Ben van Bussel stuurde ons als voorzitter van Stichting Lierop 825 onderstaand bericht…

‘In de eerste week van september 2019 trapt Lierop de herdenking en viering van  75 jaar bevrijding van het zuiden van Nederland af. Mogelijk dank zij de materiële en immateriële (inhoudelijke) medewerking van de Gemeente Someren en de intergemeentelijke medewerking via de Peel samenwerking in het project “Death Valley”. Stichting Lierop 825 tekent voor de organisatie van alle activiteiten.

Twee hoogtepunten staan centraal: de kinderherdenking op donderdag 5 september 2019 om 12.00 uur en de grote herdenking op zaterdag 7 september 2019 vanaf 18.30 uur. Centraal staan allen, die in Nederland of waar ook ter wereld, zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Voor Lierop in het bijzonder gesymboliseerd in sergeant Frank E. Doucette, een Amerikaanse boordschutter geboren op 12-02-1922 en met een parachute geland vanuit een neergeschoten bommenwerper B-17 in augustus 1944 boven Eindhoven. Zijn schuilplaats vond hij in onderduikerskamp Dennenlust in de bossen bij Moorsel in Lierop. Bij de terugtrekking van de Duitsers sneuvelde Frank op 19 september 1944. Een tweede markant symbool in Lierop: het onderduikerskamp Dennenlust.

Ìn de eerste week van september zijn er diverse activiteiten op basisschool ’t Rendal in Lierop. ’t Rendal heeft het Frank Doucettemonument in de Frank Doucettestraat geadopteerd en heeft elk schooljaar aandacht voor het monument. Er vinden gastlessen plaats, er is een wandeling met leerlingen door de kom van Lierop in het kader van “Monumentjes van herinnering” en onder leiding van Gerard Geboers is er een wandeling naar het onderduikerskamp Dennenlust. Zo leren de leerlingen de oorlogstijd in Lierop kennen.

Hoogtepunt is op donderdag 5 september 2019 de kinderherdenking bij het Frank Doucettemonument om 12.00 uur. Eenieder is hier van harte welkom.

Het tweede hoogtepunt vindt plaats op zaterdag 7 september 2019 vanaf 18.30 uur. Vele uitnodigingen zijn verstuurd aan hen die een verbinding hebben met het onderduikerskamp Dennenlust en via de webpagina van de Amerikaanse ambassade is zelfs een bericht geplaatst voor de nabestaanden van Frank Doucette. Het begin vindt plaats in een plechtige eucharistieviering in de prachtige en monumentale Koepelkerk van Lierop. Pastoor Jan Zwirs zal voorgaan in deze viering waaraan verder wordt meegewerkt door de gildes St. Antonius Abt en O.L.V. Vrouwe der zeven Weeën en Mannenkoor A Capella.

Na afloop van deze viering brengt fanfare en slagwerkensemble St. Willibrordus allen vanaf het kerkplein naar het Frank Doucettemonument. De buurtvereniging van de Frank Doucettestraat en de van Dijkstraat stelt alles in het werk om de omgeving van het monument tip top in orde te hebben. Bij het monument vindt vanaf 19.30 uur de grote herdenking plaats, 75 jaar na dato en voor de 10e keer sinds de plaatsing van het monument in september 1974. Het lichaam van Frank Doucette was toen inmiddels overgebracht naar Amerika.

De viering bij het monument valt uiteen in 2 delen: het herdenken van alle slachtoffers en het vieren van de vrijheid. Medewerking wordt verleend door de gemeente Someren, de buurtbewoners, teamleden en kinderen van basisschool ’t Rendal, Frank van Gastel, fanfare en slagwerkensemble St.Willibrordus, mannenkoor A Capella en de gildes St. Antonius Abt en O.L.V. Vrouwe der zeven Weeën. Er wordt gezongen, er worden muziekstukken gespeeld, de gildes bewijzen hun eer, er zijn toespraken, er worden kransen gelegd en voor iedereen bestaat de gelegenheid zelf bloemen te leggen. Natuurlijk zal er tevens 1 minuut stilte zijn en worden “The Last Post” en het Wilhelmus gespeeld.

75 jaar bevrijding: een heel bijzonder moment in een wereld die bol staat van uitwassen en bedreigingen. Daarom is het des te belangrijker om steeds weer aandacht te hebben voor de bijzondere vrijheid waarmee wij hier in onze eigen omgeving al weer 75 jaar kunnen leven en werken.

Wij roepen dan ook iedereen op om met ons samen te herdenken en te vieren. Donderdag 5 september vanaf 12.00 uur en zaterdag 7 september vanaf 18.30 uur!

U BENT MEER DAN WELKOM. WEES ERBIJ!

Zie ook het interview dat Harrie van Horik met Ben van Bussel had.