De politie heeft in december 2020 en februari 2021 controles uitgevoerd op een aantal locaties in de gemeente Someren. Omdat er drugsgerelateerde zaken zijn aangetroffen heeft burgemeester Blok gisteren deze locaties voor drie tot vier maanden gesloten.

Voor Lierop gaat het over een appartement aan de Somerenseweg. Daar heeft de politie op 24 februari een hennepkwekerij en hennepdrogerij aangetroffen. De burgemeester heeft besloten om dit appartement voor de duur van drie maanden te sluiten. In deze woning werd tevens illegaal stroom afgenomen. Verder sloot ze panden aan de Bergdijk in Someren-Heide en de Nachtegaallaan in Someren.

Volgens artikel 13b van de Opiumwet heeft de burgemeester voor de handhaving in drugs in panden de mogelijkheid bestuursdwang toe te passen. In de praktijk is dit feitelijke sluiting. Het gaat in dit geval om het aantreffen van verdovende middelen uit Lijst 1 en 2 Opiumwet. Het doel hiervan is het stoppen van drugshandel en -productie om de openbare orde te herstellen. De burgemeester past het Damoclesbeleid toe ter bescherming van de openbare orde, het woon – en leefklimaat en brandveiligheid. De gemeente Someren hanteert het Damoclesbeleid sinds 17 juli 2014.

Het naleven van wet- en regelgeving is een serieuze zaak. Als het vermoeden bestaat dat een huurder of eigenaar zich niet aan de regels houdt, wordt hierop gecontroleerd door de politie en/of gemeente. Dit is in het belang van de omgeving, maar ook in het belang van diegenen die er verblijven. Informatie en tips.

Inwoners kunnen eventuele overlastsituaties en verdachte situaties aan de politie doorgeven via tel. 0900-8844. Dit kan ook anoniem per telefoon bij het PIT worden doorgegeven via tel. 0492-587309.

Ook bij Meld Misdaad Anoniem kunnen meldingen worden gedaan via tel. 0800-7000.
Alle tips worden vertrouwelijk behandeld.