Van Driek Doezé kregen we onderstaand bericht…
“Vanmiddag heeft een zware delegatie van het bestuur van KBO-Lierop een bezoek gebracht aan Ria en Martien Megens. Ria en Martien hadden de meipuzzel van KBO-Lierop opgelost en waren door de “notaris” als winnaar uit de hoge hoed getoverd. Onze voorzitter, Jan van den Heuvel, overhandigde de prijs in de vorm van een heerlijke traktatie en bedankte hen voor het meedoen. Ria en Martien waren zeer vereerd met de prijs en Martien sprak de verwachting uit dat zij in juni ook wel zullen winnen. We wensen het sympathieke echtpaar veel succes.

Ook in juni is er weer een KBO-puzzel die samen met de nieuwsbrief wordt rondgebracht.

Zie ook de website van de KBO