“Helaas hebben we de communieviering in april moeten annuleren vanwege de corona-maatregelen. Wat vonden we dat jammer! Zeker voor de 14 communicanten die al volop met de voorbereidingen bezig waren. We kijken als communiewerkgroep nu voorzichtig vooruit en hebben een nieuwe datum gepland; zondag 2 mei 2021. Op deze datum hopen we heel graag de Eerste Communie alsnog te kunnen uitreiken aan de 14 kinderen die in april aan de beurt waren (nu groep 5) én aan de leerlingen uit groep 4 die ook graag de communie willen gaan doen.  

De leerlingen van basisschool ’t Rendal hebben inmiddels via de schoolapp een bericht ontvangen om zich op te geven. Graag willen wij weten of er, buiten de kinderen van ’t Rendal, kinderen zijn die graag willen meedoen aan de voorbereidingen voor de Eerste Communie, met als afsluiting de Eerste Communie zelf.

Indien uw zoon/dochter hieraan wil deelnemen, dan is hij/zij van harte welkom. Wij verzoeken u dit dan z.s.m. kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar: ellenzanden@hotmail.com.

Mochten er vragen zijn betreffende de Eerste Communie dan kunt u zich richten tot de communiewerkgroep via bovenstaand e-mailadres.

Met vriendelijke groet,

De Communiewerkgroep