Laden Evenementen

Er zijn plannen voor een groot, regionaal bedrijventerrein in Lungendonk. Wat vinden we daar in Lierop van?
Naar aanleiding van die vraag organiseert Dorpsoverleg Lierop een extra vergadering op dinsdag 24 oktober in de Vurherd. Aanvang 20.00 uur.

Alle inwoners van Lierop, zeker ook de inwoners van het gebied waar het over gaat, nodigen we hierbij uit om hun mening te geven.
Dat is belangrijk voor ons als Dorpsoverleg maar nog belangrijker voor de raadsleden van de gemeente Someren die we uitnodigen om te komen luisteren.
Op (uiterlijk) 14 december neemt de gemeenteraad namelijk een belangrijk besluit over de Wet voorkeursrecht gemeenten.
Als de raad hiermee instemt moeten de bewoners in het gebied hun huizen en percelen bij verkoop eerst aan de gemeente aanbieden.
Willen de eigenaren niet verkopen dan dreigt op termijn onteigening. Het besluit van de gemeenteraad zegt ook iets over het wel of niet instemmen met de komst van het bedrijventerrein zelf.
Het is daarom belangrijk dat Lierop nu haar mening geeft over de mogelijke komst van dit bedrijventerrein.

Annette Wilde
voorzitter Dorpsoverleg Lierop

Share This Story, Choose Your Platform!