Laden Evenementen

Toon van den Hurk stuurde ons namens de werkgroep Wonen van Lierop Leeft onderstaand bericht…

“Eindelijk is het zover dat de inwoners van Lierop een beeld kunnen krijgen van het uitbreidingsplan ’Lierop Zuid’, want op maandagavond 9 oktober om 20.00 uur is hierover een informatieavond in zaal van Oosterhout. De presentatie op deze avond wordt verzorgd door de gemeente Someren in samenwerking met de werkgroep Wonen van Dorpscoöperatie Lierop Leeft.

Als werkgroep Wonen weten we dat de gemeente veel energie steekt om nog dit jaar het bestemmingsplan in werking te stellen. Het uitbreidingsplan ‘Lierop Zuid’ omvat de gronden ten zuiden van de Groenstraat tussen Berkeindje en Vaarsehoefweg, inclusief locatie Berkeindje 3.

We hopen op een grote opkomst op deze avond, waarbij ook uitleg wordt gegeven over de verschillende typen woningen die gebouwd zullen worden en voor welke doelgroepen deze bestemd zijn.

Snel na deze avond zullen we als werkgroep een woonenquête uitzetten zodat ook duidelijk wordt waar de prioriteit in Lierop ligt.

De ontwikkelaar van de bouwlocatie Van Oosterhout is ook van plan om binnenkort een informatieavond te organiseren om zijn plannen te presenteren. Deze woningen zullen ook worden opgenomen in de enquête”.

Toelichting gemeente Someren
Binnen de gemeente Someren en de kern Lierop is een sterke behoefte aan meer woonruimte. De afgelopen periode heeft de gemeente eigendom verkregen ten zuiden van Lierop. Daarnaast heeft een projectontwikkelaar ook een perceel verworven. Deze twee gebieden vormen het totale plangebied ‘Lierop Zuid’. Er is gewerkt aan planvorming en het hierbij samenwerken met betrokken partijen zoals de grondeigenaren, de woningbouwvereniging en de werkgroep Wonen van Lierop Leeft. Dit heeft geleid tot een stedenbouwkundig plan voor ‘Lierop Zuid’ van circa 120 woningen dat recht doet aan de omgeving, dat past binnen de “Woondeal Zuidoost Brabant” en tegemoet komt aan de vraag naar extra woningen in Lierop.

Op 9 oktober worden de plannen voor ‘Lierop Zuid’ gepresenteerd tijdens een informatieavond voor omwonenden en belangstellenden in zaal Van Oosterhout. Op korte termijn wordt de uitnodiging geplaatst op de gebruikelijke gemeentelijke kanalen. De directe omwonenden ontvangen een uitnodiging.

 

 

Share This Story, Choose Your Platform!