De werkgroep Wonen van Lierop Leeft maakte ons attent op de activiteiten die op dit moment plaatsvinden in de Gildewijk. De gemeente Someren is daar bezig met het bouwrijp maken van een stuk grond voor Fase 3. De bedoeling is dat daar 14 woningen gebouwd gaan worden.

Wethouder Guido Schoolmeesters en projectleider Arno Timmerman vertellen in het voorlichtingsprogramma van de gemeente Someren op Siris over wat daar de komende tijd te gebeuren staat. Harrie van Horik stelde de vragen.

Zie ook onderstaande foto’s…