Op donderdag 3 november werden bij de gymzaal in Lierop en Norlandia Kinderopvang (locatie Rendal) de regenpijpen afgekoppeld.

Dat deed de afkoppelcoach Falco Thijssen samen met afkoppelambassadeur Gerard Claassen en een aantal vrijwilligers.

Afkoppelen is het scheiden van afstromend regenwater van de vuilwaterriolering, zodat dit regenwater lokaal de grond in kan trekken (infiltreren).