Kapelaan Harold van Overbeek is door de bisschop van Den Bosch, monseigneur De Korte, gevraagd om om een nieuwe benoeming te aanvaarden per 1 juli van dit jaar.

De kapelaan heeft hiermee ingestemd, wetende dat de concrete nieuwe benoeming nog in voorbereiding is en onderdeel is van een groter geheel aan benoemingen. Daarom kan de invulling van de nieuwe benoeming, die kapelaan Van Overbeek heeft aanvaard, nog niet bekend gemaakt worden.

De mededeling over het vertrek van kapelaan Van Overbeek is ruim voor 1 juli, maar op verzoek van de kapelaan zelf. Hij hecht er aan om open te kunnen zijn en daarom iedereen nu reeds te informeren. Kapelaan Van Overbeek heeft tien jaar gewerkt in de Franciscusparochie. De kapelaan is sinds 1 januari de pastoraal verantwoordelijke in Ommel, Heusden, Lierop, Someren-Eind en Someren-Heide.

De bisschop zal per 1 juli een nieuwe kapelaan voor de Franciscusparochie benoemen, die samen met pastoor Steijaert en diaken Swaanen het pastoraat in de parochie zal gaan verzorgen.