“Stille nacht, heilige nacht” waren de laatste klanken van Zangvereniging Ameezing tijdens de H. Mis op Tweede Kerstdag en stil werd het rond Ameezing.

Na 72 jaren heeft het koor noodgedwongen moeten besluiten om er definitief een punt achter te zetten. Begonnen in 1946 als mannenkoor, om na een aantal jaren verder te gaan als “Gemengd Koor De Bosgalm”.

Tijdens het afscheidswoordje van voorzitter Annie Welten werd nog even stilgestaan bij twee personen die een grote stempel op het koor hebben gedrukt: Frans v. Eijk als oprichter en vele jaren dirigent van het koor en Tjeu Raijmakers die 40 jaren voorzitter was.

Het koor heeft in al die jaren van haar bestaan glorietijden meegemaakt met maar liefst 60 leden. Deelname aan concoursen was regelmaat, ook het brengen van een serenade bij een jubileum of een feestelijke gelegenheid stond op het programma. Ook mogen de talloze concerten waarop het koor acte de presence gegeven heeft niet worden vergeten.

Annie bedankte ook de dirigenten die in al die jaren de muzikale leiding hebben gehad, evenals de pianisten en  organisten.

Het dalend aantal leden, waardoor de stemverhoudingen niet meer kloppen, is de reden dat het koor noodgedwongen heeft moeten besluiten te stoppen.

De hoop op meer leden, door het veranderen van het logo en de naam van De Bosgalm naar “Ameezing” en vooral ook de verandering van het repertoire, heeft jammer genoeg te weinig vruchten afgeworpen om te kunnen blijven voortbestaan.

Met een brok in haar keel deelde Annie mee dat ze met pijn in haar hart “de gezelligheid en de saamhorigheid” binnen het koor zal missen. Zo verwoorde ze de gevoelens van menig koorlid.

 

Ameezing bedankt iedereen die gedurende de jaren van haar bestaan op een of andere manier een bijdrage aan het koor heeft geleverd.

Wat begon in 1946 is er na 72 jaren niet meer!!!!

Zie ook de foto’s tijdens het laatste optreden (foto’s HvdS)