Per 1 januari a.s. komt er 1 garagebox vrij op het af te sluiten Spar parkeerterrein.
Liefhebbers kunnen terecht bij Joep Jansen van Jansen & Vis Aannemers bv.

Het Laar 3
5735RC Aarle-Rixtel
T: (0492) 46 19 90
M: (06)19937658

http://www.jansenenvis.nl