Afgelopen weekend is bij alle leden van onze dorpscoöperatie een uitnodiging in de bus gevallen voor de algemene ledenvergadering die op dinsdag 14 september gehouden wordt. Tevens zat daarbij het verslag van de vergadering op 6 oktober 2020 en het jaarverslag 2020.
Dit is natuurlijk ook allemaal te lezen op de website van Lierop Leeft.