In de maanden april, mei, juni en juli kan op inlandse eikenbomen de eikenprocessierups voorkomen. Contact met de beharing van deze rupsen kan klachten veroorzaken als jeuk, huiduitslag en/of irritatie aan ogen of luchtwegen. Op plaatsen waar veel ongemak is, probeert de gemeente op milieuvriendelijke wijze de plaag zo vroeg mogelijk te bestrijden. Begin april is geconstateerd dat de rupsen zijn uitgekomen.

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken wordt eind april begin mei gestart met de bestrijding. Het precieze moment is afhankelijk van de ontwikkeling van de rupsen. In totaal duurt deze bestrijding enkele weken. We spuiten met een biologisch middel dat geen schade veroorzaakt voor de volksgezondheid, maar bij sommige mensen een allergische reactie kan veroorzaken. Als u ziet dat er gespoten wordt en u bent te voet of met de fiets, adviseren we u onder de spuitnevel vandaan te blijven. Tot ongeveer half juli houden we in de gaten of de bestrijding voldoende aanslaat. We bestrijden langs verharde wegen en incidenteel langs zandwegen.

Voor het bestrijdingsoverzicht en verdere info verwijzen wij graag door naar het gemeentenieuws van de gemeente Someren