Van de gemeente Someren kregen we onderstaand bericht…

“Donderdag 21 juli 2022 zijn de heer Swinkels (CDA), de heer Van Doorn
(PvdA) en de heer Kusters (VVD) tijdens de raadsvergadering beëdigd als
wethouder. Er zijn die avond ook drie nieuwe raadsleden benoemd.

Louis Swinkels, Willem van Doorn en Koert Kusters hebben alle drie na stemming het wethouderschap aanvaard en zijn beëdigd voor een fulltime functie als wethouder.

Er is gesproken over een coalitieakkoord in de vorm van ambities. Op hoofdlijnen zijn de portefeuilles verdeeld, dinsdag volgt de definitieve verdeling.

Nieuwe raadsleden
Vanwege het wethouderschap van drie raadsleden zijn tijdens dezelfde
raadsvergadering van 21 juli 2022 de volgende 3 mensen benoemd als raadslid:
Ellen Zegwaard (CDA), Hans van Maris (PvdA) en Frans van de Kuijlen (VVD)”.

Zie ook het artikel van Tonny Peeters in het ED waarin verder ingegaan wordt op de portefeuilleverdeling.

Foto’s: Eric Driessen