Van Ferd Raaymakers kregen we bijgaand bericht en foto…

“Deze week is wandelfit weer van start gegaan. Ons trouwe lid Chris Berkers is overleden. We zullen hem missen. Elke dinsdag om 13.00 uur komen we samen op het kerkplein. We lopen dan een uurtje en er wordt dan z’n best gebuurt.

Iedereen is van harte welkom om eens mee te lopen.