De Kaauw Voetjes stuurde ons het bericht dat er op zaterdag 25 januari van 19.00 tot 21.30 uur in Nirwana een Jeugdbal wordt georganiseerd. Alle kinderen die in Lierop wonen en in de groepen 5, 6, 7 of 8  van de basisschool zitten worden hierbij uitgenodigd. Als dresscode wordt ‘Carnaval’ aangegeven.

Als je bijgaande uitnodiging inlevert aan de bar krijg je een gratis zakje chips!