A.s. maandag 20 juli starten de werkzaamheden aan de Somerenseweg vanaf de Groenstraat tot de kruising Van Dongenstraat / Florastraat / Offermansstraat. De werkzaamheden vinden plaats ter verbetering van de veiligheid en zullen een week in beslag nemen.

Om de veiligheid van voetgangers te verbeteren worden er een aantal borden en palen geplaatst zodat de zebrapaden voor de automobilisten beter zichtbaar zijn. Daarnaast wordt er een aantal drempels aangepast en komt er een extra voetgangersoversteekplaats.

De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd. Fase 1 betreft de voetgangersoversteekplaats bij de Groenstraat / Schuttersstraat. ’t Alfort is tijdens fase 1 via het Noorden (zijde kerk) te bereiken. Fase 2 bestaat uit het aanpassen van de drempels van het plateau Heesvenstraat / Somerenseweg. Daar wordt tevens de lage middengeleider verlaagd. De middengeleider aan de centrumkant van Lierop blijft in tact. Tot slot vinden er op diverse plekken op de Somerenseweg herstelwerkzaamheden aan de rijbaan plaats.

Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding aangegeven. De bushaltes aan de Somerenseweg zijn niet beschikbaar. Busvervoerder Hermes heeft een tijdelijke bushalte geplaatst op de kruising Laan ten Boomen, Steemertseweg.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de gemeente Someren, tel. (0493) 494 888.

Beeld: Pixabay