Mieke van den Eijnden stuurde ons namens de Jeugdcommissie van de Kaauw Voetjes het bericht dat er op zaterdag 2 februari van 19.00 tot 21.30 uur in Nirwana een Jeugdbal wordt georganiseerd.

Alle kinderen die in Lierop wonen en in de groepen 5, 6, 7 of 8  van de basisschool zitten worden hierbij uitgenodigd. Als dresscode wordt ‘Carnaval’ aangegeven.

Als je bijgaande uitnodiging inlevert aan de bar krijg je een gratis zakje chips!