Voor sommigen is het blijkbaar makkelijker tuinafval in het park te storten dan in de eigen kliko. Dat kinderen dat vervolgens gebruiken als bouwmateriaal voor een “hut” kun je ze moeilijk kwalijk nemen. Dat daarbij struiken sneuvelen is het gevolg en verdomd jammer.

Laten we het park netjes en heel houden en elkaar daarop aanspreken!