We gebruiken in Nederland steeds meer medicijnen. De resten daarvan komen via urine en ontlasting in het riool en na gedeeltelijke zuivering in sloten en rivieren terecht. Jaarlijks komt er zo tenminste 140.000 kilo in het water terecht. Dat is slecht voor het waterleven en lastig voor de bereiding van drinkwater.

Goede en veilige medicijnen zijn van levensbelang. Medicijnen zijn onmisbaar voor miljoenen Nederlanders, maar er is zorg over de resten ervan in het milieu. Dit omdat medicijnresten na gebruik door patiënten via het riool in ons oppervlaktewater terecht komen. En daarnaast ook omdat mensen ongebruikte medicijnen soms door het toilet en gootsteen spoelen. Dat is slecht voor het waterleven en lastig voor de bereiding van schoon en veilig drinkwater.

Tijdens de Week van Ons Water van 10 tot 25 oktober vragen we samen met geneesmiddelenbedrijven, apotheken en alle partners in de zorg éxtra aandacht voor het inleveren van medicijnen.

Breng ongebruikte medicijnen altijd terug naar de apotheek of milieustraat. Medicijnresten die ingezameld zijn via de apotheek of milieustraat worden door de afvalverwerker op verantwoorde wijze verwerkt in speciale verbrandingsovens, waarbij reinigingsinstallaties de afvalgassen zuiveren die daarbij vrijkomen.

Hoe lever ik medicijnresten in bij de apotheek of milieustraat?
Doosjes: alleen de strips
Flesjes en tubes: verwijder (voor je privacy) het etiket
Gebruikte naalden: altijd in een naaldencontainer
Vanwege het coronavirus graag je medicijnafval eerst 24 uur thuis bewaren in een gesloten zak.

Meer weten? Kijk op https://www.medicijnresten.org/
Bron: Website Gemeente Someren