Laden Evenementen

Tijdens de vergadering van  Dorpsoverleg Lierop van woensdag 8 maart a.s. is het college  van de gemeente Someren aanwezig om kennis te maken met Lierop.

Het college zal dan ook een beeld schetsen van wat zij de komende jaren met Lierop voor hebben.

Voorafgaand komt Carmen Muurman van de gemeente Someren uitleg geven over de omgevingsvisie; een belangrijk plan waarin de toekomst van Someren wordt vastgelegd op het gebied van o.a. woningbouw, groen en recreatie.

Verder is er informatie over de ijsbaan in de Gildewijk, het voortbestaan van de Stichting Lierop 825 en de Landelijke Zwerfvuildag.

Niet geagendeerd maar wel interessant is het ‘College Jaarplan 2023’. In dit plan geeft het college een overzicht van hun plannen en acties die daarbij horen. In de vergadering worden de acties die belangrijk zijn voor Lierop uitgelicht.

Anders dan je gewend bent, wordt deze vergadering gehouden op woensdag 8 maart in de Huiskamer van Henricushof en begint om 19.00 uur.

Kijk voor de hele agenda op:  https://www.dorpsoverleglierop.nl/

Riet van den Hurk
secretariaatdor

Share This Story, Choose Your Platform!