Alzheimer Café Peelland is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden uit de gemeentes Asten, Deurne en Someren en wordt gehouden op de eerste dinsdag van de maand in Dienstencentrum De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten, van 19.30 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

Voor 7 juni staat weer een bijeenkomst gepland. Het thema is dan: ‘De overgang naar het verpleeghuis’.

Voor veel mensen met dementie komt er een moment dat het thuis niet meer gaat. Opname in een verpleeghuis is dan de enige optie. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe lang duurt het voordat je geplaatst kunt worden? Hoe ga je hiermee om, zowel de persoon met dementie als de mantelzorger? Kun je zelf kiezen waar je naar toe wilt? Mag je de hele dag door bezoek ontvangen of zijn er bezoektijden? Wat moet je nog meer regelen als je wordt opgenomen? Wordt de mantelzorger hierbij begeleid? 

Deze en andere vragen worden in deze bijeenkomst beantwoord door Anita Meeuws (De Zorgboog), Manager Cliënt Contact Centrum.

Zie eventueel ook de website.