Op de website van de gemeente Someren lezen we ondertaande mededeling…

“Lierop kermis dat van 18 t/m 21 september op de agenda stond gaat dit jaar niet door. Ook Someren kermis, een week later, is gecanceld. Vanwege de geldende noodverordeningen en dringende adviezen van de Rijksoverheid en de huidige Covid-19 ontwikkelingen is besloten om deze evenementen af te gelasten.

Het college begrijpt dat ze met deze beslissing veel inwoners teleurstelt en dat dit een grote tegenslag is voor de kermisexploitanten en horecaondernemers. Voor het college staat echter de gezondheid en veiligheid van eenieder voorop. En gezien de huidige ontwikkelingen van het coronavirus heeft ze daarom helaas toch moeten besluiten om de kermissen niet door te laten gaan.

Het college heeft zich in haar besluit laten adviseren door de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, de Politie en adviseurs Openbare Orde en Veiligheid en Handhaving. Ook de ervaringen met andere kermissen in andere gemeenten zijn meegenomen. Uit recent gehouden kermissen blijkt dat het niet realistisch is om een kermis volgens de richtlijnen van het RIVM te organiseren in de nabijheid van horeca. De mogelijkheden voor het houden van de kermis op een alternatieve locatie zonder horeca zijn vervolgens ook bekeken, maar ook hier loopt de gemeente tegen problemen aan waardoor de openbare orde en veiligheid niet gewaarborgd kunnen worden.

Het college hoopt dat er volgend jaar weer een volwaardig kermisjaar gedraaid kan worden”.