichte van onderhoud van eigen kerk.

Dat de georganiseerde kerstavond wel geslaagd genoemd mag worden ondanks de te harde muziek bij het gedeelte dat verzorgd werd door Nirwana, we zijn dit al weer lang vergeten, want Nirwana heeft tijdens de kerstvakantie de Lieropse jeugd op een prachtige wijze bezig gehouden.

  Pastoor van Dal bedankt de parochianen van Lierop voor het overweldigend en klinkend afscheid op zondag 9 januari.

Hij werd 22 jaar geleden met lood in de schoenen naar Lierop gestuurd. Lierop was toen nog een dorp dat van praktisch alle openbare nutsvoorzieningen verstoken was, en had alleen harde wegen wanneer het minstens 10 graden vroor. Uiteindelijk heeft hij gelukkig en tevreden onder de Lieropse bevolking geleefd. Door een beroerte was hij genoodzaakt afscheid van Lierop te nemen.


 

Wat stond er zoal te lezen in de koepel van januari 1964

Eerste jaargang nr. 5

 

Gedoopt: op 18 december 1963: Johannes Martinus, zoon van  J.M. van der Vondervoort en C. Maas.

Op 21 december 1963:  Petrus Aloysius Theodorus, zoon van W.H. van de Wijnboom en W.F. van de Eerenbeemt.

Op 3 januari 1964: Henricus Gerardus Maria, zoon van J.H. van Horik en M.C. Slaats.

Op 8 januari 1964: Johannes Henricus Engelbertus, zoon van A.L. Hurkmans en E.F. Berkers.

Op 11 januari 1964: Johanna Cornelia Lamberta, dochter van F. Verhoeven en P. van Eijk.

Op 15 januari 1964: Antonius Theodorus Paulus, zoon van F.A.M. Sprengers en J.H.P. Hofland.

 

De directrice van de huishoudschool meldt dat er bij voldoende deelname een korte kookcursus gegeven gaat worden. De onkosten, les- en materiaalkosten bedragen in totaal voor de gehele cursus fl. 27,50.

 

De school heeft vlak na de vakantie een grote verandering ondergaan. Veertig jaar lang hebben de kinders op hun blokken de plankenvloer bewerkt. Ze was er niet beter van geworden. In zes klassen is nu linoleum gelegd. Maar, het nieuwe buitenschoeisel vervuilt de vloer danig. Eerst kon dat slijk en stof door de reten onder de vloer komen. Nu blijft het er bovenop. Daarom is de school genoodzaakt alle buitenschoeisel in de school te verbieden, de meeste kinderen dragen in de school nu sloffen of pantoffels.

Een verzoek aan alle moeders van Achterbroek, Winkelstraat, Moorsel, Dorp enz. om tijdens de ouderavond de school niet met naaldhakken te betreden (d.i.v. de nieuwe vloerbedekking!?!?!).

 

De kerstmiddag van de kabouters begon met het maken van een kerststukje. Het werd erg gezellig, rond de kachel en met warm kaarslicht.

 

Bij de welpen werden op zondag 22 december 6 jonge wolven geïnstalleerd en officieel in de horde opgenomen, t.w. Frans Knoops, Theo van Heugten, Corrie van Heugten, Antoon van den Hurk, Tonnie van de Ven en Noud van Lierop. Op 28 december werd het 12 ½ jarig bestaan van de welpenhorde gevierd. De dag begon om half negen met een H. Mis in de kapel, opgedragen door de aalmoezenier. Daarna stond in het verenigingsgebouw ’n koffietafel klaar, de jonge wolven smulden met voldoening en verorberden de hele buit. Na de poppenkast en de grote packmeeting ‘De Oprichting’, gingen de welpen om 4 uur naar huis, de zaal moest gereed gemaakt worden voor het avondfeestprogramma. Om half 8 opende de heer Cortooms de feestavond officieel. Welpen, verkenners en leiding brachten een variërend en succesvol programma.

 

Bij de verkenners worden op woensdag 22 januari 10 van de aspirant-verkenners geïnstalleerd, Ad van Schalen gaat dan officieel als hopman dienst doen. Een groot probleem is nog steeds de verwarming. Ergens uit een rommelhoek werd een heel oude kachel opgevist die het presteerde om, na aangestoken te zijn, binnen de 10 minuten de gehele blokhut in een ondoordringbaar rookgordijn te hullen. Toch vindt de installatie in de blokhut plaats, er wordt gehoopt dat het probleem dan opgelost zal zijn.

 

Bij de gidsen is de contributiebetaling gewijzigd. In plaats van iedere week een kwartje mee te brengen, betaalt elke gids nu de eerste week van de maand een gulden.

Op zondag 19 januari is leidster Thea Manders jarig. Iedereen hoopt haar weer gauw in hun midden te zien, als ze haar inwerktijd in Asten heeft gehad.

 

De bond van bejaarden roept vrouwelijke riksters op om deel te gaan nemen aan de kaartmiddagen. Wie bindt de kat hier eens de bel aan? Het is er altijd erg gezellig en lekker warm.

 

De boerenbond hield haar gezinsavond op 15 januari in zaal Van Oosterhout. Begonnen werd met een avondmis, opgedragen door pastoor van Dal. Bij Van Oosterhout kreeg ieder bij de ingang worstenbroodjes aangeboden, rokertjes en versnaperingen. Enige dienstertjes serveerden ondertussen de koffie. Voorzitter Maas heette de talrijke aanwezigen welkom. Ir. van Logtenstijn was de spreker op deze avond. Het eerste deel handelde over de economische kant van het boerengezin- en bedrijf, het tweede deel belichtte hoofdzakelijk het probleem waarvoor de jonge boeren zich geplaatst zien, speciaal met betrekking tot de bedrijfsovername, wat veelal grote investeringen met de daaraan verbonden consequenties met zich brengt.

De reidansclub zorgde voor een kort intermezzo. Enige leden van de BJB en RKJB voerden onder leiding van de heer van Kessel nog een vermakelijke eenakter op.

 

Na een vergadering op 6 januari werd er voorgoed gestart met de dameskorfbalclub De Liko 's. In het nieuwe bestuur is voorzitster F. van Triet-Verhoeven, penningmeesteresse R. Hendrikx, secretaresse N. de Groot. Iedereen vanaf 14 jaar kan zich opgeven bij het bestuur.

 

Het uniformenfonds van de fanfare organiseerde een fancy-fair, een toepconcours en een dansavond. Ze komen ook nog aan de deur om oud ijzer, papier en vodden op te halen. Ze kunnen alles gebruiken, ieder vodje is misschien weer een knoop van een jas of broek.

 

Het bestuur van de voetbalclub wil graag dat iedereen aan voetbal gaat doen. Om dit te bereiken zijn ze bij de jeugd begonnen. Het is de bedoeling dat ze het oude veld op Hersel, dat daar zo prachtig tussen de bossen ligt, voor de jeugd te gaan inrichten. Het wordt daar zogenaamd wild voetbal, dat wil zeggen, iedere jongen van 8 tot 18 jaar kan daar mee voetballen of hij lid is van de club of niet, doet niks terzake.  De grote junioren hebben de opdracht in de verschillende buurten elftallen samen te stellen en dan kan er gespeeld worden op zaterdag. Er staan al twee echte goals en er wordt nog gemaaid en afgelijnd.

 

De redacteur van de koepel, pastoor P. Lips, is door de bisschop van ’s-Hertogenbosch met ingang van 31 januari benoemd tot kapelaan te Kerkdriel. Deze tijding klinkt de redactie als een donderslag bij heldere hemel in de oren. Een zware slag voor onze parochie. De jeugd en de zieken zullen hem zeker missen. Het past de redactie deze onvermoeide en ijvervolle priester hartelijk dank te zeggen voor al hetgeen hij in het belang van Lierop en zijn inwoners aan de dag legde.

 

Onder Koepeliaantjes:

De heren geestelijken zijn in het vorstverlet gegaan. Ze hebben de laatste weken vanwege de kou niet gepreekt, gelukkig zowel voor hen als ook voor de ‘dierbare parochianen’.

Wat wel doorging, ondanks vorstverlet of misschien wel dankzij de vorst, is de bouw van de blokhut. Dankzij de kachel van ‘Ças’ en de kolen van de CHV kon er doorgewerkt worden.

Dank aan meester van de Mortel, voor het werk op de school. Hij heeft nu de hoofdakte, waarmee hij van harte gefeliciteerd wordt, maar hij moet binnenkort het ‘hoofd’ gaan bieden aan de perikelen, verbonden aan de diensttijd.

De heer H. Verrijdt uit Eindhoven, die al fietsende van Eindhoven naar Lierop onze jeugd de weg zal wijzen door alle moeilijkheden van het lager onderwijs, hoopt de diensttijd te verlaten.

De noodlokalen van de school bij de boerenleenbank hebben een aparte patroon gekregen en wel: ‘St. Jan in de olie’. In de klas van meester Hertzig kwamen niet alleen de leermiddelen, maar ook de meester en de leerlingen zodanig onder olie-invloed, dat ze wel in de olie leken en onwel werden.


 

Wat stond er zoal te lezen in de koepel van december 1964

 

De redactie opent deze Koepel en kijkt terug op het afgelopen jaar, tevens richten ze een blik op de toekomst. Ze stellen vast dat het verschijnen van dit parochieblad het doel heeft bereikt wat ze zich hadden voorgesteld.  Het blad wordt goed gelezen wat blijkt uit de lovende opmerkingen die omtrent de inhoud de ronde doen. Het aantal abonnementen gaf een gezonde en stevige basis om het verschijnen en het voortbestaan van de De Koepel veilig te stellen. De staf van medewerkers zorgde ook geregeld voor de nodige kopij. Toch zullen er nieuwe bronnen moeten worden aangeroerd om het blad actueel en interessant te houden. Individuele personen zouden vaker naar de pen moeten grijpen, ook b.v. oud-dorpsgenoten, zoals missionarissen, emigranten, militairen en anderen zouden hun belevenissen aan De Koepel mee kunnen delen. De redactie vraagt om ons hierop eens te bezinnen zodat ons parochieblaadje nog meer dan voorheen aan betekenis zal winnen.

De kapelaan vraagt zich af waarom er in vele gezinnen het rozenhoedje niet meer wordt gebeden, ook niet voor of na het eten,  ’s morgens en ’s avonds, waar ligt dit aan, gaat het ons te goed of kunnen wij de weelde van de wereld niet meer verdragen! Als katholiek mens zijn wij verplicht om te bidden, we leven in een moeilijke tijd maar dat moet zeker niet de reden zijn om onze dagelijkse gebeden te verwaarlozen. Wanneer wij weten dat God van ons eens rekenschap zal vragen, dan moeten wij geen risico in ons leven nemen. Want wie bidt wordt zalig en wie niet bidt gaat verloren.

Dorpsgenoot Piet Neervens wordt bijzonden in de gebeden aanbevolen, hij heeft op zaterdag 19 december de H. Wijding van het Diaconaat mogen ontvangen.

De kapelaan wil de jarigen graag bezoeken, en vraagt deze dagen te beginnen met een H. Mis en de H. Communie.

Degenen die in de nachtmis de H. Communie ontvangen hebben mogen ’s morgens in de andere H. Missen weer communiceren.

Jammer is dat vele ouders en het onderwijzend personeel niet helpen om de schoolkinderen eens in de maand naar de Hoogmis te sturen. Wat het nuchter zijn voor de H. Communie betreft, dat moet voor de kinderen geen moeilijkheid meer zijn.

 

Op 6 december werd Anita Maas gedoopt, dochter van J.V. Maas en A.M. Rutjens, Stipdonk 17.

Op 13 december werd Adrianus Jacobus Johannes van de Heijden gedoopt, zoon van J. van de Heijden en A.P. van Leuken, Winkelstraat 7.

 

Op vrijdag 25 december te middernacht, 12 uur, plechtige H. Mis voor de parochie en daarna nog een gelezen H. Mis.

Een gelezen H. Mis om kwart voor acht, de tweede H. Mis om half tien en om kwart voor 11 een plechtige Hoogmis en  ’s middags om half 3 plechtig Lof.

 

Bij de welpen heeft Martien Joosten het insigne kunstenaar buitgemaakt, Willie Verberne haalde het insigne schatbewaarder.

Op 12 december kreeg Antoon van de Hurk zijn welverdiende 1e ster, de leiding Akela van de Hoogenhoff, Baloe Berkers, en Raksha Tuin wensen iedereen een Zalig Kerstfeest en  een Voorspoedig Nieuwjaar.

 

De voorzitter van de bond van bejaarden verwelkomde op zaterdag 28 november 90% van de leden tijdens het jaarlijks St. Nicolaasfeest. Hij memoreerde dat er de laatste tijd in Lierop zoveel veranderd was, de eerwaarde zusters vertrokken en het St. Henricusgesticht is omgezet in een bejaardentehuis.

Ook vraagt het bestuur van de bond van bejaarden aan de pastoor om de H. Diensten in de wintermaanden wat later op te schuiven, ze doen een voorstel, de eerste H. Mis om half 8 en de tweede H. Mis kwart over 8 of half 9, zo kunnen de kinderen voor schooltijd nog naar de H. Mis. Ze vragen ook om de H. Mis dan in het bejaardenhuis te doen, wat de bejaarden in het bejaardentehuis ook ten goede zou komen.

 

Enkele ouders uit Lierop reageren op het St. Nicolaasfeest voor de kinderen, wat erg goed geslaagd was. Ze vonden het ontzettend jammer dat het opgehaalde geld niet voldoende was om de kosten te dekken, het was maar net genoeg om de helft van de gemaakte onkosten te dekken. Ze zullen zelf een na-actie houden, zodat alsnog het benodigde geld opgehaald wordt, en er volgend jaar weer een St. Nicolaasfeest is.

 

De fanfare heeft nieuwe uniformen gekregen, en ’n kleine drumband. De fanfare bestaat nu uit 30 personen en de drumband bestaat uit 9 personen. Door verhuizingen en buiten Lierop trouwen zijn ze al verschillende goede leden kwijtgeraakt.

In Someren is er ’n vergadering geweest om te onderzoeken of het mogelijk is ’n muziekschool op te richten, ons is gevraagd om ons standpunt op 11 januari bekend te maken.

Ook wordt er in deze maand een serenade gebracht aan mej. Hendriks te Someren, zij is beschermvrouwe.

 

De Bosgalm heeft versterking gekregen, 6 nieuwe leden. Ze worden van harte welkom geheten.

Met kerstmis verzorgt de Bosgalm de nachtmis en het lof.

 

De plaatselijke toneelgroep ‘Sophocles’ zal op tweede kerstdag en op zondag 27 december haar eerste winteruitvoering geven in het verenigingsgebouw. Zij zullen het toneelstuk ‘Marjatta’ opvoeren, welk stuk een diepe ontroering bij de bezoekers zal achterlaten en de spanning tot het einde zal opvoeren. De regie berust bij P. Feijen, het decor is gemaakt door H. Maas.

 

Het abonnementsgeld van De Koepel, fl. 2,50, zal in de eerste helft van januari opgehaald worden.

Nieuwe abonnees kunnen zich opgeven bij mej. M. van Helden.


 

Wat stond er zoal te lezen in De Koepel van november 1974...

 

Geboren:

Op 16 september 1974 Cath. Maria, dochter van A. van Eijk en J. Santemans, de Wertstraat 6.

Op 4 oktober 1974, Harm, zoon van A. van de Einden en E. Hurkmans, Somerenseweg 23.

Op 9 november, Maria, dochter van A. de Groot en N. Verheyen, Hersel 1.

 

Getrouwd:

Op 24 oktober, Emanuel Maas, Brouwhuis en J. van de Zanden, Lierop.

25 Oktober Johannes Kuijpers Lierop en Johanna Kusters, Lierop.

31 Oktober, Antonius Joosten Lierop, en Anna van Heugten Lierop.

Op 1 november Petrus Cortooms, Lierop en Catharina van Lieshout, Lierop.

Op 8 november Cornelis Welten, Lierop en Maria Welten, Someren.

Op 8 november, Martinus Kurstjens Brouwhuis en Henrica van Moorsel Lierop.

Op 8 november Johannes van Seggelen Lierop en Alida Wetjens Asten.

 

K.V.O.

De jaarvergadering werd geopend door mevr. Van Vroonhoven-Bruysten. Zuster van de Meer vraagt aandacht voor de zonnebloem-sinterklaasactie. Hieraan werd naderhand zo goed gehoor gegeven dat een vijftal zieken of eenzamen kunnen worden verrast met een pakje. Er werd bijna veertig gulden bijeengebracht. De naaicursus, die in januari begint, kost 10 gulden, dames kunnen zich nog opgeven. Mevrouw Appels was gastspreekster, zij zette op zeer boeiende en duidelijke wijze haar standpunt ten opzichte van abortus en euthanasie uiteen. Zij durfde duidelijk voor haar katholieke levensovertuiging uit te komen. Verschillende moeders zouden willen dat de jeugd meer in aanraking kwam met mensen als mevrouw Appels. Zij zouden haar graag eens bij de Lieropse jeugd als spreekster zien, wat zij op verzoek van de jeugd ook graag zou doen. Mevrouw Appels doet veel aan sociaal werk en speciaal veel voor meisjes in moeilijkheden. De voorzitster werd gehuldigd vanwege haar 10-jarig voorzittersschap. Ze kreeg een smeedijzeren kandelaar aangeboden, die vervaardig werd door Ton van Schalen.

 

Carnavalsvereniging de Kaauw Voetjes

Het elfde van de elfde bal was goed geslaagd, de muziek werd verzorgd door The Postmenboys. De zaterdagmiddag voor de optocht is de volgende middag voor de jeugd, de kinderen wordt gevraagd verkleed te komen, want de nieuwe jeugdprins wordt dan op een speciale manier ingehaald. De werkgroep onderhandelt met enkele boerenkapellen om de optocht met wat meer muziek te verfraaien.

 

De Bosgalm

De Bosgalm organiseerde voor de eerste keer een oriëntatierit, die door 58 equipes werd gereden. De rit was zeer succesvol, en dit is voor de Bosgalm een reden om er een jaarlijkse terugkerende gebeurtenis van te maken.

 

Fanfare St. Willibrordus

De fanfare haalde na vele weken van intense voorbereiding op 3 november op het federatief muziekconcours een dikke eerste prijs. Tevens is de fanfare voornemens om in het voorjaar een fancy fair te organiseren, gecombineerd met een groots tuinfeest.

 

Mijmeringen

Wat is eerlijkheid.

Wat is eerlijk en wat is oneerlijk. Waar ligt de grens.

De grens bij gebruik of misbruik van de sociale verzekeringen.

Bij belasting betalen of ontduiken.

Bij de brand- en schadeverzekeringen.

Het is duidelijk dat de grens zich de laatste jaren meer en meer verschuift. Iets dat velen enkele jaren geleden nog als oneerlijk zagen, wordt nu als de gewoonste zaak beschouwd.

Het aantal mensen wat misbruik maakt van de ziektewet wordt steeds groter.

Als men bij brand meer terug krijgt van de verzekering dan de werkelijke schade, dan praat men daar met trots over.

 

Voetbalclub

De wedstrijd in Gemert verliep erg onplezierig, het is nu wachten op de schorsing van Piet Slegers, die tegen een Gemertspeler even zijn voetje niet in bedwang had. Dit kan voor Lierop verstrekkende gevolgen hebben, want de Lieropse spelersreserve is niet zo ruim bedeeld, dat men direct voor iedere plaats een gelijkwaardige vervanger heeft.

Mifano leed in Lierop een 1-0 nederlaag, maar de Mierlonaren waren niet erg onder de indruk van de Lieropse sterrenploeg en voorspelden hen nog vele nederlagen in de toekomst, hiermee bevestigden ze in feite hun eigen zwakte.

Ze kregen helaas gelijk. In Maarheeze werd met 2-0 verloren. Piet van Bommel moest bij zijn 3e val op het Maarheezeveld geblesseerd het veld verlaten.

Tegen Boskant werd het 1-1. Omdat de concurrenten ook punten verspeelden bleef Lierop nog steeds aan de leiding.

 

Gehoord…gezien….gelezen….

In de blokhut wordt hard gewerkt om deze rond Sinterklaas voor de peuterspeelzaal gereed te hebben.

De reconstructie van de Van Dongenstraat, Florastraat en Offermansstraat is gereed.

We hopen nog altijd dat er op de Somerenseweg nog een voetpad komt aan de kerkzijde, zodat de bejaarden dan praktisch niet meer hoeven over te steken. We zullen in deze ons vertrouwen maar stellen in het gemeentebestuur.

De regelmatige vernielingen in de telefooncel zijn betreurenswaardig.

 

Gemeentehoekje

Lierop, door de burgemeester de ‘tuin van Nederland’ genoemd, kreeg met wateroverlast te maken, nog voor het riool gereed was. Op deze manier weet men wel beter een goed riool en een harde weg te waarderen. De pogingen om nog meerdere straten in Lierop tegelijk van riool te voorzien zijn intussen met succes bekroond. De Kromvenweg en het  1e gedeelte en de Wertstraat zullen binnen afzienbare tijd op het riool worden aangesloten. Als alles klaar is zal de wens nog blijven om het riool verder naar Sluis XI te transporteren, want bij de ingang van de Renkant komt ons riool uit in een open sloot. De tegenstanders van SV Lierop maken regelmatig aanmerkingen op de stank die hier uit walmt.

 

Uitslag ballonnenwedstrijd

Bij gelegenheid van de plechtige onthulling van het monument ter nagedachtenis aan Frank Doucette op 21 september j.l. werden er 80 ballonnen losgelaten, daarvan zijn er 9 teruggekomen. 1. Prijs Antwan Raijmakers, Kerkenhuis 3, zijn ballon werd in Enschede gevonden.

 

Voortuinwedstrijd

Antoon Maas, Hersel 10 Lierop, won de eerste prijs in de hoofdklasse grote tuinen. J. van Rut Lijestraat 9 won de 7e prijs.

Thieu Raymakers, van Dongenstraat 9 won de  eerste prijs in de hoofdklasse kleine tuinen.

L. Cortooms, Van Dijkstraat 19 won de 10e prijs, en H. van Lieshout, Groenstraat 10 won de 11e prijs.

Bij de liefhebbersklasse grote tuinen won A. Maas Otterdijk 5 de 9e prijs, G. Hurkmans Hogeweg 18 de 17e prijs, M. Vlemmix Otterdijk 8 de 22e prijs, P. Sprengers, Groenstraat 10 de 23e prijs, J. Aben Kerkenhuis 6 de 24e prijs, en mevr. van Schalen Heesvenstrat 2 de 26e prijs.

Bij de liefhebbersklasse kleine tuinen won L. van Seggelen, Offermansstraat 11 de 3e prijs, H. van de Eikhof Fr. Doucettestraat 9 de 6e prijs, evenals J. van Eijk Fr. Doucettestraat 1 en A. Fortuin, Fr. Doucettestraat 7, C. van Rooij Fr. Doucettestraat 5 won de zevende prijs, evenals A. van de Zanden Lijestraat 27.

 


 

Wat stond er zoal te lezen in de Koepel van oktober 1963 

1e jaargang nummer 2

  

In deze koepel wordt nog niet vermeld uit welke personen de redactie bestaat.

 

Deze tweede koepel begint met een schrijven van de pastoor, hij vraagt aandacht voor het bidden van het rozenhoedje. ‘In de gezinnen waar dit gebed gezamenlijk gebeden wordt en de rozenkrans als een belijdenis aan de wand hangt, zal vrede en eensgezindheid en godsdienstzin heersen. Moge dit het geval zijn ook in de circa 300 gezinnen die onze parochie telt. Dit hoopt en wenst uw pastoor’.

In deze oktobermaand is er ook nog elke avond om 7 uur Lof met rozenhoedje.

Op 24 oktober is het wereld-missiedag, waarop we bidden en offeren voor de extra nood in de verschillende missiegebieden, en waar we in het bijzonder denken aan de Lieropse missionarissen.

Vanaf maandagavond 28 oktober tot en met 31 oktober elke avond biechtgelegenheid van half 7 tot half 8. Er wordt de parochianen vriendelijk maar dringend gevraagd om zich over deze 4 avonden te spreiden, omdat het anders op donderdagavond veel te druk wordt, ook voor de biechtvaders niet erg wenselijk.

 

Gedoopt:

- op 15 september, Marius H.J.P., zoon van J.H. van Seggelen en J.M. Berkers

- op 17 september, Wilhelmina T.F.M., dochter van W.M.A.A. Welten en G.Th.M. Sprengers

- op 18 september, Elisabeth L.J., dochter van M.W. Verberne en R.C. van Horik

- 1 oktober: Helena M.J.M., dochter van J.W. Maas en J. van de Mortel

- 11 oktober: Yvonne G.G., dochter van G.F. Aarts en J.G. van de Ven.

 

Gehuwd:

- op 21 september, G. Schoonewille en J.J. van de Ven, zij vertrokken naar Deurne

- op 5 oktober: W.A.J. Smits en M.P.H. Maas, zij vertrokken naar Someren-Eind

- op 15 oktober: P.J.G. Sijbers en M.A.P. Hofland, zij vertrokken naar Ospel.

 

Op 26 oktober viert Moeder Blankharda, overste van Huize ‘St. Henricus’, haar gouden professiefeest, dit feest zal slechts in intieme kring gevierd worden.

 

Schoolpraat

De ouders van de zesdeklassers en zesdeklasseressen zijn op school bijeengeweest voor een bespreking over het onderwerp: TESTEN.

Na de zesde klas is er voor de leerlingen een zeer gevarieerde keuze: huishoudschool, landbouwschool, U.L.O., H.B.S., vormingsschool voor detailhandel, V.G.L.O. enz.

Om een goede verantwoorde keuze te maken is behalve het schoolrapport, het oordeel van de onderwijzer, het toelatingsexamen een ‘goede ‘ test gewenst. Onder test kun je verstaan een schatting van de verstandelijke vermogens aan de hand van een zeer bijzonder soort examen. De kosten voor de ouders zullen ongeveer fl. 5,-- bedragen.

 

Op vrijdag 18 en vrijdag 25 oktober wordt het Lof verzorgd door de vijfde en zesde klas jongens en meisjes. Op woensdag 23 en woensdag 30 oktober door de derde en vierde klas jongens en meisjes. Stuurt u ze naar het Lof!

 

R.K. Sportvereniging Lierop

De sportvereniging vindt het verheugend te melden dat er steeds meer mensen op zondag langs de lijn staan, wat de jongens van het elftal stimuleert, en wat goed is voor de kas van de vereniging.

De voorzitter vraagt aan de jongens om dit te waarderen, op zondag tijdens de wedstrijd hun best te doen, sportief te blijven, maar ook om op donderdag naar de training te komen, want daar is voor ieder van hen nog veel te leren.

Langzaamaan verschijnen er enkele lichtmasten op het voetbalterrein. Er wordt aan de leden gevraagd om eens een zaterdag vrij te maken, zodat het een beetje vlugger gaat. Zo verlichten ze niet alleen het terrein, maar ook het bestuur.

 

 

Koepeliaantjes

Er zijn naar aanleiding van de aanleg van de  E.3-weg verschillende bewoners in ons landelijk plaatsje bijgekomen. We heten ze van harte welkom. Hopelijk kunnen zij ook genieten van de gemoedelijke, behulpzame sfeer van ons mooie Lierop.

 

Het oude bekende café van ‘Cas’ is gemoderniseerd en uitgebreid. Een fraaie verbetering en terwijl het zijn gezellige sfeer wist te behouden, is het van een ouderwets café tot een modern bedrijf uitgegroeid.

 


-

Wat stond er zoal te lezen in de Koepel van oktober 1969 

 

De redactie: mej. Ph. van Veen, P. Cortooms, W. Hurkmans, A. Kuijpers, Th. Maas

Secretariaat: mej. M. van Helden.

 

Geboren op 9 september 1969 Frans Jozef Hochstenbach, zoon van F. Hochstenbach-Kuijpers, Lijestraat 19.
Geboren op 13 september 1969, Oscar W van Triet, zoon van W. van Triet Verhoeven, De Wertstraat 7 Lierop.
Geboren op 20 september 1969, Patrick Th.R. zoon van P. Raijmakers-Berkers, Lijestraat 17.

 

Zr. van de Einden vertrekt op 31 oktober weer naar de missie van Brazilië, en dankt alle inwoners van Lierop, haar goede buren, die haar door hun royale giften weer in staat stellen het werk in de missie te blijven voortzetten. De bejaarden die met een collecte fl. 220,30 ophaalden, en de boerinnenbond die een loterij hielden en daarbij fl. 142,25 ophaalden voor de missie. De collecte die door de schoolkinderen op diverse bruiloften werd gehouden bracht een bedrag op van fl. 100,--. Ze neemt afscheid en hoopt iedereen over vijf jaar weer in goede gezondheid terug te zien.

 

In Schoolpraet oktober 1969, wordt vermeld dat de kinderen voor de herfstvakantie een tussenrapport krijgen met cijfers voor de voornaamste vakken. Ook krijgen de ouders nog voor de herfstvakantie de gelegenheid de leerkracht onder vier ogen te spreken over gedrag enz. van hun kind. Op dinsdag 14 oktober vierde de school de geboorte van een prins met beschuit met muisjes, met dank aan het oranjecomité. Er volgt nog een tip voor alle ouders. ’Het lijkt me verstandig, dat u eens nagaat, wat uw kinderen woensdagsnamiddags zo al uitspoken. We krijgen nogal klachten, over vernielingen en diefstal van vooral kastanjes. Ook zou ik graag weten hoeveel ouders hun kinderen elke morgen en  elke middag geld meegeven om snoep te kopen. Als ik de file bekijk voor sommige winkels, dan zijn het er tientallen. Of zouden ze op ’n andere manier aan geld komen?’

 

De K.A.V. vierde op 11 oktober j.l. hun 10-jarig bestaan. De K.A.V. begon 10 jaar geleden met 14 leden, en nu hebben ze 113 leden. Dat is  een behoorlijk resultaat. Er kunnen zich nog altijd leden opgeven. De eerstvolgende vergadering is op dinsdag 4 november in café Manders.

 

De K.V.O. hield haar eerste bijeenkomst en tevens moederdagviering op 6 oktober in zaal van der Vleuten. Zr. van de Einden sprak over haar werk in de missie, en haalde nog ruim fl. 140,-- op. Op 6 november was er een excursie naar Brabantia, er hadden zich ongeveer 50 leden opgegeven. In november wordt de contributie opgehaald die voor een heel jaar fl. 10,-- bedraagt, en fl. 5,-- voor een half jaar.

 

De Bosgalm brengt in de maand oktober 2 serenades. De eerste keer ter gelegenheid van het huwelijk van hun lid Ria van Eijk met de heer H. Janssen, de tweede serenade is voor hun bestuurslid mej. Ans van Seggelen met de heer Fr. Nooijen. Op zaterdag 25 oktober heeft er een uitwisselingsconcert plaats in Someren, waaraan alle koren uit de gemeente Someren zullen deelnemen. Voor het eerst wordt dit concert door een jury beoordeeld in verband met de nieuwe subsidieregeling.

 

De redactie vraagt aan de medewerkers van de koepel hun kopij wat eerder in te leveren, zodat er tijdig begonnen kan worden met het tikwerk, en de Koepel op tijd verschijnt.

 

Toon Cortooms schrijft weer een kritisch stuk in de koepel. Hij noemt zich de eeuwig kankerende jongeman van wie je kotsmisselijk zou worden. Gelukkig, zegt hij, weet de redactie in zijn artikeltjes de afbrekende kritiek zo te veranderen, dat het opbouwend wordt. Waarom toch altijd die kritiek op de pastoor, of op de mis, of op de censuur? Waarom schrijft hij niet over de mooie dingen die  er toch ook genoeg zijn in Lierop.

Bijvoorbeeld, de Hogeweg lijkt bij slecht weer meer op een vaart dan op een weg, de Lijestraat kent dezelfde situatie, de Van Dijkstraat is na jaren nog steeds een zandweg, de Offermansstraat lijkt meer op een landbouwweg dan op een straat midden in de bebouwde kom, de pastorie is een lomp en plomp vierkant gebouw, op de muur om de tuin van de pastoor prijken glasscherven, die dienen om eventuele liefhebbers van tamme kastanjes te verwonden, in de Van Dongenstraat staan nog steeds diverse krotten, de ruimte voor de kleuterschool is al even vies als die voor de pastorie etc. etc. etc….Waar zijn dan toch die mooie dingen…..Is het dan zo mooi dat we geen verenigingsgebouw meer hebben, dat de missen middeleeuws aandoen, dat de samenwerking en vriendschap in Lierop ver te zoeken zijn, dat er veel mensen uit Lierop moeten vertrekken omdat ze hier geen huis krijgen. Dat er geen bezielende christelijke leiders zijn, dat de jongeren niets te vertellen hebben, dat vooral de langharigen onder het mes moeten, dat daar flink over geroddeld wordt, dat de jongensblokhut een grote ravage geworden is, dat men niet ongeorganiseerd mag voetballen op het voetbalveld, dat men dat evenmin mag in de tuin bij het bejaardentehuis, dat dit wel kan in de buurt van Hersel, dat wel een beetje ver weg ligt, dat men daarom twee zanderige, vieze veldjes beschikbaar heeft gesteld in de Lijestraat.
Maar…..het kerkhof is toch…….de uitbreiding van Lierop met tien huizen……het aardgas, dat komt toch ook…en de Bosgalm dan, die haalt steeds weer eerste prijzen, dat zijn dus toch nog vier goede dingen, het dorpje is toch klein…… De schrijver wil graag over goede dingen schrijven als ze er maar waren, maar ze zijn er niet, en daarom moet hij wel negatief zijn, moet hij kankeren of hij nu wil of niet……

Reactie van de redactie op het ingezonden stuk van T.C.
De redactie heeft deze keer het artikel geplaatst zoals het is ingeleverd, maar heeft wel enkele aanmerkingen. Op vele door de inzender aangehaalde dingen, werd al regelmatig gewezen in de koepel en bij andere gelegenheden. De taak om verbeteringen te brengen in het vele wat er hier niet goed is, ligt op de eerste plaats bij burgemeester en wethouders,  bij de gemeenteraad, en bij het kerkbestuur, dus niet bij de pastoor alleen. De redactie vindt dat er niet overal ongeorganiseerd gevoetbald kan worden, de kloostertuin is te mooi om er zomaar zonder toezicht te voetballen. Hoezo vindt de schrijver de pastorie lomp en plomp?  Ook zijn er meer goede en actieve verenigingen dan De Bosgalm. Wat de scherven op de muur betreft, het kan best zijn, dat er die zijn, maar de redactie vindt dit zo’n bijkomstigheid in verhouding tot de dingen die ze zo geweldig belangrijker vinden. De redactie meent hiermee te volstaan en hoopt er in geslaagd te zijn een duidelijk commentaar al of niet naar de zin van inzender te hebben gegeven.

Gehoord ……gezien….gelezen…..
De burgemeesters van Someren en van Asten willen met hun wethouders tot meer samenwerking komen. Op Sluis X is een prachtige verlichting gekomen, de verlichting van de tunnel laat langer op zich wachten, maar op de begroting van 1969 is er al ’n deel hierop afgeschreven. In de kerk worden kaarsen aangestoken die niet betaald worden, er worden zelfs kaarsen stukgebroken, en we hopen dat ouders hun kinderen hierop aanspreken. Dat er ook al kinderen aan de kastanjes gaan bij de pastorie, en dat dit ook niet juist is, in het verleden is door maar liefst twee kapelaans gezegd: “Bij mij zou dit niet veelvuldig gebeuren”! Het lig aan de manier van optreden tegenover de kinderen…..

Er is een bijeenkomst op maandagavond 27 oktober om 8 uur in café van der Vleuten over de bouw van premiewoningen in Lierop.

 

Op zaterdag 25 oktober wordt er door de Rowans een tienerbal georganiseerd in zaal van Oosterhout. Er wordt meegewerkt door diskjockey Lazy-Bones (René van Gastel) en door Dr. Goofy’s lightshow. Er komt geen orkest omdat de meesten een discobal gezelliger vinden. Ook staat er in een hoek van de zaal een podium waar ieder die een liedje wil zingen of een gedicht wil voordragen en zomaar wat te vertellen heeft, terecht kan. Dit alles onder de naam ‘Jam Session Corner’. Vanaf half zes is iedereen tussen 14 en 18 jaar welkom.


 

Wat stond er zoals te lezen in de Koepel van september 1973, 

De Koepel bestaat 10 jaar en de redactie heeft gemeend in dit nummer extra aandacht te besteden aan de afgelopen jaren, ze wensen daarbij de lezers veel genoegen en hopen in de toekomst op hun steun en bijdrage te mogen rekenen.

 

Op initiatief van kapelaan Lips werd de kiem gelegd tot het uitgeven van een parochieblaadje, een dergelijk contactorgaan zou een nog meer hechtere band kunnen smeden voor een nog betere samenwerking binnen de gemeenschap Lierop.

In januari 1964 werd een werfactie voor het nemen van een abonnement gehouden, met als resultaat dat ruim 80% van de bevolking een abonnement nam. Kapelaan Lips en nadien kapelaan Stultiens hebben er veel aan gedaan om het blad elke maand te doen verschijnen.

 

Kapelaan Lips verteld zijn verhaal over het ontstaan van de Koepel. Hij vindt het wel jammer dat er zo weinig verenigingen publiceren. Alle vermeldenswaardige dorpsgebeurtenissen werden gespuid in de Koepel. Je kon er ook malse kritiek in vinden, die het blad niet altijd goed deed. Je kwam er nieuws tegen uit het heden en uit het verleden, brieven uit verre landen van Lieropse missionarissen.

 

De Willibrordushorde schrijft over hun kamp. Het thema was: circus Rolderdebolderdebol.

Hier hadden ze een hele dag een spel over. Hoogtepunt was de voorstelling door de jongens met de leidsters en kokkies als publiek Verder was er nog een spel over het wassenbeeldenmuseum van madame Tussaud, een trektocht door Europa, een dierenspel, een speurtocht en een gezellige middag in de bossen, waar het onderwerp gehandicapte kinderen ter sprake kwam en waar toen spontaan een open gesprek hierover ontstond. Het verraste de leiding dat de jongens hier zo geïnteresseerd in waren en dat er zoveel reacties loskwamen.

Er was een feestje voor ‘Haiti’ van Mill, die voor het 5e jaar meeging als kokkie, de andere kokkies, ‘Rikkie’ van de Boomen en ‘Ikkie’ Joosten werden ook bedankt.

Tijdens het weekend werden de welpen Wim van de Heuvel, Hans van Brussel,  Peter van Stiphout,  Henri Leenen en Jan Sprengers geïnstalleerd.

Na de installatie werd er nog een oriëntatietocht gehouden. De zondagmorgen werd georganiseerd door de welpen die afscheid namen. Inmiddels hebben zich al weer 4 nieuwe leden aangemeld, alle jongens vanaf 7 jaar kunnen zich opgeven voor de welpen.

 

De fanfare heeft tijdens haar jaarlijkse donateuractie weer de verschillende uithoeken van Lierop bezocht met muziek en met de commissarissen.

Op 16 augustus bracht de fanfare een serenade bij hun gewaardeerde lid Albert Hendrikx die op die dag in het huwelijk trad.

 

Schoenenhandel Piet Verberne biedt de K.A.V. een avond aan over de nieuwe herfst- en winterschoenen. De dames van de K.V.O. mogen na de pauze de winterschoenen showen.

Voor de pauze een demonstratieavond met gesproken woord en dia’s door een voetdeskundige over de begeleiding van de kindervoet.

 

De gemeente timmerde de laatste dagen weer op de weg, want het werd weer Lierop kermis en weer moest die kermis midden op de weg geplaatst worden. Wanneer de Lieropse raadsleden in de Raad zeggen dat men naar een andere oplossing moet omzien, dan knikt men instemmend, maar men doet verder niets.

De gymzaal is klaar op de vloer na. Het was de bedoeling dat er een houten vloer inkwam van de fa. Bruynzeel, maar op de dag van aflevering lieten de heren weten dat ze geen hout meer hadden omdat de houtprijzen de laatste maanden met 30% gestegen waren. De heren hoopten dat de gemeente Someren zou zeggen dat het niet meer zou hoeven, maar de vloer moet er in komen, ook al duurt het dan een maand langen voordat de gymzaal open kan.

 

Fr. Meulendijks en W. Deenen, schrijven een stukje in het gemeentehoekje. Ze melden dat ze al jaren geabonneerd zijn op de Koepel, en ze vinden dat ze dat als raadslid min of meer verplicht zijn, zo verzamel je immers een zo breed mogelijke informatie over het wel en wee van de hele gemeente.

Ze zijn vol bewondering over Lierop waar zoveel activiteiten zijn, een voetbalclub die zich in hogere sferen beweegt, motoren ronken, ruiters rijden, een jongerensoos die ver over de grenzen aan hun medemens denkt, kortom een Lierop dat swingt en zing, al doen ze dit laatste kennelijk niet altijd samen. Hun meeste interesse gaat uit naar het ‘Gemeentehoekje’, ondertekend door W.H., die volgens hun zeer goed geïnformeerd is, waarop zij wel eens jaloers zijn.Toch is er in de zomer iets in zijn verslag geslopen, wat hun doet twijfelen aan zijn informatiebron. Er zouden n.l. enkele raadsleden niet economisch denken, en dat zijn bovengenoemde personen bedoeld.

Dit kon alleen gebeuren als een collega uit het noorden van de gemeente(…) geen zuiver verslag heeft gedaan.  Ze verdenken W.H. ervan dat hij economisch denken met gemeentelijk denken verwart, en adviseren hem dan ook zich nog eens over de Lieropse grenzen te oriënteren, het zal zijn gezichtsveld breder maken, zodat hij ook in de komkommertijd goede en ware artikelen kan schrijven. Bovengenoemde heren willen hem daar graag bij helpen.

 

Op 2 september voetbalde het eerste tegen naaste buur N.W.C., waarvan ze verwachtten dat deze buur hen een hand zou toesteken, om het eerste in de vierde klasse te houden, maar dat viel allemaal heel erg mee. N.W.C. nam een voorsprong doordat een mislukte kopbal van richting veranderd werd en onbereikbaar was voor keeper Henk Peeters. In de tweede helft bracht de mee opgerukte Jan Hendrikx de balans weer in evenwicht, 1-1, Cor Welten gaf een voorzet en Peter de Groot joeg de bal in het net, 1-2.

 

In deze Koepel staat een puzzel voor kinderen beneden 14 jaar, voor de goede inzendingen wordt een prijs van vijf gulden beschikbaar gesteld.

Voor de volwassenen is er ook een puzzel, hier is de hoofdprijs tien gulden.

 


 

Wat stond er zoal te lezen in de Koepel van juni 1977…….

 

De redactie:    

P. Cortooms, A. Fortuin, J. Hendrikx, H.v.d. Hurk, W. Hurkmans, A. Kuipers, Th. Maas, W. Steenbakkers en A. Thijs.

 

Getrouwd

Op 27 mei trouwde Frans van de Velden uit Lierop met Joke Slaats uit Helmond.

Op 3 juni trouwde Harrie Cortooms uit Lierop met Henriette Geraerts uit Someren.

 

Deze Koepel begint met het gedicht ‘Vergeet de mooie dagen niet’ van Phil Bosmans.

 

Tennisvereniging ‘De Ren’

Hield een ballonnenwedstrijd waarvan de uitslag was:

1.        Annemiek Coolen ( Duitsland)

2.       Femke Hendrikx (Rips)

3.       Robert van Triet (door iemand uit Utrecht gevonden in de Klotterpeel tussen Milheeze en Rips).

 

Er komt nog een tweede trainingscyclus van 5 lessen voor senioren. De kosten bedragen fl. 2,50 per uur.

 

Biljarttoernooi om de ‘Club van 50 wisselbeker

Er zijn nog een paar mensen die veel te weinig gespeeld hebben. Er wordt direct na de vakantie voor gezorgd, dat er extra veel partijen voor deze mensen worden opgesteld, zodat ze binnen 3 weken bij zijn. Werken ze dan niet mee dan worden ze geschorst en kunnen ook het volgend jaar niet meer meedoen.

 

Ziveren priesterfeest

Op woensdag 13 juli viert dorpsgenoot Jan van der Hulst van Sluis 9 zijn 25-jarig priesterjubileum. Sinds eind 1974 is Jan van der Hulst rector in het St. Josefziekenhuis te Venlo.

 

Gehoord….gezien….gelezen…….

dat: de bestrijding van de rupsen op 31 augustus 1976 een groot succes is geweest

dat: het verschil tussen Someren en de omliggende gemeenten duidelijk te merken is

dat: de omliggende gemeenten hieraan een voorbeeld kunnen nemen.

 

K.A.V.

De heren Thijs, Claassen, Meeuws en Donkers zetten voor de dames van de K.A.V. een fietsoriëntatietocht door Lierop uit, en er deden 47 dames aan mee.

 

Verloren

De heer Wim Janssen, Winkelstraat 6 te Lierop is ongeveer drie weken geleden zijn wandelstok kwijtgeraakt tussen de Winkelstraat en de Lijestraat. Hij heeft zelf de stok in Lourdes gehaald en hij is er nogal aan gehecht. Wil degene die de wandelstok gevonden heeft even contact met Wim Janssen opnemen.

 

Bejaardenbond Lierop

In april vierden drie echtparen hun veertigjarig huwelijksfeest en in mei vierden drie echtparen hun vijftigjarig huwelijksfeest. Het bestuur was op al de recepties aanwezig, en het bejaarden zangkoor o.l.v. Frans van Eijk zong een tweestemmig jubileumlied voor de feestvierende echtparen.

Op 7 juni werd in zaal Van Oosterhout een geslaagde feestmiddag georganiseerd die geopend werd door voorzitter Rijkers. Aansluitend een rijk voorziene koffietafel. De feestavond die daarna volgde werd geheel verzorgd door dames van de N.K.V. ontspanningsclub Lierop o.l.v. mevr. Van der Schouw.

 

Fanfare St. Willibrordus

Zaterdag 14 mei vierde de fam. M. van de Eijnden-van Brussel hun zilveren huwelijksfeest. Er werd een serenade gebracht en voorzitter M. van Kessel sprak een dankwoord voor alles wat de zilveren bruidegom in de loop der jaren voor de vereniging heeft gedaan.

 

Tocht door het Midden-Limburgseland

Theo Maas en Wim Steenbakkers hebben in deze Koepel weer een tocht uitgezet, zodat mensen die in de vakantie niet weten wat te doen, deze tocht kunnen gaan rijden. Er worden ook nog enkele vragen in gesteld, en de antwoorden kunnen ingeleverd worden bij A. Fortuin, er worden zelfs nog een paar prijsjes verloot onder de goede inzenders.

 

Jeugdvakantiewerk

M. Megens en A. van Asten presenteren het nieuwe programma van het jeugdvakantiewerk.

29 Juni is er een natuurtocht, op 1 juli een speurtocht, op 4 juli een olympische dag, op 5 juli gaan ze vliegers maken, op 6 juli het poppenbureau, op 8 juli vliegers oplaten, op 11, 12, 13 en 14 juli fietsen ( inschrijven bij Rien van Horik, en het kost fl. 1,-- p.p.), 12 juli knutseldag, 14 juli poppenkast, 19 juli handballen, 22 juli straattekenen,  26 juli handenarbeid, 29 juli voetballen, 4 augustus ponyrijden.

Als er mensen mee willen helpen, dan kunnen ze zich opgeven bij M. Megens of bij A. van Asten.

 

De Bosgalm

Zaterdag 4 juni was de jaarlijkse feestavond die werd opgeluisterd met de vrolijke muziek van ‘De Jantjes’ uit Liessel. Hans Hendrikx werd gehuldigd vanwege zijn 12,5 jaar trouw lidmaatschap.

 

K.P.J.

Op Hemelvaartsdag 19 mei was het jaarlijkse K.P.J.-handbaltoernooi in Stiphout. Het eerste team van de jongens werd 3e in het B-klassement en het tweede team werd 2e in het C-klassement.

Els Verberne en Gera de Vries deden mee aan de diploma- en atletieksportdag die op 22 mei werd gehouden in Gemert.

Op tweede Pinksterdag speelde het derde team van de jongens een vriendschappelijke wedstrijd tegen het derde team van de meisjes uit Mierlo, de spelers van het derde dachten aan een gemakkelijke overwinning, maar de meisjes uit Mierlo wonnen met 6-4.

 

Belangengroep

Op de agenda van de vergadering van de Belangengroep staat o.a. het agendapunt ‘kleine kernen problematiek voor Lierop’. Er is een zeer strak woningbouwbeleid, er is praktisch geen bouwgrond en er mag niet veel gebouwd worden.  Mensen worden uitgenodigd om mee te komen praten, als het jezelf niet raakt, dan toch zeker je kinderen, die misschien Lierop uitmoeten omdat er niet gebouwd kan worden.

 

   


--

Wat stond er zoal te lezen in de koepel van mei 1965 

 

De kapelaan opent deze Koepel met een schrijven over de Meimaand- Mariamaand.

 

Gedoopt zijn: op 15 maart 1965 Heinz Joseph, zoon van  der Schouw en J.H.M.E. van Goor, Laan ten Boomen 1.

15 Maart 1965 Catharina Johanna Maria, dochter van W.H. van de Wijnboom en W.F. van de Eerenbeemt, Otterdijk 3.

25 Maart 1965 Martina Henrica Jozef  Maria, dochter van A. Th.M. van Lierop en P.M. Fransen, Hersel 3. 29 April 1965 Maria Josina Paulina, dochter van J.C.M. Maas en M.P.J. Raijmakers, Vaarsehoefweg 34. 4 Mei 1965 Johannes Everardus Clemens Henricus, zoon van J.E.C. Derksen en J. Berkers, Stipdonk 3. 6 Mei 1965, Cecilia Marina Wilhelmina, dochter van W.M.A.A. Welten en G.Th.M. Sprengers, Laan ten Boomen 5.

 

Op 15 mei trouwden Carolus Marinus Meeuws, Someren en Adriana Maria Berkers, Lierop.

 

De Processie naar Ommel vertrekt op zaterdag 22 mei om kwart voor drie  ’s middags bij de kerk in Lierop, de plechtige hoogmis met preek begint om 4 uur, daarna een kort lof en de kruisweg. Er wordt gehoopt dat veel mensen gaan deelnemen om samen in Ommel voor de persoonlijke intenties te bidden

 

Piet Neervens, pater van de priesters van het Heilig Hart, droeg op eerste Paasdag zijn eerste plechtige mis op, hij werd geassisteerd door de pastoor. Hij hield een mooie en inhoudsvolle feestpredikatie waar zeer goed naar geluisterd werd. De samenwerking tussen vrouwelijk en mannelijk zangkoor was buitengewoon voortreffelijk, men kon bijna spreken van een gemengd koor, die onder leiding stond van Piet en Frans van Eijk.De neomist werd van zijn ouderlijke woning afgehaald, en ook weer teruggebracht, het was een heel feestelijke stoet, een vertegenwoordiger van de buurt, meester Hertsig, bood het cadeau van de buurt aan wat een schrijfmachine was, van de parochie kreeg Piet een polshorloge met inscriptie en enige waardevolle boeken. Van de voorzitter van de bejaardenbond, Marinus Sprengers, kreeg de neomist een envelop met inhoud.

 

Meester Hertsig, onderwijzer aan de basisschool, is per 1 november benoemd als hoofd van de lagere school te Helden, Limburg.  Dit is een geweldige promotie, wij zien hem niet graag vertrekken maar zijn toch wel erg blij voor hem.

 

De kapelaan schrijft dat de avondmis op zondagavond goed bezocht wordt, en dat deze avondmis bijzonder zal bijdragen voor het geestelijk welzijn van de parochie.

Ook gaat het meeluisteren en meebidden ’s zondags in de H. Mis veel beter en kunnen we blij zijn dat zoveel mensen de communie ontvangen, jammer dat er enkele mensen de communie niet weten te waarderen. De kapelaan vindt,  dat wanneer je veel van Onze Lieve Heer houdt, je naar de communiebank moet komen.

 

In schoolpraet het bericht dat ongeveer 40 kinderen hun eerste communie doen, en 40 kinderen hun doopbeloften afleggen. Als in de kerk de gebedjes gezegd zijn en de kleedjes gekeurd zijn, schijnen de ouders, om van de andere parochianen maar niet te spreken, er schoon genoeg van te hebben. 's Middags bij de hernieuwing van de doopbeloften is de interesse uiterst gering. In 1964 waren er behalve de communicanten nog 70 mensen in de kerk, de jaren ervoor waren er nog geen 20 mensen in de kerk. In veel parochies doen de kinderen de eerste communie in de tweede klas, maar zolang de Lieropse kindertjes nog zo verstandig zijn, wordt de eerste communie bij ons nog in de eerste klas gedaan. Vele volwassenen die geacht worden tot de jaren van verstand te zijn gekomen, gaan niet zo eerbiedig met de communie om als kleine kinderen. Tot slot van rekening is Paus Pius X, die de eerste communie heeft gepland, op 7-jarige leeftijd heilig verklaard. Het schoolzwemmen is ook een succes, we hebben nog steeds slecht weer gehad, maar dat wordt nu beter. Er komen nu bij de leerlingen frappante verschillen aan het licht, de voeten zien er dikwijls beter uit dan de handen.

 

Piet Neervens bedankt allen die met hem en zijn familie hebben meegeleefd in de dagen van zijn prieterwijding en bij de eerste heilige mis in de parochie.

 

De Boerinnenbond houdt haar moederdagviering op maandag 31 mei. Dan is tevens de uitslag van de schortjeswedstrijd die dan tentoongesteld worden. Het avondprogramma wordt verzorgd door een lezing van kapelaan Lips, en gezellig omlijst door de schoolkinderen van juffrouw van Helden.

De kringbedevaart naar Ommel wordt gehouden op woensdagavond 19 mei, voor de gehuwde leden.

 

De fanfare  hield haar muzikale wandeling door de Lieropse straten op de eerste zondag van mei.

 

Onder mijmeringen een verslag van het priesterfeest van Piet Neervens. De eenheid die we op die dag voelden, we waren allemaal blije mensen en God was blij omdat we blij waren. Nu een maand verder zijn we nog blije mensen, de natuur is op z’n mooist, de koeien grazen in het malse gras en de koekoek vertelt ons dat het lente is.

 

Op woensdag 19 mei en op woensdag 26 mei kunnen ouders hun kleuters opgeven voor de school, schooljaar 1965 – 1966.  De kleuters moeten voor 1 oktober 4 jaar zijn.


 

Donderdag 18 april 2002 

Wim Welten: de koster van de Koepelkerk trekt de deur definitief dicht.

 

Wat is een koster?

Citaat: De koster is een zeer belangrijk figuur in en rond het kerkgebouw. Zonder hem/haar loopt alles in het honderd. Hij/zij zorgt voor alle praktische zaken rondom een liturgische viering.

 

Het begin

Toen Wim trouwde met Francien verhuisde hij van Asten naar Lierop. Wim was drukker van beroep en daarnaast nam hij de winkel in huishoudelijke artikelen van zijn schoonouders over. In 1962 gaf Toon Hofland na 20 jaar kosterschap te kennen dat hij wilde stoppen. Wim trok de stoute schoenen aan en informeerde bij pastoor Renders naar de voorwaarden. De pastoor stuurde Wim door naar Wim Hurkmans. Na een rozenhoedje wilde het gesprek niet echt vlotten, dus gaf Wim zichzelf niet veel kans. Maar na 2 dagen was Wim aangenomen als de nieuwe koster van de Koepelkerk.

 

De pastoors

Wim heeft onder 10 pastoors gediend. De eerste pastoor was geen gemakkelijke. Dat was pastoor Renders. Na 1 week moest Martien Kusters al bemiddelend optreden, anders was Wim gestopt. Maar daarna ging het goed. 7 jaar lang waren pastoor Renders en Wim een goed koppel. De geschiedenis van de Koepelkerk heeft Wim geleerd van pastoor Renders. Daarna kwam pastoor van Asten. Die kwam in een lege pastorie. Wim heeft toen nog snel wat lampjes in de pastorie gehangen, anders had de nieuwe pastoor in het donker gezeten. Pastoor van Asten heeft later ook nog regelmatig ingevallen. In de tijd van deze pastoors waren er nog geen meisjes misdienaar. Dat werd anders onder pastoor Keunen. Pastoor Keunen was godsdienstleraar op de huishoudschool, en toen kwamen de meisjes dus aan bod als misdienaar. Met deze pastoor heeft Wim 16 jaar als koster gewerkt. Pastoor Keunen had een brede belangstelling. De tuin en zijn duiven waren zijn grote hobby’s. Wim moest vaak onder de mis op de duiven letten, want dat kon de pastoor dan zelf niet. In deze periode werden de verschillende werkgroepen opgericht en kwamen het Parochieel Koor en A Capella tot volle glorie. Naast Lierop heeft Pastoor Keunen ook Ommel bediend. Begin 1995 werd pater van Dalen zijn opvolger. Na diens dood eind 1998 werd pastoor Sanders de administrator van onze parochie, daarbij geassisteerd door pastoor Smit en pastoor van Wetten van het samenwerkingsverband met Ommel en Vlierden. Tenslotte heeft Wim nog anderhalf jaar gewerkt onder pastoor Zwirs. In al die jaren zijn er ook andere priesters geweest die assistentie verleenden.

 

De rondleidingen

Wim is gestart met de rondleidingen in de kerk. De kerk kwam op de monumentenlijst, maar kreeg nog geen subsidie. Door rondleidingen te geven werd de kerk een openbare gelegenheid en kwam er wel subsidie. Op verzoek van De Kempel in Helmond zijn de rondleidingen destijds begonnen. In het begin hield Wim niet zo van het kerkgebouw.

Maar dat veranderde snel, toen hij er meer van ging weten. Reisbureaus, VVV, busondernemingen, iedereen wist Wim te vinden. Zo had hij eens 6 bussen tegelijk, ongeveer 300 bezoekers: "Ik was toen wel even zenuwachtig. Maar ik greep de microfoon, en kreeg na afloop zelfs applaus. Ik was in die tijd de enige die de rondleidingen gaf. Zelfs de kerkrestaurateurs wisten mij te vinden. Ik wist ondertussen zoveel van de kerk dat ze mij overal mee naar toe namen in de kerk. Zo kwam ik langs de buitenkant van het gebouw via steigers eens uit bij de kerkklokken. Toen durfde ik niet meer naar beneden. De restaurateur zei doodleuk dat hij wél naar beneden ging, en dat ik maar moest zien hoe ik beneden zou komen. Nou daar heb ik lang gezeten hoor."

Een van de leukste dingen vond Wim de rondleidingen die hij voor basisscholen verzorgde. Een rondleiding duurde wel eens anderhalf uur, maar de kinderen werden nooit lastig. "Ik liet bijvoorbeeld zien hoe je de communie op de tong gaf, en liet het biechten zien. De onderwijzers stonden versteld dat ik de kinderen zo bezig kon houden.

De volwassenen praten vaak over de kapitalen aan geld van de kerk, maar de kinderen vonden alles leuk."

 

Het werk

Het werk van een koster bestaat onder meer uit het zorgen dat alles goed loopt tijdens de kerkdiensten. De lichten moeten aan, er moeten voldoende kaarsen zijn, de microfoons moeten werken. Zeker tijdens begrafenissen mag er niets mis gaan. "Eens kwam er een begrafenisondernemer bij mij met de auto met daarin de overledene. Deze man vroeg me waarom de kerk niet open was, want het was bijna tijd voor de begrafenismis. Ik verschoot, want ik dacht dit vergeten te zijn. Later bleek de begrafenisondernemer in Mierlo te moeten zijn!"

 

De verbouwingen

In de loop der jaren heeft Wim een enorme kennis van het kerkgebouw opgedaan, van riolering tot metselwerk. Er zijn geen geheimen meer voor hem. Al die jaren heeft Wim geprobeerd om de Kerk zoveel mogelijk in originele staat te houden. Onder pastoor Renders waren er plannen om de kerk opnieuw in te richten. Dat was in de voorafgaande jaren op veel plaatsen gebeurd. Al die wilde plannen zijn gelukkig niet doorgegaan. Alleen de kerkbanken zijn aangepast en later is het huidige altaar gemaakt. Maar in grote lijnen is het originele interieur behouden gebleven. Wim heeft ook moeten vechten omdat er ooit iemand de kerk andere kleuren wilde geven. Tijdens een van de verbouwingen kwam een metselaar bij Wim. Hij zei: "Ik heb nog wat stenen over en een kozijntje, zal ik daarvan een toilet in de kerk bouwen?" Nou dat vond Wim een goed idee, want iedereen moest tot die tijd naar de kroeg of buiten tegen een boom. Maar de betreffende persoon had er niet op gerekend dat de muren van de kerk zo dik waren, dat hij een dag nodig had alleen al om de afvoer door de buitenmuur te krijgen. Zodoende werd het een kostbaar toilet. Maar zo is de kerk dus wel aan een toilet gekomen.

 

Enkele cijfers

Toen Wim koster werd, waren er op zondag 4 missen, en sommige mensen gingen 3 keer achter elkaar, ook al vroor het 15 graden. Alle missen zaten vol met 340 personen. Er kwamen ’s zondags dus zeker wel 1000 mensen naar de kerk. In de tijd van pastoor Keunen was er nog een dagelijkse mis die door 60 personen bezocht werd. Wim heeft in totaal 9 hulpkosters gehad. 425 mensen werden door Wim begraven waarvan 25 uit zijn eigen straat. In de beginperiode had Wim per jaar 3000 personen die een rondleiding bezochten.

 

Het slot

"Francien heeft me wel eens gevraagd met wie ik nu eigenlijk getrouwd was, met de kerk of met haar." Na zaterdag 27 april 2002 heeft Wim alle tijd om aandacht te besteden aan Francien, de kinderen en de kleinkinderen. Op die dag namelijk beëindigt Wim zijn werkzaamheden in en rond de koepelkerk en nemen wij als parochiegemeenschap afscheid van Wim als koster. Om 18.30 is er een feestelijke eucharistieviering, waarna iedereen Wim kan bedanken tijdens de afscheidsreceptie in de kerk. Het kerkbestuur nodigt iedereen van harte uit aanwezig te zijn bij dit afscheid.


 

Wat stond er zoal te lezen in de Koepel van april 1971

 

De redactie: mej. Ph. van Veen, P. Cortooms, W. Hurkmans, A. Kuijpers en Th. Maas.

Secretariaat: mej. M. van Helden

Geboren: op 23 maart, Mary, zoon van A. Maas en H. de Groot.

Getrouwd: op 25 maart, Peter van de Schouw Lierop en Josina Verstappen, Helmond; op 2 april, Jan Klaassen Someren, en Tonia Slegers Lierop.

 

- De vastenactie is dit jaar volledig geslaagd. De totale opbrengst bedroeg fl. 2.817,78, zelfs meer dan het jaar ervoor. Degenen die verhinderd waren hun bijdrage in het vastenoffer te leveren, worden er op gewezen dat ze rechtstreeks hun giften kunnen storten op een vermeld rekeningnummer.

- W.H. heeft namens het kerkbestuur weinig vrolijks te melden. De grote klok is gerepareerd, maar de firma Eijsbouts heeft een telfout gemaakt, zodat de rekening nog fl. 1000,-- hoger uitvalt. Voor de verlichting van de openbare tijdsaanduiding, is na een onderzoek door een vakman van Eijsbouts, ook een flink bedrag nodig, misschien dat het gemeentebestuur de helpende hand biedt, maar die kans is klein. De collecte in de kerk loopt ook behoorlijk terug, en met de Ommel-maand voor de deur baart ook dit ernstige zorgen. Ook is erg onduidelijk waarom ouders hun kinderen wel een dubbeltje geven voor het plaatsengeld, maar niets voor de Bisschop, en het zou goed zijn als de ouders deze zaak eens controleerden, want ‘u weet, het kleine kan erger worden en zelfs de allergrootsten zijn klein begonnen’.

- De fanfare hield haar jaarvergadering op 22 maart j.l. M. Driessen ging na 15 ‘dienstjaren’ uit het bestuur, zijn plaats werd ingenomen door P. Hendrikx. Op 3 april werd de jaarlijkse feestavond gehouden en werden Alb. van Lieshout en M. van Lierop gehuldigd vanwege hun 25 jarig lidmaatschap. Mej. Hendrikx kreeg een dag tevoren een pauselijke onderscheiding, en kreeg daarom ook een hartelijk applaus.

- De Willibrordushorde deelt mede dat de baldadigheid van de Lieropse jeugd in en om de blokhut veel minder is geworden. Momenteel heeft de horde 34 leden. Op 3 april werden de volgende jongens geïnstalleerd: Paul van Gastel, Gerard van Bussel, Peter van de Waarsenburg en Leo Koenders, de geïnstalleerde welpen wordt een ‘goede jacht’ gewenst.

- Het Oranjecomité organiseert op Koninginnedag Volksspelen. De spelletjes worden ’s morgens gespeeld, zodat ouders ’s middags nog iets kunnen ondernemen met hun kinderen.

- De B2 junioren van de sportvereniging Lierop, klommen van de voorlaatste plaats naar de 5e. P1 is tot op 1 punt van de leider Someren P3 genaderd. P2 dat in dezelfde klasse is ingedeeld als P1 heeft nog geen punten gehaald. B1 gaat nog steeds ongeslagen aan de leiding. A1 viel wat terug, maar wanneer de laatste wedstrijden nog worden gewonnen, klimmen zij nog enkele plaatsen op de ranglijst.

- Op dinsdag 6 april hield de K.A.V. een avond, die verzorgd werd door de heren van de K.R.O., Jammer genoeg was de opkomst beneden peil, maar het was heel leuk en interessant wat de heren vertelden en lieten zien.

- Op woensdag 24 maart hield de K.V.O. haar bijeenkomst, die vanwege de jaarlijkse bid- en boetedag begon met een H. Mis. Deze avond sprak zuster Benedicta (Bella Berkers) over het werk van de zusters Augustinessen van St. Monica, waar ze zelf al 18 jaar in het klooster is. De zusters geven onderdak aan vrouwen en meisjes van alle gezindten en proberen deze mensen weer wat levensblijheid en moed bij te brengen. Ook is er voor de ongehuwde moeder in ‘Meisjesstad’ plaats om te proberen een nieuw leven te beginnen.

- De voetbalclub, Lierop 1, behaalde tegen Ondo een 2-0 overwinning, door een geluksdoelpunt van A. Hendrikx, en een echte treffer van de ‘middelstormer’ Peter van de Zanden.

Onder gehoord…gezien…gelezen…..

-dat de bouw van het Wit- Gele Kruisgebouw al zover gevorderd is dat we al kunnen zien wat het word

-dat men in de Groenstraat momenteel druk bezig is met het leggen van het riool

-dat men gaat onderzoeken of het mogelijk is nog meerdere buurten van aardgas te voorzien

-dat de verwachte afname hierbij een grote rol speelt

-dat de gemeenteraad io excursie is geweest naar o.a. de Beekse Bergen en de C.C.B. in Eindhoven

-dat de voetbalwedstrijd P.S.V. – Real Madrid een onderdeel van het programma was.

- In de laatste vergadering van de Koepel werd besloten, door middel van een speciale rubriek de Lieropse mensen volledig op de hoogte te brengen wat er zoal gebeurt in onze parochie door of vanwege de gemeente Someren, deze rubriek heet dan ook voortaan GEMEENTEHOEKJE.

De laatste maanden is er volop door het gemeentebestuur aan Lierop gewerkt. Er wordt hard gewerkt om de beruchte stinksloot in de Lijestraat te rioleren. Voor velen is het niet duidelijk dat men daarvoor een kostbaar zwaar riool door heel de Groenstraat moet leggen. In de toekomst gaat men heel de Lieropse riolering langs de Groenstraat leiden, waar dan aan de Somerenseweg voorlopig wordt aangesloten op het bestaande riool dat via de Schuttersstraat bij het voetbalveld in een open sloot uitkomt en voorlopig in de Meervense loop loost. Op den duur wordt dit voor de bewoners langs deze open sloot en voor het Waterschap een onhoudbare toestand, daarom treft men nu reeds maatregelen om dit riool in de toekomst door middel van een persriool langs de Somerenseweg naar de zuiveringsinstallatie op Sluis XI te transporteren.

 


 

Wat stond er zoal te lezen in de koepel van maart 1976

 

De redactie: P. Cortooms, A. Fortuin, J. Hendrikx, H. v.d. Hurk, W. Hurkmans, A. Kuijpers, Th. Maas, P. van Schalen, P. van Vlokhoven

 

Geboren: op 9 maart Esther, dochter van Jan Smits en Annie Nielen.

Getrouwd: op 5 maart Antonius van Lieshout Lierop, en Helena van Geffen, Someren.

 

- De K.A.V. organiseerde op 21 februari een carnavalsbal, waarbij de muzikale noot verzorgd werd door Hans van Seggelen. Het was erg gezellig en zeker voor herhaling vatbaar.

- De K.P.J. feliciteert de redactieleden van de Koepel, waarvan sommigen al 12 ½ jaar hun bijdrage hebben geleverd. De dames van het eerste dames zevenhandbalteam, onder leiding van Leo Kusters, werden op zondag 22 febr. j.l. kampioen. Het kampioensteam bestond uit de dames Willeke Renders, Annette van Asten, Annie Renders, Nettie van Heugten, Carin Hurkmans, Franka Roefs, Sjaan Coolen, Riekie van de Wijnboom, Francien Berkers, en Carola van de Boogaard. Op dinsdag 16 maart gingen ruim 30 leden van de K.P.J. naar Eindhoven, voor een optreden van André van Duin, en het was er weer lachen, gieren en brullen geblazen….

- De Bosgalm feliciteert in haar maandelijkse bijdrage de Koepel met haar 12 ½ jarig jubileum, en zegt het fijn te vinden dat er in Lierop zo’n voortreffelijk communicatiemiddel is om het wel en wee van de verenigingen naar buiten toe over te dragen. Op zaterdag 10 april houdt de Bosgalm haar jubileumconcert vanwege het 30-jarig bestaan, en op 30 april is het weer traditie om met het Bosgalm elftal te voetballen tegen het A Capella elftal.

- Bernardus schrijft over de afgelopen carnaval. Het hoogtepunt was de uitstekende georganiseerde kinderoptocht, maar Bernardus hoorde ook negatieve geluiden. Vorig jaar eindigde de Van Dijkstraat- Frank Doucettestraat achterin het klassement, dit jaar vielen ze zelfs buiten de prijzen en Bernardus vindt dat de kritiek die deze buurt heeft op deze klassering, niet helemaal onterecht is. De Kaauw Voetjes is een jeugdcarnavalsvereniging, die ieder jaar een kinderoptocht organiseert. Iedere buurt heeft de opdracht en het recht aan deze kinderoptocht medewerking te verlenen. Met de VDF mensen is Bernardus van mening dat dit inhoudt dat de ideeën en de uitvoering van de wagens en groepen in eerste instantie afgestemd moeten zijn op de leefwereld van het kind. De buurt VDF houdt hier nogal strikt rekening mee, andere buurten helemaal niet, die komen met politieke of algemeen landelijke onderwerpen, die in feite niet voldoen aan de gestelde opdracht om een bijdrage te leveren aan een kinderoptocht. Om in aanmerking te komen voor een behoorlijke prijs moet men volgens Bernardus dan in eerste instantie voldoen aan de gestelde opdracht. Dat is dit jaar zeker niet helemaal het geval geweest en daarom is de kritiek vanuit de VDF-buurt terecht. De carnavalsvereniging zal moeten kiezen, of we maken een kinderoptocht en we beoordelen de bijdrage als zodanig, of we maken een gewone optocht met politiek en al die andere dingen er in. Voor Bernardus maakt dat niets uit, als er maar duidelijkheid in deze zaak komt.

- De fanfare hield haar jaarvergadering op woensdag 25 februari, voorzitter M. van Kessel opende deze jaarvergadering met een woord van welkom, speciaal aan de nieuwe commissarissen Jac. Cortooms en Jac. Vlemmix, alsmede aan het nieuwe lid Martien van de Eijnden.

- De voetbalclub meldt o.a. dat de oudste junioren een voortdurende zorg blijven. De welvaartsinvloeden tasten de inzet van de Lieropse toekomst aan. Ook doet de indeling bij de Helmondse jeugdafdeling de jongens geen goed. De leiding zou zich eerst eens kunnen beraden of het niet raadzaam zou zijn om weer in het vertrouwde Peelland ingedeeld te worden.

- De Lieropse Lijst vraagt mensen die in aanmerking willen komen voor een huurwoning, zich te willen bij Th. Maas, M. Kusters of bij F. Neervens. Als de behoefte aan huurwoningen duidelijk aangetoond kan worden dan kunnen er wellicht woningwetwoningen gebouwd worden.

- Ook de K.V.O. feliciteert de Koepel met haar jubileum, en vindt dat wat haar vereniging betreft de Koepel veel bijgedragen heeft voor een goed contact met de leden. Donderdagmiddag 8 april gaat de K.V.O. met 28 dames naar C & A in Helmond. De dames, die zich opgegeven hebben, kunnen op eigen gelegenheid gaan.

- De peuterspeelzaal bestaat 1 jaar. Ze zijn gestart met 15 peuters, 7 zijn er inmiddels naar de kleuterschool gegaan, en nu zijn er 20 peuters. Deze goede ontwikkeling heeft het bestuur vooral te danken aan de goede samenwerking met de leidsters mevr. Diny Renders, mevr. Elly Megens en de hulpleidsters mevr. Maas en mevr. Vlemmix.

- De kaboutergroep deelt mee dat ze door gebrek aan leiding genoodzaakt zijn om de 14 dagen groepsbijeenkomsten te houden, en vragen hiervoor begrip.

- Onder gehoord….gezien….gelezen….o.a.

dat een deel van de Felicitéstraat bouwrijp gemaakt kan worden, en dat de heer J. Hansen een boek heeft samengesteld over hypnose en dit boek is volgende week in de boekhandel verkrijgbaar.

- Tijdens de Belangengroepvergadering van 5 maart werd J. van de Heuvel gekozen als lid van de stuurgroep.

- In verband met het in gebruik nemen van een geluidsinstallatie in het gemeentehuis te Someren, worden de raadsvergaderingen op de band opgenomen en komen er maar heel beknopte notulen, wat de duidelijkheid niet ten goede komt.

- P. Verrijt en A. Fortuin trokken zich terug uit de werkgroep gemeenschapshuis, er zullen enkele nieuwe mensen worden aangezocht. Er wordt niet meer alleen gedacht in de richting van verbouw van het oude boerenbondsgebouw, maar eerder in de richting van verbouw van de huidige L.O.M. school, men durft zelfs te denken aan nieuwbouw.

- Als men kijkt door wie de Koepel de laatste 12 ½ jaar werd gevuld dan komen de diverse kapelaans veruit op de eerste plaats te staan met 161 keer, gevolgd door de fanfare met 114 keer en de totale jeugdbeweging (blokhut), de K.V.O. en mijmeringen op de derde plaats met 113 keer.

- De school hield een opstelwedstrijd en hieronder het opstel van Irene van de Ven (Klas 2):

Ik vint het fijn op school. En ik vint rekenen het fijnst. En ik heb het eene schrift vol. En ik sta op het helperbort. Ik speel met esther en ellen en jan-willem en gortie en nog veel meer vriendinetjes heb ik. En ik kan ook heel goed leren. En ik zal mijn best doen op school. En ik vint onze meester ook zo lief.

 


 

Wat stond er zoal te lezen in de koepel van maart 1977

 

De redactie: P. Cortooms, A. Fortuin, J. Hendrikx, H.v.d.Hurk, W. Hurkmans, A. Kuypers, Th. Maas, P. van Schalen, P. van Vlokhoven

 

- Geboren: op 7 maart, Roy, zoon van A. Heynen-Hofland en ook op 7 maart Ellis, dochter van H. van Rooy-Welten.

- Getrouwd: op 3 maart Antonius van de Eijnden, Helmond met Henrica Relou, Lierop; op 18 maart Johannes van de Hurk, Lierop met Gerarda Smits, Geldrop en op 25 maart Petrus van Bommel Lierop met Johanna Martens, Mierlo.

 

- Het bestuur van S.V. Lierop wijst de ouders van de leden erop dat de verzekering bij sportongevallen zeer beperkt is.

- Zuster Gielen uit Muanda dankt het missiecomité voor de milde gaven, die hoofdzakelijk gebruikt gaan worden voor hulp aan de vluchtelingen van Angola en Kabinda. Er wordt ook nog geld uitgegeven aan een batterij voor hun voertuig, dat gebruikt wordt voor de consultaties in de omliggende dorpen.

- Zuster Geertuida de Wit dankt ook alle gulle mensen uit Lierop voor hun gift, wat gebruikt wordt voor de armen in Wonosobo,

- S.V. Lierop behaalde een gelijk spel tegen Erp. Jos van de Boomen scoorde en uit een strafschop werd het 2-0, vervolgens stormde de fel aanvallende Erpse voorhoede op Theo Hendrikx af en ze wisten hem 2x zo in verwarring te brengen, dat de bal achter de doellijn terecht kwam. Een terugspeelbal verdween over Theo heen in het doel, 3-2, maar door Jos van de Boomen werd het toch nog 3-3. In de volgende wedstrijd tegen Dijkse Boys scoorde Jos van de Boomen weer 2x en de debuterende Toon Maas scoorde 1x. Uiteindelijk werd er gewonnen met een eindstand van 2-3.

- Onder Mijmeringen vertelt Theo Maas over de moeilijkheden die er waren rond het vrijmaken van het Boerenbondgebouw. Al gauw werd duidelijk dat er in verband met de bezuinigingen bij C.R.M. weinig kans was om hier een gemeenschapshuis van te maken. Nu wordt het oog gericht op de binnenkort vrijkomende L.O.M. school, maar Theo verwacht dat hier ook wel weer de nodige moeilijkheden zullen komen. Alle verenigingen en vrije groeperingen hunkeren naar ruimte.

- Fanfare Sint Willibrordus luisterde de carnavalsoptocht op, en de boerenkapel zorgde daarna voor de sfeer tijdens het optochtbal in zaal Van Oosterhout. De Boerenkapel bestaat dit jaar 15 jaar, ze verzorgden hun eerste optreden in 1962 bij carnavalsvereniging ‘De Heikneuters’ in Deurne, ze luisterden daar enkele balavonden op, alsmede drie carnavalsdagen.

- Bij de N.K.V. was er een bestuursverkiezing. M. van de Biggelaar werd herkozen, H. van de Eikhof werd als nieuw lid gekozen en tevens als voorzitter. De heer Fr. van Eijk werd benoemd als erevoorzitter van het N.K.V. Lierop.

- De Bosgalm was te gast in ‘De Ruchte’ bij een uitwisselingsconcert dat georganiseerd was door dameskoor ‘Sancta Maria’ uit Someren. Het is jammer dat vanwege het ruimtegebrek in ‘De Ruchte’ een groot deel van het publiek de avond in de foyer moest doorbrengen, terwijl een groot aantal van de bezoekers, dat wel in de zaal kon, zich tevreden moest stellen met een staan- of hangplaats. Verder deelt secretaris J. van Eijk mede dat in de week van 27 maart t/m 3 april de leden het jaarlijkse donateursgeld komen ophalen, en hij hoopt dat ze rijkelijk bedeeld worden, zodat de Bosgalm het komende jaar weer zorgeloos kan galmen.

- De K.P.J. organiseert een kringsportdag. Op vrijdag 11 maart was er een gespreksavond over euthanasie. De avond begon met een film waarin voor- en tegenstanders hun standpunt verdedigden. Deze avond werd geleid door pastor Henk Knapen. Op zondag 13 maart werd het eerste handbalteam van de jongens kampioen in het B-klassement K.P.J. Kring Helmond. Het team bestaat uit de volgende spelers: keeper: Wim van de Heuvel en veldspelers Leo Kusters, Hans van Vlokhoven, Henri Daniëls, Albert en Peter Cooolen, Jan, Martien en Gerard van de Heuvel.

- De vrouwen van de K.V.O. kregen op 16 maart bij een gezellig haardvuur een duidelijke uiteenzetting over politiek en over de doelstelling van het C.D.A. in het bijzonder van mevr. Jacobs-Aarts. Op een heel bevattelijke manier werd hen wat politiek inzicht bijgebracht. Op woensdag 6 april wordt er samen met de K.A.V. een avond over abortus georganiseerd, deze avond is ook voor niet-leden toegankelijk

- De Ponyclub St. Janruitertjes rijdt sinds oktober 1976 in manege ‘De Vlerk ‘ te Someren, dit kan dankzij een jeugdsubsidieregeling van de Gemeente Someren en ze hoeven zodoende geen enkele training af te gelasten vanwege het weer. Op 7 januari werd de ponyclub in verband met het 5-jarig bestaan uitgenodigd in de Herberg van de heer Theo Vinken. Alle amazones en ruiters werden enkele consumpties en een pannenkoek aangeboden. Van een oude molen had de heer Vinken voor de vereniging een prachtige prijzenkast gemaakt.

Op 27 februari was er een wedstrijd in manege ‘De Vlerk’ voor alle ongeslaagde amazones en ruiters van de ponyclubs van de gemeente Someren. 85 Combinaties namen hieraan deel.

Uitslagen in de leeftijd van 10 t/m 13 jaar: 3 Maarten de Groot; 7. Jos Coolen; 12. Susan Hesius; 17. Heleen Swinkels. Categorie A, leeftijd 6 t/m 9 jaar: 5. Wilma van de Eijnden; 8. Ton van Heugten. Categorie BCD 12 t/m 15 jaar: 1. Fridie van Brussel, die juist op deze dag haar verjaardag vierde; 3. Mariëtte Driessen; 4. Wilma Maas; 7. Liesje van de Eynden; 8. Pieternel Raymakers; 12. Jeanneke Kuijpers. Categorie BCD 8 t/m 11 jaar: 1. Henrie Kuijpers; 2. Marina Hurkmans; 7. Miriam Maas; 14. Irene Mostert. Springen categorie BCD: 1. Henrie Kuijpers; 2. Wilma Maas.

- De basisschool hield een tentoonstelling over energie. In de eerste klas besprak men de eenvoudige vormen van energie, zoals spierkracht, zon, en wind. De tweede klas had het over energie ‘zoals het vroeger ging’ en ‘de energie zoals het nu gaat’. De derde klas maakte kijkdozen om zo ook de plaats van de energie in een ruimtelijk beeld te kunnen zien. In de vierde klas was men bezig met het winnen van bepaalde energie, zoals olie en steenkool. De 5e klas had men in groepjes van 4 kinderen een boekwerk opgezet waarin elke groep ieder zijn inbreng had. In de 6e klas had elke leerling een draaiboek gemaakt over energie.

- Vele jaren organiseerde Nirwana het jeugdvakantiewerk. Door ruimtegebrek en deels ook door een tekort aan leiding, is deze activiteit wat stil komen liggen. Door veel improviseren konden in 1976 nog enkele vakantieactiviteiten georganiseerd worden. De Belangengroep heeft uitvoerig gediscussieerd over deze materie, en deze discussie bleef niet alleen beperkt tot alleen het vakantiewerk, doch over de totale jeugdactiviteiten in Lierop. Er werd een werkgroep geformeerd welke als taak meekreeg: 1. inventariseren, 2. signaleren, en 3. wegen zoeken om leemtes op te vullen. Ondertussen is er met medewerking van het oudercomité en het onderwijzend personeel een enquête gehouden onder de kinderen van de basisschool.

De volgende stap is een enquête onder de jeugd van 12-30 jaar (ongetrouwd), in het binnenblad van deze koepel een enquêteformulier.

- De babysitcentrale vraagt enkele meisjes die zich beschikbaar willen stellen om te babysitten, inlichtingen bij mevr. maas, Lijestraat 52, onder vermelding welke avonden de voorkeur hebben en op welke avond je niet wil babysitten.

- Tijdens de Belangengroepvergadering beslist men dat de opgerichte werkgroep gemeenschapshuis bijeen geroepen zal worden om eens een gesprek te hebben met enkele mensen van de gemeente Someren naar aanleiding van een erg voornaam punt: moet de huidige L.O.M. school verdwijnen om plaats te maken voor ?? woningen (en dus is de kans op een gemeenschapshuis in Lierop voorlopig van de baan) of kan het gebouw gehandhaafd blijven en aangepast worden om te gaan dienen als gemeenschapshuis (als het leeg komt te staan, wat weer samenhangt met de nieuwbouw van een L.O.M. school in Someren) waardoor echter ?? bouwplaatsen zouden gaan verdwijnen?

 


 

Wat stond er zoal te lezen in de koepel van maart 1970

 

- De redactie: mej. Ph. van Veen, P. Cortooms, W. Hurkmans, A. Kuijpers en Th. Maas.

Secretariaat: mej. M. van Helden

- Geboren: op 9 maart Hendrikus J.H., zoon van Petrus Steijvers-Tienchen, Otterdijkseweg 5 en op 13 maart Sylvia, dochter van P. van de Ven-Neervens, Offermansstraat 32.

- Op 14 maart trouwden Franciscus Spaan uit Geldrop en Jozefina Slegers uit Lierop.

- De eerste twee inzamelingen van de vastenactie hebben fl. 769,74 opgebracht. De derde inzameling wordt nog gehouden.

- De kabouters en gidsen hielden op 23 januari j.l. een kienavond ten bate van de kabouter- en gidsengroep, de opbrengst was behoorlijk. In de paasvakantie gaan de kabouters en gidsen gedurende twee dagen van huis tot huis voor "’n heitje voor ’n karweitje’". Bij de kabouters is een wachtlijst, de groep is eigenlijk nu al een beetje te groot. Meisjes die 11 jaar zijn, en niet ouder dan 14 jaar, kunnen zich opgeven voor de gidsen, de leiding zal proberen om op zaterdagmiddag groep te gaan draaien, omdat het voor veel ouders bezwaarlijk is hun kinderen ’s avonds van huis te sturen.

- De heer Hanssen verzorgde bij de K.V.O./K.A.V. een avond over hypnose. Op 19 februari gingen 11 personen van de K.V.O. naar de schouwburg voor de operette ‘Die Vogelhãndler’. Op 17 maart gaan 30 dames van de K.V.O. naar het politiebureau in Eindhoven, om daar eens rond te neuzen.

- Bij de K.A.V. werd een avond georganiseerd door ‘Tapison’ vloerbedekking, dit in samenwerking met de Lieropse firma Lemmen. Het was een goed onderwerp, zo net voor de jaarlijkse schoonmaak.

- Een oud-verenigingsman, Fr.B., geeft commentaar op het stuk van Toon Cortooms ‘Goedendag’. Hij heeft eigenlijk maar één opmerking: "als al die onzin door een 12-jarige lagere schooljongen geschreven was, dan zou ik zeggen, nou ja, hij weet niet beter, maar als ik mij dan realiseer dat dit koeterwaals geschreven is door een Universiteitsstudent, dan God beware ons voor de geleerden van later".

- De fanfare hield op 23 februari een contactbijeenkomst met de commissarissen, wat er toe heeft bijgedragen dat de commissarissen actiever aan het fanfaregebeuren deel gaan nemen. Zaterdag 14 maart ging de fanfare naar de receptie van commissaris Nic. van Asten, die afscheid nam van de Boerenleenbank wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, ’s avond werd hem een serenade gebracht, tezamen met de Bosgalm.

- Voor de gemeenteraadsverkiezingen is besloten om in afwijking van vorige keren, de mensen zelf hun kandidaten te laten kiezen en de plaats van deze kandidaten wat de nummering betreft. Er is geprobeerd dit zo democratisch mogelijk te doen. Ieder werd in de gelegenheid gesteld kandidaat-lijsten in te dienen, voorzien van handtekeningen van minimaal 10 personen. Vrijdagavond werden de enveloppen rondgebracht door de Rowans en zondagvoormiddag werden ze weer opgehaald. Na de telling kwamen de volgende personen naar voren:

P. Cortooms, 618 stemmen, W. Hurkmans, 483 stemmen, M. van de Boomen, 378 stemmen, A. Kuijpers, 267 stemmen, Fr. Aben, 215 stemmen en L. van de Hulst, 64 stemmen.

- De korfbalclub de Lino’s, hebben in de winter een microkorfbal toernooi gehouden, de junioren behaalden hier de eerste prijs. De senioren kregen een herinneringsmedaille. De contributie bedraagt: de Liko’s fl. 1,50 per maand, de Liko's 1, fl. 1,--- per maand, de Liko’s 2, fl. 0,50 per maand. Als er nog meisjes zijn die graag willen korfballen, dan kunnen zij zich opgeven bij Ria van Mill of bij Mien Moors.

- De voetbalclub behaalde op de eerste volledige competitiezondag een verbluffend aantal punten binnen. In Helmond had het eerste pech toen men 2 maal achter elkaar de paal in plaats van het net wist te raken. Na een half uur werd het Lieropse zwoegen eindelijk beloond toen Albert Hendrikx over een voor hem ongewone rechtervleugel de bal opbracht. Ook de P.V.V.-ers waren even verbluft en dit was voor Albert net voldoende om de bal achter de jammerende P.V.V. doelman in het doel te plaatsen. Piet van Bommel vervulde een glansrol op deze middag. Met nog 6 minuten te spelen moest Theo Hendrikx zwichten voor een hard schot van een P.V.V.er. Eindstand 1-1. Lierop 2 had met haar invaller doelman P. van Vlokhoven een goede middag, 15 minuten voor rust was het 4-1, de Lieropse achterhoede dacht dat het toen wel bekeken was en ze brachten de zege nog in gevaar door de tegenstander nog tot 4-3 in te laten lopen. Bij het derde scoorde Verstappen 2 doelpunten en Slegers van de Kanaaldijk maakte het winnende doelpunt, eindstand: 3-2.

- Onder gehoord…gezien….gelezen…: in Someren vindt een belangrijke bespreking plaats omtrent de grondprijzen aan de Lijestraat en Hogeweg en er wordt gehoopt dat deze prijzen niet van zulk een hoogte worden dat er bijna niet gebouwd kan worden. Men is ook volop bezig met het leggen van gasleidingen, er is verlichting in de tunnel aangebracht, de bank bij de bushalte is ‘overleden’ en er wordt gehoopt op een herrijzenis, omdat er in de zomer, tijdens het wachten op de bus, toch wel gebruik van wordt gemaakt.

De heer N. van Asten heeft ’n pauselijke onderscheiding ontvangen en de redactie feliciteert hem daarmee dan ook van harte.

 


 

Wat stond er zoal te lezen in de koepel van februari 1964

 

- De pastoor deelt mede dat de bisschop plotseling en onverwacht aan kapelaan Lips een andere werkkring heeft gegeven. Kapelaan Lips was 2 ½ jaar kapelaan in Lierop, het was een groot initiatiefnemer die veel op zijn horens wist te nemen en in korte tijd veel werk kon verzetten. Hij had een taai doorzettingsvermogen.

De bisschop schreef dat hij geen nieuwe kapelaan had voor Lierop. Toen las de weleerwaarde heer Stultiëns in het Peelbelang dat Lierop zonder kapelaan zat en hij nam toen telefonisch contact op met de pastoor. Na enig overleg en beraad werd de heer Stultiëns door de bisschop te Lierop aangesteld.

- De ouderavond op 19 februari werd weer druk bezocht. Leerkrachten kwamen tongen tekort om alle ouders te woord te staan, en zullen voortaan proberen de tijd in de school wat langer te maken. De belangstelling voor de vragenbus in de school wordt geringer, waaruit blijkt dat meer ouders de problemen zelf oplossen en de opvoedingstaak begrijpen.

- De directrice van de huishoudschool deelt mee dat de belangstelling voor de avondcursus koken zo groot is, dat er waarschijnlijk 2 groepen gevormd gaan worden.

- Pastoor Lips schrijft zijn afscheidswoord aan ‘beste vrienden uit Lierop’.

Zijn heengaan uit Lierop is hem ontzettend zwaar gevallen. Hij dankt de mensen voor de mooie afscheidsavond, en hij vraagt om hem niet kwalijk te nemen dat hij er zo van onder de indruk was, hij heeft nu eenmaal een hart als een boontje zo klein. Van het geld dat hij van de mensen heeft gekregen heeft hij een prachtige typemachine met bijbehorende stoel gekocht als blijvende herinnering aan de goede Lieropse mensen.

- De verkenners hebben op 22 januari vaandrig Van Schalen geïnstalleerd tot hopman, en tien van de aspirant-verkenners werden door aalmoezenier Lips en in het bijzijn van commissaris Smulders tot verkenner geïnstalleerd. Ook de verkenners namen afscheid van aalmoezenier kapelaan Lips. De verkennersbeweging in Nederland heeft besloten om de 70.000 leden van de Masai-stam in Kenia te adopteren. Per jaar zal er een bedrag van fl. 400.000,-- nodig zijn, dit bedrag kan elk jaar bij elkaar gebracht worden door zoveel mogelijk mensen fl. 5,-- per jaar te laten geven. De jongens van de welpen en verkenners van de St. Willibrordusgroep komen met lijsten aan huis en daarop kan ingetekend worden.

- De Bond van Bejaarden schrijft haar maandelijkse bijdrage in het dialect, en vermeldt dat ‘ein van de prinsesse, Irene, is verloofd en katholiek geworre, mar da moet toch al laang eier gebeurd zijn lek ze zegge’. Over de kapelaan Lips: ‘ die he hier wa gedao in dieën korte tijd da wai um gehad hebbe, we waoren um vur niks zo nooi nie kwijt. Hai hé zin eige uitgesloofd vur aowd en jong en veul gedao op elk gebied. Hai was altijd op de bestuursvergaddering al waort dan mar efkes. ok op de lee vergaddering kwam tie altijd en wis daor zin woordje goed te dao. Mi de Sinterklaos zag ie wel hoeveul det er bai Marinneskes warre en wist ok krek hoeveel det er toen in de kerk kwaama, ja dé getal schoiw nog al wa’.

- Op 23 januari werd er bij de boerinnenbond een demonstratie gegeven van de Tonado uit Dordrecht, met medewerking van winkelier J. van de Schouw. Op 22 februari wordt er een dansavond georganiseerd in besloten kring in samenwerking met R.K.J.B. en B.J.B. Op 27 februari komt de kringleidster op bezoek bij de sportclub.

- Bij de boerenbond werd tijdens de jaarvergadering Cor Raaijmakers in het bestuur gekozen. Het aftredend lid J. Meulendijks werd met nagenoeg algemene stemmen herbenoemd. De ondervoorzitter, de heer M. van Nuenen, sprak in welgekozen woorden de gevoelens van dankbaarheid uit aan de scheidende voorzitter de heer Maas, die als erevoorzitter werd benoemd.

- De fanfare had haar eerste optreden naar buiten in 1964 bij het afscheid van kapelaan Lips. Ze vragen zich af hoe de fancyfair georganiseerd door het uniformenfonds, verlopen zou zijn zonder hem? Was er voor het rad van avontuur een beter iemand te vinden dan kapelaan Lips?? Tijdens de jaarvergadering is besloten om binnenkort een kleine feestavond te organiseren, waarbij het meer gaat om eens gezellig bij elkaar te zijn dan om het feest, en daar hebben ze trouwens ook niet de centen voor. Het uniformenfonds heeft inmiddels al circa fl. 3.300,-- in haar bezit, nog een tekort van fl. 3.000,--.

Verschillende leden gaan voor het uniformenfonds op karwei. Ook houden zij een oud-ijzeractie.

- De voetbalclub hoopt dat de gedwongen rust in de voorbije vorstperiode de voetballers geen kwaad heeft gedaan. Met nog 8 wedstrijden te spelen heeft Lierop nog slechts één verliespuntje geïncasseerd, wat van belang kan zijn als ze tegen Mulo in een gelijk spel zullen eindigen, want Mulo heeft nog geen enkel verliespunt, maar de voetbalclub is ervan overtuigd dat ze na een bezoek aan Lierop zeker 2 verliespunten hebben!

De laatste weken wordt er gewerkt aan de beplanting. Jan Verhoeven en Piet Maas hebben daar alles weer bijgeplant. De mol die langs de noordzijde de mooie grasmat bedreigd wordt met alle middelen bestreden.

- De afdeling Helmond e.o. houdt zijn Stille Omgang in Amsterdam in de nacht van 29 februari op 1 maart. Degenen die aan deze bedevaart wensen deel te nemen, moeten de spoorkaartjes, programma's e.d. afhalen bij P. Cortooms. Reiskosten en contributie bedragen samen fl. 7,35.


 

 

Wat stond er zoal te lezen in de Koepel van februari 1975

 

Deze Koepel had 24 pagina’s.

 

’t Was de 12e jaargang nr. 6, wie de redactie was……..het wordt niet vermeld.

 

- Deze Koepel begint met een artikel over Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd, of de vasten. Een periode van voorbereiding op de paasviering. De vastenwetten zijn de laatste jaren grondig gewijzigd. Bij sommigen heerst zelfs de opvatting dat we helemaal niet meer hoeven te vasten, dat alles is afgeschaft. Echter, het doen van boete en versterving blijft een plicht voor elke christen, en elke christen zal voor zichzelf uit moeten maken op welke wijze hij die opdracht gestalte wil geven.

- Op 12 februari werd Frank Rijsdijk geboren, zoon van Ad en Liesbeth Rijsdijk- Berkers, Frank Doucettestraat 10.

- Tijdens de maandelijkse bijeenkomst van de K.A.V. sprak mevr. R.H. Wegenborg- Pot uit Deurne over het onderwerp ‘Abortus’. Er volgde een leerzame en interessante discussie. Tijdens de daaropvolgende jaarvergadering werden mevr. Hurkmans- Hurkmans en mevr. Van Seggelen - Berkers beiden herkozen in het bestuur. Verder werd het bestuur aangevuld met mevr. Renders- Hoogenhof en mevr. Megens- Damen.

- Door omstandigheden is dit jaar de rommelpotactie van de kinderen niet doorgegaan. De kinderen zullen nu op halfvastenzondag rondgaan voor de Lieropse missionarissen.

- Missionaris Th. van Kessel dankt alle missievrienden voor de giften voor het ziekenhuis in India.Hij is dankbaar dat hij dankzij de giften een helpende hand kan bieden aan de mensen die het zo hard nodig hebben.

- De K.V.O. houdt op donderdag 20 februari in de kantine van de voetbalclub een champignon demonstratieavond, verzorgd door mevr. R. van Bussel van Asten.

- Onder gehoord, gezien, gelezen, dat sinds de oliecrisis van de straatverlichting 2 van de 3 lichtmasten worden uitgeschakeld om 11 uur ‘s avonds, dat ze ’s morgens niet aan gaan, en dat dit behalve een besparing aan geld ook een welkome besparing is aan energie, het aantal k.w. uren in 1973 bedroeg 670.000 en in 1974 is dit teruggebracht tot 410.000.

- Dat men in diverse plaatsen ook op de publieke tribune tijdens de gemeenteraadsvergadering een kopje koffie aangeboden krijg, maar dat we daar in Someren nog echt niet aan toe zijn, dat hier alleen B & W, raadsleden en personeel koffie en een rokertje van ‘eigen merk’ krijgen aangeboden, en dat daarom de meesten de publieke tribune al vroegtijdig verlaten, want na 3 ½ uur zitten in een hete raadszaal zonder een slokje drinken en alleen maar in de ogen wrijven vanwege de vele rook uit de raadszaal naar het publiek (waarvan niemand mag roken) houdt men het wel voor gezien.
- Dat carnaval 1975 weer tot het verleden behoort, dat een dankwoord aan het adres van iedereen die er aan heeft meegewerkt om dit voor de kinderen te doen slagen wel op zijn plaats is, en dat we helemaal niet bedroefd hoeven te zijn, dat er geen carnavalsvereniging bestaat voor de groten.

- In het gemeentehoekje staat dat er hard wordt gewerkt aan de reconstructie van de dorpskom.
Tijdens de beschouwingen werd de visie van de Lieropse Fractie op de toekomst vertolkt door het kersvers raadslid Toon Kuijpers. Zijn verzoek om een spreekuur voor B & W werd schoorvoetend met een nader te bepalen proeftijd toegezegd.

- Dankbare ouders danken carnavalsvereniging de Kaauw Voetjes voor het vele werk voor de jeugd gedaan, het organiseren van de jeugdmiddagen en de optocht.

- Carnavalsvereniging de Kaauw Voetjes doet verslag van een goed carnavalsjaar. Ze danken in het bijzonder mevr. Berkers, Slegers, van de Vleuten en van de Waarsenburg voor het breien van de handschoenen voor de jeugdraad. De optocht was de beste van de afgelopen jaren, ook wordt prinses Jolanda bedankt, alsmede de raad van Elf en de Nar.
De uitslag van de optocht: 1. Stipdonk, 2 Hogeweg, 3 Lijestraat.

- De heer M.A. van Kessel, schrijft een artikel met als titel ‘Schoolpraet februari 1975’.
Op 5 febr. is de eerste grote stap gezet om te komen tot de oprichting van een oudercomité. Contact school – ouders is noodzakelijk voor de goede gang van zaken op de school. Door het oprichten van een oudercomité wil men er een nieuwe, meer regelmatige en intensievere vorm aan geven.

- Tijdens de jaarvvergadering van de Fanfare werden Jac. Cortooms en Jac. Vlemmings benoemd tot commissaris van de fanfare. Th. Meulendijks wordt met voltallige meerderheid van stemmen de nieuwe secretaris. De fanfare bracht op 14 febr. samen met het tamboerkorps een serenade aan emdelid Jan van Gastel, die op die dag in het huwelijk trad.

- In mijmeringen een artikel over de jeugd. Tijdens een onderzoek is gebleken dat van de jongens 92 % en van de meisjes 80% wel eens een glaasje drinkt. Tweemaal zoveel jongens en driemaal zoveel meisjes dan in 1968 blijken wel eens te veel gedronken te hebben, 63% van de jongens en 29% van de meisjes. Minder vaak dan in 1968 stellen ouders een tijdsip vast waarop hun kinderen thuis moeten zijn. Jongeren zoeken veel meer vertier op straat, bioscoop, café of snackbar. Veel minder jongeren dan in 1968 noemen het huwelijk van hun ouders erg gelukkig. Tot slot wel het ergste. Aldus de directeur van de Jellinekkliniek. "De volwassenen geven een geweldig voorbeeld. De jeugd is tegenwoordig, mede door invloeden van buiten, vaak eerder volwassen en doet aan dit alcoholgebruik mee. Met toestemming van de ouders gaan kinderen zich een of twee keer in de veertien dagen bedrinken. Dat is niet meer verantwoord. Op feestjes worden meisjes van 13 à 14 jaar al dronken gevoerd. Zowel ouderen als jongeren gaan minder verantwoord met dit gif om".
In Lierop is dit laatste nog niet zo erg, maar het alcoholgebruik onder de jeugd neemt wel toe.

- Op de Belangengroep vergadering van 31 januari was het voltallige schoolbestuur aanwezig. Het belangrijkste punt van deze vergadering was namelijk de oprichting van een oudervereniging. Aan dit punt waren zoveel problemen vastgekoppeld, dat deze vergadering dan ook erg laat uitliep en de rest van de lange agenda niet eens ter sprake kon komen. Daarom werd besloten om de volgende vergadering op 14 februari te houden, waarvoor alle verenigingen waren aangeschreven om eens het punt uitbreiding gemeenschapshuis en daaraan gekoppeld de enquête door te nemen. Gezien het feit dat er veel verenigingen aanwezig waren, kon er geconcludeerd worden dat er behoefte bestaat naar een open gesprek en meer duidelijkheid over dit punt. Alle mogelijkheden zijn bekeken, n.l. het boerenbondsgebouw, het eventueel vrijkomende verenigingsgebouw en de L.O.M.- school. Bij veel verenigingen bestaat de behoefte aan een vooral niet te grote zaal en enkele kleinere kamers voor vergaderingen..
De peuterspeelzaal draait en half maart zal er een ouderavond worden gehouden om te komen tot de oprichting van een definitief bestuur van waarschijnlijk 5 personen.

- De peuterspeelzaal vraagt voor de nieuwe speelzaal een keukenkastje en een keukentafeltje.

- A.F. schrijft een artikel over de verontreiniging van de grote steden door de ontlasting van de honden. Zelfs in Lierop zijn er al problemen met de hondenpoep. Mensen laten hun hond in een andere straat uit, en zo gaat men het vuil bij elkaar in de straat brengen. Hij roept de mensen op om de pas opgeknapte kom van Lierop schoon te houden, dit zal wel een beetje moeite kosten, maar dit weegt niet op tegen het feit, dat de kinderen dan eens gewoon kunnen spelen zonder elk moment ergens in te hoeven trappen, of dat iedereen gewoon overal kan lopen zonder steeds naar de grond te hoeven kijken of er iets ligt.oud histori zie archief