Laden Evenementen

Van Jack Swaanen kregen we onderstaand bericht…

“De tweede thema-avond in de 40-dagentijd draagt als titel: “leven, lijden en opnieuw leven”

Bij het leven hoort lijden. Er is niemand die in zijn leven géén periode kent waarop niet een of andere vorm van lijden wordt ervaren. Hoe dit lijden wordt ervaren is van persoon tot persoon verschillend.

Tijdens deze thema-avond staan we stil bij het menselijk lijden, zowel lichamelijk als psychisch, maar natuurlijk ook bij het lijden van Jezus. We zullen zien dat lijden het leven niet beëindigt. Na het lijden kun je je leven weer oppakken, maar misschien wel anders dan vóór het lijden.

De thema-avond vindt plaats op donderdag 16 maart om 20.00 uur in de bijzaal van de kerk in Asten (toegang via de hoofdingang). Er zijn geen kosten aan verbonden maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom.

U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar: j.swaanen@rkfranciscus.nl.

U kunt ook bellen naar diaken Jack Swaanen (06 – 54 955 942) of een briefje in de brievenbus van de pastorie te doen”.

Share This Story, Choose Your Platform!