Haar toespraak is ook op film (Siris) te zien of als tekst hieronder.

Beste mensen,

2018… Mouwen opstropen én gewoon doen met elkaar!

De afgelopen maand heb ik heel veel mensen ontmoet en kennis mogen maken met diverse organisaties en wat (goede) gebruiken van de 4 kerkdorpen. Ik ervaar tot nu toe overal een warm en hartelijk welkom. Dank daarvoor! Het voelt alsof ik hier al véél langer ben dan de 30 dagen! Toch zal óók de komende tijd er voor mij nog één zijn van kennismaken, informatie vergaren, de weg (letterlijk en figuurlijk) weten te vinden in Someren en omgeving, mezelf volledig thuis gaan voelen en vooral mijn eigen visie vormen op de grote opgaven en kansen die er in Someren-dorp, Someren-Eind, Lierop en Someren-Heide, inclusief het uitgestrekte buitengebied, zijn. Die visie wil ik mede vormen op basis van gesprekken met zoveel mogelijk betrokkenen.

Op dit moment kan en wil ik nog geen grote uitspraken doen, maar kijk en luister ik vooral goed rond. U weet nog veel beter dan wij met elkaar wat er goed gaat, wat er nodig is, wat beter kan en hoe we dat moeten doen. U mag van ons verwachten dat we de inwoners bieden waar ze recht op hebben/wat nodig is. Dat betekent voor ons ook dat we niet moeten schromen om met een kritische blik naar onszelf te kijken, moeten durven vernieuwen en loslaten. Een spannende exercitie… Ik denk dat Someren trots mag zijn op waar zij nu staat, de successen die ook afgelopen jaar weer geboekt zijn, maar ook onze insteek om te leren van de zaken die minder goed lopen / gegaan zijn.

‘Klaar’ voor de toekomst zijn we nog niet helemaal. We moeten dit jaar verder aan de slag met de uitvoering van de toekomstvisie, verder invulling geven aan het door de provincie opgestarte proces m.b.t. ‘Veerkrachtig bestuur’, (met als doel bestuurskrachtige gemeenten in Brabant) en de regionale samenwerking (zowel met de Peelgemeenten als de Metropoolregio Eindhoven).  Want voor een aantal opgaven geldt m.i. zeker: 

‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’!

Tijdens de installatie op 4 december jl. heb ik gezegd dat ik graag samen met de gemeenteraad, het college en het ambtelijk apparaat mijn bijdrage wil leveren aan een goede samenwerking met de inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds vertrouwen. Ik vind het belangrijk dat ieder mens zich gezien en gehoord voelt, dat er ruimte is voor eigen initiatief en het tonen van daadkracht. Zo optimaal mogelijk de kracht van de samenleving benutten ten behoeve van een goed woon-, leef- en ondernemersklimaat in onze gemeente. Ik ben er van overtuigd dat voor een gemeente waar we met elkaar de schouders eronder zetten en als politici en bestuurders met ‘de voeten in het zand’ staan, een mooie toekomst in het verschiet ligt.

Ik vind het belangrijk om met elkaar te zorgen dat het wonen, leven, werken, opgroeien en oud worden in een dorp prettig en veilig is. Dát kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. De eerste indruk die ik van onze dorpen heb is dat velen van u dat ook vinden! Des te meer reden dat ik vol enthousiasme vorige maand begonnen ben en reuze zin heb om hier zo snel mogelijk in te burgeren en aan de slag te gaan met de kersverse toekomstvisie 2030, die met inbreng van inwoners tot stand is gekomen en medio 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld. Ik was én ben best onder de indruk van de ambities op het gebied van Samenleven, Economie, Duurzaamheid, aantrekkelijk Wonen én het vormen van ‘Het Hart van Someren’. De ambitie van onze gemeente is niet mis en zal veel vragen van ons allemaal. Oók zeker van de inwoners, het verenigingsleven, vrijwilligersorganisaties, kerkgemeenschappen, ondernemers en professionele dienst- en hulpverleners. 

Maar typerend voor een visie is dat het de koers uitzet voor de langere termijn. Dat is natuurlijk prima, want er komt ook een generatie ná ons. Maar ondertussen moeten we ons óók richten op de korte termijn:

Op een goede manier ondersteuning bieden aan mensen die niet meer zelfstandig voor zichzelf kunnen zorgen, passende woningen voor ouderen én jongeren, uitvoering geven aan maatregelen in het kader van de klimaatadaptatie en energietransitie. Het bieden van ontwikkelmogelijkheden aan en transformatie van het bedrijfsleven, maar ook het zeer uitgestrekte buitengebied vraagt om vernieuwend denken en doen! Met respect voor kwaliteit en natuur zo snel mogelijk komen tot herontwikkeling, nieuwe functies, nieuwe mogelijkheden.

Ik ben trots op wat ik in 2017 gezien en beleefd heb in Someren, trots op de inzet van alle mensen die een bijdrage leveren om hun leefomgeving te verbeteren. Initiatieven die met een bont gezelschap bedacht en uitgevoerd worden, zoals bijv. het Einderplein. ‘Oudgedienden’ en nieuwe Nederlanders werken gezamenlijk elke week aan dit mooie hart van Someren-Eind en… na afloop zorgen ze natuurlijk ook een beetje voor zichzelf, want zonder brandstof, zowel voor lichaam als geest, draait de motor niet. Na gedane arbeid is het goed… (beetje uitrusten, opwarmen, wat nuttigen, nieuwtjes uitwisselen en gezelligheid…). 

Zeker ook trots ben ik op de wijze waarop in fasen ons gehele buitengebied ‘op orde wordt gebracht’, ons duurzaamheidsbeleid (oa onze nieuwe E-cars, en de gasloze wijk Groote Hoeve), de samenwerking met de waterschappen t.b.v. het oplossen van de waterproblematiek, onze toegankelijkheid, het project Loovevijvers, de werkgroep Wonen van de dorpscoöperatie in Lierop die zich inzet voor starters, de bouw van nieuwe woningen door Wocom in Lierop, de wijze waarop in Someren-Heide door enthousiaste vrijwilligers de SHOP draaiend gehouden wordt, wat van groot belang is voor een stukje leefbaarheid. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden, er is te veel om allemaal nu op te noemen.

Toch blijft er werk aan de winkel:

Ik zie als ontwikkelkansen en wensen voor 2018:

Het belang van dorpsondersteuners nog meer zichtbaar maken als netwerkers/verbinders

Optimaal benutten van onze gemeenschapshuizen

Opvolging van het project ‘Wij in Someren-Noord’ in andere wijken en dorpen

Bekender en herkenbaarder worden van ons gebiedsteam, laagdrempelige toegang voor vragen (en antwoorden) over zorg, werk, inkomen en opvoeding

Het versterken van het nut van de Cultuuragenda, een optimaal afgestemd evenementen en activiteitenprogramma van ons rijke, culturele verenigingsleven

Het verder herstel van onze natuur na de hagel en wateroverlast zodat ‘zorgen over’ plaats kan maken voor ‘benutten en genieten van’…

Het versterken van de kracht van het winkelgebied

We zijn trots op de diverse rollen die onze inwoners vervullen als vrijwilliger, mantelzorger, verenigingsmens, opvoeder, ondernemer, werknemer, maar vooral ook op onze traditionele kracht 

’Van Zummere en niet baang’…

Eén keer in de vier jaar is de keuze aan onze inwoners. Op 21 maart is het weer zover, dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Alle partijen en kandidaten zullen ongetwijfeld hun best doen om te zorgen dat er ook werkelijk iets te kiezen valt. Daar is ook het afgelopen jaar door alle raads-, commissie- en collegeleden, ieder op zijn/haar eigen manier, hard aan gewerkt. Ik hoop dat heel veel inwoners ‘als blijk van waardering’ de gang naar de stembus zullen maken.

Tot slot:

Namens de gemeenteraad, het college van B&W en al onze medewerkers spreek ik de wens uit dat we ons veilig en vrij mogen voelen om te zijn wie we zijn, te doen wat gedaan moet worden én vooral onze aandacht ook schenken aan anderen dan onszelf. Laten we met elkaar de wereld een klein beetje beter maken door zelf te beginnen. Dus

‘Mouwen opstropen en gewoon doen met elkaar’

Ik wens u en de uwen een gezond, respect- en waardevol 2018!

Dilia Blok

burgemeester