Op 25 april 2022 hield de gemeente Someren een informatieavond voor iedereen die een perceel bezit in het vijfde deelgebied van het buitengebied, tussen de A67 en de Provinciale weg. Op deze avond werd het startschot gegeven voor de actualisatie van het bestemmingsplan in dit gebied.

Wethouder Louis Swinkels trapte de avond af en vertelde meer over het waarom van dit project. Vervolgens nam vakspecialist Koen Staals de aanwezigen mee in de stappen die we gaan nemen. Tussendoor was er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Hier werd dan ook veelvuldig gebruik van gemaakt.

Verder lag de folder “Slopen en bouwen in het buitengebied” voor iedereen klaar en riepen we aanwezigen op zich in te schrijven voor de nieuwsbrief. Op deze manier kunnen we het contact met alle betrokkenen gemakkelijk onderhouden en weet iedereen ons goed te vinden als er vragen zijn. Maar bellen kan natuurlijk ook altijd.

We kijken terug op een constructieve bijeenkomst die onder meer door de hoge opkomst weer nieuwe inzichten geeft in dit langlopende proces.

Volgende stap is om samen met inwoners en ondernemers te kijken hoe we iedere persoonlijke situatie kloppend kunnen maken met het geldende bestemmingsplan. Inwoners en ondernemers krijgen hiervoor binnenkort een brief met uitleg over de volgende stappen.

Meer informatie en contactgegevens vind je op www.someren.nl/buitengebied.

Gemeente Someren