In Lierop is gisteren huis-aan-huis een brief van Lierop Leeft verspreid met de stand van zaken van de 24-uurs zorg. Het blijkt niet haalbaar!

“In december 2015 zijn we gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden 24-uurs zorg in Lierop te realiseren. We kozen ervoor ons te richten op de doelgroep ‘mensen met dementie’.

Samen met partners Wocom, Savant en later de Gemeente is de afgelopen jaren gewerkt aan een plan om 12 appartementen te bouwen voor deze doelgroep. Waarom 12? Omdat Savant had berekend dat dit aantal minimaal nodig zou zijn om financieel rond te kunnen draaien.

Savant moest daarbij rekening houden met belangrijke uitgangspunten van Lierop Leeft, te weten:
– 24 uur lopende (= aanwezige) zorg,
– bereikbaar voor iedere inwoner van Lierop met dementie ongeacht zijn of haar inkomen.

Later bleek het plan van de zorg financieel toch niet haalbaar tenzij Lierop Leeft flink zou meedoen met de inzet van vrijwilligers. Uit een risicoanalyse van Savant begin 2020 kwam een vrijwilligersinzet van 11 uur per dag naar voren. 11 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. In een overeenkomst zou deze verplichting voor 10 jaar worden vastgelegd. Wij hadden op dat moment het idee: Dit kunnen wij in Lierop!!

Met de inzet van de vrijwilligers zou er nog een tekort blijven van € 50.000, – per jaar. Savant wilde dit voor haar rekening nemen omdat zij het zien als een vernieuwend zorgconcept waarbij professionals, mantelzorgers en vrijwilligers samen een antwoord zouden kunnen zijn op de vraag om zorg in de toekomst”.

Zie voor de verdere inhoud van de brief de website van Lierop Leeft.

Beeld: pixabay