Informatieavond georganiseerd door Vrouwen van Nu en de KBO.
Van Riet vd Hurk kregen we onderstaand bericht…

“In 2021 was 17 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder, bijna 2,5 miljoen mensen, naar eigen zeggen slachtoffer van online criminaliteit. De meesten kregen te maken met online oplichting en fraude.

Op donderdag 10 november 2022 organiseert Vrouwen van Nu Lierop en KBO Lierop een informatieavond over deze vorm van criminaliteit.Door middel van een PowerPoint presentatie komen een reeks sub thema’s aan de orde die met dit onderwerp te maken hebben: whatsapp-fraude, spoofing, babbeltruc, phishing, etc.Er zijn filmpjes van Kees Hulst, gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid, die worden gebruikt ter illustratie.

Deze avond wordt gepresenteerd door Edith Mostert, beleidsmedewerkster van KBO Brabant. Voor deze avond is ook onze wijkagente uitgenodigd. Zij kan toelichten wat er allemaal speelt in de praktijk en antwoord geven op vragen die over de directe omgeving gaan.

De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Spiegelzaal van de Vurherd”.