De themabijeenkomst ‘In gesprek over het levenseinde’ op dinsdag 12 februari werd goed bezocht.

Gespreksleider Ferd Raaymakers opende de avond met de opmerking dat de  bijeenkomst toevallig samenviel met de week van de euthanasie.
Maaike Veldhuizen, arts palliatieve zorg en ouderengeneeskunde in het Elkerliek ziekenhuis en in een hospice, hield een begrijpelijke lezing.

Voor een verder verslag verwijzen wij graag door naar het laatste nieuws op Lierop Leeft.