Van een slaponlinelezer kregen we onderstaand bericht…

“Het Rijk en de Brainport regio gaan samen bijna 1,6 miljard euro investeren in de bereikbaarheid van de Brainport regio.

Op de website van Brainport Eindhoven is te lezen dat één van de initiatieven een mobiliteitshub bij afslag Someren is.
– Gaat dit extra overlast opleveren voor Lierop?
– Wat weet de gemeente al van deze plannen?
– Waarom krijgen we dit nu pas, bij toeval, te horen via de Brainport website?”

Zie website Brainport Eindhoven

Zie ontwikkelplan Regionale Mobiliteitshubs