Wat stond er zoal te lezen in de Koepel van juli 1974…

’t Was de 11e jaargang nr. 11, wie de redactie was……..het wordt niet vermeld.
– Op 9 juni wordt Wendy geboren, dochter van J. Hurkmans en B. Fransen, op 14 juni Marion, dochter van M. van Lierop en M. Haassen.

– Het jaarlijkse uitstapje voor de leden van de N.C.B. en voor de leden van de K.V.O. gaat dit jaar naar het oorlogsmuseum in Overloon, daarna een koffietafel in Berg en Dal, ’s middags wordt het Openluchtmuseum te Arnhem bezocht, ’s avonds staat er een diner klaar in Nieuwkuijk, met een showavond met o.a. een optreden van ‘De Twee Pinten’, en dit alles voor fl.25,– per persoon.

– De K.A.V. gaat voor haar jaarlijkse uitstapje naar Hilversum naar het K.R.O. programma ‘van 12 tot 2’. Jan van de Ven is bereid om aan de dames een liedje te leren, wat ze in Hilversum zullen zingen.

– In de rubriek gehoord, gezien, gelezen: dat het trapveldje nu al intensief gebruikt wordt en Nirwana organiseert in augustus weer een tuinfeest t.b.v. de droogtegebieden in Afrika, de Sahel landen.

– De voetbalclub stelt hun nieuwe aanwinsten voor, de heren Van Veen en Smulders.

– Theo Maas heeft het in ‘Mijmeringen’ over het planten van bomen in de gemeente Someren. Hij vertelt dat er vroeger lindebomen voor het huis werden gezet, omdat deze bomen in de zomer voor koelte in huis zorgden en in de winter als bescherming dienden tegen koude en storm. Hij vindt het jammer dat er zoveel bomen zijn verdwenen, ook uit de weilanden; deze bomen hadden ook wel degelijk een functie, de koeien schuilden onder de bomen tijdens een flinke regenbui, maar ook bij grote warmte. Bomen maken de omgeving ook vaak veel mooier.

– Nirwana presenteert het programma voor het jeugdvakantiewerk. Ook toen al een vol programma. Op 22 juli een bostocht, op 23 juli poppenkastspel, op 25 juli een creatieve dag, op 30 juli een film, op 31 juli een zoek-en-speel-mee-dag, op 1 augustus naar de Peel met Jan Vriends, en op 2 augustus afsluitingsbal met de Postmanboys, de kosten variëren van 0,25 per activiteit tot 1,–.

– Samenlevingsopbouw deelt mee dat bij voldoende belangstelling in augustus gestart zal worden met sporten buiten verenigingsverband in de nieuwe gymzaal onder deskundige leiding van Ad van Schalen; iedereen tussen 12 en 16 jaar kan hieraan deelnemen en betaalt 50 cent per keer dat men komt, dit in verband met het betalen van de huur van de zaal.

– In het Gemeentehoekje staat te lezen dat met direct na de bouwvakvakantie met de riolering en reconstructie van de Lieropse dorpskern begint.

– De grondprijs is gestegen tot fl.50,– per meter.

– De bouw van de bejaardenwoningen is gestagneerd omdat men vergeten was om gas, water en elektriciteit aan te leggen.

– Nirwana presenteert haar programma voor het tuinfeest op zaterdag 17 en zondag 18 augustus t.b.v. de actie ‘Mensen in Nood’ t.b.v. de Sahel landen in midden Afrika.

-Op zaterdagavond optreden van de Ramshackle Stringband uit Leiden en de Boerenkapel uit Lierop. Op zondag een wagenspel van Theaterwerkgroep 2000 uit Asten, een poppenkastspel van de poppenkastgroep van Nirwana, een dixielandorkest uit Breda en gedurende de hele dag zullen zo nu en dan gitaristen optreden. Verder de luchtschommels en orgels van de heer van de Vrande uit Someren, stands met spullen uit de derde wereldwinkel en nog zo veel meer.

– De Belangengroep bestaat nu 1 jaar. Ze hebben het laatste jaar enkele gesprekken gehad met Nirwana wat betreft verantwoordelijkheid, activiteiten en uitbreiding. De gesprekken liepen niet altijd even gemakkelijk, maar er zijn voor iedereen aanvaardbare oplossingen gekomen: het gebouw wordt aangekocht en mogelijk veranderd en aangepast aan de behoefte van Nirwana en andere Lieropse verenigingen.