Laden Evenementen

‘A.s donderdag, is er weer een vergadering van het Dorpsoverleg.
De vergadering begint om 20.00 uur in de Vurherd en is voor iedereen toegankelijk’.

1. Opening en welkom.

2. Vaststellen agenda, inventariseren rondvraag.

3. Nieuwsbrief mei 2021. 

4. Ter informatie
a. Evaluatie convenant dorps- en wijkraden
b. Gesprek Dagelijks Bestuur met college Someren
c. Aanbod meetstations
d. Coronavergoeding gemeente Someren

5. WBTR Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
In de afgelopen jaren is regelmatig in het nieuws wanneer er wat mis is gegaan op
het gebied van bestuur en toezicht bij stichtingen en verenigingen. Dat heeft geleid tot de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (Wbtr) die per 1 juli 2021 is ingegaan.
De essentie van de nieuwe wet is het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en
toezicht en het stimuleren van professionalisering.

Het Algemeen Bestuur is gevraagd kennis te nemen van de notitie waarin onze
algemene bestuurs-uitgangspunten verwoord zijn en waar nodig vastgelegd in
basisafspraken, en dit kenbaar te maken tijdens de vergadering al dan niet vergezeld van opmerkingen. Hierna wordt de notitie op de website geplaatst onder het kopje ‘organisatie’.

6. Henricushof: bestemming en stand van zaken huiskamerproject.

7. Rondvraag

Share This Story, Choose Your Platform!