Van Marion van Eijk kregen wij het verzoek melding te maken dat de Koepelzangers morgen, zaterdag 14 mei, om 18.00 uur de mis zingen in Ommel.