Lierop ligt nidden in de natuur. Omrand door bossen en steeds leger wordende vennen. Met de uitzonderlijke hitte en aanhoudende droogte die we gehad hebben en die niet lijkt te stoppen zitten blijft een natuurbrand een risico.

Aandacht om het te voorkomen kan natuurlijk nooit geen kwaad.

Wat kun je zelf doen?

• Let op waar je je auto neerzet. Een uitlaat en katalysator kunnen heet worden en bij parkeren in hoog, droog gras kan het een natuurbrand veroorzaken

• Rook vanwege de huidige droogte niet in natuurgebieden

• Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken. Afval, zoals bijvoorbeeld een glazen fles, kan de oorzaak zijn van brand. Een glazen fles waar de zon op schijnt, kan als vergrootglas werken en droge planten of gras in brand krijgen

• Houd je wat betreft het gebruik van barbecues, kampvuren en vuurkorven aan de regels die ter plekke gelden

Wat te doen als er brand is?

• Blijf kalm

• Probeer niet zelf de brand te blussen

• Vlucht naar een veilige plaats: de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom

• Loop niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de vuurhaard. De kans dat de brand u inhaalt of insluit, is dan het kleinst

• Bel 112 en geef zo nauwkeurig mogelijk door waar je je bevindt