In de feestelijke en kleurig versierde pastorietuin kreeg onze pastoor Jan zondagmiddag 3 juli het afscheidsfeest dat hij verdiende: warm en gezellig!

Nadat de beide Lieropse gilden hem hadden afgehaald en alle aanwezigen meeliepen op de maat van de tromslagen, volgde een vendelgroet op het kerkplein.

Veel dorpsgenoten, gasten en ook fietsende voorbijgangers waren aanwezig bij dit mooie schouwspel, waarbij pastoor Jan, tussen de beide hoofdmannen, het middelpunt was.

Bij het betreden van de pastorietuin klonk het ‘Lang zal hij leven’ gespeeld door fanfare Sint Willibrordus, gevolgd door enkele feestelijke marsen. Na een kort dankwoord van de voorzitter volgde een woord van welkom door Annette, waarna ook wat mededelingen volgden om de middag goed en gezellig te laten verlopen.

Mannenkoor A Capella bracht samen met de Koepelzangers enkele mooie liederen ten gehore, waaronder het Avé Maria, gezongen door Marly Minten. Het was muisstil in de drukbezochte pastorietuin. Ook de sprekers van Lierop Leeft, de KBO, dokter Ferd en pastoor Steijaert kregen alle aandacht. De misdienaars lieten nog eens horen dat ze de afgelopen 20 jaar altijd met plezier bij pastoor Jan in de mis hadden gediend.

Ton van Schalen nam het woord en bedankte pastoor Jan nog eens voor de fijne samenwerking en vriendschap. Hij overhandigde een mooi en passend cadeau namens alle dorpsbewoners: een gouden kettinkje voor het kruisje uit Borneo als blijvende herinnering aan zijn mooie werk als pater en later als pastoor in Lierop.

Pastoor Jan kreeg het laatste woord en sprak zijn dank uit voor het vertrouwen in hem en de vriendschap, die hij in Lierop heeft ondervonden. Het voelde als een warm bad en dat zal altijd zo blijven!

De laatste uren van deze middag was er tijd genoeg voor fijne gesprekken en ontmoetingen tussen oud en jong.

Onze pastoor Jan, de verbindende factor in Lierop, die licht vreugde en vrede heeft gebracht door zijn vriendelijke en altijd behulpzame aanwezigheid!
Precies 56 jaar na zijn priesterwijding heeft de Lieropse bevolking hem en zijn familie uitgezwaaid. Ook familie Zwirs nam afscheid van Lierop, waar zij regelmatig gastvrij werden ontvangen in de pastorie en dan de heilige mis bezochten waarin broer Jan voorging. We zullen hen niet vergeten!

We wensen Jan het allerbeste toe in zijn nieuwe woonomgeving: een goede gezondheid, geluk en vrede en we hopen op wederzijdse bezoeken, zowel in Teteringen als in Lierop. Uit het oog, maar voor altijd in ons hart!

Een woord van dank aan TOP voor de prima verzorging van deze feestmiddag en ook de geschonken muziekinstallatie maakte het verschil!
Met de mooie bijdragen van Vrienden van de Koepelkerk, de parochie en alle dorpsgenoten en gasten hebben we het afscheid van Jan Zwirs op een fijne manier samen kunnen vieren.

Namens het organisatiecomité:
Hartelijk dank!

Zie de foto’s van Peter Maas in onze slapgalerij en enkele foto’s van Elly Slegers hieronder.
HIER kun je ook de filmimpressie bekijken van Siris.